Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Kasım 2014  Gösterim: 24.302  Cevap: 19

Halk kültürünün ögeleri nelerdir?

Ziyaretçi
1 Ekim 2009 15:35       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Halk Kültürünün öğeleri nelerdir?
EN İYİ CEVABI Daisy-BT verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

halk kültürünün öğelerinin bunlar olduğundan emin misiniz?


Halk kavramının oluşturduğu kültüre halk kültürü denir. Halkın üretim etkinlikleri, toplumun yaşama ve gelişmesinin kesin koşuludur. Üretici halk olmadıkça toplumda kültür var olamaz.

Sponsorlu Bağlantılar
Halk kültürü, birarada yaşayan ya da yaşamış olan halkın ortaklaşa paylaştıkları
  • tarihi
  • gelenekleri
  • tarihi eserleri
  • inançları
  • el sanatlarını
  • örf ve adetleri
  • yiyecek ve içecek alışkanlıklarını
  • müzik ve dansı (halk oyunları)
sürdürüp yaşatmalarıdır.

Halk nedir?

1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk:
"Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu:
"Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri:
"Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü:
"Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu:
"Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanıkfadedliver
1 Ekim 2009 15:43       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

Halk Kültürünün öğeleri nelerdir?

Halk kavramının oluşturduğu kültüre Halk Kültürü denir. Halkın üretim etkinlikleri, toplumun yaşama ve gelişmesinin kesin koşuludur. Üretici halk olmadıkça toplumda kültür var olamaz.
1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk:
"Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu:
"Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri:
"Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü:
"Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu:
"Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık
kaynak
Misafir
1 Ekim 2009 15:44       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ben öğelerini soruyorum ne demekdir demiştimMsn Confused
fadedliver
21 Ekim 2009 19:15       Mesaj #4
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Ben öğelerini soruyorum ne demekdir demiştimMsn Confused

1. HALK BİLİMİ
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler halk biliminin, halk kültürü ürünlerini ve
yaşama biçimlerini konu edinen, bunları kendine özgü yöntemlerle derleyen,
sınıflandıran, çözümleyen, yorumlayan ve son aşamada da bir bireşime vardırmayı
amaçlayan bir bilim dalı olduğunu kavrar. Halk biliminin yazılı, sözlü ve görsel
kaynaklarının halk kültürünü aktarmadaki önemini kavrayarak halk bilimi
ürünlerini derlemenin önemini fark eder.
2. TOPLUMSAL UYGULAMALAR
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; geçiş dönemlerini (doğum, askerlik, evlenme,
ölüm vb.), bunlarla ilgili bir dizi kural, gelenek, tören ve uygulamaları, bu
uygulamalar sırasında ortaya çıkan toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı fark
eder. Bunun yanı sıra bayram, kutlama, şenlik ve özel gün çeşitlerini, bu günlerde
gerçekleştirilen komşu, dost, akraba ziyareti ve uygulamalar ile birlikte bunların
geleneğin aktarılmasındaki önemini, sosyal ve kültürel ilişkilerin oluşmasına
katkısını kavrar. Halk inançlarının oluşma nedenleriyle birlikte üyesi olduğu
kültürün, etkileşim içinde bulunduğu kültürler ve inançlardan izler taşıdığının
farkına varır.
3. HALK SANATLARI
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; giyim kuşamın geçmişten günümüze
değişiklikler gösterdiğini, bu değişikliklerde toplumun sosyo-ekonomik yapısının,
ekolojinin, kullanılan malzemenin, iklimin etkili olduğunu kavrar.
Geleneksel hayatta giyim kuşamı bütünleyen takı kullanma ve süslenme
geleneğinin günümüzde de devam ettiğini; geleneksel ögeler içeren bir giyim kuşam
örneğinin bize, ait olduğu toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabildiğini ( bir Türkmen
ya da Yörük köyüne gidildiğinde kimin sözlü, kimin nişanlı, kimin dul olduğunun
kullanılan başlıktan ve giysilerin renklerinden anlaşılması gibi), günlük giysilerin ve
özel gün giysilerinin farklı olduğunu kavrar. Bunun yanında geleneksel el
sanatlarının insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulduğunu,
toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıttığını
kavrar. Öte yandan halk mimarisinin toplumun değer yargılarını, dünya görüşlerini,
gelenek, görenek, inanç sistemlerini, aile ve akrabalık bağlarını, komşuluk
ilişkilerini anlamaya, anlatmaya kaynaklık eden önemli alanlardan biri olduğunu ve
yerel ustalar tarafından yapıldığını fark eder.
4. SÖZLÜ ANLATIMLAR
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; sözlü anlatımların (bilmece, tekerleme,
masal, atasözü, deyim, fıkra, mit, efsane, destan, halk hikâyesi, halk şiiri vb.)
halkın duygu ve düşüncelerini aktarmadaki yerini, halk kültürü içindeki önemini,
varyantlarını, aktarıcılarını (ozan, âşık, masal ve fıkra anlatıcısı vb.) ve bunların
günümüzdeki durumunu fark eder.
15
5. HALK BİLGİSİ
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; Türk mutfağının çeşitliliğini, yiyecek ve
içeceklerin hazırlanması, saklanması ile ilgili uygulamaları, ikram geleneğini vb.
fark ederek yeme alışkanlıklarındaki değişimi tartışır. Halk hekimliğinin oluşma
nedenlerini kavrar. Halk hukukunun, halk kültürünün geleneksel kurallarından
oluştuğunun farkına varır. Uzun süreli deneyim ve bilgi birikimlerinin ürünü olan
halk takvimini belirleyen ögeleri tanıyarak halk takviminin günümüzdeki
uygulamalarını fark eder.
6. MÜZİK, OYUN, EĞLENCE
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; geleneksel çocuk oyunlarını tanır ve bu
oyunları kendi oyunlarıyla karşılaştırarak oyunlardaki ve oyun alanlarındaki
değişimi sorgular. Halk müziği ve oyunlarının ortaya çıkış nedenlerini, yörelere göre
çeşitlilik gösterdiğini, yaratıcılarını ve bunlara eşlik eden çalgıları tanır. Geleneksel
tiyatronun halk kültürü içindeki yerini, geleneksel tiyatro örneklerinden hareketle
fark eder.
7. KÜRESELLEŞME VE HALK KÜLTÜRÜ
Bu öğrenme alanıyla öğrenciler; kültürel küreselleşmenin önüne geçmek
amacıyla ortaya konan “Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi”ni tanır. Kültür
turizminde halk kültüründen yararlanma yollarını öğrenerek kültürel değerlerin
yaşatılması, toplanması, korunması ve müzeleştirilmesinin önemini kavrar.
Misafir
7 Kasım 2009 13:45       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha biz halk kültürü nedir diyoruz halk bilgisi

nedir mi diyoruz
_KleopatrA_
7 Kasım 2009 14:14       Mesaj #6
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
fadedliver adlı kullanıcıdan alıntı

Halk kavramının oluşturduğu kültüre Halk Kültürü denir. Halkın üretim etkinlikleri, toplumun yaşama ve gelişmesinin kesin koşuludur. Üretici halk olmadıkça toplumda kültür var olamaz.
1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk:
"Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu:
"Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri:
"Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü:
"Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu:
"Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık
kaynak

sanırım siz bu mesajı okumuyorsunuz ya da okumayı istemiyorsunuz biz yinede alıntıyla tekrar size halk kültürü nedir cevabını gösterelim.

Halk kavramının oluşturduğu kültüre Halk Kültürü denir. Halkın üretim etkinlikleri, toplumun yaşama ve gelişmesinin kesin koşuludur. Üretici halk olmadıkça toplumda kültür var olamaz.Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha biz halk kültürü nedir diyoruz halk bilgisi

nedir mi diyoruz

Misafir
12 Aralık 2009 12:12       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
turk kulturu ogeleri nelerdir
Misafir
15 Ekim 2010 18:07       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
halk kültürünün öğelerinin bunlar olduğundan emin misiniz?
Daisy-BT tarafından gönderilmiş olan #9 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
İlknur
15 Ekim 2010 18:18       Mesaj #10
İlknur - avatarı
Ziyaretçi
Halk kavramının oluşturduğu kültüre Halk Kültürü denir. Halkın üretim etkinlikleri, toplumun yaşama ve gelişmesinin kesin koşuludur. Üretici halk olmadıkça toplumda kültür var olamaz.
1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk:
“Türk halkı.”- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu:
“Yahudi halkı.”- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri:
“Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları.”- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü:
“Bütün köy halkı orada idi.”- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu:
“Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir.”- O. V. Kanık

(İNŞALLAH İŞİNE YARAR )Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç