Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 6 Aralık 2011  Gösterim: 22.191  Cevap: 14

Allah'tan aldığı emirleri insanlara ulaştıran kişiye ne denir?

Misafir
22 Mart 2010 22:30       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi
EN İYİ CEVABI Valeria verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

allahtan aldığı kitabı insanlara ulaştıran kişi

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Cebrail A.s. adlı melek ALLAH (c.c.) dan aldıgı vahyi peygamberlere ulaştırır.

<b>
Peygamber
MsXLabs.org & Temel Britannica & Vikipedi
Peygamber, Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber, bildirim, haber anla­mında peygam ile getiren, ulaştıran anlamın­da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi­ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi­nen peygamberler, bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Sponsorlu Bağlantılar
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey­gamberin sözü geçer; yaşamları, topluma ilet­tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu­cizeler anlatılır.
İslam dinine göre, peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul, Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in­sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber, Ffz. Musa (Tevrat), Ffz. Davud (Zebur), Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise, Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam­berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne­bidir, ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö­lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam­berler Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Da­vud, Hz. Süleyman, Hz. Eyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zeke-riya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muham­med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar, peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber,
"haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri, binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları, yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti, yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise, peygamberler birer büyük insan, filozof kişiliklerdir.


Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da, Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.


Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.


İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından, Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.
Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.
Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:
"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi, 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi, 6)
Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri
  1. Kulluk
  2. Tebliğ
  3. Güzel örnek
  4. Dünya ve ahiret dengesini temin
  5. İtiraz kapısını kapatmak
Diğer Dinlerde Peygamberler
Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda, İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
</b>Misafir
22 Mart 2010 23:09       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Cebrail A.s. adlı melek ALLAH (c.c.) dan aldıgı vahyi peygamberlere ulaştırır.
Valeria tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
LeqoLas
23 Mart 2010 09:00       Mesaj #4
LeqoLas - avatarı
Ziyaretçi
Allah'tan Aldığı Emirleri İnsanlara Ulaştıran Kişiye Peygamber Denir.
Misafir
3 Kasım 2010 13:27       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya lütfen cevabı söyleyin
ener
3 Kasım 2010 13:32       Mesaj #6
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ya lütfen cevabı söyleyin

Alıntı
LeqoLas adlı kullanıcıdan alıntı

Allah'tan Aldığı Emirleri İnsanlara Ulaştıran Kişiye Peygamber Denir.

Alıntı
Valeria adlı kullanıcıdan alıntı

<b>
Peygamber
MsXLabs.org & Temel Britannica & Vikipedi

Peygamber, Tanrı'nın söz ve buyruklarını insanlara ilettiğine inanılan kişidir. Farsça bir sözcük oian peygamber, bildirim, haber anla­mında peygam ile getiren, ulaştıran anlamın­da ber takısından oluşmuştur ve "bildiri ya da haber getiren elçi" demektir. Buyruklarının Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi­ne vahiy denir. Buyrukları vahiy yoluyla edi­nen peygamberler, bunları insanlara iletmek ve yorumlamakla görevlidir.
Kutsal Kitap'ta ve Kuran’da birçok pey­gamberin sözü geçer; yaşamları, topluma ilet­tikleri mesajlar ve insanları Tanrı'nın yoluna döndürebilmek için gösterdikleri çaba ve mu­cizeler anlatılır.
İslam dinine göre, peygamberler resul ve nebi olarak ikiye ayrılır. Elçi anlamına gelen resul, Allah'ın gönderdiği kutsal kitapları in­sanlara bildiren peygamberdir. İslam'a göre kendisine kitap indirilmiş dört peygamber, Ffz. Musa (Tevrat), Ffz. Davud (Zebur), Ffz. İsa (İncil) ve Hz. Muhammed'dir (Kuran). Nebi ise, Allah'ın insanları bu kutsal kitaplara uymaya çağırmakla görevlendirdiği peygam­berdir. Bu yüzden resuller aynı zamanda ne­bidir, ama her nebi resul değildir.
Hz. Muhammed tarih boyunca insanlara birçok peygamber gönderildiğini açıklamıştır. Kuran'da bunlardan 25'inin adı geçer. Bir bö­lümü Kutsal Kitap'ta da yer alan bu peygam­berler Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Da­vud, Hz. Süleyman, Hz. Eyub, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa, Hz. Zeke-riya, Hz. Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muham­med'dir.

Peygamber (Farsça: پیامبر), Tanrı tarafından bir dini yaymakla özel olarak görevlendirildiğine inanılan kişiye denir. Herhangi bir dine inanan insanlar, peygamberlerin yaratıcıdan bir mesajla, haberle geldiğine inanırlar. Peygamberlerin büyük bir kısmına vahiy geldiğine inanılır.

Sözcüğün Kökeni
Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Arapça temsilci demek olan resul'un Farsça karşılığıdır. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla peygamber,
"haberci" anlamını taşır. Benzer bir anlama gelen Arapça'daki "Nebi" (نبي) sözcüğü, yine haber demek olan "nebe" kökeninden türemiş bir sözcüktür. "Resul" ise ( رسول: Risalet eden/edici) "Elçi" demektir.

Peygamberlerin Ortak Özellikleri

Peygamberlerin ortak özellikleri, binlerce yıldan beri değişik aralıklarla gelmiş olmaları, yaşadıkları toplumda insanlara bir ahlaki öğreti, yaşama ilişkin öğretiler bütünü sunarak yaşam tarzlarını devrime uğratmış olmalarıdır. Materyalist bakış açısından ise, peygamberler birer büyük insan, filozof kişiliklerdir.


Yahudilik'te Peygamberler
Kur'an'da, Kitab-ı Mukaddes'te ve diğer Yahudi dini metinlerinde bahsi geçen ve İslam'a göre peygamber kabul edilen dini şahısların büyük kısmı Yahudilik tarafından peygamber kabul edilmez, din büyüğü olarak anılır. İsa ve Muhammed Yahudiliğe göre peygamber değillerdir.


Hristiyanlık'ta Peygamberler
Yahudilik gibi Hıristiyanlık'ta da Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes'teki şahısların çoğu sadece din büyüğü olarak anılır. Hristiyanlığa göre Muhammed peygamber değildir.
Hristiyanlığa göre İsa mesihtir ve tanrıyı oluşturan, baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesindeki `oğul`dur. İsa'dan sonraki en önemli dini şahsiyet İsa'nın annesi Meryem'dir.


İslam'da Peygamberler
İslam'da peygamberler, Allah'ın dünyadaki elçisi kabul edilir. Kur'an'da bahsi geçen İslam'a göre peygamber kabul edilen dini kişilikler yaklaşık kronolojik sıra ile Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zul-Kifl, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muhammed'dir. İslam peygamberlerinin büyük bir kısmı Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta peygamber kabul edilmez, sadece din büyüğü olarak anılırlar. İsa, Yahudilik tarafından, Muhammed her iki din tarafından da peygamber kabul edilmez.
Muhammed, İslam'a göre Hatemül Enbiya (son peygamber) kabul edilir. İslam'da peygamberlere geldiğine inanılan 4 büyük kitap vardır: Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an. Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitabı Mukaddes, Tevrat ile İncil'lerin dördünü kapsar. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre Zebur (Mezmurlar), Davud veya Süleyman tarafından yazılmış şiirlerdir.
Kur'an'da birçok peygamberin dünyaya gönderilmiş olduğu belirtilir:
"Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir."
(Al-i İmran Suresi, 144)
"Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik."
(Zuhruf Suresi, 6)
Kur'an'a göre Peygamberlerin Gönderiliş Gayeleri
  1. Kulluk
  2. Tebliğ
  3. Güzel örnek
  4. Dünya ve ahiret dengesini temin
  5. İtiraz kapısını kapatmak
Diğer Dinlerde Peygamberler
Hinduizm ve Budizm'in bilgeleri Krişna ve Buda, İran'da doğmuş Zend Avesta'nın peygamberi Zerdüşt'in de peygamberlerden olduklarına dair iddialar mevcuttur.
</b>

.
deniztuna1999
3 Kasım 2010 16:05       Mesaj #7
deniztuna1999 - avatarı
Ziyaretçi
Tabikide Allah'tan gelen emirleri PEYGAMBERLER insanlara iletir.
Misafir
23 Kasım 2010 17:24       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
alahtan vahiy alan kişi kimdir ? ( din ödevi)
Taylor
17 Ekim 2011 16:37       Mesaj #9
Taylor - avatarı
Ziyaretçi
Allah'tan vahiy alan kişi ?
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç