Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Mart 2014  Gösterim: 18.792  Cevap: 16

Karahanlı Devleti ile ilgili soru-cevap örnekleri verir misiniz?

Misafir
11 Şubat 2010 16:32       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ben karahamli devleti ile ilgili sorular bulmaya calişiyorum yardim edin plsssss
EN İYİ CEVABI ThinkerBeLL verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ben karahamli devleti ile ilgili sorular bulmaya calişiyorum yardim edin plsssss

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

KARAHANLI DEVLETİNİN DİĞER DEVLETLERLE FARKLILIĞI NEDİR?UMARIM İŞİNE YARAR

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha cevabıyla birlikte yazsanız lütfen çok acil rica ediyorum....

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

yha lütfen cevabıyla yazın... bu arada bu siteden hem ödevlerimi alıyorum...spr yha bayılıyorum....

Karahanlı Devleti ile ilgili soru-cevap örnekleri

Soru: Hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür?
Sponsorlu Bağlantılar
Cevap:
840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kurmuştur.

Soru: En önemli özelliği nedir?
Cevap: İlk müslüman Türk devletidir.

Soru: Hangi boylar tarafından meydana gelmiştir?
Cevap:
Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelmiştir.

Soru: Kim tarafından kurulmuştur?
Cevap:
Karahanlılar Devleti, 840 senesinde Uygur Devleti'nin, Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, Orta Asya bozkırlarında, Bilge Kül Kadır Han tarafından kurulmuştur.

Soru: Neden iki ayrı devlete ayrılmıştır?
Cevap:
Karahanlı hanedanları arasında süregelen savaşlar nedeniyle Doğu Karahanlılar ve Batı karahanlılar olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır.

Soru: Ordu özellikleri nedir?
Cevap:
Dört ana bölümden meydana gelir: Saray muhafızları, hâssa ordusu, hanedan mensupları ile valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri.

Soru: Kültür ve medeniyeti hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Cevap:
Türk an'anesine göre kurulan Karahanlı Devleti, 10. asırda İslâmiyet'i kabulüyle, ilk İslâmî Türk eserlerini meydana getirdi. Hakanî Türkleri adını taşıyan Karahanlılar, Türkler'in millî kültür ve sanat geleneğini ve istidadının güçlü özelliklerini bütünüyle İslâm'a adayıp bu ilham ile yeni bir üslubun kurucusu oldular. Karahanlı hükümdarlarının ilme hayranlığı, âlimlere saygısı ve onları korumaları neticesinde Türkistan, Mâverâünnehir şehirleri birer medeniyet, kültür beşiği haline geldi. Doğu Karahanlılar devrinde Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig; Kaşgarlı Mahmud, Dîvanü Lügati't-Türk, İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur Tarih-i Kaşgar adı ile, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi için çok mühim eserler yazdılar.
Büyük İslâm hukukçu ve âlimleri, Karahanlılar zamanında yetişti. Bunlardan bazıları şunlardır: Burhâneddin Mergınânî, Şemsü'l-Eimme Serahsî, Şemsü'l-Eimme Hulvânî, Ebu Zeyd Debbûsî, Fahrü'l-İslâm Pezdevî, Sadrüşşehîd, Kâşânî, Ömer Nesefî, Sirâcüddîn Uşî.
Şâh-i Türkistan denilen Ahmed Yesevî hazretleri, İslâm dininin göçebe Türkler arasında yayılmasına hizmet etmiş olup, bugün bile, Rusya, Bulgaristan, Çin ve İran'daki Türklerin Türklüklerini ve İslâmlıklarını korumalarında tesiri vardır. Türklerin şehir hayatına geçişi Karahanlılar devrinde başladığından, şehircilik ve mesken mimarisi gelişti. Buhara, Fergana, Merv, Semerkand, Tirmiz ve Ürgenç'te birçok mimarî eser yapıldı. Türkistan'da ağaç ve taş az olduğundan Karahanlılar, eserlerini genellikle kerpiç ve tuğladan yaparlardı. Mescid ve hayır külliyeleri çok yaygındır. Çok kubbeli mescidlerin sütunları tahtadan, yuvarlak veya çok köşeli; minareler ise pişmiş tuğladan yapılırdı. Kerpiç ve tuğladan köşe pâyeli, yazı şeritli, örgülü eserler yapıldı. Duvarları çiğ tuğladan örülüp, üstü tezyin edilip, kaymak taşı sıvası ile veya çeşitli şekillerde kesilmiş süslü, oymalı, kabartmalı, çizgili kiremitler ile kaplanıyordu. Cilâlı ve sırlı tuğla ve cam tezyinatın getirdiği koyu mavi ve yeşil renkler ve parlak satıhlar, Karahanlı eserlerinin hususiyetleridir. Saraylar, arklı ve havuzlu bahçeler ve korular içine yapılırdı. Karahanlılar devrinde mescid, cami, türbe, külliye, kervansaray, saray, kale, köprü ve hamamlar yapılmıştır. Camilerin sadece minareleri günümüze ulaşabilmiştir. Türk hat sanatı, Karahanlılar ile başladı. Kûfî, sülüs gibi yazı türleri ile Kur'an-ı Kerîm ve hadis kitapları itina ile yazılıp, saklandı.Misafir
16 Şubat 2010 21:09       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
KARAHANLI DEVLETİNİN DİĞER DEVLETLERLE FARKLILIĞI NEDİR?UMARIM İŞİNE YARAR
Misafir
17 Şubat 2010 23:16       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha cevabıyla birlikte yazsanız lütfen çok acil rica ediyorum....
Misafir
17 Şubat 2010 23:18       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yha lütfen cevabıyla yazın... bu arada bu siteden hem ödevlerimi alıyorum...spr yha bayılıyorum....
ThinkerBeLL tarafından gönderilmiş olan #5 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
26 Şubat 2010 13:05       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
karahanlı ile ilgili 5 soru
örnek:kaçıncı yüz yılda müslüman oldular
Misafir
26 Şubat 2010 13:44       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

karahanlı ile ilgili 5 soru
örnek:kaçıncı yüz yılda müslüman oldular

Bakınız >>

Alıntı
ThinkerBeLL adlı kullanıcıdan alıntı

Karahanlı Devleti ile ilgili soru-cevap örnekleri

Soru: Hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür?
Cevap:
840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kurmuştur.

Soru: En önemli özelliği nedir?
Cevap: İlk müslüman Türk devletidir.

Soru: Hangi boylar tarafından meydana gelmiştir?
Cevap:
Karluk, Çiğil, Yağma ve diğer Türk boylarından meydana gelmiştir.

Soru: Kim tarafından kurulmuştur?
Cevap:
Karahanlılar Devleti, 840 senesinde Uygur Devleti'nin, Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla, Orta Asya bozkırlarında, Bilge Kül Kadır Han tarafından kurulmuştur.

Soru: Neden iki ayrı devlete ayrılmıştır?
Cevap:
Karahanlı hanedanları arasında süregelen savaşlar nedeniyle Doğu Karahanlılar ve Batı karahanlılar olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır.

Soru: Ordu özellikleri nedir?
Cevap:
Dört ana bölümden meydana gelir: Saray muhafızları, hâssa ordusu, hanedan mensupları ile valiler ve diğer devlet adamlarının kuvvetleri.

Soru: Kültür ve medeniyeti hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Cevap:
Türk an'anesine göre kurulan Karahanlı Devleti, 10. asırda İslâmiyet'i kabulüyle, ilk İslâmî Türk eserlerini meydana getirdi. Hakanî Türkleri adını taşıyan Karahanlılar, Türkler'in millî kültür ve sanat geleneğini ve istidadının güçlü özelliklerini bütünüyle İslâm'a adayıp bu ilham ile yeni bir üslubun kurucusu oldular. Karahanlı hükümdarlarının ilme hayranlığı, âlimlere saygısı ve onları korumaları neticesinde Türkistan, Mâverâünnehir şehirleri birer medeniyet, kültür beşiği haline geldi. Doğu Karahanlılar devrinde Balasagunlu Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig; Kaşgarlı Mahmud, Dîvanü Lügati't-Türk, İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur Tarih-i Kaşgar adı ile, Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi için çok mühim eserler yazdılar.
Büyük İslâm hukukçu ve âlimleri, Karahanlılar zamanında yetişti. Bunlardan bazıları şunlardır: Burhâneddin Mergınânî, Şemsü'l-Eimme Serahsî, Şemsü'l-Eimme Hulvânî, Ebu Zeyd Debbûsî, Fahrü'l-İslâm Pezdevî, Sadrüşşehîd, Kâşânî, Ömer Nesefî, Sirâcüddîn Uşî.
Şâh-i Türkistan denilen Ahmed Yesevî hazretleri, İslâm dininin göçebe Türkler arasında yayılmasına hizmet etmiş olup, bugün bile, Rusya, Bulgaristan, Çin ve İran'daki Türklerin Türklüklerini ve İslâmlıklarını korumalarında tesiri vardır. Türklerin şehir hayatına geçişi Karahanlılar devrinde başladığından, şehircilik ve mesken mimarisi gelişti. Buhara, Fergana, Merv, Semerkand, Tirmiz ve Ürgenç'te birçok mimarî eser yapıldı. Türkistan'da ağaç ve taş az olduğundan Karahanlılar, eserlerini genellikle kerpiç ve tuğladan yaparlardı. Mescid ve hayır külliyeleri çok yaygındır. Çok kubbeli mescidlerin sütunları tahtadan, yuvarlak veya çok köşeli; minareler ise pişmiş tuğladan yapılırdı. Kerpiç ve tuğladan köşe pâyeli, yazı şeritli, örgülü eserler yapıldı. Duvarları çiğ tuğladan örülüp, üstü tezyin edilip, kaymak taşı sıvası ile veya çeşitli şekillerde kesilmiş süslü, oymalı, kabartmalı, çizgili kiremitler ile kaplanıyordu. Cilâlı ve sırlı tuğla ve cam tezyinatın getirdiği koyu mavi ve yeşil renkler ve parlak satıhlar, Karahanlı eserlerinin hususiyetleridir. Saraylar, arklı ve havuzlu bahçeler ve korular içine yapılırdı. Karahanlılar devrinde mescid, cami, türbe, külliye, kervansaray, saray, kale, köprü ve hamamlar yapılmıştır. Camilerin sadece minareleri günümüze ulaşabilmiştir. Türk hat sanatı, Karahanlılar ile başladı. Kûfî, sülüs gibi yazı türleri ile Kur'an-ı Kerîm ve hadis kitapları itina ile yazılıp, saklandı.

Misafir
1 Mart 2010 15:53       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gazneliler ile ilgili 10 soru lütfen acil
meleimmxx
26 Aralık 2010 10:26       Mesaj #9
meleimmxx - avatarı
Ziyaretçi
İSLAM TARİHİ(((((((((((((karmaaaaaaa)))))))))))))))

1 Dört halife döneminin cumhuriyet dönemi olarak da nitelendirilmesi aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) İç mücadeleler yaşanmaması
B) Türk devletleri ile ilişki kurulması
C) Sınırların genişlemesi
D) Devlet örgütlerinin kurulması
E) Halifelerin seçimle belirlenmesi

2 - Yermük Savaşı'nda; Bizans Suriye önlerinde İslam ordusuna yenildi
- Ecnadin Savaşı'nda; Suriye'de İslam ordularının karşısında düzenli Bizans askeri kalmadı
Dört Halife döneminde meydana gelen yukarıdaki savaşların sonuçları dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İslamiyet Suriye'ye kadar yayılmıştır
B) Bizans yenilgiye uğramıştır
C) Savaşlar Suriye'nin fethedilmesini sağlamıştır
D) Müslüman olmayanlar bölgeden çıkarılmıştır
E) Fetihler Arabistan dışına yayılmaya başlamıştır

3 İslam-Arap devletinde Hz Ömer döneminde görülen
- Düzenli orduların ve ordugahların kurulması
- Fethedilen bölgelerin eyaletlere ayrılması
- Eyaletlere adli işlerle ilgilenmek üzere kadıların atanması
gibi uygulamaların amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Fethedilen yerlerde İslamiyet’i yaymak
B) Arap Yarımadası'nda siyasi birliği sağlamak
C) Düzenli bir devlet örgütü kurmak
D) Teokratik yönetimi terketmek
E) Ekonomik açıdan güçlenmek

4 - Hz Ebubekir zamanında Arabistan dışında fetihler başlamıştır
- Hz Ömer zamanında Mısır, Suriye ve İran fethedilmiştir
- Hz Ali zamanında fetih hareketleri görülmemiştir
Hz Ali zamanında fetih hareketlerinin görülmemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Müslüman Araplar güçlü devletler ile komşu olmuştur
B) Merkezi yönetimde iktidar kavgaları yaşanmıştır
C) İslam ordusunda bozulmalar başlamıştır
D) Hz Ali Müslüman olmayanların tepkisine yol açan uygulamalar yapmıştır
E) Müslümanlar fetih anlayışından uzaklaşmıştır

5 Hakemler Olayı'nın sonuçlarına bakıldığında, islam öncesi Arabistan'a benzer bir durumun ortaya çıktığı görülür
Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesi
B) Mekke-Medine savaşlarının başlaması
C) İslamiyet’e karşı çıkanların çoğalması
D) Siyasi çatışmaların yaşanması
E) Birlik ve beraberliğin ortaya çıkması
6 Emevi halifesi Abdülmelik devrine kadar Suriye'de Rumca, Mısır'da Kıptice, İran'da Farsça dilleri resmi dairelerde ve yazışmalarda kullanılmaktaydı Aynı bölgelerde bu dilleri bilen yerli memurlara görev verilmekteydi Abdülmelik, Arapçayı resmi dil olarak ilan etti ve ilk İslam parasını bastırdı
Bu durumun aşağıdaki hangi gelişmeyi ortaya çıkardığı söylenemez?
A) Arapça milletlerarası bir dil olmuştur
B) Arap kültürü diğer kültürler üzerinde baskı unsuru olmuştur
C) Fethedilen bölgelerdeki halk arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır
D) Kur'an'ın daha iyi okunmasına ve anlaşılmasına ortam hazırlanmıştır
E) Yerli diller zamanla etkisini kaybetmiştir

7 İslam devleti Hz Muhammed ve Dört Halife döneminde basit, sade, gösterişten uzak ve inanç esaslarına dayalı idi Emeviler döneminde bu devlet zaman ve şartların gereği olarak tam teşekküllü, kurumları gelişmiş bir "Arap devleti"ne dönüşmüştür
Bu bilgiye bakılarak Emeviler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Halifeliği saltanat haline getirdikleri
B) Arap milliyetçiliği politikası izledikleri
C) İslam devletinin sınırlarını genişlettikleri
D) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları
E) Siyasi birliği sağladıkları

8 - Sıffin Savaşı
- Puvatya Savaşı
- Bağdat'ın Moğollar tarafından işgali
Yukarıdaki gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlılarla yapılmış olması
B) Müslüman ordularının yenilmesi
C) İslam dünyası için olumsuz sonuçlar ortaya çıkması
D) Türklerin İslamiyet’e girişini geciktirmesi
E) Bizans'ın galibiyetiyle sonuçlanması

9 Abbasiler döneminde görülen uygulamalardan bazıları şunlardır;
I Bağdat bilim ve kültür merkezi haline gelmiş eski Yunan eserleri Arapça’ya tercüme edilmiştir
II Arap olmayanlar yönetimde görev almışlardır
III Anadolu sınırlarında Avasım şehirleri kurulmuştur
IV Halifelik babadan oğula geçmiştir
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devlet başkanlığı konusunda saltanat uygulaması devam etmiştir
B) Kültürel gelişmeler hızlanmıştır
C) Hoşgörü politikası önem kazanmıştır
D) Bizans'a karşı savunma önlemleri alınmıştır
E) Müslüman olmayanlara da devlet yönetiminde görev verilmiştir10 Abbasiler Mutezile mezhebinin getirdiği düşünceyle eski Helen eserlerini tercüme ederek İslam Rönesans’ını başlattılar
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türklerin İslam dünyasındaki etkinlikleri artmıştır
B) Abbasilerde merkezi otorite zayıflamıştır
C) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapmamıştır
D) İslam dünyası farklı kültürlerden etkilenmiştir
E) Helenizm devrinde pozitif bilimler gelişmemiştir

11 Abbasi Devleti 750 yılında kurulduktan bir süre sonra İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin temelleri atıldı Endülüs Emevileri 757 tarihinden itibaren İspanya camilerinde Abbasiler adına hutbe okutulmasına son vermiş ve X yüzyıldan itibaren de halife unvanını kullanmaya başlamıştır
Yukarıdaki bilgiye bakıldığında İslam dünyası ile ilgili hangi yargıya varılabilir?
A) Endülüs Emevileri Abbasilerin devamı olmuştur
B) İslam dünyası iki siyasi güç tarafından temsil edilmiştir
C) Endülüs Emevileri İslam dininin tek temsilcisidir
D) Abbasi Devleti halifelik unvanını siyasi nedenlerle kullanmamıştır
E) Halifelik unvanı Abbasiler tarafından Endülüs Emevileri'ne devredilmiştir

12 İslamiyet'in yayılmasıyla birlikte;
— İslamlaşmanın bazı toplumlarda Araplaşma şeklinde ortaya çıktığı,
— Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı görülür
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A) İslamiyeti kabul eden toplumların Arapçayı öğrenmesi
B) İslam devletlerinde merkezi yönetimin kurulması
C) Arapça'nın uluslararası bir dil niteliğine sahip olması
D) İslamiyetin farklı zamanlarda kabul edilmesi
E) Arap kültürünün zengin bir kültür niteliği taşımaması

CEVAP ANAHTARI
1 E 2 D 3 C 4 B 5 D 6 C 7 B 8 C 9 E 10 D 11 B 12 A
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç