Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 13 Nisan 2015  Gösterim: 22.015  Cevap: 10

Güçler birliği ve güçler ayrılığı ne demektir?

Misafir
6 Aralık 2009 11:02       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Güçler birliği ve güçler ayrılığı ne demek bana yardımcı olur musunuz?
EN İYİ CEVABI SaKLI verdi
Demokratik yönetim sistemi düzenlenirken başkanlık sistemi ve parlamenter sistem arasında belirli bir seçim yapılır, bu seçim tamamiyle uygulanacak bir düzen seçimi olmak zorunda değildir. Başkanlık sisteminde kuvvetler sert bir şekilde ayrılmışken parlementer sistemde daha ılımlı bi yapı gözlenir.kesinlikle parlementer sistem için kuvvetler birliği ilkesi yapılmaması gerekmektedir. Bununla birlikte "karışık sistemler" de vardır, yönetim sistemi iki ana sistemin ortasında daha yakındır, örneğin Fransa'daki şimdiki yönetim şekli
Cumhuriyet Kuvvetler birliği ilkesine göre bir yönetim birimi (genellikle seçilerek gelen yasama birimi) diğerlerinden üstündür ve diğer birimler bu birime hizmet ederler. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre ise her birim büyük oranda (tamamiyle olmasa da) bağımsızdır. Bağımsızlıktan kasıt her birimin diğer birimlerden bağımsız olarak seçilmesi ya da en azından varlığının diğer birimlere bağlı olmamasıdır.
Buna göre, kuvvetlerin birliği sistemlerinde (en ünlü örneklerden Birleşik Krallık'ta mesela) yasama kurumu halk tarafından seçilir ve yasama daha sonra yürütme birimi hükümeti "yaratır". Kuvvetlerin ayrılığı sistemlerinde ise yürütme birimi üyeleri yasama tarafından değil, başka çeşitli yollarla (örneğin seçimlerle) seçilirler. Parlementer sistemlerde yasama biriminin süresi dolduğunda yürütme biriminin de süresi dolmuştur. Başkanlık sistemlerinde ise yürütme biriminin süresi yasama süresine bağlı değildir, süreleri aynı zamanlarda dolabilir veya dolmaz. Burada önemli nokta yürütme biriminin seçiminin yasama biriminden bağımsız olmasıdır. Buna rağmen, yürütme biriminin partisi eğer mecliste çoğunluğa sahipse, başkanlık sisteminde de belirli bir derece "kuvvetlerin birlikteliği" etkisi görülebilir. Böyle durumlar anayasal hedefleri engelleyebilir, ve/veya halk tarafından büyük oranda benimsenen "yasama biriminin daha demokratik, halka daha yakın olduğu" fikrini baltalayabilir. Bu durumda yasama birimi sadece bir "danışma meclisi" konumunu alır ve yürütmeyi hatalara ve fiyaskolara karşı sorumlu tutmakta isteksiz olabilir.
Sponsorlu Bağlantılar


Yasama
 • Yasa çıkarma gücü
 • Vergi çıkarma gücü, borç alma ve bütçe hazırlama gücü
 • Genellikle savaş ilan etmek için tek yetkili
 • Soruşturma açma yetkisi, özellikle yürütme birimine karşı
 • Çoğunlukla yürütme biriminin başına birini atama gücü
 • Bazen mahkemelere yargıç atama gücü
 • Anlaşmaları onaylama gücü

Yürütme
 • Başkan bazen yasaları veto edebilir.
 • Meclis tarafından azledilmeyi de göze alarak bazı yasaların uygulanmasına karşı çıkabilir
 • Çeşitli amaçlar için ayrılmış bütçeyi harcamayı rededebilir.
 • Savaş yönetimi (askeriyenin operasyönel yönetimi)
 • Çeşitli durum ilanlarına yetkilidir (acil durum, afet ilanları gibi), yasalara uygun düzenlemeler çıkarabilir ve yürütme emirleri verebilir.
 • Genellikle yargıçları atar
 • Bazen suçluların affedilmesini sağlar


Yargı
 • Hangi durumlarda hangi yasaların uygun olduğuna karar verir
 • Bir yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını denetler
 • Yasaların yorumlanmasında ve anlaşmazlıklarda uygulanmasında tek yetkilidir
 • Bazen, bazı yasaların daha önemli yasalarla (örneğin anayasa ile) uyumlu olmaması durumunda bu yasaları geçersiz kılabilir
 • Suçluların idaresine karar verme gücü
 • Kanıtların bulunması ve gerekli dökümanlarının oluşturulmasına zorlama gücü
 • Temyiz işlemi tutarlı uygulamaları gerektirir ama tek tek davalar için karar verme yetkisi düşük makamda bulunan yargıçların yetkisinde olabilir (bu yargıçların ne kadar yetkili oldukları davaların tipine göre değişebilir)
 • Sadece gerçek kişiler tarafından öne sürülen gerçek anlaşmazlıklar üzerinde karar vereblime yetkisine sahiptir
 • Kendi üylerinin idaresi
 • Genellikle diğer birimler tarafından sebep gösterilmeksizin görevden alınamazlarMisafir
8 Nisan 2010 19:34       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güçler birliği nedir
Misafir
3 Mayıs 2010 16:19       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Güçler birliği ilkesi nedir? ek kısa sürede cevep bekliyorum
Misafir
8 Aralık 2010 20:06       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güçler birliği ilkesi nedir?...lütfen yardımcı olunMsn Happy
Misafir
19 Nisan 2011 11:45       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yasama yürütme yargının bir elde toplanmasıdır
Misafir
10 Kasım 2011 17:49       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güçler birliği ne demek yha?lütfen cevap werin çok acil. Msn Sad
Misafir
20 Kasım 2011 00:12       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Güçler birliği yasama yürütme ve yargının sadece bir kişide toplanması örneğin padişahta , güçler ayrılığı ise yasama yürütme ve yargının tek kişiye bağlı kalmadan toplanmasıdır. örn günümz cumhurriyet sistemi gibi yasama tbmmde yürütme cumhurbaşkanında yargı da mahkemelerde
Misafir
1 Aralık 2011 17:49       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güçler birliği ve güçler ayrılığı nedir?
SaKLI tarafından gönderilmiş olan #9 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
5 Aralık 2012 22:10       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
güçler birliği nedir tarihsel gelişimi nasıl olmuştur türkiyedeki yansımaları nasıl olmuştur.Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç