Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 19 Aralık 2013  Gösterim: 5.994  Cevap: 7

Gazi Terbiye Enstitüsü ile Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü aynı mıdır?

sıkıcı kzı
12 Şubat 2009 19:01       Mesaj #1
sıkıcı kzı - avatarı
Ziyaretçi
ya bu gazi terbiye enstitüsü ile orta muallim mektebi be terbiye enstitüsü aynı mı lutfen soleyin
EN İYİ CEVABI Misafir verdi
www.msxlabs.org/.../214298-gazi-terbiye-enstitusu-muzik-bolumunun-tarihcesi-nedir.html

gazi terbiye enstitüsünün kuruluş tarihi _1937
Sponsorlu Bağlantılar


12 Şubat 2009 19:40       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Gazi Terbiye Enstitüsü tarihçesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum, Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Maarif Vekaleti’nin 1924 yılı bütçesiyle kabul edilen ve 1 Eylül 1924 tarihinde orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılan Musiki Muallim Mektebidir. Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra çıkarılan 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri kanunun 8. maddesi ile kimlerin Resim- İş, Müzik ve Beden eğitimi öğretmeni olabileceklerine açıklık getirilmiş ve öğretmenlik mesleği yasal dayanağa kavuşturularak orta öğretime öğretmen yetiştiren kurumlar açılmaya başlanmıştır.

1 Kasım 1924’te deneme eğitim öğretimine ilk tedrisat’a bağlı olarak başlayan Musiki Muallim Mektebi 29 Temmuz 1925’te talimatnamesinin yayınlanmasıyla 1925-26 öğretim yılında ilk yılı hazırlık olmak üzere ilkokul üzerine dört yıllık müzik öğretmenini yetiştiren bir kurum hüviyetine kavuşmuştur ve orta tedrisat’a aktarılmıştır. Her geçen yıl kadrosu, bütçesi ve teknik imkanları genişleyen bu kurumun 1931 yılında yeni bir talimatnamesi yayınlanmış ve okulun süresi genel ortaöğretim ve mesleki öğretim adıyla iki bölüm halinde 6 yıla çıkartılmıştır. 1934’te Milli Musiki ve Temsil Akademisinin kurulmasıyla Musiki Muallim mektebi, Riyaseticumhur Filarmonik Orkestrası ve Temsil Şubesi Yüksek Tedrisat’a devredilen bu kurumun bünyesinde yer almıştır. 1936-37 öğretim yılında Musiki Muallim Mektebi Temsil sınıfları ismiyle bir konservatuar faaliyete geçmiş, Riyaset-i Cumhur Filarmonik Orkestrası ise bu akademiden ayrılmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucu müzik öğretmeni yetiştirme amacının yanında sanatçı yetiştirme amacı da ağırlık kazanmaya başlamış ve Musiki Muallim Mektebi 1938-39 öğretim yılından itibaren Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’ ne aktarılmış ve Gazi Orta Öğretmen ve Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi adını almıştır.

1926-1927 de Konya’ da kurulan Orta Muallim Mektebi 1927-28 öğretim yılında Ankara’ya nakledilmiş ve Yüksek Tedrisata aktarılarak Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adını almıştır. Orta dereceli okullara öğretmen ve ilk öğretim okullarına müfettiş yetiştiren yüksek dereceli bir okul olan bu kurumun içinde yer alan müzik şubesi müzik öğretmeni yetiştirmeye başlamıştır.

20 temmuz 1982 de 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında kanun hükmünde kararname ile hizmet öncesi öğretmen yetiştiren kurumlar üniversitelere bağlanarak yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu yapılanmayla Eğitim Fakültesi bünyesine alınan müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar, 4 yıllık lisans programı olarak Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü adını almıştır. Buna göre Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü günümüze kadar olan süreçte kurulmuştur.

Misafir
9 Kasım 2009 20:53       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya gazi terbiye enstitüsü nün kurluş tarihi..???
Misafir tarafından gönderilmiş olan #4 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
1 Ocak 2010 14:51       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hayır aynı değildir farklı kurumlardır
Misafir
24 Kasım 2010 17:25       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
O cevap değil ki o Musiki Muallim Mektebi'nin tarihidir ...
Misafir
13 Ocak 2012 17:31       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben bu mektebin kaç yılırulduğunu belirten açıkbir açıklama istiyorum lütfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O%u011Fuzhan
19 Aralık 2013 14:34       Mesaj #8
O%u011Fuzhan - avatarı
Ziyaretçi
1936 yılında Atatürk önderliğinde kurulmuştur.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç