Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 15 Aralık 2014  Gösterim: 37.181  Cevap: 10

Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili çözümlü soru örnekleri verir misiniz?

Misafir
19 Aralık 2010 17:05       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
asitler,bazlar ve tuzlarla ilgili 10 soru ve cevap istiyorum acil yarına performans ödevim..
Sponsorlu Bağlantılar


mtntmz
17 Nisan 2011 15:06       Mesaj #2
mtntmz - avatarı
Ziyaretçi
asit ve bazlarla ilgili 10 soru acil
Misafir
25 Aralık 2011 19:36       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
10
Misafir
29 Aralık 2011 15:21       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
asit baz ve tuz ile 20 soru ve çözüm yazarmısınız ?acilll
Misafir
19 Nisan 2012 14:30       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acil 20soru
Misafir
26 Aralık 2012 17:22       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
1-Tuzlar ile bazların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nötrleşme reaksiyonu ile gerçekleşmeleri
B)Kırmızı turnusol kağıdını mavi renge dönüştürür.
C)Sulu çözeltilerde hidroksit iyonu (OH) bulunur,
D)Sulu çözeltilerininelektrik akımını iletmeleri

2-Aşağıdakilerden hangisi DNA da meydana gelen değişiklikle nesillere aktarılır.
A)Mutasyon B)Modifikasyon C)Adaptasyon D)Seleksiyon

3.Aşağıdaki maddelerden hangisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürmez?

A-) NH3 B-) NaOH C-) Ca(OH)2 D-) H2SO4
4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?

A) Acı tatta olma
B) Ele kayganlık hissi vermesi
C) Elektrik akımını iletme
D))Turnusol kağıdının rengini değiştirmeme

5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Asit çözeltisi B) Şeker çözeltisi C) Tuz çözeltisi D) Baz çözeltisi

6.Kimyasal tepkimeye giren bir elementin aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişir?
A) Proton sayısı B) Nötron sayısı C)elektron sayısı D) Kütle numarası7.Aşağıdakilerden hangisinin çözeltisi ele kayganlık verir?
A) KOH B) NaCl C) HNO D) NH

8.
I. K maddesi ele kayganlık veriyor
II. L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı açığa çıkarıyor
III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor
Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir?
A) baz asit tuz
B) tuz baz asit
C) asit baz tuz
D) baz tuz asit

9. Aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A) A vitamini - Gece körlüğü B) B vitamini - Beri beri
C) C vitamini – iskorpit D) E vitamini – pelegra

10. Aşağıda DNA ve RNA’nın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
DNA
A)
Kendini eşleyebilir
Kendini eşleyemez
B)
Tek sarmaldır
Çift sarmalıdır
C)
Çekirdekte bulunur
Hem çekirdekte hem de sitoplazmada bulunur
D)
Deoksiriboz şekeri vardır
Yapısında riboz şekeri bulunur.

alın 10 sorusu benden
Misafir
5 Mayıs 2014 19:04       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Soru Sor


Asitler Bazlar Ve Tuzlarbaz bu eksi kuvvet na2so4 pb po4 proton sn so4 tuz Asitler Bazlar Ve Tuzlar Asit Örnekleri tuzlar asitler bazlar ve tuzlar asit örnekleri asi..
Bu sayfadaki Notlar
1 Asit , Baz Ve Tuzlar – Kimya
2 Asitler,bazlar,tuzlar
3 Tuzlar, Genler, Çözeltiler Konusu İle İlgili Test Soruları
Asit , Baz Ve Tuzlar – Kimya

ASİTLER BAZLAR TUZLAR

Tuz, kimyada, bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen madde. Tuz bazdaki artı yüklü iyonla asitteki eksi yüklü iyondan meydana gelir. Asitle baz arasındaki tepkime nötrleşme tepkimesi olup bu esnada tuz ve su ortaya çıkar. Erimiş tuz veya çözelti halindeki tuzların çoğu eksi ile artı yüklü iyonlarına ayrışır ve elektriği iletir. Tuz adı ayrıca sofra tuzu veya sodyum klorür (NaCl) için de kullanılır.
Tuz çeşitleri
Tuzları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Sınıflandırmanın birisi tuzun bünyesinde OH- veya H+ iyonunun olup olmayışına bağlı olandır. Bu sınıflandırmada tuzlar normal, asidik ve bazik tuzlar şeklinde sınıflandırılır. Normal tuz; tam nötralleşme ürünü olup, meydana getirici asit ve baz kuvvet olarak birbirine denktir. NaCl, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, Na3PO4 ve Ca3(PO4)2 birer normal tuzdur.
Asidik tuzlar

Asidik tuzlar, tuzun bünyesinde bir veya daha çok proton vardır. Suda çözündükleri zaman bünyelerindeki protonu vererek ortamı asidik yapar. NaH CO3, NaH2PO4, Na2H PO4 ve NaHSO4 birer asidik tuzdur.
Bazik tuzlar

Bazik tuzlar, bünyelerinde en az bir OH iyonu bulunduran tuzlardır. Suda çözündükleri zaman ortamı bazik yaparlar. Pb(OH)Cl, Sn(OH)Cl ve Al(OH)2Cl’de olduğu gibi. Diğer sınıflandırma metodunda ise, basit, çift ve kompleks tuzlar şeklinde sınıflandırılır. NaCl, NaHCO3 ve Pb (OH)Cl gibi tuzlar basit tuzlardır.
Çift tuzlar

Çift tuzlar iki basit tuzdan meydana gelen tuzlardır. Bunlar suda çözündükleri zaman kendilerini meydana getiren iyonlara ayrışır. Şaplar da çift tuzlar sınıfına girer. Na Al(SO4)2 ve NH4Cr(SO4)2 birer çift tuzdur. Kompleks tuzlar, asit kökü aynı olan iki basit tuzun kompleks kök vererek meydana getirdiği tuzlardır.
K4Fe(CN)6, K3Fe(CN)6, birer kompleks tuzdur. Bunlar suda çözündükleri zaman kendini meydana getiren tuzların iyonlarına ayrışmazlar.
Tuzlar, önce metalin ismi, sonra asidin kökü söylenerek adlandırılır. Na2SO4 = sodyum sülfat, KCl= potasyum klorür, KHCO3 = potasyum hidrojen karbonat (potasyum bikarbonat) gibi.
Bazı tuzlar, kuvvetli asit ve zayıf bazdan veya kuvvetli baz ve zayıf asitten meydana gelmiştir. Bu tuzlar suda çözündükleri zaman hidrolize uğrarlar ve çözeltiyi asidik veya bazik yaparlar.
Tuzların elde edilişi

Asit ve bazların nötralleşmesinden elde edilirler:
Baz + Asit → Tuz + Su
Metallere asit tesir ettirmekle elde edilirler:
Metal + Asit → Tuz + H2
Elementlerinden elde edilebilirler:
Metal + Halojen → Tuz

Asit ve Bazların Tanımı

Asitler yapısında hidrojen bulunan ve sudaki çözeltisine hidrojen iyonu (H+) veren maddelerdir. En belirgin özellikleri ekşi tatda olmaları ve asit-baz indikatörü denilen bazı organik boya maddelerinin rengini değiştirmeleridir. Örneğin turnusolün mavi rengi asitle kırmızıya dönüşür. Örnek olarak hidroklorik asit, HCl, verebiliriz.

Bazlar yapısında hidroksil bulunan ve sudaki çözeltisine hidroksil iyonu (OH-) veren maddelerdir. Elde kayganlık hissi uyandıran ve yine asit-baz indikatörlerinin rengini değiştiren maddelerdir. Örneğin turnusolün kırmızı rengi bazlarla maviye dönüşür.

Örnek olarak sodyum hidroksit, NaOH, verilebilir.

Asit ve bazlar birleşerek birbirlerini nötralleştirip su verir.

Diğer bir tanıma göre asitler proton veren, bazlar ise proton alan maddelerdir.
Yukarıdaki tepkimede HCl, proton verdiğine göre asit, H2O ise proton aldığına göre bazdır. HCl ve H2O arasındaki tepkime sonucunda konjüge asit ve bazlar oluşur. Ancak H+ iyonunun suda serbest halde bulunması olası değildir. Su molekülleriyle sarılması beklenir. Yaklaşık dokuz su molekülüyle sarılan H+ iyonu, bunlardan birisi ile de sıkıca bağlanır. Dolayısıyla suda, H+ yerine daima H3O iyonundan söz etmek gerekir ve bu iyona hidronyum iyonu denir. Arrhenius’ a göre baz olması beklenmeyen amonyak çözeltisi bu tanıma göre bazdır, bu da aşağıdaki tepkime ile verilebilir.

NH3 + H2O Asitler Bazlar Ve Tuzlar NH4+ + OH-
baz(1) asit(2) konjüge konjüge
asit(1) baz(2)

Yukarıdaki tepkimeye bakacak olursak, NH3 proton aldığı için baz, H2O ise proton verdiği için asittir. Aynı zamanda NH4, NH3 ün konjüge asidi, OH- ise H2O nun konjüge bazıdır..

HCl ve NH3 örnekleriyle reaksiyona giren su molekülü, HCl’ye karşı baz olarak (proton alan), NH3’ e karşı ise su asit olarak (proton veren) davranmaktadır. Buda su molekülünün reaksiyona girdiği maddeye göre asit veya baz olarak davrandığını gösterir. Bu tür maddelere amfiprotik maddeler denir.
Amfiprotik maddelere örnek olarak H2O, ROH, HCO3-, H2PO4-, HPO42- verilebilir.

Lewis’ e göre ise asit elektron çifti alan, baz ise elektron çifti verebilen maddedir. Baz grubuna genellikle elektron verebilen oksijen veya azot içeren maddeler girer. Diğer taraftan hidrojen içermeyen maddeler asit olabilir. Örneğin bor triflorür, BF3, bir asittir, çünkü elektron eksikliği vardır ve bunu tamamlamak ister. Öte yandan NH3 veya diğer azotlu maddelerde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunur, dolayısıyla bazdır.Asitler,bazlar,tuzlar

fenveteknolojidersi maddenin hallerikonusu
Tuzlar, Genler, Çözeltiler Konusu İle İlgili Test Soruları

1-Tuzlar ile bazların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nötrleşme reaksiyonu ile gerçekleşmeleri
B)Kırmızı turnusol kağıdını mavi renge dönüştürür.
C)Sulu çözeltilerde hidroksit iyonu (OH) bulunur,
D)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri

2-Aşağıdakilerden hangisi DNA da meydana gelen değişiklikle nesillere aktarılır.
A)Mutasyon B)Modifikasyon C)Adaptasyon D)Seleksiyon

3.Aşağıdaki maddelerden hangisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürmez?

A-) NH3 B-) NaOH C-) Ca(OH)2 D-) H2SO4
4.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?

A) Acı tatta olma
B) Ele kayganlık hissi vermesi
C) Elektrik akımını iletme
D))Turnusol kağıdının rengini değiştirmeme
5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Asit çözeltisi B) Şeker çözeltisi C) Tuz çözeltisi D) Baz çözeltisi

6.Kimyasal tepkimeye giren bir elementin aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişir?
A) Proton sayısı B) Nötron sayısı C)elektron sayısı D) Kütle numarası

7.Aşağıdakilerden hangisinin çözeltisi ele kayganlık verir?
A) KOH B) NaCl C) HNO D) NH

8.
I. K maddesi ele kayganlık veriyor
II. L maddesi çinkoya (Zn) etki ederek Hidrojen gazı açığa çıkarıyor
III. K ve L maddesi birleşerek M maddesini oluşturuyor
Buna göre K,L,M Aşağıdakilerden hangisidir?
A) baz asit tuz
B) tuz baz asit
C) asit baz tuz
D) baz tuz asit

9. Aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A) A vitamini – Gece körlüğü B) B vitamini – Beri beri
C) C vitamini – iskorpit D) E vitamini – pelegra

10. Aşağıda DNA ve RNA’nın bazı özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

DNA
RNA
A)
Kendini eşleyebilir
Kendini eşleyemez
B)
Tek sarmaldır
Çift sarmalıdır
C)
Çekirdekte bulunur
Hem çekirdekte hem de sitoplazmada bulunur
D)
Deoksiriboz şekeri vardır
Yapısında riboz şekeri bulunur.

CEVAPLAR:
1)D 2)A 3)D 4)C 5)B 6)C 7)A 8)A 9)D 10)B
Misafir
20 Kasım 2014 18:08       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
asit baz ve tuzlarla ilgili 2 0soru
nergis
29 Kasım 2014 13:58       Mesaj #9
nergis - avatarı
Ziyaretçi
asit baz tuzlar ile ilgili 15 soru cozumlu
kadir can
11 Aralık 2014 10:35       Mesaj #10
kadir can - avatarı
Ziyaretçi
selam bu verdiğin soruların cevabları lazım bana cok acil şimdiden tesekkurlerCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç