Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 6 Mart 2015  Gösterim: 116.907  Cevap: 46

Kadrolu veya sözleşmeli zabıta nasıl olabilirim?

Ziyaretçi
22 Ocak 2009 20:00       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
ben 2 yıllık üniversite okuyorum ve üniversite yoğunluğundan kpss sınavına giremedim ve benim bu yıl zabıta olmam gerkiyor bu yıl nasıl zabıta olabilirim kadrolu olmasada sözleşmeli de olabilir beni bu konuda aydınlatırsanız sevnirim bu arada belediye başkanının kendisine ayrılan konteyjanı varmış ordan girebilirmiyim
Sponsorlu Bağlantılar


22 Ocak 2009 20:38       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
BU GEÇEN SENE ALINMIŞ BİR ALIMIN ŞARTNAMESİ.. FİKİR VERMESİ AÇISINDAN KOYDUM

Alıntı

İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
ALINACAK MEMUR KADROLARINA AİT BİLGİLER

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin Msn Angel fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.(12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle; Meslek Yüksekokulu (En az 2 yıllık önlisans mezunları için) askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Lise ve Dengi Okul mezunları Erkek adayların ise eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,
f. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir özrü bulunmamak.
h. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca, herhangi bir kamu veya özel kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde halen çalışmamak, Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
ı. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,
i. Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI :
A. İTFAİYE ERİ OLMAK İÇİN :
a) 9. dereceli 4 adet İtfaiye Eri kadrosu için İki yıllık Meslek Yüksekokullarının “İnşaat”, “Makine” veya “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” Bölümlerinin birinden mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak, askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak,
b) 10. dereceli 34 adet, 11. dereceli 2 adet olmak üzere toplam 36 adet İtfaiye Eri kadrosu için Lise ve Dengi Okul mezunu olmak, Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak,
c) Erkek olmak,
d) Sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmak, (12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
f) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.(Örneğin: 1.69 m. boyunda olan erkek bir adayın kilosunun 79 kg.dan fazla, 59 kg.dan az olmaması.) Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup, bu işlem müracaat sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
g) (B) veya Msn Coffee sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak tercih sebebidir.
h) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.
B. ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN :
a) 9. dereceli 3 adet Zabıta Memuru kadrosu için en az iki yıllık Meslek Yüksekokullarının herhangi bir programından mezun olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'nca onaylanmış olmak, askerliğini yapmış veya tecilli veya muaf olmak, Cinsiyeti Erkek olmak,
b) 10. dereceli 15 adet, 11. dereceli 6 adet olmak üzere toplam 21 adet Zabıta Memuru kadrosu için Lise ve Dengi Okul mezunu olmak, Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, Cinsiyeti Erkek olmak,
c) Sınav tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmamış olmak, (12.11.1982 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
d) Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, Zabıta görevini düzenli bir şekilde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak.(Atama esnasında sağlık kurulu raporu istenir.)
e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Örneğin: 1.69 m. boyunda olan erkek bir adayın kilosunun 79 kg.dan fazla, 59 kg.dan az olmaması.) Boy ve kilo tespit formu İş Talep Formunun ikinci sayfasında yer almakta olup, bu işlem müracaat sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğünde kurumumuz hekimi tarafından yapılacaktır.)
f) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme 2004-2006 (KPSS) sınavlarına girmiş ve KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :
1- İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da internet adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No’su olan),
3- 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ya da 2006-KPSS/2 Sınav Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
4- En az 2 yıllık önlisans mezunu Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti
5- Lise ve Dengi Okul mezunu Erkek adayların eylemli askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
6- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti,
7- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
8- Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi İş Talep Formuna yapıştırılacak),
9- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
NOT: ŞAHSEN YAPILAN BAŞVURU ESNASINDA (3-4-5-6-7-9) NOLU MADDELERDEKİ İSTENİLEN BELGELERİN ASILLARI İLE BİRER ADET FOTOKOPİLERİNİN GETİRİLMESİ HALİNDE BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ONAY YAPILACAKTIR.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ :
Adayların, sözlü sınava (mülakata) katılabilmek için, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 08 Ekim 2007 Pazartesi gününden 19 Ekim 2007 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (mesai günlerinde mesai saatleri içinde) Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No:2 MANİSA adresindeki Manisa Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 05.11.2007 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan ve Başkanlığımız ) internet sitesinden duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgeleri 05- 09 Kasım 2007 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Ayrıca adaylar kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SINAV KONULARI:
a. Türkiye Cumhuriyet Anayasası
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
c. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
d. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat hakkında olacaktır.
SINAV YERİ VE SAATİ:
İtfaiye Eri Adaylarının mülakatı 12-13-14 Kasım 2007 tarihleri arasında saat 09.30’da başlamak üzere Merkez Efendi Mah.Mimar Sinan Bulvarı No: 229’da bulunan Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında yapılacaktır.
Zabıta Memuru adaylarının mülakatı ise; 15-16 Kasım 2007 tarihleri arasında saat 09.30’da başlamak üzere yine Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında yapılacaktır.
İtfaiye Eri Adayları için ayrıca 19 Kasım 2007 Pazartesi günü saat 09.30’da Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında dayanıklılık sınavı yapılacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, 12 -16 Kasım 2007 tarihleri arasında Belediyemiz İtfaiye Hizmet Binasında saat 09.30’da başlamak üzere sözlü sınav komisyonunun huzurunda mülakata, ayrıca İtfaiye Eri adayları mülakat sınavının yanında 19 Kasım 2007 Pazartesi günü dayanıklılık testine tabi tutulacaklardır.İtfaiye Eri giriş sınavı, sözlü ve dayanıklılık testi olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Sözlü ve dayanıklılık sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. (a), (b), (c), (d) konu gruplarından yapılan sözlü sınav ile dayanıklılık sınav notunun aritmetik ortalamasının (Kurum Sınavı başarı puanı) % 50’si ile KPSS puanının % 50’si alınmak suretiyle giriş notu belirlenecektir.Zabıta Memuru adayları için sadece sözlü sınav yapılacaktır.


22 Ocak 2009 20:39       Mesaj #3
Keten Prenses - avatarı
Üye
AYRICA HANGİ İLDE OLDUĞUNUZ YAZARSANIZ ŞU ANDA O İLDE OLAN MEMUR ALIMLARINI TARATABİLİRİM.
Misafir
11 Eylül 2009 21:25       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BEN İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİSİYİM VE TECİLLİYİM ZABITA VEYA İTFAYİYECİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTİYORUM. OKULDAKİ BÖLÜMÜM OTOMOTİV. İSTANBULDA İKAMETKAH EDİYORUM AVRUPA YAKASINDA OTURUYORUM. TEMİZ AİLE ÇOCUĞUYUM YAŞIM 21. ARTIK DÜZENLİ BİR İŞ SAHİBİ OLMAL İSTİYORUM VE GELECEK YIL ALLAH NASİP EDERSE SÖZLENİYORUM BU YÜZDEN BANA YARDIMCI OLACAĞINIZI ÜMİT EDERİM SAYGILARIMLA...
Misafir
28 Eylül 2009 21:08       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya bi sorum olacaktı bu sozleşmeli zabıtalığı nerden orenebiliriz acaba bide oraya torpil olması lazımmıs diye duydum bunu acıklayabilirmisiniz
Misafir
29 Eylül 2009 23:02       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
MERHABALAR BEN MESLEK YUKSEK OKULU TEKSTIL BÖLUMU MEZUNUYUM İTFAYE YADA ZABITA OLMAK İSTİYORUM BAYANIM 22 YASINDAYIM BURSA YILDIRIMDA İKAMETGAH EDİYORUM BOY SINIRLAMASI VAR İTFAYECİLİK İÇİN BENIM İSE1,56 NASIL OLABİLİRİM COK İSTİYORUM CVPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN
Misafir
20 Aralık 2009 14:08       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nasıl zabıta olabilirim
Misafir
4 Ocak 2010 10:00       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lise mezunuyum ağır vasıta şoförüyüm ne işe girebilirim devlet memuru olabilirmiyim
Misafir
19 Ocak 2010 14:49       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
meslek yüksek okulu öğrencisiyim bu sene biticek allah nasip ederse bende zabıta olmak istiyorum bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum zabıta olabilirmiyim bayanım nasıl başvuru yapıcam yardımcı olursanız sevinirim
Misafir
9 Şubat 2010 12:56       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben kocaelinde oturuyorum 2008 kpss de 58 puan aldım biliyorum bu yeterli değil yaşım 37 zabıta memuru olmak istiyorum silahlı güvenlik sertifikamda var sözleşmelide olur nasıl başvuırabilirim bana yol gösterirmisiniz iyi günlerCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç