Arama

Sosyal etkileşim nedir? - Sayfa 2

En İyi Cevap Var Güncelleme: 25 Mart 2016 Gösterim: 50.150 Cevap: 61
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Nisan 2011       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kısa bir şekilde; sosyal etkileşim nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Nisan 2011       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
insanların sosyal olaylar karşısında etkilenmesi
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Nisan 2011       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir anlamda “vicdan muhasebesi” olarak da tanımlayabileceğimiz öz kişisel iletişim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
5 Nisan 2011       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sosyel etkileşim nedir yarina yetiştirmem lazım
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Nisan 2011       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1.ÇEVAP DOGRUMU
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Nisan 2011       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sosyal etkileşim nedir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Nisan 2011       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
nedir sosyal etkileşim
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Nisan 2011       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bir anlamda “vicdan muhasebesi” olarak da tanımlayabileceğimiz öz kişisel iletişim, kişinin kendisini tanıması, iletişim becerilerini geliştirmesi açısından son derece gereklidir.Çünkü, iletişim her şeyden önce kişinin kendisinden başlar. Bu noktada, bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara yanıtlar üretmesini iç iletişim ya da öz kişisel iletişim olarak açıklayabiliriz. Bu süreç içinde insan, kısa sürelerle hem kaynak, hem de alıcı olmakta, iki ayrı kişinin rolünü tek başına oynayarak kendi kendisiyle iletişime geçmektedir. Kişiler arası iletişim ise en yalın ifadeyle, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlerdir. Bununla birlikte iletişim araştırmacılarının insanlar arasında gerçekleşen her tür iletişimi kişilerarası iletişim olarak tanımlamadıklarını da belirtmek gerekir. Özellikle, sosyal iletişim ve sosyal etkileşim terimleriyle kişilerarası iletişim teriminin bazen eş anlamlı, bazen de farklı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Kaynak ve göndericinin insan olduğu iletişim biçimi olarak tanımlanan sosyal iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği bulunması şartı aranmaz. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliğinin bulunması durumunda ise, bu iletişim şekline “sosyal etkileşim” adı verilir. “Sosyal etkileşim” olarak adlandırılan davranış şekline, kişiler arası iletişim adı da verilmektedir. Kişiler arası iletişim, insanların yüz yüze kurdukları bir iletişim biçimi olduğu için sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle kişiler arası iletişimi, sözlü ve sözsüz olmak üzere iki ana başlıkta sınışandırabiliriz: sözlü: dil, dil ötesi, niyet edilmiş, niyet edilmemiş; sözsüz: yüz ve beden, bedensel temas, mekan kullanımı, araçlar, niyet edilmiş, niyet edilmemiş. İletişim sürecine katılan bireyler her hangi bir sorunun ortaya çıkmaması için doğru kod açımı yapmak ve tepkisel değil analizci bir yaklaşımla var olan duruma yaklaşmak zorundadırlar. Bu bağlamda iletişim sorunlarının çözümü, iyi niyete ve bu sorunların altında yatan psikososyal süreçlerin bilinmesine bağlıdır. İletişim konusunda teknik bilgiler ve beceriler gerekli, fakat kendi başına yeterli değildir. İletişim bilgi ve becerilerinin arkasında gönül zenginliği, sevgi, anlayış ve hoşgörü olmalıdır. İletişimin etkinliğini sağlayan koşullar/ilkeleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz: kaynağın inanılır bulunmalı;kaynak, alıcının kendisini nasıl gördüğünü iyi değerlendirmeli;mesaj, alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmeli;mesajların kodlanmasında kullanılan simgelerin,mesajı gönderen kaynak kadar, mesajı alacak, algılayacak,açımlayacak alıcı tarafından da bilinen simgeler olmalı;mesaj, insanların bireysel ihtiyaçlarına seslenmeli, bu ihtiyaçların farkına vardırmalı, onları giderme isteği yaratarak,bu doğrultuda davranışa geçmeye motive edici olmalı;mesajın etkili olabilmesi için, alıcının temel değerlerini,tutumlarını, inançlarını bilmek ve bunları mesajın kodlanması sırasında dikkate alınmalı; mesajın dili anlaşılır, içeriği açık ve seçik olmalı; mesajın alıcıya ulaşabilmesi için en uygun iletişim aracı seçilmeli; alıcıya aynı anda ne kadar çok iletişim aracı ile ulaşılırsa, örneğin, -mesajın sözel olarak iletilmesi ile yetinmeyip, bunun yazılı olarak da iletilmesi durumunda iletişim de o derece etkili olur; alıcının, iletişime katılma isteğinin derecesi, iletişimin etkinliğini yükseltmekte ya da azalmaktadır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Nisan 2011       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya ne olur kısa cevapppp......!!!!!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Nisan 2011       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sosyal etkileşim ne

Benzer Konular

20 Mayıs 2014 / bogachan Soru-Cevap
24 Şubat 2010 / Daisy-BT X-Sözlük
25 Aralık 2012 / Misafir Soru-Cevap
26 Haziran 2012 / ThinkerBeLL Sosyal Ağlar