Arama

Ekonomik faaliyet nedir, ne demektir? - Sayfa 3

En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Ocak 2016 Gösterim: 91.673 Cevap: 96
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Ocak 2011       Mesaj #21
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faliyet ne demektir yukarıda yazıyor
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Ocak 2011       Mesaj #22
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faaliyet insanların çalışarak para kazanmasıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
12 Ocak 2011       Mesaj #23
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik coğrafyanın çeşitli tanımları arasından, kısaca, “mal ve hizmetlerin üretimi, değiş-tokuşu (mübadelesi) ve tüketimin çeşitli ekonomik faaliyetlere göre durumu, karşılıklı ilişkileri ve mekânsal farklılık ve benzerlikleri”nin incelenmesi olarak yapılan tanımdan yürünürse, burada üretim, tüketim ve mübadelenin neler olduğuna bakmak gerekir. Bununla birlikte, ekonomik faaliyet hiçbir zaman tek başına alınamaz: insan maddi ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek için tüketir; tüketmek için ise önce üretmesi gerekir; tüm bunlar da birbirleriyle ilişkili çok çeşitli faaliyetler dizisini ilgilendirir. Şimdi bu faaliyetlerin neler olduğu üzerinde duralım.
Üretim

Mal ve hizmetlerin doğrudan sağlanmasını ifade eder. İnsanın çok büyük boyutlara varan ve çok geniş bir çeşitlilik gösteren faaliyetleri geçmişte üç tür üretim başlığı altında ele alınıyordu. Fakat günümüzde erişilen teknoloji ve üretim düzeyi, özellikle hizmetlerde çeşitlenme nedeniyle, üretici ekonomik faaliyetlerin dört, hatta beş büyük gruba ayrılmasına yol açmıştır.

1. Primer Faaliyetler: Temel maddeleri doğrudan doğruya ya da dolaylı biçimde doğal çevreden almaya dayanan bu üretim şekli öteden beri benimsenen beş faaliyeti içine almaktadır: (a)Avcılık ve toplayıcılık; (b)tarım ve hayvancılık; (c)ormancılık ve kerestecilik; (d)balıkçılık, (e)madencilik ve çıkarım, tümü bu birincil gruba giren faaliyetlerdir. Burada yer alan faaliyetlerde insan doğal çevre ile doğrudan temas halindedir; istediklerini doğadan doğrudan temin eder ama bu süreçte, çoğu kez, zarar görende çevre olur. Çok iyi bilinmekle birlikte bu faaliyetler şöyle tanımlanabilir:

Avcılık ve toplayıcılık insanın yaşamını sürdürme yollarının en eskisidir ve biyolojik ortamdan doğrudan yararlanma demektir. Tarım insanın denetimi altında bitki ve hayvan yetiştiriciliğidir. Bilinen geleneksel faaliyetlerine ek olarak bahçecilik, ağaç tarımı, balık tarımı(çiftlik havuzlarında), mink gibi kürk hayvanları yetiştiriciliği, derisi için timsah yetiştiriciliği gibi faaliyetleri de içine alır. Ormancılıkla ilgili üretim faaliyetleri, insanın doğal ormanlardan kendisine yararlı ürünleri almasıdır. Odun elde edilmesi yanında kütük, lâteks, kauçuk, Akçaağaç şurubu, zamk vb. gibi sayısız madde bu şekilde elde edilmektedir. Burada söz konusu bitkiler doğada var olanlardır; insan tarafından düzenli yetiştirilip ticareti yapılanlar değil. İnsanın kullanmak üzere yetiştirdikleri ağaç toplulukları (örneğin çam plantasyonları) tarım içinde kabul edilirler. Balıkçılık, su kütleleri (deniz ve göl) ve akarsulardan buralarda yaşayan canlıların alınmasıdır. Çiftlik havuzlarında balık üretimi tarım içinde kabul edilir. Maden çıkarımı ve taş ocakları ile ilgili faaliyetler ise topraktan maden ve kayaçları almaktır. Bununla birlikte, bazı madensel maddeler su ve havadan da elde edilmektedir.

2. Sekonder Faaliyetler:En ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumda doğadan elde edilen hammaddeleri insanın kullanacağı şekillere sokan faaliyetlerdir. Sekonder faaliyet ya da sekonder üretim, enerji üretimiyle, inşaat dahil, tüm imalat sanayi sektörünü içine alır. Bu üretim, tek tek maddelerin daha yararlı, daha arzulanan ürünler haline dönüştürmek üzere birleştirilmesi işlemidir. Orijinal malzemenin imalat işlemi sırasında, böylece, biçimi değiştirilmiş olur; bu yolla aynı zamanda da bir artı değer kazanır. İmalat aslında taş ve kemiklerin alet haline dönüştürülmesiyle başlamıştır denilebilir. Tarihteki birçok dönem bu tür dönüştürmelerin adını taşımaktadır Bronz Çağı, Demir Çağı gibi. Günümüzde ise sekonder ya da ikincil olarak anılan faaliyetler en basitten en karmaşık malların yapımına kadar sonsuz sayıdaki üretim şekillerinden gelmektedir. Oyuncaklardan savaş aletlerine, seramik çanak- çömlekten kimyasal maddelere, çeliğe ve dev inşaatlara kadar tüm imalat faaliyetleri bu kategoriye girerler.

İmalat sanayisini oluşturan faaliyetlerin birbirinden çok farklı olması sınıflandırmada da güçlükler yaratmaktadır. İmalat faaliyetleri için en sık rastlanan ayırım üretimin özelliğine göre yapılan “ağır sanayi” ve “hafif sanayi” şeklindeki ikili ayırımdır. Çok büyük miktarlarda hacimli ham maddelerin büyük tesislerde geniş çaplı ağır makineler kullanılarak işlenmesi (çelik, gemi inşa, demiryolu ekipmanları, çimento, petrol işleme vb.) ağır sanayi faaliyetlerini oluştururken; daha sınırlı miktarda ham madde ve daha küçük çapta makineler kullanan imalat kolları (elektrikli aletler, dokuma, oyuncak, sigara, giyim eşyası vb.)da hafif sanayi olarak kabul edilirler. Bir başka ayırımda, “tüketimde” belirtildiği gibi üretim (temel) malları imalatı ile tüketim malları imalatı şeklinde yapılandır. Üretim (temel) malları imalatı genellikle, imalatçılara başka ürünleri üretebilmeleri için yapılan malları kapsar; makineler, el aletleri ve yarı mamul başka mallar –bir başka deyişle fabrika yapan mallar bu gruba girerler. Buna karşılık, tüketim malları da giyim eşyası, ev eşyaları ve gıda maddeleri gibi tüketicinin kullanımına hazır durumdaki maddelerdir. Bu mallar daha sonra dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları şeklinde alt gruplara ayrılabilirler.

3. Tersiyer faaliyetler: Bu üretim tarzı mallardan çok hizmetlerin ticari yönünü içine almaktadır. Günümüzde milyonlarca kişi hizmet faaliyetleri denilen işlerde çalışmaktadır. Günümüzün modern şehirlerinde gökdelen büro bloklarında, bankalarda, hastanelerde, dükkânlarda çalışan tersiyer –üçüncül- sektörü temsil ediyordur. Bunlar üreticilerle tüketicileri birbirine bağlar. Böylece de ticareti ve değiş-tokuşu kolaylaştırırlar; yargıç, doktor, avukat, dişçi, düz büro memuru, öğretmen ya da kütüphaneci olarak karmaşık toplum için hayati önem taşıyan görevleri yerine getirirler.
4. Kuaterner Faaliyetler
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Ocak 2011       Mesaj #24
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.
Bireysel anlamda Ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bügün ve yarın için sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda Ekonomik faaliyet: Bir kurmun sermaye, emek ve hammede sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Devlet anlamında Ekonomik faaliyet: Devletin halkının geçimini sağlaması vede ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Ocak 2011       Mesaj #25
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faaliyet nedir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Ocak 2011       Mesaj #26
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faaliyet ne demek çobuk olun lütfen
,
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
18 Ocak 2011       Mesaj #27
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faliyet nedemek?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Ocak 2011       Mesaj #28
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bireysel anlamda Ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bügün ve yarın için sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda Ekonomik faaliyet: Bir kurmun sermaye, emek ve hammede sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Ocak 2011       Mesaj #29
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faliyetle ilgili cümle bulamadım söylermisiniz
htlheyf fsıuh - avatarı
htlheyf fsıuh
Ziyaretçi
25 Ocak 2011       Mesaj #30
htlheyf fsıuh - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına denir

Benzer Konular

12 Şubat 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
26 Nisan 2009 / HipHopRocK Ekonomi
4 Mart 2012 / Misafir Soru-Cevap
24 Mart 2009 / ThinkerBeLL X-Sözlük