Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 13 Kasım 2013  Gösterim: 18.289  Cevap: 13

Tam sayılarda dört işlemle ilgili örnekler verir misiniz?

Misafir
2 Ekim 2010 19:08       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tam sayılar 4 işlem örnekleri internettekileri göndermeyin şimdiden teşekkkürler !
Sponsorlu Bağlantılar


fadedliver
2 Ekim 2010 21:35       Mesaj #2
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tam sayılar 4 işlem örnekleri internettekileri göndermeyin şimdiden teşekkkürler !

DOĞAL SAYILAR, TAMSAYILAR
1) 8 . 107 + 5 . 103 + 4. 10 sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
Çözüm: 8 . 107 + 5 . 103 + 4. 10 = 8 . 107 + 0 . 106 + 0 . 105 + 0 . 104 + 0 . 103 + 0 . 102 + 4 . 10 + 0 . 100 şeklinde yazılabilir.
Öyleyse, sayı 80005040’tır.
2) Üç ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm:
Aranan sayı, A = 12 + 15 + 18 + … + 96 + 99’dur.
A = 3 . (4 + 5 + 6 + … + 32 + 33) =
= 3 . (33 . 17 – 3 . 2) = 3 . (561 – 6)
= 3 . 55 = 1665 3) 8 + 13 + 18 + … + 98 + 103 – x
= 103 ise x kaçtır?
Çözüm: Toplamadaki ardışık terimlerin farkı 5 olduğundan, A = 8 + 13 + 18 + … + 98 + 103 toplamında terim vardır.
4) 8 tane sayının aritmetik ortalaması 15’tir.
Bu sayılara 21 ve 29 katılsaydı, aritmetik ortalama kaç olurdu?

TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM
Toplama İşlemi:
a,b,c N a+b=c toplama işleminde, a ile b’ ye toplanan sayılar, c’ ye de toplam denir.

Toplama İşleminin Özellikleri
1)kapalılık özelliği:
İki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayıdır. a N b N için (a+b) N 2)değişme özelliği:
Toplama işleminde, toplanan sayıların yerleri değişirse toplam değişmez.
a N ve b N için; a+b=b+a

Toplamanın:
1.Değişme.özelliği:
a+b=b+a 3)birleşme özelliği:
Üç doğal sayının toplamını bulmada, terimlerden istenen ikisinin toplamı üçüncü ile toplanabilir.
2.Birleşme.özelliği:
a+(b+c)=(a+b)+c Eğer
a=b+k eşitliğini sağlayan pozitif bir k sayısı varsa; a, b’den büyüktür denir.
a>b şeklinde gösterilir.
Eğer a ve b herhangi iki pozitif sayı ise a=b, ab olur.
Ardarda yapılan toplama işlemiyle bir ikinci onluk sistem işlemi tarif edilebilir. 5+5+5 şeklindeki a N,b N ve c N için;
(a+b)+c=a+(b+c) 4)
etkisiz eleman:
Sıfır sayısı,doğal sayılar kümesinde,toplama işlemine göre etkisiz elemandır.
Çıkarma İşlemi:
a,b N, a─b=a+(─b)=c çıkarma işleminde a eksilen,b çıkan,c farktır.
Çarpma İşlemi:
a,b,c N, a×b=c çarpma işleminde, a çarpan,b çarpan,c ise çarpımdır.

Çarpma İşleminin Özellikleri
kapalılık özelliği:
İki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır.
a N,b N için; a×b=c,c N 2)d
eğişme özelliği:
İki doğal sayı çarpılırken, elemanların yerleri değiştirildiği zaman sonuç değişmez.
a,b N için; a×b=b×a 3)
birleşme özelliği:
Üç doğal sayının çarpma işleminde,terimlerden ikisinin çarpımı üçüncü ile çarpılabilir.
a,b,c N için; (a×b)×c=a×(b×c)
yutan eleman:
Sıfır sayısı,doğal sayılar kümesinde,çarpma işlemine göre yutan elemandır.
etkisiz eleman:
Bir(1) sayısı,doğal sayılar kümesinde, çarpma işlemine göre etkisiz elemandır.
dağılma özelliği:
Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.
a,b,c N için; a×(b+c)=(a×b)+(a×c) a×(b-c)=(a×b)-(a×c) bir işlem 3x5 şeklinde gösterilebilir.
Böylece yapılan işleme çarpma işlemi denir.
5 sayısı çarpılan, 3 sayısı çarpan, işlemin sonucu da çarpım diye isimlendirilir. x sembolü çarpı diye okunur.
Genellikle a.b veya basitçe ab şeklinde de yazılabilir.
3.Çarpma.işleminin.değişme.özelliği: ab=ba
4.Çarpma.işleminin.birleşme.özelliği: a(bc)=(ab)c
5.Çarpmanın.toplama.üzerine.dağılma.özelliği (a+b) c=ac+bc
Ardarda toplanan k kadar a’nın ka yazıldığı gibi, ardarda çarpılan k kadar a da ak şeklinde yazılır. Burada a taban, k de üs diye adlandırılır.

Aşağıdaki Formüller çarpma tanımından çıkarılabilir:
6.**.an=**+n
7.(**)n=amn
8.**.bm=(ab)m
9.**/an=**-n(m>n)

Bölme İşlemi:
a N, b {N─0} ve c,d N için; a÷b=c bölme işleminde, a bölünen, b bölen, c bölümdür. Bölme işlemi: Eğer üç pozitif a, b ve c sayıları arasında ab=c eşitliği sağlanıyorsa a ve b’ye, c’nin bölenleri ve a ile b, c’yi böler denir. b=a/c şeklinde yazılır.
Bölmede bir sayısı etkisiz elemandır ve bütün pozitif sayıların bölenidir. Eğer c sayısı, her biri birden büyük pozitif bir sayı olan a, b sayılarının bir çarpımı şeklinde ab ile gösterilirse c’ye asal olmayan sayı denir.
Kendinden ve birden başka sayıya bölünmeyen sayılar asal sayılardır. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29...
Pozitif sayılardan meydana gelen bir kümede bütün sayıları bölen en büyük sayıya ortak bölenlerin en büyüğü (o.b.e.b.) denir.
Pozitif bir m sayısı diğer bir çok sayıların bir katı ise bu sayıya en küçük ortak katsayı adı verilir.

Bayağı kesirler:
Bazı problemlerde bütün ölçüler her zaman tam sayılarla ifade edilemezler. Genel olarak d.(1/d)=1 özelliğinden faydalanarak kesir birimi 1/d şeklinde gösterilir. a/d kesrinde d’ye payda, a’ya da pay denir. a/d pozitif kesri eğer ad ise bileşik kesir ismi verilir.
Pozitif sayılar ve kesirler bazan pozitif rasyonel sayılar diye de isimlendirilir. Genelde bütün pozitif rasyonel sayılar için geçerli olan yukarıda gösterdiğimiz ilk beş kural, bayağı kesirler için de geçerlidir.
Kesir tanımından kolayca görüleceği gibi paydaları aynı olan iki kesir, toplamı verilen kesirlerin paylarının toplamı ile aynı paydadan meydana gelen bir kesirdir.
Farklı paydalara sahip kesirleri toplamak için mesela a/d ve b/c kesirinde d ve c sayılarının en küçük ortak katları bulunur.
m=k.d=f.c eşitliğini sağlayan k ve f sayıları bulunduktan sonra işlem şöyle olur:
a/d=ka/kd=ka/m; b/c=fb/fc=fb/m böylece
a/d+b/c=ka/m+fb/m=(ka+fb)/m
İki kesirin çarpımı ve bölümü aşağıdaki gibi tariflidir.
(a/d).(b/c)=(ab)/(bc), (a/b)c/d)= (a/b).(d/c)= (ad/bc)

İrrasyonel sayılar:
a/b şeklinde ifade edilemeyen sayılardır.
3 5, 2 gibi sayılar ve p (pi) bunlardandır.

Onluk sistem:
Bütün sayılar on’un kuvvetleri şeklinde ifade edilebilir.
Mesela 32158= 3.104+2.103+1.102+5.101+8.100
taban olarak 10’luk sistemin kullanılması ellerde 10 parmağın olmasından ileri gelmektedir.
TAM SAYILAR
Matematiğin neredeyse başlangıcı denebilecek aksiyomlar bütünüdür.
1 bir doğal sayıdır.
Her doğal sayıya karşılık ardışığı diyeceğimiz bir doğal sayı vardır.
Ardışıkları eşit olan doğal sayılar bir birine eşittir.
Doğal sayılardan oluşan bir küme 1 doğal sayısıyla birlikte her doğal sayıyı ardığışı ile birlikte içeriyorsa, o küme doğal sayılar kümesinin aynısıdır.
Tam sayılar küme sinin negatif sayı ı içermeyen en kapsamlı alt kümesinin elemanları.
Bu tanım M.E.B.müfredatında bulunan bir tanımdır.
\mathbb{N} = \left\{ 0,1,2,3,...\right\}
Doğal sayılar kümesinin 0 elemanı dışındaki elemanlarına sayma sayıları denilir (\mathbb{N}^{+}).
Üniversite müfredatında Doğal Sayılar 1 den başlar.
Yani üniversite müfredatında Doğal Sayılar Kümesiyle Sayma Sayıları Kümesi aynıdır.
Doğal sayılar kümesi sonsuz ve sayılabilen bir kümedir.
Tam sayılar , doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur
(-1, -2, -3, ...; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz).
Matematik te tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle Z (ya da \mathbb{Z} şeklinde gösterilir).
Burada "Z" harfi Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.
2- Tam Sayılar Künesi 0 dan mı başlar 1 den mi?
Bu konuda Matematikçilerin kesin bir fikir birliği olmamakla beraber büyük çoğunluğu 0 sayısını doğal sayı olarak kabul etmektedirler.
Doğal Sayılar (Natural Numbers) adı üzerinde günlük hayatta karşılaştığımız varlıkların sayısını belirtir.
1 elma , 2 ekmek, 10 lira gibi.
Evet bütün elmalar doğal olarak bir bütündür (tabi yarısını yiyip bırakırsak kalan yarım doğal olmaz).
Burada dikkat etmemiz gereken birşey şudur.
Nasıl 1,2,3 elmadan bahsedebiliyorsak; hiç elma olmama durumundanda bahsedebiliriz (şu an bende olmadığı gibi).
Buda doğal bir durumdur ve sizce hangi sayı ile ifade edilmelidir.
Tabiki 0 ile...
Ayrıca Doğal Sayılarda dört işlem yapılabilmektedir.
0 sayısı olmadan basamaklardan. onluk sistemden bahsedemiyeceğimiz için bencede 0 sayısı bir Doğal Sayı olarak kabul edilmelidir.
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...} Sayma Sayılar Kümesi ise 1 den başlamaktadır.
Sınıfta yoklama yapılırken sadece mevcutlar sayıldığı için 0 kullanılmaz.
0 ile 1 Neden Asal Sayı Değildir?
veya Asal Sayılar Neden 2 den başlar?
Asal Sayıların tanımını iyi anlarsak sorunun cevabı anlaşılmış olur.

Asal Sayı;
Sadece 1 ve kendisine bölünebilen doğal sayılardır.
Demekki Asal Sayılar doğal sayı olmalıdır.
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ....}. İkinci şart; 1 ve kendisine tam olarak bölünebilmelidir.
Başka bir deyişle asal sayıların tam 2 tane böleni olmalıdır.
0 sayısı bütün doğal sayılara bölünebilir(0 hariç).
0 :1 = 0 ; 0 :2 = 0 ; 0 :10 = 0 ...Fakat 0 sayısı kendisine bölünemez.
0 :0 = belirsizdir.
Dolayısıyla 0 sayısı asal sayı tanımına uymamaktadır.
(Hem kendisine bölünemiyor, hemde bölen sayısı 2 den fazladır.)
1 sayısının ise sadece bir tane böleni vardır.
1 : 1 = 1, başka böleni olmadığı için asal sayı değildir.
Tanımı sağlayan ilk doğal sayı (çift sayı olmasına rağmen) 2'dir.
2 :1 = 2 1'e bölünebilir.
2 :2 = 1 Kendisine bölünebilir.
Misafir
11 Ekim 2010 17:12       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
7. sınıf konusu 2010
örnekler
Misafir
30 Kasım 2010 13:49       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
20 tane tam sayı ve rasyonel sayılara örnek verebilir misiniz
Misafir
30 Kasım 2010 13:57       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
20 tane tam sayı ve rasyonel sayılara örnek soru,cevap
Misafir
13 Aralık 2010 10:38       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tam sayılarla ilgili toplama ve çıkarma işlemleri
ener
13 Aralık 2010 10:53       Mesaj #7
ener - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tam sayılarla ilgili toplama ve çıkarma işlemleri

Alıntı
fadedliver adlı kullanıcıdan alıntı

DOĞAL SAYILAR, TAMSAYILAR
1) 8 . 107 + 5 . 103 + 4. 10 sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
Çözüm: 8 . 107 + 5 . 103 + 4. 10 = 8 . 107 + 0 . 106 + 0 . 105 + 0 . 104 + 0 . 103 + 0 . 102 + 4 . 10 + 0 . 100 şeklinde yazılabilir.
Öyleyse, sayı 80005040'tır.
2) Üç ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm:
Aranan sayı, A = 12 + 15 + 18 + ' + 96 + 99'dur.
A = 3 . (4 + 5 + 6 + ' + 32 + 33) =
= 3 . (33 . 17 ' 3 . 2) = 3 . (561 ' 6)
= 3 . 55 = 1665 3) 8 + 13 + 18 + ' + 98 + 103 ' x
= 103 ise x kaçtır?
Çözüm: Toplamadaki ardışık terimlerin farkı 5 olduğundan, A = 8 + 13 + 18 + ' + 98 + 103 toplamında terim vardır.
4) 8 tane sayının aritmetik ortalaması 15'tir.
Bu sayılara 21 ve 29 katılsaydı, aritmetik ortalama kaç olurdu?

TAM SAYILARDA DÖRT İŞLEM
Toplama İşlemi:
a,b,c N a+b=c toplama işleminde, a ile b' ye toplanan sayılar, c' ye de toplam denir.

Toplama İşleminin Özellikleri
1)kapalılık özelliği:
İki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayıdır. a N b N için (a+b) N 2)değişme özelliği:
Toplama işleminde, toplanan sayıların yerleri değişirse toplam değişmez.
a N ve b N için; a+b=b+a

Toplamanın:
1.Değişme.özelliği:
a+b=b+a 3)birleşme özelliği:
Üç doğal sayının toplamını bulmada, terimlerden istenen ikisinin toplamı üçüncü ile toplanabilir.
2.Birleşme.özelliği:
a+(b+c)=(a+b)+c Eğer
a=b+k eşitliğini sağlayan pozitif bir k sayısı varsa; a, b'den büyüktür denir.
a>b şeklinde gösterilir.
Eğer a ve b herhangi iki pozitif sayı ise a=b, ab olur.
Ardarda yapılan toplama işlemiyle bir ikinci onluk sistem işlemi tarif edilebilir. 5+5+5 şeklindeki a N,b N ve c N için;
(a+b)+c=a+(b+c) 4)
etkisiz eleman:
Sıfır sayısı,doğal sayılar kümesinde,toplama işlemine göre etkisiz elemandır.
Çıkarma İşlemi:
a,b N, a─b=a+(─b)=c çıkarma işleminde a eksilen,b çıkan,c farktır.
Çarpma İşlemi:
a,b,c N, a×b=c çarpma işleminde, a çarpan,b çarpan,c ise çarpımdır.

Çarpma İşleminin Özellikleri
kapalılık özelliği:
İki doğal sayının çarpımı yine bir doğal sayıdır.
a N,b N için; a×b=c,c N 2)d
eğişme özelliği:
İki doğal sayı çarpılırken, elemanların yerleri değiştirildiği zaman sonuç değişmez.
a,b N için; a×b=b×a 3)
birleşme özelliği:
Üç doğal sayının çarpma işleminde,terimlerden ikisinin çarpımı üçüncü ile çarpılabilir.
a,b,c N için; (a×b)×c=a×(b×c)
yutan eleman:
Sıfır sayısı,doğal sayılar kümesinde,çarpma işlemine göre yutan elemandır.
etkisiz eleman:
Bir(1) sayısı,doğal sayılar kümesinde, çarpma işlemine göre etkisiz elemandır.
dağılma özelliği:
Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.
a,b,c N için; a×(b+c)=(a×b)+(a×c) a×(b-c)=(a×b)-(a×c) bir işlem 3x5 şeklinde gösterilebilir.
Böylece yapılan işleme çarpma işlemi denir.
5 sayısı çarpılan, 3 sayısı çarpan, işlemin sonucu da çarpım diye isimlendirilir. x sembolü çarpı diye okunur.
Genellikle a.b veya basitçe ab şeklinde de yazılabilir.
3.Çarpma.işleminin.değişme.özelliği: ab=ba
4.Çarpma.işleminin.birleşme.özelliği: a(bc)=(ab)c
5.Çarpmanın.toplama.üzerine.dağılma.özelliği (a+b) c=ac+bc
Ardarda toplanan k kadar a'nın ka yazıldığı gibi, ardarda çarpılan k kadar a da ak şeklinde yazılır. Burada a taban, k de üs diye adlandırılır.

Aşağıdaki Formüller çarpma tanımından çıkarılabilir:
6.**.an=**+n
7.(**)n=amn
8.**.bm=(ab)m
9.**/an=**-n(m>n)

Bölme İşlemi:
a N, b {N─0} ve c,d N için; a÷b=c bölme işleminde, a bölünen, b bölen, c bölümdür. Bölme işlemi: Eğer üç pozitif a, b ve c sayıları arasında ab=c eşitliği sağlanıyorsa a ve b'ye, c'nin bölenleri ve a ile b, c'yi böler denir. b=a/c şeklinde yazılır.
Bölmede bir sayısı etkisiz elemandır ve bütün pozitif sayıların bölenidir. Eğer c sayısı, her biri birden büyük pozitif bir sayı olan a, b sayılarının bir çarpımı şeklinde ab ile gösterilirse c'ye asal olmayan sayı denir.
Kendinden ve birden başka sayıya bölünmeyen sayılar asal sayılardır. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29...
Pozitif sayılardan meydana gelen bir kümede bütün sayıları bölen en büyük sayıya ortak bölenlerin en büyüğü (o.b.e.b.) denir.
Pozitif bir m sayısı diğer bir çok sayıların bir katı ise bu sayıya en küçük ortak katsayı adı verilir.

Bayağı kesirler:
Bazı problemlerde bütün ölçüler her zaman tam sayılarla ifade edilemezler. Genel olarak d.(1/d)=1 özelliğinden faydalanarak kesir birimi 1/d şeklinde gösterilir. a/d kesrinde d'ye payda, a'ya da pay denir. a/d pozitif kesri eğer ad ise bileşik kesir ismi verilir.
Pozitif sayılar ve kesirler bazan pozitif rasyonel sayılar diye de isimlendirilir. Genelde bütün pozitif rasyonel sayılar için geçerli olan yukarıda gösterdiğimiz ilk beş kural, bayağı kesirler için de geçerlidir.
Kesir tanımından kolayca görüleceği gibi paydaları aynı olan iki kesir, toplamı verilen kesirlerin paylarının toplamı ile aynı paydadan meydana gelen bir kesirdir.
Farklı paydalara sahip kesirleri toplamak için mesela a/d ve b/c kesirinde d ve c sayılarının en küçük ortak katları bulunur.
m=k.d=f.c eşitliğini sağlayan k ve f sayıları bulunduktan sonra işlem şöyle olur:
a/d=ka/kd=ka/m; b/c=fb/fc=fb/m böylece
a/d+b/c=ka/m+fb/m=(ka+fb)/m
İki kesirin çarpımı ve bölümü aşağıdaki gibi tariflidir.
(a/d).(b/c)=(ab)/(bc), (a/b)c/d)= (a/b).(d/c)= (ad/bc)

İrrasyonel sayılar:
a/b şeklinde ifade edilemeyen sayılardır.
3 5, 2 gibi sayılar ve p (pi) bunlardandır.

Onluk sistem:
Bütün sayılar on'un kuvvetleri şeklinde ifade edilebilir.
Mesela 32158= 3.104+2.103+1.102+5.101+8.100
taban olarak 10'luk sistemin kullanılması ellerde 10 parmağın olmasından ileri gelmektedir.
TAM SAYILAR
Matematiğin neredeyse başlangıcı denebilecek aksiyomlar bütünüdür.
1 bir doğal sayıdır.
Her doğal sayıya karşılık ardışığı diyeceğimiz bir doğal sayı vardır.
Ardışıkları eşit olan doğal sayılar bir birine eşittir.
Doğal sayılardan oluşan bir küme 1 doğal sayısıyla birlikte her doğal sayıyı ardığışı ile birlikte içeriyorsa, o küme doğal sayılar kümesinin aynısıdır.
Tam sayılar küme sinin negatif sayı ı içermeyen en kapsamlı alt kümesinin elemanları.
Bu tanım M.E.B.müfredatında bulunan bir tanımdır.
\mathbb{N} = \left\{ 0,1,2,3,...\right\}
Doğal sayılar kümesinin 0 elemanı dışındaki elemanlarına sayma sayıları denilir (\mathbb{N}^{+}).
Üniversite müfredatında Doğal Sayılar 1 den başlar.
Yani üniversite müfredatında Doğal Sayılar Kümesiyle Sayma Sayıları Kümesi aynıdır.
Doğal sayılar kümesi sonsuz ve sayılabilen bir kümedir.
Tam sayılar , doğal sayılar (0, 1, 2, ...) ve bunların negatif değerlerinden oluşur
(-1, -2, -3, ...; -0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tam sayı olarak sayılmaz).
Matematik te tam sayıların tümünü kapsayan küme genellikle Z (ya da \mathbb{Z} şeklinde gösterilir).
Burada "Z" harfi Almanca Zahlen (sayılar) sözcüğünün baş harfinden gelmektedir.
2- Tam Sayılar Künesi 0 dan mı başlar 1 den mi?
Bu konuda Matematikçilerin kesin bir fikir birliği olmamakla beraber büyük çoğunluğu 0 sayısını doğal sayı olarak kabul etmektedirler.
Doğal Sayılar (Natural Numbers) adı üzerinde günlük hayatta karşılaştığımız varlıkların sayısını belirtir.
1 elma , 2 ekmek, 10 lira gibi.
Evet bütün elmalar doğal olarak bir bütündür (tabi yarısını yiyip bırakırsak kalan yarım doğal olmaz).
Burada dikkat etmemiz gereken birşey şudur.
Nasıl 1,2,3 elmadan bahsedebiliyorsak; hiç elma olmama durumundanda bahsedebiliriz (şu an bende olmadığı gibi).
Buda doğal bir durumdur ve sizce hangi sayı ile ifade edilmelidir.
Tabiki 0 ile...
Ayrıca Doğal Sayılarda dört işlem yapılabilmektedir.
0 sayısı olmadan basamaklardan. onluk sistemden bahsedemiyeceğimiz için bencede 0 sayısı bir Doğal Sayı olarak kabul edilmelidir.
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...} Sayma Sayılar Kümesi ise 1 den başlamaktadır.
Sınıfta yoklama yapılırken sadece mevcutlar sayıldığı için 0 kullanılmaz.
0 ile 1 Neden Asal Sayı Değildir?
veya Asal Sayılar Neden 2 den başlar?
Asal Sayıların tanımını iyi anlarsak sorunun cevabı anlaşılmış olur.

Asal Sayı;
Sadece 1 ve kendisine bölünebilen doğal sayılardır.
Demekki Asal Sayılar doğal sayı olmalıdır.
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ....}. İkinci şart; 1 ve kendisine tam olarak bölünebilmelidir.
Başka bir deyişle asal sayıların tam 2 tane böleni olmalıdır.
0 sayısı bütün doğal sayılara bölünebilir(0 hariç).
0 :1 = 0 ; 0 :2 = 0 ; 0 :10 = 0 ...Fakat 0 sayısı kendisine bölünemez.
0 :0 = belirsizdir.
Dolayısıyla 0 sayısı asal sayı tanımına uymamaktadır.
(Hem kendisine bölünemiyor, hemde bölen sayısı 2 den fazladır.)
1 sayısının ise sadece bir tane böleni vardır.
1 : 1 = 1, başka böleni olmadığı için asal sayı değildir.
Tanımı sağlayan ilk doğal sayı (çift sayı olmasına rağmen) 2'dir.
2 :1 = 2 1'e bölünebilir.
2 :2 = 1 Kendisine bölünebilir.

.
crazygirl
24 Eylül 2011 16:56       Mesaj #8
crazygirl - avatarı
Ziyaretçi
7. sınıf matematik tam sayılarda toplama 50 tane tam sayılarda çıkartma 50 tane bulmam lazım arkadaşlar yardım cı olur musunuz link falanda atabilirsiniz. Msn Embarrassed Msn Embarrassed
Misafir
4 Ocak 2012 16:01       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tam sayılarda toplama işlemi ile ilgili soru
Misafir
5 Kasım 2012 12:41       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

tam sayılarla ilgili toplama ve çıkarma işlemleri

acil bana tamsayılardan 50 tanae lazım cevaplarıyla ne olur Msn Sad



Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç