Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 22 Şubat 2012  Gösterim: 41.372  Cevap: 17

Ağacın ve ormanın yararları nelerdir?

BERKE TAVAN
19 Mart 2009 07:53       Mesaj #1
BERKE TAVAN - avatarı
Ziyaretçi
ağacın faydaları NELERDİR
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
ORMANIN ÖNEMİ VE YARARLARI
Orman; toprağı ağaç ve ağaççıkları yaban yaşamı otu çiçeği mantarı böceği kuşları mikroorganizmaları ile aynı sistem içinde bütün olarak yaşayan doğal bir varlıktır. Orman ekosistemi içinde barınan her varlık sistemin uyumlu bir öğesi konumundadır. Ormanda bu hayat çemberi içine düşen her varlık ister gözle görülemeyecek ölçekte bir bakteri olsun isterse dev bir ağaç yada bir çiçek veya böcek olsun durmadan bu çemberin içinde döner durur. Böylece durmadan doğandurmadan didinen durmadan çözülen durmadan oluşan ve tabii durmadan dönen milyarlarca varlık ortaya olağanüstü bir sistem tek sözcük ile bir orman varlığı çıkarır. Ormanlar yaşayan çoğalan; ekonomik ve teknik yararlanma olgusu içinde tükenmez kaynak özelliği gösteren bu yanıyla insanoğluna esin kaynağı olan ve ona güç veren insanlığın kalkınmasını mutluluğunu refahını sağlayan önemli bir anahtardır. İnsanoğlu başlangıçta ağaçtan ve ormandan yalnızca günlük gereksinimleri için yararlanıyordu. Yaşantısını sürdürürken çevresindeki zenginlikleri keşfetmesi bunlardan olanakları ölçüsünde yararlanması son derece doğal bir davranıştı. Ama uygarlık geliştikçe insanın günlük gereksinimleri yalnız çeşitlenmekle kalmadı aynı zamanda boyut da kazandı. Birey örneğin ruhsal gereksinimleri için de; yücelik güzellik kavrayışına karşılık veren bir alan olarak estetik duygulanımları için de ormandan yararlanmaya koyuldu. Ormanın somut-maddi yararları ile soyut daha doğru ifadeyle manevi-kollektif-sosyal yararlarını ayrı başlıklar altında kısa kısa gözden geçirmeye çalışalım. Odun ve Odun Dışı Ürünler İnsanoğlunun ilk keşfettiği ve yararlanmaya koyulduğu doğal kaynakların başında orman gelmektedir. Ormanları yukarıda kendi yaşama ortamlarında var olan çoğalan; ana elemanı ağaç ağaççık olmak üzeri diğer bitkisel hayvansal mineral öğelere de yaslanan tüm bu öğeler arasında karşılıklı etkileşim ve kendine özgü yaşama beraberliği bulunan insanlığa maddi manevi yararlar sunan bir varlık olarak almıştık. Ancak odun hammaddesinin günümüzde artık iki binin üzerinde kullanım olanağına sahip olduğu bilinmektedir. Odunun teknolojik özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar odundan yararlanma çeşitliliğinin her geçen gün biraz daha artacağını göstermektedir. Bu değerli kaynağın ilk bakıştaki yararları arasında özellikle çeşitli sanayi dallarında işkollarında hammadde olarak kullanılışı gösterilebilir nitekim kâğıt sanayiinden kimya enerji madencilik ulaştırma bayındırlık tarım sanayiine dek pek çok alanda kullanılan odun aynı zamanda insanoğlunun bin yıllara yayılan uygarlık serüvenini de özetlemektedir. Öte yandan ormanlarımızdan odun hammaddesinin yanında odun dışı ürünler de elde edilmektedir. Nitekim ormanlar reçine tanen sığla yağı defne yaprağı defne yağı mantar çamfıstığı keçiboynuzu (harnup) kestane somak cehri mahlep kitre (geven) meyankökü meyan özü kekik ıhlamur çiçeği adaçayı menengiç salep vb. sayılamayacak denli çok ürünle insanoğlunun yararlandığı en büyük doğal kaynaktır. Bu örnekler bize ormanları odun olarak sağladığı maddi katkılar kadar ormanların tükenmez bir kaynak olduğunu da göstermektedir. Orman Su Varlığını Korur ve Düzenler Su doğa olaylarının yönlendirmesiyle hidrosfer (sular dünyası: okyanuslar denizler göller akarsular) pedosfer (karalar dünyası) ve atmosfer arasında sürekli olarak hareket halindedir. Suyun gaz sıvı yada katı halde bu dolaşımına hidrolojik döngü denilmektedir. Ormanlar ortamların su dengesi üzerinde çok yönlü etkiler yaratabilmektedir. Örneği intersepsiyon olgusu sonucunda iğneyapraklı ormanlarda yağışların %30-35’i geniş yapraklılarda ise %15-20’si buharlaşma yoluyla yeniden atmosfere kazandırılmaktadır. Öte yandan bu olgunun toprağın fiziksel özelliklerin iyileştirerek yüzeysel akışı azalttığı buna bağlı olarak toprak aşınımını taşınmasını en aza indirdiği bu arada toprağın alt katmanlarına giren su miktarını artırdığı da bilinmektedir

Sponsorlu Bağlantılar
kaynak19 Mart 2009 07:58       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Üye
Ormanların Faydaları saydam

Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamı için vazgeçilmezdirler...


- Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. Bunun yanı sıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb.hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir.

- Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su kaynağıdır. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yapraklı, dalları, gövdesi ve kökleri ve tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Ayrıca yer altı sularının oluşmasına yardım eder.

- Ormanlar erozyonu önler. Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler.

- Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını koruru. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Bu sahalar milyonlarca canlının yuvasıdır.

- Ormanlar bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, ikim üzerinde olumlu etkiler yapar. Aşırı sıcaklıkları düzenler, bir ısı tamponu gibi görev yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını artırır, radyasyonu önler.

- Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Rüzgar hızını azaltarak toprak ve kar savurmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin geceler ise sıcaktır.

- Ormanlar, eğelenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu rol oynar.

- Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi ile insan sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmekte, dinlenme yerleri kurulmaktadır.

- Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göçü azaltır.

- Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesini sağlar,

- Ayrıca ormanlar barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur,

- Ormanlar, doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla iyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynaktır.
Dünyada ve Ülkemizde Orman Varlığı

Dünya kara alanlarının %30’nu kaplayan ormanlar 3.8 milyar hektardır. Tropikal ve yarı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sını teşkil etmektedir. Dünya ormanlarının % 95’i doğal orman, % 5’ ise ağaçlandırma ile tesis edilen suni ormanlardır.

Ülkemizin ormanlık alanı ise 20.7 milyon hektar olup yurdumuzun genel alanının % 26.8’sini oluşturmaktadır. Ormanlarımızda yetişen asli ağaç türlerimiz; kestane, kayın, meşe, kızılağaç, kavak, huş, ıhlamur, dişbudak, akçağaç, karağaç, çınar, söğüt, ceviz ve sığla gibi yapraklı ağaçlar ile çam, göknar, ladin, sedir, ardıç, servi ve porsuk gibi iğne yapraklı ağaçlardır...


Ormanların Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri

Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkılarını para ile ölçülebilen ve para ile ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayrılmak gerekir. Odun kökenli orman ürünleri üretimi, orman tali ürünleri üretimi, işlendirmeye katkısı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi, mineral nitelikli katkıları, tarım, hayvancılık ve turizme olan katkıları para ile ölçülebilen katkılardır.

İlkim, toprak su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar ve kumul hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmayı önlemesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünü uzatması, çığ ve sel baskınlarını önlemesi halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ve iş verimliliğini artırması ise para ile ölçülemeyen katkılardır.

Ülkemizde çok önemli bir sektör olan ormancılık ülke kalkınmasında "itici ve teşvik edici" stratejik bir rol oynar.


kaynak

Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
1 Mart 2010 18:40       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim şöyle bir ödewim var:geçmişte ve günümüzdeki vakıflarla ilgili araştırma (proje ödewim)lütfen bulun Msn Confused
crazy_kopuq
28 Aralık 2010 20:42       Mesaj #5
crazy_kopuq - avatarı
Ziyaretçi
ya bna ormanın dolaylı dolaysız faydalarını söylermisiniz ??Msn Happy
Misafir
3 Ocak 2011 18:55       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ormanın insana yararları
bobo 1903
16 Ocak 2011 11:36       Mesaj #7
bobo 1903 - avatarı
Ziyaretçi
ağaçların faydaları
Misafir
17 Şubat 2011 15:35       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Arkadaşlar Orman Hangi Sektörde Yarar Sağlar aciLLL
Misafir
20 Şubat 2011 21:37       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ormanın insana yararları

orman doğal bir kaynaktır insanın ruhen bedenen içini rahatlatan bir yöntem biçimidr.Ormanlar temiz hava kaynağıdırm bol bol oksijen yayarlar büyük oranda oksijen kaynaklarıdırlar...
Misafir
27 Şubat 2011 22:18       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ormandaki varlık ile ilgili karışık soru istiyorum acillllllllllll
yarına yetişecekCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç