Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Ocak 2013  Gösterim: 27.796  Cevap: 15

Caferiler ve ibadet şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?

Misafir
30 Aralık 2009 17:07       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
caferilerin sünnilere göre yaptıkları herhangi bi değişik ibadet şekli varmı?
EN İYİ CEVABI _KleopatrA_ verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

caferilerin sünnilere göre yaptıkları herhangi bi değişik ibadet şekli varmı?

Caferilik, Onikicilik veya İsnaaşeriyye (Arapça: اثنا عشرية Isnâ Athriyya) mezhebi. İmamiyye veya İmamilik olarak adlandırıldığı da olur. Şiiliğin çoğunluk mezhebi. Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi mezhebidir. İsmaililik ve Zeydilik ile birlikte Şii meşrebinin fıkhî mezheplerinden biri sayılmaktadır.

Tarihçe [değiştir]
Sponsorlu Bağlantılar

Safevi Hanedanı [değiştir]

Caferilik adı fıkhı iyi bilen altıncı İmam Cafer-i Sadık'ın adından alınmış olmakla birlikte ne zaman kullanılmaya başladığı belli değildir. 16. yüzyılda Safevi Hanedanı'nın İmamilik (Onikicilik) mezhebini devletin resmî mezhebi olarak seçtiğinde Caferilik adını kullanmıştır.
Afşar Hanedanı

Afşar Hanedanı'nı kuran Nadir Şah, 1736'de Safevi döneminde tavsiye edilen Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı lanetlemelerini yasaklamış ve bunun karşılığı olarak Osmanlı Devleti'ne teklifi sunarak İmamiliğini Caferilik olarak adlandırmasını ve Sünnî dört fıkhî mezhebiyle birlikte beşinci fıkhî mezheb olarak kabul etmesini istemiştir. Bunun dışında Kâbe'de Caferilik için beşinci sütunun yapılmasını ve Caferilerin Mekke ziyaretlerini sağlamasını talep etmiştir.
Osmanlı Devleti bu teklifi karşısında İran'ı Sünnileştirme çabası olarak değerlendirmiş ve Nadir Şah'ı övmüştür. Fakat Caferiliğin kabulünü reddetmiştir.
Nadir Şah, sadece İran değil de Irak, Afganistan ve Orta Asya'dan da ulemaları davet ederek Necef'te toplantı düzenlemiş ve burda Osmanlı Devleti'ne yaptığı teklifi ulemalar tarafından kabul edilmiştir.
Fakat Osmanlı Devleti bu teklifini kabul etmemiş ve 1746'de imzalanan Kerden Antlaşmasında üç halifeyi lanetlenmeleri yasaklandıysa da Caferilik resmî mezhep olamamıştır.
Şia'nın yüzde 80'i onikici veya caferidir. Azerbaycan, İran, Irak, ve Bahreyn'de hakim şiî mezhebidir.
Aleviliğin, 12 İmam inancının Türk-Anadolu tasavvuf yorumu olduğu iddia edilir. [1][2][3][4]
Teoloji

Caferilikte dini hukuk veya Şeriat ilkeleri, Kur'an ve Sünnetten çıkarılır. Sünni ve Şiilik arasındaki farklılık Şiiliğin Muhammed'den sonra ilk yöneticinin hem peygamberin vasiyetiyle hem de İlahi seçimle Ali olması gerektiğine inanılmasıdır. Bunun sonucu olarak Caferiler
  1. 12 İmam kanalıyla gelen Muhammed'in sözlerini (hadis) takip ederler.
  2. Fıkıh usûlü olarak akıl'ı da kabul ederek İçtihad'ı önemserler.
  3. Sünnilerin makbul halife kabul ettikleri Ebu Bekir, Ömer ve Osman kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez, onları model almazlar.
  4. Muhammed ve kızı Fatıma Zehra'nın yanısıra Oniki imama masumluk ve yanılmazlık atfederler ve sadece bu grubun sözlerini ve örnekliğini dinde kendilerine örnek alırlar.
Fıkıh ekolleri

  • Usûlî: Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akıl (hikmet)'ı da kabul edir ve Gaiba sırasında Fakîhlerin İctihâdına önem verir. Günümüzde İran'da uygulanan Velayet-i Fakîh (Welayat-e Faqih) sistemine yol açmıştır.
  • Ahbârî: Peygamber ve İmamlar'ın haberlerine (hadislerine) önem verir ve İçtihad hakkın kullanılmasını kabul etmez.
  • Şeyhî
Bazı farklar

İbadetteki farklılıklar

Caferilik'te ibadet öncesi yapılan temizlikte (abdest denir) ayaklar yıkanmak yerine hafif ıslak olan eller ayaklara sürülür (mesh denir)
Günlük ibadetlerde (namaz) ise Sünnilerle aynı şekilde namaz 5 vakit kabul edilir ancak öğle ile ikindi akşam ile yatsı namazları birleştirilerek (Arapça'da toplamak, birleştirmek anlamına gelen "cem etmek" terimiyle adlandırılır) gerçekleştirilir.
Evlilik

Caferilikte Sünnilerde olduğu gibi evliliğin pek çok kuralı ortak kabul edilmekle birlikte (karşılıklı anlaşma, hukuken tescil edilmesi vs.) Caferilerde daimi evliliğin haricinde tarafların önceden evliliklerine süre tayin ederek evlenmeleri (Muta nikahı denir) geçerli bir uygulamadır. Geçici evlilik de denilen Mut'a Nikahı tüm Sünni mezheplerce geçersiz kabul edilmektedir.
Beşte Birlik Vergi (Hums)

Sünnilerden farklı olarak Caferilerde Hums denilen gelirin beşte birinden alınan bir vergi bulunmaktadır. Zekattan farklıdır. Caferi din adamlarına göre Hums'un yarısı Peygamber soyundan gelen kimselere ve fakir, yetim olan Seyyidlere diğer yarısı da dini bilgisi geniş olup hüküm verebilen Müctehidlere verilir. Müctehidlerin bu parayı kendisine kullanma hakkı yoktur. Din yolunda bu para harcanır.[kaynak belirtilmeli]


_KleopatrA_ tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
8 Ekim 2010 10:40       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
caferilerde gusul abdesti nasıl alınır farzları nelerdir
Misafir
12 Aralık 2010 12:10       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Caferilerde sünnilerdeki gibi ramazanda oruç tuttulurmu? tutuyorlar ise bu oruç sünnilerinki gibimi yoksa hristiyanlıktaki gibi sadece et yememe vb. gibi mi? caferiler haccı farz kabul ediyorlarmı? cuma namazı kılarlarmı? Bazı sapık düşüncelere sahip olanlar gibi onlarda Peygamberliğin aslında Hz. Ali (ra)'ye gelmesi gerektiğini savunuyorlar mı? Bu ve benzeri soruları cevaplandıran detaylı bir açıklama yazarsanız sevinirim gayem bu insanları anlamak burada tartışmak veya başka birşey değil şimdiden teşekkür ediyorum...
Misafir
1 Ocak 2011 12:03       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
caferlik hangi ülkelerde kullanılır
Misafir
23 Şubat 2011 21:51       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya caferi kim
Misafir
1 Mart 2011 01:28       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Caferilik'te oruç aynen Sünnilik'teki gibi tutulur. Caferilik de bir Şii mezhebidir. Yani Hz.Ali taraftarı olan, diğer halifelerden daha çok Ali'ye önem veren bir mezhep olan Şia'ya bağlıdır.
Misafir
1 Mart 2011 19:13       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
başka yok mu
Misafir
29 Mart 2011 11:43       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
caferilikte namaz ibadeti nasildir kadinlari kapsar mi
ener
29 Mart 2011 13:10       Mesaj #10
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

caferilikte namaz ibadeti nasildir kadinlari kapsar mi

Caferi Mezhebinde Namaz Nasıl Kılınır ?

Ezan

Ezan, Müslümanların tevhidî sloganıdır.

Ezan, Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed'in elçiliğine şehadet etmektir.

Ezan, namaz vaktinin girdiğini ilân etmektir.

Şafak sökerken, öğle ve ikindi vakti, akşamın ilk vaktinde hava kararırken bütün İslâm beldelerinde ezan, ruhu okşayan ahengiyle herkese "Namaz vakti girdi" diye ilân etmektedir.

Günlük namazlardan önce ezan okunması önemle vurgulanan bir müstehaptır.

Ezan şöyle okunur:

Dört defa: "Ellahu ekber"

İki defa: "Eşhedu en lâ ilâhe illellâh"

İki defa: "Eşhedu enne Muhemmeden resûlullâh"

İki defa: "Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh"

İki defa: "Heyye ‘eles-selâh"

İki defa: "Heyye ‘elel-felâh"

İki defa: "Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel"

İki defa: "Ellahu ekber"

İki defa: "La ilâhe illellâh."

Anlamı:

- Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

- Şehadet ederim ki, Allah'tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.

- Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti'ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.

- Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah'ın velisidir.

- Namaza koş.

- Kurtuluşa koş.

- En hayırlı amel olan namaza koş.

- Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

- Allah'tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.


İkamet

Ezandan sonra, namaza başlamadan önce ikâmetin okunması da önemle vurgulanan bir müstehaptır.

İkâmet şöyle okunur:

İki defa: "Ellahu ekber"

İki defa: "Eşhedu en la ilâhe illellâh"

İki defa: "Eşhedu enne Muhemmeden resûlullah"

İki defa: "Eşhedu enne ‘Eliyyen veliyyullâh"

İki defa: "Heyye ‘eles-selâh"

İki defa: "Heyye ‘elel-felâh"

İki defa: "Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel"

İki defa: "Ked kâmet-is selâh"

İki defa: "Ellahu ekber"

Bir defa: "La ilâhe illellâh."Anlamı:

- Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

- Şehadet ederim ki, Allah'tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.

- Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti'ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.

- Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah'ın velisidir.

- Namaza koş.

- Kurtuluşa koş.

- En hayırlı amel olan namaza koş.

- Namaz başlamak üzeredir.

- Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.

- Allah'tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur


Birinci Rekat

Namazın birinci rekâtı şunlardan ibarettir:

1- Tekbiret-ul İhram (iftitah tekbiri, yani namaza başlarken "Ellah-u Ekber" demek).

2- Kıraat (Fatiha ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).

3- Rükû ve zikri.

4- İki secde ve zikri.


Tekbiret-ül İhram

Namaza, "Ellah-u Ekber" söylenerek başlanır. Namaza başlarken "Ellah-u Ekber" söylemek, Allah'tan başka her şeyden koparak Allah'a yönelmek anlamındadır.

"Allah-u Ekber", Allah'ın yüce olduğunu ilân etmek ve Allah dışındaki diğer bütün yalancı güçlerden uzak durmak demektir. Bu tekbirle namaza girilir ve bazı işleri yapmak insana haram olur.

namaz7namaz7 bayanKaynakwh webhatti.com: smiley

Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında olmamız gerekir ve onu sadece yüce Allah’'ın emrini yerine getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçalarından sayılan bu amele "niyet" denir. Niyet ettikten sonra daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sakınmak gerekir.

Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.


Kıraat

"Allah-u Ekber" söylenerek namaza başlandıktan sonra ilk önce Fatiha suresi okunur:
Fatiha Sûresi

Bismillahirrahmanirrahîm

- Elhemdu lillâhi rabb-il ‘âlemîn

- Er-rahman-ir rahîm

- Mâliki yevm-id dîn

- İyyâke ne‘'budu ve iyyâke neste‘în

- İhdines-sirât-el mustakîm

- Siratellezîne en'‘emte ‘aleyhim

- Ğayr-il meğzûbi ‘eleyhim velezzâllîn.

Anlamı:

- Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyorum.

- Övgü, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

- Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eder.

- Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve sultanıdır.

- Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

- Bizi doğru yola hidayet et.

- Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.
İhlas Sûresi

Fatiha suresi okunduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir suresi tam olarak okunmalıdır. Örneğin, İhlas suresi okunabilir:

Bismillahirrahmanirrahîm

- Kul huvallahu ehed

- Allah-us Samed

- Lem yelid ve lem yûled

- Ve lem yekun lehu kufuven ehed.

Anlamı:

- Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyorum.

- Ey Muhammed! De ki: O Allah tektir.

- Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey O'na muhtaçtır.

- O doğurmamıştır ve doğmamıştır.

- Yaratıklarından hiçbir kimse O'nun dengi değildir.

Kıraatle İlgili Birkaç Hüküm

1- Erkekler sabah, akşam ve yatsı namazlarında, birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve sureyi sesli, öğle ve ikindi namazında ise sessiz okumalıdırlar. Ama kadınlar sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilirler.

namaz8namaz8 bayan
Kıraat Halinde

2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sure tam olarak okunmalıdır. Üçüncü ve dördüncü rekâtta ise Fatiha suresi okunabileceği gibi tesbihat-ı erbaa da okunabilir.

3- Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okunursa, sakıncası yoktur.

4- Tesbihat-ı erbaa ve tesbihat-ı erbaa'nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.

5- Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekâtta "besmele"yi sesli okumak müstehaptır


Rukü

Kıraattan sonra insanın, elleri diz kapaklarına değecek kadar eğilmesi ve en az bir defa:

"Subhane rebbiyel ‘ezîmi ve bi-hemdih"[1]

Veya en az üç defa "Subhanellah"[2] demesi gerekir.
Rükûyla İlgili Birkaç Hüküm

1- Rükû zikri okunurken beden hareketsiz olmalı.

2- Namazın her rekâtında sadece bir rükû yapılır.

3- Kadınların rükûda ellerini dizlerden yukarı koyması ve dizleri geri çekmemesi müstehaptır

namaz4
namaz4 bayan
Rüku zikri okunurken

[1]- Yüce Rabb'im her türlü eksiklikten münezzehtir ve O'na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.


Secde

Daha sonra rükûdan tamamen doğrularak secdeye gidilir ve bedenin yedi organı (alın, iki elin içi, iki diz kapakları, iki ayağın baş parmakları) yere bırakılarak en az bir defa:

"Subhane rebbiyel e‘'lâ ve bi-hemdih"[1]

Veya en az üç defa "Subhanellah"[2] denir. İkinci secdenin bitişiyle namazın birinci rekâtı da bitmiş olur.
Secdeyle İlgili Birkaç Hüküm

1- Namazın her rekatında iki secde yapılır.

2- Birinci secdeden sonra tam olarak oturulur ve sonra ikinci secdeye gidilir.

3- Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa, sakıncası yoktur.

4- Secde hâlinde vücut istikrar bulmalıdır.
Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları

1- Üzerine secde edilen şey; toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilmeyecek ve giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.

2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.

3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.
Secdeyle İlgili Birkaç Nokta

1- Genellikle Caferiler arasında yaygın olan namaz mühürü, gerçekte namaz kılan kişinin namaz kılarken alnını bırakmak için yanında taşıdığı temiz topraktır.

2- Namazda secdeye giderken başı, insanlardan en üstününün İslâm dini uğrunda cihat ve şehadetini anımsatan İmam Hüseyin'in (ona selâm olsun) mezarının türbetine bırakmak daha iyidir.

3- Allah'tan başkası için secde yapmak haramdır. Çünkü secde insanın ibadet ve kulluk hâlidir; ibadet ve kulluk ise sadece Allah'a yapılır.

namaz3namaz3 bayan
Secde zikri okunurken

[1]- Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O'na hamd ederim.

[2]- Allah münezzehtir.


İkinci Rekat

Birinci rekât bittikten sonra namazın şekli bozulmadan veya namaz amellerine ara verilmeden ayağa kalkılır ve tekrar birinci rekâtta olduğu gibi Fatiha sûresi ve Kur'an surelerinden herhangi biri tam olarak okunur.


Kunut

Günlük namazların ikinci rekatında Fatiha ve Kur'an surelerinden herhangi biri tam olarak okunduktan sonra rükûya gidilmeden önce ellerin yüz hizasına kaldırılması, avuçların göğe doğru açılarak yanyana tutulup dua edilmesi müstehaptır; bu amelin adına "kunut" denir. Kunutta baş parmak dışındaki parmakların birbirine bitiştirilmesi ve avuçların içine bakılması müstehaptır.

Kunutta şu dua okunabilir:

- Rebbenâ âtina fid-dunya heseneten

- ve fil-ahireti heseneten - ve kinâ ‘ezâb-en nâr.[1]

Anlamı:

"Rabbimiz dünyada da iyilik ve güzellik ver bize, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru."

Cuma namazında iki kunut okunması müstehaptır. Bu kunutların birisi namazın birinci rekâtında rükûdan önce, diğeri ise namazın ikinci rekâtında rükûdan sonra okunur.

Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Namazının kunutu uzun olan kişinin kıyamette hesaba çekilişi kolay olur."[2]

Kunuttan sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secde yapılır.
Kunutla İlgili Birkaç Hüküm

1- Cemaat namazı dışında kunutu yüksek sesle okumak müstehaptır.

2- Kunut unutularak okunmaz ve rûkuda farkına varılırsa, rûkudan sonra okunabilir.

3- Kunutta okunan duanın Arapça olması gerekmez; herhangi bir dille okunabilir.

namaz2namaz2 bayan
Kunut okunurken

[1]- Bakara suresi, 201.ayet.

[2]- Bihar-ul Envar, c.82, s.199.


Teşehhüt

Namazın ikinci ve son rek’atında iki secdeden sonra kıbleye doğru oturularak teşehhüt okunur:

- Eşhedu en lâ ilâhe illellâhu vehdehu lâ şerîke leh

- Ve eşhedu enne Muhemmeden ‘ebduhu ve resûluh

- Ellahumme selli ‘ela Muhemmedin ve âl-i Muhemmed

Anlamı:

- Şehadet ederim ki, Allah'tan başka kulluğa layık bir ilâh yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur.

- Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti'ne rahmet etsin) O'nun kulu ve elçisidir.

- Allah'ım! Hz. Muhammed ve Ehlibeyti'ne rahmet et.

Teşehhütten sonra namazın ikinci rekâtı da biter. Eğer sabah namazı gibi iki rekât olan bir namaz kılınıyorsa, teşehhütten sonra selâm verilerek namaz bitirilir.

namaz1namaz1 bayan
Teşehhüt okunurken


Selam

Namazın son rekatında teşehhütten sonra selâm verilir. Selâm şöyle okunur:

- Es-selâmu ‘eleyke eyyuhen-nebiyyu ve rehme-tullâhi ve berekâtuh

- Es-selâmu ‘eleynâ ve ‘elâ ‘ibâdillâh-is sâlihîn

- Es-selâmu ‘eleykum ve rehmetullâhi ve berekâtuh.Kaynakwh webhatti.com: smiley


Üçüncü Rekat (Tesbihatı Erbaa)

Eğer akşam namazı gibi üç rekât olan bir namaz kılınıyorsa, ikinci rekâtta teşehhüt okunduktan sonra selâm verilmeksizin üçüncü rekât için ayağa kalkılır. Namazın üçüncü rekâtı da ikinci rekât gibidir. Ancak üçüncü rekâtta bir sure ve kunut okunmaz; sadece bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa zikri okunur. Sonra rükûya gidilir. Daha sonra secde yapılır. İki secdeden sonra oturulur teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.
Tesbihat-ı Erbaa

Namazın üçüncü rekatında rükûya gidilmeden önce bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunmalıdır. Tesbihat-ı erbaa şöyledir:

- Subhanellahi

- Velhemdu lillahi

- Vela ilâhe illellahu

- Vellahu ekber

Anlamı:

- Yüce Allah pâk ve münezzehtir.

- Bütün övgüler O'na mahsustur.

- Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur.

- O vasfedenlerin vasfından yücedir.
Dördüncü Rekât

Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesinden sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta olduğu gibi Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunduktan sonra rükû ve iki secde yapılır ve iki secdeden sonra oturularak teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.

Hatırlatma

1- Namaz "Ellah-u Ekber"le başlar "selâm"la biter.

2- "Kunut" müstehap bir ameldir ve günlük namazların ikinci rekâtında Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yapılır.

3- "Teşehhüt" namazın ikinci rekâtında ve son rekatında iki secdeden sonra okunur.

4- "Selâm" namazın bitişi olduğundan sadece namazın son rekâtında okunur.
Kısacası

İki rekâtlık namazda sırasıyla şunlar yapılır:

1- Niyet ve Tekbiret-ul ihram.

2- Kıraat (Fatiha suresi ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).

3- Rükû ve zikri.

4- Kıyam (rükûdan doğrulmak).

5- İki secde ve zikirleri.

6- Kıraat.

7- Kunut okumak.

8- Rükû ve zikri.

9- İki secde ve zikirleri.

10- Teşehhüt.

11- Selam.Üç rekâtlık namaz da şöyle kılınır:

İki rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.

2- Rükû ve zikri.

3- İki secde ve zikirleri.

4- Teşehhüt.

5- Selam.Dört rekâtlık namaz ise şöyle kılınır:

Üç rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:

1- Tesbihat-ı erbaa.

2- Rükû ve zikri.

3- İki secde ve zikri.

4- Teşehhüt.

5- Selam.Anlamı:

- Selâm olsun sana ey Allah'ın peygamberi; Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

- Selâm olsun bize ve Allah'ın iyi kullarına.

- Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketleri siz müminlerin üzerine olsun.

kaynakCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç