Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 30 Eylül 2013  Gösterim: 18.836  Cevap: 19

Kızların eğitimi hakkında bilgi verir misiniz?

Misafiraaaa
30 Eylül 2009 20:20       Mesaj #1
Misafiraaaa - avatarı
Ziyaretçi
kızların eğitimi hakkında bilgiler bulabilir misiniz?
EN İYİ CEVABI elif pek verdi
kızlar neden okula gönderilmiyor.erkekler neden gönderiliyor.kız ve erkek arasındaki eğitim farkı nedir?
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
30 Eylül 2009 23:48       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafiraaaa adlı kullanıcıdan alıntı

kızların eğitimi hakkında bilgiler bulabilir misiniz?

Eğitimde ve Toplumsal Kalıtımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması

Türkiye orta gelirli bir ülke olup, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ve ekonomik adalet bağlamlarındaki kalkınma göstergeleri diğer OECD ve AB devletlerinin çok altındadır. Türkiye’nin benzer ülkelerle karşılaştırılabilecek bir kalkınma rotası izlemesi ve AB’ye tam üyelik hedefine ulaşması için hizmet ve politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine önemli bir yer vermesi gerekmektedir.
Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini arttırarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Proje, Avrupa Komisyonu’nun "Kalkınma İşbirliklerine Toplumsal Cinsiyet Konusunun Entegre Edilmesi” başlıklı hibe programı (B7-6220) kapsamında uygulanmakta olup, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığı tarafından yürütülmektedir ve 3 yıl sürmesi planlanmaktadır.
Projenin hedeflediği gruplar iki düzeyde ifade edilebilir. Bunlardan ilki Güneydoğu Anadolu’daki 3 il (Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa) ve Türkiye’nin en yüksek nüfuslu ve en fazla göç alan ilindeki (İstanbul) okuryazar olmayan genç kız ve kadınlar, temel eğitim çağında kız çocukları bulunan anne babalar, toplum mensupları, yerel yetkililer, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Ulusal düzeyde ise politika belirleyiciler, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları hedeflenmektedir.
Proje, Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmasını dolayısıyla da toplumsal hayata katılımlarını sistematik olarak etkileyen/engelleyen tutum, uygulama ve politikalara karşı müdahaleler gerçekleştirmek için 3 temel alanda faaliyet göstermektedir.

bullet2 Temel eğitimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik toplum-merkezli bir model geliştirmek: Anne-babalar, öğretmenler, yetkililer ve daha geleneksel ve kırsal bölgelerde geniş ailenin kız çocuklarının eğitimi ile kadın okuryazarlığının önemine duyarlı hale getirilmesi, kız çocuklarının ve kadınların eğitim olanaklarına ulaşmalarını engelleyen ataerkil tutumların etkisinin hafifletilmesi ve toplumun kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda olumlu tutumlar geliştirmeye yönelik
 • Anne baba seminerleri
 • Toplumu bilgilendirme toplantıları
 • Diyalog ziyaretleri
 • Toplumsal duyarlılık yaratacak iletişim çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
bullet2 Okuryazar olmayan kadın sayısını azaltmak, özel ve toplumsal alanda kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını attırmak: Okuma yazma bilmeyen yoksul genç kadınların sosyo-ekonomik, kültürel, lojistik ve yaşam tarzı kısıtlarına ve özel ihtiyaçlarına uygun bir işlevsel okuryazarlık ve kadın destek programı ile okuryazarlık becerilerini yeni edinmekte olan kadınlar için bir siyasi okuryazarlık modülü geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, proje illerinde okuma yazma bilmeyen genç kız ve kadınlara yönelik olarak
 • İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı
 • Yurttaşlık Eğitimi Programı
bölümlerinden oluşan bu yeni okuryazarlık ve kadın destek eğitimine katılan genç kadınlar, bilinç yükseltme faaliyetleri ve toplum girişimleri aracılığıyla aile içinde karar alma mekanizmalarına, okul-aile birliklerine, yerel sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimlere ve seçimlere daha fazla katılmaları için teşvik edilmektedir. Bu faaliyetler bir yandan da proje çerçevesinde eğitici ve idareci olarak kadınlara yer vererek iş ve kapasite geliştirme olanakları yaratmaktadır.
bullet2 Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yerel ve ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak: Müdahalelerin sadece sürdürülebilir değil, nüfusun daha geniş kitlelerine de faydalı olması için politikaları etkilemek için, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaların izlenmesi ve oluşturulmasına yönelik bir dizi kapasite geliştirme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede
 • Eğitimde cinsiyet eşitsizliklerinin izlenmesine yönelik yerel sivil izleme grupları ve ulusal izleme grubu oluşturulmuştur.
 • Eğitimde cinsiyet eşitsizliği alanında tartışma platformları yaratacak yerel çalışma atölyeleri ve ulusal konferanslar gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik “en iyi uygulamalar”ın saptanması ve yaygınlaştırılması için çalışılmaktadır.
 • Okul terkinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir izleme modeli geliştirilmektedir.
 • Gazetecilerin eğitim haberlerini hazırlamalarına yönelik bir gazeteci eğitim semineri düzenlenecektir.
 • Kız çocuklarının eğitimi konusunda kaynak oluşturacak bir web sitesi hazırlanmıştır.

Kaynak
elif pek tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
7 Ekim 2009 17:49       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kız ve erkek arasındaki eğitim farkı nedir? erkekler neden daha coğunlukla okula gidiyor?kızların okuması neden kısıtlanıyor?
elif pek
7 Ekim 2009 20:38       Mesaj #5
elif pek - avatarı
Ziyaretçi
kızların erkeklere oranla okullaşmamasının nedenleri nelerdir?
Misafir
3 Ekim 2010 18:23       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kızların eğitimine önem verilmeli
Misafir
23 Eylül 2011 16:06       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkiler cvp verin yaaa
Misafir
26 Eylül 2011 18:00       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kızlar okula alıştırılması bence ve toplumca cok iyi bişey
Misafir
26 Eylül 2011 18:43       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kzların eğitimi neden önemlidir?
Misafir
26 Eylül 2011 20:27       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bunun ana dusuncesi nedir arkadaslar lutfen cevap verirmisinz?Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç