Arama

İngilizce fiileri nasıl kolay ezberleyebilirim? - Sayfa 2

En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Şubat 2017 Gösterim: 55.206 Cevap: 34
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Mayıs 2011       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben lise 1.sınıfa gidiyorum bence ezberlemesi kolay herkesin ezberleme şekli farklıdır ben kelimeleri 5 gruba ayırıyorum bir kutucukta 5 kelime var onları 10 kere okuyorum sonra onları deftere yazıyorum 5 kere kolay ezberledim herkesin anlayışı farklıdır isterseniz sizde deneyin yararlı oluyor ezber sayısını azaltıp çoğalta bilirsiniz herkesin algılaması farklıdır deneyin yararı olur..
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2012       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
BEN BİR İNG ÖĞRETMENİYİMN ALIN SİZE TÜRÇELERİYLE BİRLİKTE FİİLİN HALLERİ

Sponsorlu Bağlantılar

IRREGULAR VERBS ? DÜZENSİZ FİİLLER
Infinitive (Mastar)
Fiilin 1.Hali Past Tense
Fiilin 2.Hali Past Participle
Fiilin 3.Hali Türkçe Karşılığı
Arise Arose Arisen Doğmak, çıkmak
Awake Awoke,awaked Awoken,awaked Uyandırmak
Be Was Been Olmak
Bear Bore Borne,born Taşımak, doğurmak
Beat Beat Beaten Vurmak, dövmek
Become Became Become Olmak
Begin Began Begun Başlamak
Bend Bent Bent Eğmek, bükmek
Bid Bid Bid Fiyat önermek
Bind Bound Bound Bağlamak
Bite Bit Bitten Isırmak
Bleed Bled Bled Kanamak
Blow Blew Blown Esmek
Break Broke Broken Kırmak, üflemek
Breed Bred Bred Yetiştirmek, üremek
Bring Brought Brought Getirmek
Broadcast Broadcast Broadcast Yayın yapmak
Build Built Built İnşa etmek
Burn Burnt Burnt Yanmak,yakmak
Burst Burst Burst Patlamak
Buy Bought Bought Satın almak
Cast Cast Cast Atmak, fırlatmak
Catch Caught Caught Yakalamak, yetişmek
Choose Chose Chosen Seçmek
Cling Clung Clung Tutmak,yapışmak
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Mal olmak
Creep Crept Crept Sürünmek, sürünerek gitmek
Cut Cut Cut Kesmek,
Deal Dealt Dealt ...işiyle uğraşmak
Dig Dug Dug Kazmak
Do Did Done Yapmak
Draw Drew Drawn Çekmek, resim vb. çizmek
Dream Dreamt Dreamt Rüya görmek
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Sürmek, kullanmak
Dwell Dwelt Dwelt Yaşamak, oturmak
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek
Feed Fed Fed Beslemek
Feel Felt Felt Hissetmek, duymak
Fight Fought Fought Dövüşmek, savaşmak
Find Found Found Bulmak
Flee Fled Fled Kaçmak
Fling Flung Flung Fırlatmak
Fly Flew Flown Uçmak
Forbear Forbore Forborne Kaçınmak, tahammül etmek
Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak
Forecast Forecast Forecast Olacağı tahmin etmek
Foresee Foresaw Foreseen Olacağı sezinlemek
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Forgive Forgave Forgiven Affetmek
Forsake Forsook Forsaken Terk etmek
Freeze Froze Frozen Donmak
Get Got Got Elde etmek, almak, olmak, varmak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone Gitmek
Grind Ground Ground Öğütmek
Grow Grew Grown Yetiştirmek, büyümek
Hang Hung,hanged Hung,hanged Asmak
Have Had Had Sahip olmak
Hear Heard Heard İşitmek
Hide Hid Hidden Saklamak, saklanmak
Hit Hit Hit Vurmak
Hold Held Held Tutmak
Hurt Hurt Hurt İncitmek
Keep Kept Kept Muhafaza etmek, tutmak
Kneel Knelt Knelt Diz çökmek
Knit Knit,knitted Knit,knitted Örmek
Know Knew Known Bilmek
Lay Laid Laid Yerleştirmek, koymak
Lead Led Led Yol göstermek, ***ürmek
Lean Leant,leaned Leant,leaned Eğilmek, yaslanmak
Leap Leapt,leaped Leapt,leaped Zıplamak
Learn Learnt,learned Learnt,learned Öğrenmek
Leave Left Left Ayrılmak, terk etmek, bırakmak
Lend Lent Lent Ödünç vermek
Let Let Let İzin vermek
Lie Lay Lain Uzanmak, yatmak
Light Lit,lighted Lit,lighted Yakmak
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made Yapmak
Mean Meant Meant Demek istemek, anlamındaolma
Meet Met Met Karşılaşmak, buluşmak
Mistake Mistook Mistaken Yanılmak
Misunderstand Misunderstood Misunderstood Yanlış anlamak
Mow Mowed Mowed,mown Çim biçmek
Overcome Overcame Overcome Yenmek
Overdo Overdid Overdone Abartmak
Overthrow Overthrew Overthrown Yenmek, yerinden atmak
Pay Paid Paid Ödemek, ücretini vermek
Put Put Put Koymak
Read Read Read Okumak
Rid Rid Rid Kurtulmak, kurtarmak
Ride Rode Ridden Ata binmek, atlagitmek
Ring Rang Rung Zil çalmak
Rise Rose Risen Yükselmek, doğmak
Run Ran Run Koşmak
Saw Sawed Sawn,sawed Testereyle kesmek
Say Said Said Demek, söylemek
See Saw Seen Görmek
Seek Sought Sought Aramak
Sell Sold Sold Satmak
Send Sent Sent Göndermek
Set Set Set Yerleştirmek, koymak
Sew Sewed Sewed,sewn Dikiş dikmek
Shake Shook Shaken Sarsmak, sallamak
Shear Sheared Shorn,sheared Yün vb. kırpmak
Shed Shed Shed Kan akıtmak
Shine Shone Shone Parlamak
Shoot Shot Shot Vurmak, atmak
Show Showed Shown,showed Göstermek
Shrink Shrank Shrunk Büzülmek, çekmek
Shut Shut Shut Kapamak
Sing Sang Sung Şarkı söylemek
Sink Sank Sunk Batmak
Sit Sat Sat Oturmak
Slay Slew Slain Öldürmek
Sleep Slept Slept Uyumak
Slide Slid Slid Kaymak
Sling Slung Slung Atmak, sapan atmak
Slit Slit Slit Yarmak, yırtmak
Smell Smelt,smelled Smelt, smelled Kokmak, koklamak
Sow Sowed Sown,sowed Tohum ekmek
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Speed Sped,speeded Sped.speeded Hızla gitmek
Spell Spelt,spelled Spelt,spelled Harflerini söylemek
Spend Spent Spent Harcamak
Spill Spilt,spilled Spilt,spilled Dökmek
Spin Spun Spun Dönmek
Spit Spat Spat Tükürmek
Split Split Split Yarılmak, bölmek
Spoil Spoilt,spoiled Spoilt,spoiled Bozmak
Spread Spread Spread Yaymak, yayılmak
Spring Sprang Sprung Sıçramak, fırlamak
Stand Stood Stood Ayakta durmak
Steal Stole Stolen Çalmak(hırsızlık yapmak)
Stick Stuck Stuck Sokmak, yapıştırmak
Sting Stung Stung Arı vb. sokmak
Stink Stank,stunk Stunk Pis kokmak
Strew Strewed Strewed,strewn Dağıtmak, yaymak
Stride Strode Stridden Uzun adımla yürümek
Strike Struck Struck Çarpmak
Strive Strove Striven Çabalamak
Swear Swore Sworn Yemin etmek, küfür etmek
Sweep Swept Swept Tükürmek
Sweel Swelled Swelled,swollen Şişmek
Swim Swam Swum Yüzmek
Swing Swung Swung Sallanmak
Take Took Taken Almak, ***ürmek
Teach Taught Taught Öğretmek
Tear Tore Torn Yırtmak
Tell Told Told Anlatmak, söylemek
Think Thought Thought Düşünmek, zannetmek
Thrive Throve,thrive Thriven,thrived Gelişmek
Throw Threw Thrown Atmak
Thrust Thrust Thrust Dürtmek, sokmak
Tread Trod Trodden Yol gitmek, yürümek
Undergo Underwent Undergone Zorluk, acı vb. şeyler çekmek
Understand Understood Understood Anlamak
Undertake Undertook Undertaken Üzerine almak
Uphold Upheld Upheld Desteklemek
Upset Upset Upset Altüst etmek, bozmak
Wake Woke Waken Uyanmak, uyandırmak
Wear Wore Worn Giymek
Weave Wove Woven Örmek
Weep Wept Wept Ağlamak
Wet Wetted,wet Wetted,wet Islatmak
Win Won Won Oyun, kumar vb. şeyler kazanmak
Wind Wound Wound Döndürmek, saat kurmak
Withdraw Withdrew Withdrawn Çekmek
Wring Wrung Wrung Bükmek
Write Wrote Written Yazmak
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Ocak 2012       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
taktik ne biliyor musunuz en iyi şekil:

onları (mesela advise) kağıdın önüne yazar arkasınada (mesela advised) 2.halini yazz hepsini bu şekilde rahatça ezberlersin en iyi yöntem bu bence
Son düzenleyen perlina; 24 Mayıs 2016 16:21
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
31 Ocak 2012       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben 8. sınıfa gidiyorum bize hoca karne tatilinde vermişti bu ödevi ben yazarak ezberliyorum çık işe yarıyor...
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Şubat 2012       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar sonu and ile bitenlerde ea kaldırılıp oo geliyor sonu ell ile bitenlere old geliyor ay ile bitenlereaid geliyor sonu ll ,d,n, bitenlere tgeliyor bazı iki harf aynı bulundurulanlar gidiyor
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Mart 2012       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben anadolu lisesi 9. sınıftayım 1 donem 600 tane kelime ezberledik 2. donemde duzensiz fiileri ezberliycez yarın quiz var ve 54 kelime daha ezberlemedim calısıyorum ins ezberlerim ama ustune dusunce cok kolay ezberleniyo 2. donem baslayalı 1 bucuk ay oldu 150 tane duzensiz fiil ezberledik dahada ezberliyoruz sonucta anadolu lisesiyiz normal liselerden bi farkımız olcak Msn Happy derslerimizin ustune daha cok dusuyoruz Msn HappyMsn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Nisan 2012       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ALLAH AŞKINA DÜZGÜN BİŞİ YOK MU LÜTFEN YARDIM EDİN PROJE ÖDEVİMMMM....
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Ekim 2012       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ya bize de zorla ezbberletiyo. İngilizce öğrenmenin kolay yolu yok mu ya Msn Grin Şunun şurasında 75 fiil ne var ki diyo. Sözlü olucaz arkadaşlar dua edin Msn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Kasım 2012       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bn kırslı bir öğrenciyim 10 soruda 10 yapana kadar uğraşırım ama düzensiz fillerde olmuyor daha başka yöntemleri olan var mı . Çok acil ezberlemem grekiyor. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Msn Happy
fazlism - avatarı
fazlism
Ziyaretçi
4 Kasım 2012       Mesaj #20
fazlism - avatarı
Ziyaretçi
fiillerin geçmiş zamanlarını kastetmek istemiş olabilirsiniz. bazı fiiller birbirine benziyor

write - wrote

swim - swam

win - won

Benzer Konular

28 Mayıs 2015 / volkankız Soru-Cevap
30 Nisan 2015 / Misafir Soru-Cevap
18 Şubat 2017 / mavi_kahraman Soru-Cevap
18 Ocak 2013 / Misafir Soru-Cevap