Arama

Ekonomik faaliyet nedir, ne demektir? - Sayfa 5

En İyi Cevap Var Güncelleme: 5 Ocak 2016 Gösterim: 92.151 Cevap: 96
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Mayıs 2011       Mesaj #41
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bence çok güzel bir site tercih ederim aslında bu cevap değil yorum ama cok beğendıgımı sadece göstermk istedım tşk ederım benım derslerımde işe yarıo bn daha 4 e gıdıom ve bu bilgi çok uygunmuş
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Mayıs 2011       Mesaj #42
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar ekonomik faaliyet nedir ?saçma sapan birşeyler yazmayın
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
25 Aralık 2011       Mesaj #43
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bir ülkenin ekonomik alanda yaptığı faaliyetlerin bütünü ekonomik faaliyetdir
BilgiSözlük - avatarı
BilgiSözlük
Ziyaretçi
1 Ocak 2012       Mesaj #44
BilgiSözlük - avatarı
Ziyaretçi
II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte yüksek ivmeli bir değişim sürecine giren dünya ekonomik ve siyasal sistemleri, değişimi tetikleyen kaynak güçlerle birlikte, tüm toplumlarda hem benzer hem de özgün/farklı etkiler ve ürünler yaratmaktadır. Birbirini izleyen özgün dönemlerle sürmekte olan bu değişim sürecinde, ekonomik ve toplumsal yapılardaki faaliyetlerin, dönemlere özgün anlam ve içerikler kazanarak “formal” ve “informal” ayrımıyla incelenebildiği görülmektedir. İlk kuramsal tanımlamalarda marjinal olarak nitelendirilen informal ekonomik faaliyetler, izleyen dönemlerde, ekonomik yapı içerisindeki işlevlerine uygun yeni anlam ve roller yüklenmiştir.


Yaşanan her dönemin kural ve koşullarına uygun karakteristik özellikler sergileyen toplumsal yapıların merkezleri olan kentler de her türlü ekonomik ve toplumsal değişimden payını almaktadır. Bu bağlamda, informal ekonomik faaliyetlerin doğduğu ve serpildiği Türkiye kentlerindeki informal faaliyetlerin ve ilişkilerin, hem Üçüncü Dünya geneline hem de Türkiye’ye özgü informal anlam ve işlevler kazandığı görülmektedir. Ankara ve Mersin’de yapılmış üç farklı saha araştırması bulgularından da anlaşıldığı üzere, informal ekonomik faaliyetler, yoksul olarak nitelendirilen toplum kesimlerinin yaşamında ağırlıklı ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Başka bir deyişle, günümüz kentlerindeki informal faaliyetler, kentli yoksulların yaşam mücadelesinin bir parçası durumundadır. Bunun yanısıra, informal ekonomik ve toplumsal ilişkilerin, sadece kentli yoksul kitleler için değil, tüm kentsel yapı bileşenleri açısından tamamlayıcı öğe konumuna yükseldiği de söylenebilmektedir.


Gelişmiş Batı ekonomilerinde 1960’lı yılların ikinci yarısından sonra tartışılmaya başlayan, ülkemizde 1990’lı yılların hiç değişmeyen temel konusu olan kayıt dışı ekonomi, nedenleri, etkileri ve sonuçları itibariyle çeşitli unsurları içeren önemli bir sorundur. Batı ekonomilerinde artık eskisi kadar çokça tartışılmayan “kayıt dışı ekonomi” konusu, Türkiye’de muhtemel önümüzdeki on yıllara da damgasını vuracağa benzemektedir.


Kayıtdışı ekonomi; resmi kayıtlarda görünmeyen ve geleneksel istatistiki yöntemlerle Milli Gelir hesaplarına dahil edilmeyen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile, kayıtdışı ekonomi belgelendirilemeyen yani gizlenen ekonomidir. Bu gizlemenin bir kısmı vergi, sosyal güvenlik, kamusal düzenlemeler vs. gibi ek maliyet unsuru oluşumlardan kaçma amacıyla gerçekleşirken, bir diğer kısmı faaliyetin özünde yasalara aykırılık olmasındandır.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi kayıt dışı ekonomi özü itibariyle ikili bir tasnife tabi tutulur: Enformel Ekonomi ve Yer altı Ekonomisi. Enformel ekonomi; devletin kontrol ettiği, formel ekonominin dışında kalan üretim ve değişim ilişkilerinin tümünü kapsamaktadır. Sosyal güvenliğin ve vergilendirmenin olmadığı bu sektördeki faaliyetler genellikle geleneksel küçük ölçekli ekonomik faaliyetleri içermektedir. Enformel sektörü formel sektörden ayıran en önemli fark “korumasız” olmasıdır. Beyan dışı ekonomik faaliyetler denildiğinde; yasal ekonomik faaliyetler alanında yürütülen, fakat kısmen (bazı sektörlerde büyük kısmı) vergi idaresine beyan edilmeyen gelir unsurlarından oluşan ekonomik yapı anlaşılmaktadır. Kayıtdışı ekonominin ikinci önemli ayağı yer altı ekonomisi faaliyetleridir. Yeraltı ekonomisi, yasalara aykırı faaliyetlerden oluşan ekonomik sektördür. Yeraltı ekonomisi faaliyetleri içerisinde incelenen birinci sektör, üretim ve dağıtım yöntemlerinin yasalara aykırı olarak biçimlendiği illegal sektör, diğeri ise kriminal sektördür.


Kayıtdışı istihdam ise, kayıtdışı sektörde kendi hesabına ve/veya ücretli olarak çalışan, faaliyetleri istatistiklere yansımayan yada tam olarak hesaplanamayan istihdam şeklidir. Enformel sektör, resmi olarak kayıtlı olmayan üreticiler veya çalışanlardan, formel sektörde kayıtlı olmadan çalışanlara kadar geniş bir faaliyet alanını kapsar. Formel sektörde çalışanlar; ücret düzeyi, çalışma koşulları, sendikalar ve/veya devletin çalışma hayatındaki düzenlemeleri ile koruma altına alınmışlarken, enformel faaliyetler yasal ve kurumsal çerçevenin dışında yer almalarından dolayı sosyal koruma mekanizmalarından yararlanamayan, pazarlık gücü olmayan çalışanlardan oluşmaktadır.
BilgiSözlük - avatarı
BilgiSözlük
Ziyaretçi
1 Ocak 2012       Mesaj #45
BilgiSözlük - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.
Bireysel anlamda Ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bügün ve yarın için sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda Ekonomik faaliyet: Bir kurmun sermaye, emek ve hammede sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Devlet anlamında Ekonomik faaliyet: Devletin halkının geçimini sağlaması vede ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır.

BananaBanana
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Ocak 2012       Mesaj #46
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
EKONOMİK FAALİYET NEDİR???
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Şubat 2012       Mesaj #47
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik faaliyet nedir kısaca
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
2 Şubat 2012       Mesaj #48
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.....Msn Happy)
özcanlar - avatarı
özcanlar
Ziyaretçi
5 Şubat 2012       Mesaj #49
özcanlar - avatarı
Ziyaretçi
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.
Bireysel anlamda Ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bügün ve yarın için sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda Ekonomik faaliyet: Bir kurmun sermaye, emek ve hammede sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Devlet anlamında Ekonomik faaliyet: Devletin halkının geçimini sağlaması vede ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır.


Kaynak: Ekonomik faaliyet nedir, ne demektir?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
21 Mart 2012       Mesaj #50
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ekonomik Faaliyet
Ekonomik faaliyet, sermaye, emek ve hammadenin birleştirilerek anlam kazanmasına ekonomik faaliyet denir.
Bireysel anlamda Ekonomik faaliyet: Bir kişinin işe giderek para kazanıp hayatını bügün ve yarın için sürdürebilmesi için faaliyette bulunmasıdır.
Kurumsal alanda Ekonomik faaliyet: Bir kurmun sermaye, emek ve hammede sağlayarak para kazanması, kazandırması ve üretim yapıp bunu idare etmesine denir.
Devlet anlamında Ekonomik faaliyet: Devletin halkının geçimini sağlaması vede ülkesinde üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında rahatça dolaşımına ilişkin yaptığı icraatlardır.
Kaynak: Ekonomik faaliyet nedir, ne demektir?

Benzer Konular

12 Şubat 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
26 Nisan 2009 / HipHopRocK Ekonomi
4 Mart 2012 / Misafir Soru-Cevap
24 Mart 2009 / ThinkerBeLL X-Sözlük