Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Mayıs 2014  Gösterim: 37.307  Cevap: 11

Hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü hakkında bilgi verir misiniz?

üsa_94
8 Aralık 2009 20:38       Mesaj #1
üsa_94 - avatarı
Ziyaretçi
Hece Ölçüsü, Aruz Ölçüsü, Serbest Ölçü hakkında kısa bilgi verirmisiniz (AciLL LüTFeNN..!!!!!!!!) =/
Sponsorlu Bağlantılar


_KleopatrA_
8 Aralık 2009 20:47       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
üsa_94 adlı kullanıcıdan alıntı

Hece Ölçüsü, Aruz Ölçüsü, Serbest Ölçü hakkında kısa bilgi verirmisiniz (AciLL LüTFeNN..!!!!!!!!) =/

…Hece Ölçüsü…

1. Şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır.
2. Türkçe kelimelerde hemen hemen bütün heceler eş değerde söylenir. Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı gözetilmez. Bu bakımdan hece ölçüsü Türk dilinin yapısına da en uygun ölçüdür.
3. Milli ölçümüzdür.
4. Hece ölçüsüne parmak hesabı da denilir.
5. Hece ölçüsü, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılmıştır. İslamiyetten sonra Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken, Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. .
6. Hece ölçüsünün “hece sayısı” ve “duraklar” olmak üzere iki temel özelliği vardır.

…Aruz Ölçüsü…

Aruz, Arapça bir kelimedir ve “Çadırın ortasına dikilen direk” anlamına gelir. Bir edebiyat terimi olarak “hecelerin uzunluk ve kısalıkları temeline dayanan nazım ölçüsü” demektir.

1. Aruz ölçüsü ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Daha sonra İran Edebiyatı’na geçen bu ölçü, XI yüzyıldan itibaren Türk şairlerince de uygulanmaya başlanmıştır.

2. Rahat kullanılabilmesi için bol miktarda uzun heceye ihtiyacı olan bu ölçü, aslında Türkçe’nin kelime yapısına uygun değildir. Bu yüzden Aruzu ilk defa kullanan Karahanlılar Türkçe’nin kelimelerini bozarak kısa heceleri uzun okuma yoluna gitmişlerdir. Zamanla bu da yeterli olmamış; şairler, Arapça ve Farsça kelimeleri sık sık kullanmaya başlamışlardır. Bu durum, Türk dilinin kelime hazinesinin giderek yabancı kelimelerle dolmasına yol açmış, böylece şairlerin güzel kullanışlarından mahrum kalan Türkçe, anlam ve kavram bakımından yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Diğer yandan Türkçe, aldığı bu yabancı kelime ve kavramları Türkçeleştirdiği zaman güçlü bir dil olmuştur. Aruzla birlikte, halk arasında yaşamaya devam eden milli şiir ölçümüz hece, bu yoksullaşmayı bir ölçüde durdurmuş ve Türkçe kendi geleneği içinde varlığını sürdürmüştür.

3.1908’den sonra şairler arasında başlayan aruz hece tartışması, hecenin zaferi ile sonuçlanmış; ancak Divan Edebiyatı nazım ölçüsü olan aruzun da artık bir Türk şiir ölçüsü olduğu kabul edilmiştir.


4. Aruz ölçüsü daha çok Divan Edebiyatında kullanılır.

5. Aruzla yazılan ilk Türk eseri Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig’dir.

6. Aruz XI. asırdan beri heceyle beraber kullandığımız ölçüdür. Bu ölçü zamanla Türkçe’ye en iyi şekilde uygulanmış. Mehmet Âkif, Yahya Kemâl, Faruk Nafiz gibi şairlerimizin elinde ustalıkla kullanılmıştır.

Not: Aruz ölçüsünün temeli, hecelerin uzun ve kısa olmaları özelliğine dayanır. Ölçünün doğru bulunması için önce mısradaki hecelerin değerinin tespit edilmesi gerekir. Aruz vezninde heceler iki şekilde değerlendirilir.,
Açık / kısa heceler ( . ) ( v ) | Kapalı / uzun heceler ( - )

1.Açık / kısa heceler :

1. Ünlülerle biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde ( . ) ve ( v ) işaretleriyle gösterilir.
3. Açık - kısa hecelerin ses değerleri “yarım” kabul edilir.


2. Kapalı / uzun heceler: Tam ses değeri taşıyan hecelerdir.

1. Ünsüzlerle ve dilimize Arapça ve Farsça’dan geçmiş uzun ünlüler (â, î, û )’le biten hecelerdir.
2. Bu heceler aruz incelemesinde (-) işaretiyle gösterilir.
3. Kapalı- uzun hecelerin ses değeri “tam”dır.

Serbest ölçü

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
Serbest ölçü, hece, aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçüdür. Hecelerin açık veya kapalı olmasına ya da sayılarına bakmaksızın şairin tamamen kendi üslubuna göre yazmasıdır. Serbest ölçü, Türk şiirinde 1940’lardan sonra Orhan Veli Kanık ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde yazılan şiirlerin çoğu serbest ölçüde yazılmaktadır.

Misafir
6 Nisan 2010 13:34       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bir şiirin aruz ölçüsünün nasıl fai latin olduğu anlaşılır
Misafir
18 Şubat 2011 20:00       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
hece ölçüsü nedirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Misafir
21 Mart 2011 19:26       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yapı unsurlarını açıklarmısınız ?
Misafir
8 Kasım 2011 14:12       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Şiir'de aruz ölçüsü nasıl bulunur?
Misafir
10 Kasım 2011 17:20       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türkçe’de heceler uzunluk kısalık bakımından hemen hemen aynı değerdedir. Bu yapısal özellik şiirde hece ölçüsünün kolayca kullanılmasına imkân verir. İlk yazılı Türk edebiyatının ürünleri olarak bilinen Göktürk Yazıtları’nda şiir bulunmamasına rağmen şiirsel özellikler taşıyan ve hece ölçüsüne uyan bölümler vardır.
Misafir
10 Aralık 2011 16:19       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
aruz ölçüsü nasıl bulunur diyen arkadaşım bunun belkide 15 tane türü var failatün ..... çokk bulamazsın diyebilirim Msn Happy) ama şöyle düşün hece ölçüsü ve serbest ölçü yoksa genelde aruz ölçüsü vardır ve gazel kaside bu ölç
üyle yazılır Msn Happy
Misafir
8 Ocak 2012 14:53       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Eğer hece ünsüz harfle bitiyorsa çizgi koyacaksın (şapkalı ünlülere de çizgi konur), hece ünlü harfle bitiyorsa nokta koyacaksın.
ay rı lık lar dan şi kâ yet it me de’
(-)(.)(-) (-) (-) (.)(-)(-) (-)(.)(-)(son heceler hep çizgi olur)
ney vi rür bir râh-ı pür-hundan haber
(-) (.)(-) (-) (-)(.) (-) (-)(-) (.)(-)
aşk-ı Mecnun kıs sa sı nın tak ri r i der
(-)(.) (-)(-) (-) (.)(.)(-) (-) (.) (.) (-)


Alıntıdır. Kaynak: Aruz ölçüsü nasıl bulunur, Aruz ölçüsünün bulunması Teknolojiweb.Net
Misafir
11 Aralık 2013 15:57       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bir şiirin aruz ölçüsüne göre mi yoksa hece ölçüsüne göre mi yazıldığını nasıl anlayabiliriz??Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç