Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 3 Ekim 2014  Gösterim: 144.282  Cevap: 63

RTÜK'ün önemi ve görevleri nedir?

Misafir
16 Aralık 2010 16:56       Mesaj #11
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aynen yha öğretmen ödev verdi ama bzm aradığımız bu deil
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
21 Aralık 2010 18:42       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben nur rtükün görevi ve önemi nedirr ??
Misafir
28 Aralık 2010 16:24       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benimde performans ödevim
Misafir
6 Ocak 2011 15:19       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1983 yılında 2954 sayılı Türkiye radyo ve Televizyon Kanunu ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesine Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun ve Türkiye Radyo- Televizyon Kurumunun kuruluş, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu amaçla; Radyo ve Televizyon yayınlarının düzenlenmesi ile yurt içine ve yurt dışına yayın yapılması, Devletin tekelinde,Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna verilmiştir.

Söz konusu kanunda belirtilen esaslara uygun yayın yapmak şartıyla bazı devlet kurumlarının ikaz ve duyuru maksadıyla radyo istasyonu kurmaları, sürekli ve kesintili radyo yayını yapmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kapalı devre televizyon sistemi kurmaları ve işletmeleri Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun gözetimine, denetimine ve iznine bırakılmıştır.

Ancak, teknolojik gelişmeler ve iletişim alanına giren yeni girişimcilerle, özel radyo ve televizyonların yurt içine yönelik yayınları 1990’lı yıllarda bu alanın yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bu nedenle 1994 yılında, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini ve bu alanı düzenleyecek Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kurulmasını sağlayan 3984 Sayılı Kanunla devlet tekeli kaldırılarak, her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne isim altında olursa olsun elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içinde ve dışında yapılan radyo ve televizyon yayınları ile ilgili iletişim alanı genişletilmiş ve kapsamı belirlenmiştir.

DÜZENLEYİCİ KURULUŞ

1983 yılında 2954 Sayılı Kanunla yurt içine yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu 12 üyeden oluşmuştur.

1994 yılında iletişim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulunun yerine yetki ve sorumlulukları genişletilmiş özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşur.

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır.

Üst Kurul üyeleri ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, radyo ve televizyon hizmetleri alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda herhangi bir yüklenme işine giremez, özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamazlar.

GÖREV VE YETKİLER

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla değişik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiştir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Aykırılığın tekrarı halinde 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değişik 33. maddesinde belirtilen miktarlarda idarî para cezası uygulanır. Para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları yüzde elli oranında artırılır. İhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

3984 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun” ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4756 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 21.05.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeleri AB normlarını içermektedir.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır.

RTÜK Başkanları
Ali Baransel (Mayıs 1994 – Mayıs 1996)
Güneş Müftüoğlu (Mayıs 1996 – Mart 1997)
Orhan Oğuz (Mart 1997 – Aralık 1997)
İbrahim Agah Çubukçu (Aralık 1997 – Nisan 1998)
Kutlu Savaş (Nisan 1998 – Mayıs 2000)
Nuri Kayış (Mayıs 2000 – Haziran 2002)
Fatih Karaca (Haziran 2002 – Temmuz 2005) (2 dönem Başkanlık)
Aykut Zahid Akman (Temmuz 2005 – 14 Temmuz 2009) (2 dönem başkanlık)
Davut Dursun (Temmuz 2009-)
Misafir
12 Ocak 2011 15:58       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
rütük görevi performans ödevi yapıyorum ama bana kısa ve öz bilgi gerek
Misafir
13 Ocak 2011 13:45       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
üfff çoook uzun
Misafir
27 Ocak 2011 22:36       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar lütfen radyonun görevlerinin neler olduğunu yazar mısınız ? ÇOK ACİLLMsn Sad
Misafir
16 Şubat 2011 19:52       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kısa bilgi verirmisiniz
Misafir
16 Şubat 2011 23:03       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
rtük önemli görevleri ?
Misafir
5 Mart 2011 20:30       Mesaj #20
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
rtük ün görevi nedirHızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç