Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 10 Eylül 2014  Gösterim: 35.037  Cevap: 28

İngilizcede -s çoğul eki nerelerde kullanılır?

Mi[sa]fir
22 Nisan 2010 16:44       Mesaj #1
Mi[sa]fir - avatarı
Ziyaretçi
ark.lar ingilizcede -s(-es) takısı nerelerde kullanılır? başlıklı,açıklamalı ve örnekli olursa sevinirim... Msn Wink
EN İYİ CEVABI me_myself verdi
Geniş Zamanlarda Kullanılır.Öznelerden Sonra Eylemlere Gelir(lives,gives,swims gibi).
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
22 Nisan 2010 16:50       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Mi[sa]fir adlı kullanıcıdan alıntı

ark.lar ingilizcede -s(-es) takısı nerelerde kullanılır? başlıklı,açıklamalı ve örnekli olursa sevinirim... Msn Wink

Plural Count Nouns
(Sayılabilen Çoğul İsimler)

Sayılabilen isimler, başlarına “a veya an” getirilebilen isimlerdir. Sayılabilen isimler çoğul yapılabilen isimlerdir. Çoğullar da kendi arasında, düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli çoğullar üç şekilde çoğul yapılır.

Sonlarına “-es” getirilerek: Son harfleri “-ch, -ce, -s, -z, -ge, -sh, -x” ile biten kelimelerin sonuna “-es” takısı getirilir.

box boxes
sandwich sandwiches
dress dresses
inch inches
page pages
wish wishes

Sonlarına “–ies” getirilerek: Son iki harfi “sessiz harf + y” ile biten kelimelerin sonuna “y” harfi düşürülerek “–ies” takısı getirilir.

family families
duty duties
city cities
dictionary dictionaries

* Eğer “-y” den önceki harf sesli harf ise, kelimeyi çoğul yapmak için sadece “-s” takısı eklenir.

boy boys
toy toys

Sonlarına “-s” getirilerek: Yukarıdakilerin dışındakilere “-s” takısı getirilir.

book books
chair chairs
table tables
boy boys
pen pens
fadedliver
22 Nisan 2010 16:51       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
PLURALS
'ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI'

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.

a. Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes

b. Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes

c. Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes

d. Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives

e. Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories

f. Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch ( es ) alarak , watches , dishes

g. Sonu “ y “ ile bitip kendinden

önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy ( s ) alarak , toys , boys

h) Bunlar dışında kalanlar ( s ) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.

i ) Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır.

Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çogul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

man adam men adamlar

woman kadın women kadınlar

person kişi people kişiler

foot ayak feet ayaklar

fish balık fish balıklar

louse bit lice bitler

mouse fare mice fareler

child çocuk children çocuklar

tooth diş teeth dişler

sheep koyun sheep koyunlar

ox öküz oxen öküzler

goose geyik geese geyikler

this bu these bunlar

that şu those şunlar

j ) Çift olan herşey çoğul sayılır.

eyes gözler shorts şort

jeans kot pantalon shoes ayakkabı

scissors makas tights tayt

knicers kısa pantalon pajamas pijama

pants pantalon braces askı

glasses bardak binoculars dürbün

trousers pantalon spectacles gözlük

clippers kırpma aleti shears makas

tongs maşa pincers kerpeten

dungarees işçi pantalonu

k ) “ d “ şıkkında sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf buzağı calves buzağılar

Half yarım halves yarımlar

Wife kadın eş wives eşler

Self kendi selves kendileri

Knife bıçak knives bıçaklar

Leaf yaprak leaves yapraklar

Shelf raf shelves raflar

Thief hırsız thieves hırsızlar

Wolf kurt wolves kurtlar

Loaf somun loaves somunlar

Sheaf demet sheaves demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır

Safe kasa safes kasalar

Blief inanç bliefs inançlar

Roof çatı roofs çatılar

Chief başkan chiefs başkanlar

l ) Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.

oborigines yerli police polis

archives arşiv remains kalıntı

riches sevet savings tasarruf

cattle sığır surroundings çevre

clothes çamaşır thanks teşekkür

outdoors dışarısı manners terbiye

dregs tortu outskirts cıvar

eaves saçak victuals erzak

environs çevre goods mal

wages haftalık maaş

m ) Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.

Advice öğüt business iş

Baggage bagaj entertainment gösteri

Bread ekmek furniture mobilya

Money para grief üzüntü

Cash nakit knowledge bilgi

Fun eğlence information bilgi

Homework ev ödevi mail posta

Work iş news haber
Misafir
25 Ekim 2010 09:43       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
benim bildiğim she he it te kulanılır
Misafir
4 Kasım 2010 21:11       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar s takısı sadece çoğul olarak kullanılmıyor örneğin like's olarak kullanılıyor onu sorunun cevabını bulabilirmiyiz
Misafir
7 Aralık 2010 12:58       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ing takısı inggilizcede nelerde kullanılır
HandSome
7 Aralık 2010 14:00       Mesaj #7
HandSome - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ing takısı inggilizcede nelerde kullanılır


1-ingilizcede edatlardan(prepositions) sonra gelen fiil -ing. takısı alır.

2-Şimdiki zamanlarda fiilin sonuna -ing takısı getirirerek kullanırız.

3-be used to" tabirinden sonra v-ing ("-ing" takısı almış fiil, yani mastar) ve isim grubu ile de kurulabilir.
-ing" takısı, fiili mastar (-mek, -mak) haline çevirir. Bu kullanıma gerund denir.örneğin = You were used to skiing.


**-ing takısının kullanım Kuralları :

-Fiilin sonu "e" harfiyle bitiyor ise ing eklenirken "e" kalkar...örneğin= give--> giving

-Fiilin sonu "ee" şeklinde bitiyorsa hiç değişiklik yapılmadan ing takısı getirilir.örneğin= agree--> agreeing

-Tek heceli bir fiilin ortasında bir tek sesli harf varsa ve fiil sessiz bir tek harfle bitiyorsa bu fiile ing eklenirken son harf çift yazılır.örneğin= put --> putting , stop --> stopping

-Sonu "L" harfi ile biten fiilde L den önce tek bir sesli varsa L harfi çift yazılır.Örneğin= travel --> travelling ,compel --> compelling

-Sonu ie ile biten bazı fiilere ing eklenirken ie harfleri yerine y harfi yazılır.örneğin= Lie --> lying ,die --> dying , tie --> tying
snackbloot
11 Ocak 2011 16:41       Mesaj #8
snackbloot - avatarı
Ziyaretçi
uncountable nounslarda fishin iki tane çoğulu varmış biri fishe biride fishes onların nerelerde kullanıldığını araştırırmısınız!!
snackbloot
12 Ocak 2011 16:09       Mesaj #9
snackbloot - avatarı
Ziyaretçi
Fish or Fishes?

Marsha asks:
Please tell me the plural of fish. In the dictionary it says plural is fish or fishes. When I look in the encyclopedia they use the term fishes a lot.

"Fish" is one of those odd words that's usually both singular and plural—like "deer" and (in Canada) "beer." So we can say:

We caught five fish.
We saw three deer.
We Canadians drank six beer. (See my additional comments in the continuation of this post.)

But we can use "fishes" when we are talking about different species:

The fishes of the Fraser River include salmon and sturgeon.

Speaking about "two beer" and "two beers"—most languages have odd little local differences that can turn into dialects and eventually into distinct languages. Canadian usage permits "beer" as a plural; American usage, as far as I know, does not.

Linguists call the line between two such usages an "isogloss" (literally, "same language"). Just as an isobar on a weather map describes a region of equal air pressure, an isogloss describes a region where most people follow a particular usage or pronunciation. In the "beer" example, the isogloss runs right along the US-Canadian boundary.

Similarly, isoglosses separate British "lorry" and North American "truck," and Californian "fender bender" and Tennessee "car smash" (a usage that scared me when I had to drive on the icy streets of Memphis long ago, and the papers warned of smashes galore).

I suspect isoglosses also exist between social classes and generations. My generation uses "said" for "said." My students use "like":

"So Crawford is like, 'We have a quiz on Monday,' and I'm like, 'Omigod, I can't be there!"
Misafir
6 Mart 2011 11:04       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

ing eki nerede kullanilir ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

lütfen cvp vrin yhaaCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç