Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 7 Ocak 2015  Gösterim: 15.095  Cevap: 40

Bu deyimlerin anlamları nedir?

Misafir
29 Aralık 2010 21:03       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazar mısınız ?

- Yüreği rahat olmak
- Gurbete çıkmak
- Göz açıp kapayıncaya kadar
- Dillere destan
- İşin içinden çıkamamak
EN İYİ CEVABI biruni verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazar mısınız ?

- Yüreği rahat olmak

Sponsorlu Bağlantılar
- Gurbete çıkmak
- Göz açıp kapayıncaya kadar
- Dillere destan
- İşin içinden çıkamamak

telâş etmemek, sakin olmak.

bilmediği bir yere gitmek.

çok çabuk. an meseleesi.

duyulmuş yayılmış, meth edilmiş.

olayı problemi çözememek.


biruni tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
Misafir
5 Ocak 2011 21:55       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ağız dalaşın anlamı nedir
Daisy-BT
5 Ocak 2011 22:00       Mesaj #4
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

ağız dalaşın anlamı nedir


Ağız dalaşı: karşılıklı atışma, bağrışma
Misafir
6 Ocak 2011 15:35       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar gönülde yatmak'ın anlamı nedir acil
Misafir
12 Şubat 2011 16:25       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gönülde yatmak
Misafir
15 Şubat 2011 15:26       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
gonulde yatmak ne demektir ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum
süslücadı
21 Şubat 2011 18:47       Mesaj #8
süslücadı - avatarı
Ziyaretçi
Sıralanmış Deyimler

Aşağıdaki deyimler alfabetik olarak sıralanmışlardır.

Abacı kebeci Msn Surprisedlur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
Abanmak :Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek.
Acemilik etmek biggrinüşüncesizce hareket etmek.
Açık bono vermek :Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
Adama benzemek biggrinüzelmek,göze hoş görünmek
Af buyurunuz :Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
Agop’un kazı gibi yutmak :Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
Ağız gevşekliği Msn Confusedır tutmak hali.
Ah edip eh işitmek biggrinaima feryat etmek.
Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete :Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
Allah hakkı için biggrinoğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz.
Amma da yaptın Msn Surprisedlmayacak bir şey söyledin anlamında
Arabayı düze çıkartmak Msn Confusedonunda işini kolaylaştırmak
Astarı yüzünden pahalı :Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
Aşüftelik etmek :Hafif ve işveli davranmak
Atma Recep din kardeşiyiz :Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz’ anlamında kullanılır.
Ayvaz kasap hepsi bir hesap :Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında
Azrail olmak :Çok korkulu ve zorba olmak
Baba,baba değil iskele babası Msn Confusedaygı duyulmayan,hayırsız baba
Başına feleğin tokmağı inmek :Bir felakete uğramak
Bela aramak: Kavga sebebi yaratmak.
Ben sarhoş,yolcu sarhoş: Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
Beyni sulanmak: Bunamak.
Bıyıkları balta kesmez olmak :Güçlü olmak,kimseden korkmamak
Bızdık :Ufak çocuk
Binin yarısı beş yüz o da ben de yok biggrinüşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
Bir avuç toprak olmak :Ölmek
Bir çırpıda Msn Surprised anda
Boşlamak :İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
Boyunun ölçüsünü almak: Biri tarafından ağzının payı verilmek
Bulanık suda balık avlamak :Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
Burnu kokuyu iyi almak :Her şeyi önceden sezmek
Büyüklük göstermek :Bağışlamak
Büyük söylemek :övünmek
Cafer ağanın abdest suyu :Tatsız,tuzsuz
Caka yapmak :Gösteriş yapmak
Cana işlemek :Çok tesir etmek
Can atmak :Çok istemek
Can ciğer Msn Confusedamimi
Candan yanmış :Adamakıllı tutulmuş
Canı burnuna gelmek :Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
Canını şeytana satmak :Kötü işlerle uğraşmak
Canın sağ olsun :Bir ziyan için söylenen teselli sözü
Ceddine okumak Msn Confusedoyuna sövmek
Ceffel kalem etmek :Hemen hüküm vermek
Cephe almak biggrinüşmanca hal takınmak
Cıcığı çıkmak :Çok hırpalanmak
Ciğeri beş para etmez biggrineğersiz kişi
Cihan alem bilmek :Herkes tarafından bilinmek
Cin fikirli :Çok zeki,açıkgöz
Cumbadak dalmak :Ani olarak girmek,dalmak
Curcuna koparmak :Gürültüyle çevreyi karıştırmak
Curcunaya kalkmak :Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak.
Çabalama kaptan ben gidemem :Boşuna çabalama anlamında
Çaçaron :Kavgacı,şirret
Çağı geçmek :Yaşlanmak
Çala kalem biggrinurmaksızın yazarak
Çehresi atmak :Rengi sararmak
Çehre uzatmak :Küsmek,somurtmak
Çek arabanı biggrinefol anlamında
Çeşnisine bakmak :Lezzetine bakmak
Çevir kazı yanmasın Msn Confusedözünü çeviren kimseler için söylenir
Çıkmaz ayın son çarşambası :Belirsiz ve uzak zaman
Çiğ süt emmiş olmak Msn Confusedoysuz ve namussuz olmak
Çileden çıkmak :Hiddetlenerek sabrın taşması
Çizmeden yukarı çıkmak :Haddini bilmemek
Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek biggrinurumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
Çorbada tuzu bulunmak :Emeği geçmiş olmak
Çömlek hesabı :Baştan savma hesap
Çöpçatan çatmak :Kısmet olmak
Çürük tahtaya basmak :Umduğunu bulamamak,aldanmak
Dağarcıkta bir şey kalmamak :her şeyi yitirmek
Dalavere Msn Surprisedyun,hileli iş
Davulu yarık Msn Confusedır saklamayan,önüne gelene içini döken
Dekbaz :Hileci
Demir gibi olmak Msn Confusedağlam ve sıhhatte olmak
Devede kulak :Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
Dırdır etmek :Yerli yersiz söylenip durmak
Dikili ağacı olmamak :Malı mülkü olmamak
Dili çetrefilli olmak :Rahat ve düzgün konuşamamak
Dilini zaptetmek :Konuşmamak
Dişini sökmek :Zararsız hale getirmek
Dokuz doğurmak :Korkudan ve heyecandan bitmek
Dolmaları yutmak :Kanmak,aldanmak
Dostlar alışverişte görsün :Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir
Döner taşım yok,öter kuşum yok :Hiçbir şeye sahip olmamak
Dört dirhem bir çekirdek :Şık giyimli kimse
Dudukuşu :Geveze
Dümen suyundan gitmek :Karşısındakinin huyuna göre davranmak
Dünyaya kazık kakmak :Ölmemek
Ebussuut Efendi’nin gelini :Eski moda giyinen kadın
Eceline susamak :Tehlikeli işlere girişmek
Edepsizliği gündeliğe takılmak :Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
Efendilik yapmak Msn Confusedaygılı hareket etmek
Efendizadem :Beyim anlamında bir hitap
Eğrisi doğrusuna gelmek :Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
Ekmeği dizinde :Nankör
Elemtere fiş kem gözlere şiş :Nazar değmesin anlamında
Eli çabuk :Tez iş gören
Emeği geçmek :Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
Ensesinde boza pişirmek :Çok eziyet çektirmek
Ermeni gelini gibi biggrinaima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
Ervahlarına yuf olsun Msn Confusedövgü
Eski çamlar bardak oldu :Şartlar değişti anlamında kullanılır
Eşek hoşaftan ne anlar :Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
Etek belde :Kıvrak ve becerikli
Ev açmak :Ayrı ev tutmak
Eyere de gelir semere de :Bütün işlere yarar anlamında
Ez ez de suyunu iç :Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır
Ezilip büzülmek :Aşırı sıkılgan davranmak
Fahiş faize batakçı müşteri :Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
Faka basmak :Güç duruma düşmek
Falcı değilim ya :Ben olacağı bilemem anlamında
Fare düşse başı yarılır :Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
Farfara :Ağzında sır tutamayan kimse
Fasulye gibi kendini nimetten saymak :Kendine olduğundan fazla değer vermek
Feleğin çemberinden geçmiş :Tecrübeli,bilmiş
Felekten bir gün çalmak :Eğlenceli bir gün geçirmek
Ferteği çekmek :Kaçmak
Fesat kumkuması :Hep kötülük düşünen
Fıkırdamak :Kesik kesik gülmek
Fıldır fıldır aramak :ısrarla ve telaşla aramak
Fırın süpürgesi :Zayıf,uzun boylu kimse
Fincancı katırlarını ürkütmek :Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
Fitil almak :Öfkeyle parlamak
Fol yok yumurta yok :Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
Forsu kırılmak :İtibar ve onuru sarsılmak
Fukara babası :Fakirleri kollayan kimse
Fütur getirmek :Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek
Gafil baş,düşmana eş :İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
Gagasından yakalamak :Zayıf noktasından yakalamak
Gavur ölüsü Msn Surprisedldukça ağır
Gavurun tembeli keşiş,Müslüman’ın tembeli derviş :Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
Gazali rana :Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
Geçmişi kandilli Msn Confusedövgü
Gemi aslanı :Gösterişli,işe yaramayan adam
Geyik etine girmek :Erginleşmek
Gırtlağından kesmek :Yiyecek parasını kısıtlamak
Giderayak :Gitmek üzereyken
Girye bana hande sana :Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
Giydirmek :Azarlamak
Gök demir,yer bakır :İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
Gömlek değiştirmek :Tutum ve görüşlerini değiştirmek
Göründü Sivas’ın bağları :Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
Göz nuru dökmek :Yapılan işte göz emeği bulunmak
Güvendiği dağlara kar yağmak :Güveni sarsılmak
Habbeyi kubbe yapmak :Önemsiz bir şeyi büyütmek
Haber vermek :Bildirmek
Hak getire :Yoktur anlamında
Halep ordaysa arşın burada :Yapacağını yap anlamında sitem
Ham ervah :Kara ruhlu kimse
Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak :Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
Hat çekmek :Önemsememek
Hatun :Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
Haymana öküzü :Hımbıl ve tembel kimse
Hazır mezarın ölüsü :Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır
Her gün papaz pilav yemez :Hep aynı şeyler yapılamaz
Her işin hakkından gelmek :Her işi başarır olmak
Her tarakta bezi olmak :Her işle ilgili olmak
Hesaptan düşmek :Yok saymak
Hır gür :Kavga
Hiçe saymak :Hiç değer vermemek
Hindi gibi kabarmak :Övünmek,böbürlenmek
Hokka gibi oturmak biggrinikilen elbisenin tam üzerine uyması
Hoşbeş etmek Msn Confusedohbet etmek
Hödük :Görgüsüz,anlayışsız kimse
Hükümet sürmek :Ülkeyi yönetmek
Hüt dağı gibi şişmek :Karnı şişmek
ıcığını cıcığını sormak :Bütün ayrıntıları öğrenmek
ıkına sıkına :Güçlükle
ıkınıp sıkınmak :İş yapmak için kendini zorlamak
ılıca ördeği Msn Confusedıcağa ve rahata düşkün
ırağı yakın etmek :Güçlükleri ortadan kaldırmak
ırgat gibi çalışmak :Çok çalışmak
ırgat pazarına döndürmek :Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
ısınmak :-Alışmak,-Sevmek
ısıtıp ısıtıp önüne koymak :Bir konuda ikide bir söz açmak
ıska geçmek :Atlamak
ıskartaya çıkmak :Eskimek
ıslak tavuk :Miskin kadın
ıslatmak biggrinövmek
ışık göstermek :Yol göstermek
ıvır zıvır :Önemsiz şeyler
İbibullah sivri külah :Yapayalnız,varlıksız olan kimse
İbiş gibi :Alığa benzer
İcabına bakmak :-Gerekeni yapmak,-Ortadan kaldırmak
İç fırtınasına tutulmak :Morali bozulmak
İç güveysinden hallice biggrinurumu şöyle böyle
İfrit yardağı :Kötülüğe yardımcı olan
İğne yutmuş :Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
İkisini bir kazana koysan kaynamazlar :Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
İki yakası bir yere gelmez :Bir türlü düzene kavuşamaz
İlk göz ağrısı :İlk sevilen
İmana gelmek :Merhamete gelmek
İngiliz tabancası gibi kurulmak :Çalım satmak,kasılmak
İpe un sermek :Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
İp korkusunu boynuna almak :Ölümü göze almak
İpliği pazara çıkmak :Herkese rezil olmak
İstemem yan cebime koy :Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
İşi sıkışık olmak :İşi çok ve külfetli olmak
İtsiz köye dönmek Msn Confusedakinleşmek,tenhalaşmak
İyiden iyiye :Adamakıllı
İyi gün dostu :İyi günlerde ortaya çıkan
İzi belirsiz olmak :İz bırakmadan kaybolmak
Kabak tadıvermek biggrinevamlı,ısrarlı bıktırmak
Kabasını almak :Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
Kaçın kurrası :Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
Kağıt üzerinde kalması :Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
Kaleyi içinden fethetmek :Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
Kalp ağrısı :Aşk acısı
Kamburu çıkmak :Çok çalışmış olmak
Kan akıtmak :Kurban kesmek
Kan çanağı gibi :Çok kızarmış
Kan ter içinde kalmak :Çok yorulmak
Kapağı atmak :Gitmek,yerleşmek
Kapısını aşındırmak :Çok gidip gelmek
Kara gün dostu :İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
Kaşının altında gözün var dememek :Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
Kedi ile harara girmek :Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
Kendine yontmak :Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
Kıç atmak Msn Tongueek istemek
Kınalar yakmak :Çok sevinmek
Kimi kimsesi :Yakınları
Kimseye eyvallah etmemek :Kimseye minnettar kalmamak
Kimya gibi :Az bulunur
Kont gibi :Yakışıklı ve şık giyinmiş
Korkuluk :Gereksiz ve yararsız kimse
Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz :Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
Kör şeytanın işi yok :Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
Kurdu koyunla barıştırmak :Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
Külçe gibi oturmak :Yorgunlukla çökmek
Kül yutmak :Kandırılmak,oyuna gelmek
Laçka olmak :Eskimek,işe yaramaz halde olmak
Laf altında kalmamak :Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
Laf ebesi :Çok konuşan kimseler için kullanılır.
Lakke yapmak :Başkasının hakkını çalmak
Lala paşa eğlendirmek: Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
Lamı cimi yok: Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
Leb demeden leblebiyi anlamak :Anlayışlı,zeki olmak
Leke sıçratmak :Bulandırmak
Leşini çıkarmak :Kıyasıya dövmek
Leyleği havada görmek :Çok dolaşanlara söylenir
Limoni tabiatlı :Mızmız
Lodosa tutulmuş gibi bocalamak :Ne yapacağını kestirememek
Lokman hekimin ye dediği :Güzel,tatlı şey
Lop yumurta :Kaynamış yumurta
Lügat paralamak :Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
Lülüye gelmek :Aldanmak
Lüpe konmak biggrineğerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek
Maça beyi gibi kurulmak Msn Confusedaygısızca,kasılarak oturmak
Madrabaz :Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
Mahalle çocuğu:Eğitimsiz çocuk
Makaraya takmak :Alaya almak
Marsık :Çok esmer kimse
Merak getirmek :Kara sevdaya tutulmak
Meryem Ana kandili gibi Msn Confusedoluk (belirsiz anlamında
Meşe odunu :Kaba,anlayışsız adam
Meydan vermek :Fırsat vermek
Mısır’daki sağır sultan bile duydu biggrinuymayan kalmadı anlamında
Mızrağı çuvala sığdıramamak :Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
Mis gibi burnunda tütmek :Çok özlemek
Miskinler teknesi :Tembellerin toplandığı yer
Mürai :Art düşünceli kimse
Mürekkebi kurumamak biggrinaha pek yeni olmak
Mürekkep yalamış Msn Surprisedkuyup,yazmış kimse
Mürüvvetini görmek :İyi ve mutlu günlerini görmek
Müslüman adam :-Dindar kişi,-Doğruluktan ayrılmayan kimse
Nabzını yoklamak :Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
Nalına mıhına vurmak :Ne yapacağını kestirememek
Namı nişanı kalmamak :Yok olmak,unutulmak
Nanpareye muhtaç olmak Msn Tongueek yoksul olmak
Nargile suyu :Tatsız içecek
Nazı geçmek :İsteği geri çevrilmeyen kimse
Ne ala memleket :Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
Neci oluyor :Ne karışıyor anlamında
Nefsine yedirememek :Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
Nevri dönmek :Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
Ne yüzle :Ne cesaretle anlamında
Nispet vermek Msn Surprisednu üzecek şekilde gösteriş yapmak
Nobran :Kaba,sert,kırıcı(kimse
Noktası noktasına :Tastamam
Nuh gemisi :Her çeşit insanın toplandığı yer
Nuh nebiden kalma :Çok eskiden kalma
Nur topu gibi :Güzel,şişman,beyaz (çocuk
Nur yüzlü :Temiz yüzlü kimse
Nutku tutulmak :Üzüntüden,korkudan konuşamamak
O bir düşeş Msn Surprised talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
O gün bugün Msn Surprised gündenberi
Oh demek :Rahat etmek
Ok gibi ciğerine işledi :Yapılan bir hareketin çok üzmesi
Ok yaydan çıktı :Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
Olmuş armut gibi eline geçmek :Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
Onun ipiyle kuyuya inilmez :Güven olmaz anlamında
Oralı olmamak :Önemsememek
O saat Msn Surprised anda
O tarakta bezi olmamak :İlişkisi olmamak
Oynak :Hafif meşrep kadın
Oyun etmek :Hile yapmak,aldatmak
Oyunun sakalı bitmek :Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda kullanılır.
Öbür dünyayı boylamak :Ölmek
Öfke topuğa çıkmak :Çok öfkelenmek
Öksüz babası :Öksüz ve yoksulları koruyan adam
Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak :İstemeden,mecburen bakmak
Ölçüsünü bildirmek :Haddini bildirmek,cezasını vermek
Ömür adam :Hoşsohbet adam
Önünü almak biggrinurdurmak
Öp babanın elini Msn Confusedürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
Örümcek kafalı :Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
Ötmek biggrinurmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
Öve öve göklere çıkarmak :Çok övmek
Öyle başa böyle traş :Alakasız durumları belirtir.
Özü sözü bir :Verdiği sözleri tutan dürüst kimse
Pabucuna kum dolmak :Engelle karşılaşmak
Paçaları sıvamak :Hazırlanmak
Paha biçmek biggrineğerini ölçmek
Pancar kesilmek :Mahcup olup kızarmak
Paparayı yemek Msn Tongueaylanmak,azar işitmek
Paraya para dememek :Kazancı bol olmak
Para peşin kırmızı meşin :Alışverişin peşin olduğunu anlatır
Patentasının altına almak :Egemenliği altına almak
Pestil gibi olmak :Çok yorgun ve halsiz olmak
Peşkeş çekmek :Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
Pılı pırtı :Eski püskü,değersiz eşya
*** etmek :Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
Pişmiş aşa soğuk su katmak :Yapılmakta olan bir işi bozmak
Piyasaya düşmek :-Çok bulunur olmak,-Orta malı olmak
Postal: Düşkün kadın
Put kesilmek Msn Confusedessiz ve hareketsiz kalakalmak
Püsküllü bela :Kişinin başını derde sokan kişi veya durum
Rabbime emanet :Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
Rafta kurabiye var ama size göre değil :İşinize yaramaz anlamında
Rahat yüzüne hasret kaldı :Huzursuz olmak,rahat edememek
Ramazan keyfi Msn Surprisedruç tutanlardaki sinirlilik hali
Rengi atmak :Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
Rengi olmamak Msn Confusedilik olmak
Renk senfonisi :Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
Rest çekmek :Kesinlikle kabul etmemek
Rızkını taştan çıkarmak :En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
Rufailer karışır :İşin karmaşıklığını anlatır
Ruhu bile duymaz :Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
Ruhuna hitap etmek :Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
Rüya gibi :Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
Rüyasında görse hayra yormaz Msn Surprisedlacağına ihtimal vermemek
Rüzgar ekip fırtına biçmek :Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
Rüzgar gelecek delikleri tıkamak :Her türlü tedbiri almak
Saat gibi biggrinüzgün çalışan
Saat on bir buçuğu çalmak :Yaşı çok ilerlemek
Sacayak olmak :Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
Saçı uzun,aklı kısa biggrinüşüncesiz,aptal
Sağlam ayakkabı değil :Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
Sakala soğan doğramak :-Aldatmak,-hakaret etmek
Saman gibi :Tatsız,tutsuz
Sapı silik Msn Confusederseri
Sarı Yahudi Msn Tonguearaya düşkün kişi
Sazına bülbül koymak :Çok güzel çalmak
Sefalar getirdiniz :Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
Sel önünden kütük kapmak :Zor bir iş başarmak
Sen sağ ben selamet :Yapacak bir şey kalmamak
Sıtma görmemiş ses :Gür ve kalın sesli
Sidik yarışı :Gerekli gereksiz rekabete girmek
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
Sütüne havale etmek :Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak
Şafak atmak :Korkmak,şaşırmak
Şahbaz :Becerikli ve çevik
Şapa oturmak :Çaresiz kalmak
Şaşkın bakkal :Hesabını şaşıran kimse
Şerbetli :kötü işler yapmayı huy edinmiş kimse
Şeşi beş görmek :İyi görmemek,yanılmak
Şeytan çekici Msn Confusedevimli ve akıllı çocuk
Şeytan diyor ki :İçinden zararlı bir şeyler yap diyen ses
Şifayı kapmak :Hastalanmak
Şimşek gibi :Büyük bir hızla
Şirret karı :Geçimsiz,huysuz,yaygaracı kadın
Şom ağızlı :Kötümser,olayları devamlı kötüye yoran kimse
Şöhreti afakı tutmak :Herkes tarafından bilinir hale gelmek
Şöyle bir bakmak :-Üstünkörü,-İnceler gibi manalı bakmak
Şunu bunu bilmem :Mazeret kabul etmem,özür dinlemem
Taban çekmek :Gitmek
Tabanvayla gitmek :Yürümek
Tadını kaçırmak :Zevkini bozmak
Takıp takıştırmak :Çok süslenmek
Talihi yar olmak :Şansı yardım etmek
Tantuna gitmek :-Öldürülmek,-Belaya uğramak
Tasamın on beşi :Umrumda değil anlamında
Taş yağar,kıyamet kopar :Felaketli,korkunç zaman
Taş yürekli :Acıması olmayan kimse
Tavşan boku :Ne faydası,ne de zararı olan kimse
Tebeşire peynir bakışlı :İyi göremeyen,şaşı
Tencere yuvarlanmış,kapağını bulmuş :Birbirine uygun,eşit şeyleri anlatmak için kullanılır.
Tiği teber şahı levent :her şeyini tüketmiş kimseleri anlatmak için söylenir.
Tosunum :Gürbüz kimseler için kullanılır
Tut kelin perçeminden :Boşuna uğraşma,onda yok anlamında…
Tüy dikmek :Kötü bir durumu daha çok kötüleştirecek harekette bulunmak
Ucu dokunmak :Herhangi bir işten zarar görmek
Uç vermek :Görünmek,yetişmek,belirmek
Ufağını tefeğini toplamak :Kendine ait ne varsa toplamak
Ufuk açılmak :yeni imkanlar belirmek
Ulan :Nefret,öfke ifade eden bir hitap şekli
Ulu orta konuşmak biggrinüşünmeden söylemek,rastgele söylemek
Ununu elemiş eleğini duvara asmış :Yapacağını yapmış
Utandınsa yüzüne kalbur tut :Utanmanın gereksizliğini anlatır
Uyku ölümün kardeşidir : Uyuyan kimsenin dünya ile ilgisi kesilir. Olup bitenden haberi olmaz.
Uzağı görmek :Bir işin sonucunu,nasıl gelişeceğini önceden tahmin edebilmek.Tedbirli hareket etmek.
Uzun boylu :Ayrıntıları hesap ederek,etraflıca düşünmek.
Uzun uzadıya :Çok ayrıntılı olarak
Uzun yaşın ahiri ölüm :Ne kadar uzun yaşanırsa yaşansın,bütün canlılar bir gün mutlak öleceklerdir.
Ücüğünden cücüğüne :Bütün yönleriyle
Üç aşağı,beş yukarı :Belirlenmiş bir sayıdan biraz fazla veya biraz az olarak.
Üçe beşe bakmamak :Çok fazla pazarlık etmeden alışveriş yapmak
Ümidi boşa çıkmamak :Beklediğini,umduğunu bulmak
Üsküdar dolmuşu gibi birbirinin üzerine :Çok kalabalık yer
Üst perdeden başlamak :Ağzını bozmak
Üstünde durmak :ısrar etmek
Üstüne almak :Ödev olarak kabul etmek,bilmek.
Üstüne basmak :Konuya değinmek
Üstüne varmak :Öfkelendirecek söz veya harekette ısrar etmek
Üstüne vurmak :Eklemek
Üstünüze iyilik sağlık :Hastalıkla ilgili konuşurken söylenir
Üvey evlat muamelesi görmek :Ayrı ve hor görülmek
Üzerine tuz biber ekmek :Bir kimsenin acısını fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.
Üzerinize afiyet : Ben hastayım.Sizi etkilememesini dilerim.
Üzüm üzüm üzülmek :Çok üzülmek
Üzüm yemek değil,bekçi dövmek : Önemli işler dururken vakit öldüren kişiler için kullanılır.
Vadesi gelmek :Ömrünün sonuna gelmek
Vakit geçirmek :Gereksiz işlerle uğraşmak
Vakit nakittir :Zaman en değerli varlığımızdır.
Vara yoğa karışmak :Her şeye karışmak
Vardığın yer körse,sen de gözünü kapa :İnsanlar,çevresindekiler ile iyi ilişkiler kurmak isterlerse onlara uymak zorundadırlar.
Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.
Vebali boynuna :Günahı ona ait anlamında
Veledizina :Babası belli olmayan
Verilmiş sadakası olmak :Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak
Vık dedirtmemek Msn Confusedes bile çıkarttırmamak
Vız gelip tırıs gitmek :Hiç aldırmamak
Vız gelmek :Önemsiz görünmek.Aldırış etmemek.
Vidin kalesi gibi metin olmak biggrinayanıklı ve sabırlı olmak.
Voli vurmak :Vurgun vurmak
Voyvoda kesilmek :Zalim olmak.
Vur abalıya Msn Confusedessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır
Vur patlasın çal oynasın :Büyük eğlenceler için söylenir
Vurucu güç :Çok etkili silahlarla donatıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik.
Vuslat kıyamete kalmak :Kavuşma ümidi olmamak
Vücuda getirmek :Var etmek.
Vücudunu ortadan kaldırmak :Öldürmek
Yabana atmak biggrinikkate almamak
Yabana söylemek Msn Confusedaçma ve yersiz konuşmak
Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli :Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.
Ya devlet başa,ya kuzgun leşe :Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.
Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz :Kimseye faydası ve yardımı yoktur anlamında
Ya herro,ya merro Msn Confusedeçim yapılması gereken durumlarda söylenir.
Yahudi pazarlığı :Kıyasıya yapılan pazarlık
Yakadan geçirmek :Evlat edinmek.
Yaka paça :Hırpalayarak
Yalancı pehlivan Msn Confusedözde kahraman
Yalova kaymakamı biggrineğersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir
Yangın var diye bağırmak :Bir şeyden çok bıkmak,bezmek.
Yaptığını bilmemek :Aklı başında olmamak
Yediği naneyi kokutmak :Uygunsuzluğunu ortaya koymak.
Yel kayadan ne alır :İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.
Yıldırım gibi :Büyük bir hızla.
Yıldızı parlamak :Şans yüzüne gülmek
Yiyip bitirmek :-Onmaz hale getirmek,-Devamlı eziyet etmek
Yobaz :Kaba,sofu.
Yolu düşmek :Bir rastlantı sonucu gelmek.
Yosma :Güzel ve süslü kadın
Yuf ervahına :Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.
Yüreği geniş olmak :Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek.
Yürekte var,elde yok :Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir
Yüz yüze gelmek :Karşılaşmak
Zahmet çekmek :Eziyet ve yorgunluğa düşmek
Zahmet etmek :Yorulmak.
Zartalos :Yellenmek
Zebunu olmak :Birine çok düşkün olmak
Zehir etmek :Tadını kaçırmak
Zehir zemberek :Çok acı
Zembereği boşanmak :Uzun uzun gülmek
Zerre kadar :Yok denecek kadar
Zevahiri kurtarmak :Bir işi yarım yamalak yapıp eleştiri almamak
Zeval bulmak :Yok olmak.
Zıvanadan çıkmak :Çok öfkelenmek
Zihne dank etmek :Uzun zamandır anlaşılamayan bir şeyi,herhangi bir olayın araya girmesiyle birdenbire anlamak.
Zil gibi Msn Tonguearasız ve aç
Zilleri takıp oynamak :Çok sevinmek
Zilsiz oynamak :Çok sevinmek
Zokayı yutmak :Aldatılmak
Zurnacının karşısında limon yemek :Uygunsuz bir davranışta bulunarak,çalışamaz hale getirmek.
Zurnayı biz çaldık,parsayı o topladı :Haksızlık edip hazıra konanlar için söylenir
Züğürt tesellisi :Boş,yersiz avutma
Zümrüt gibi :Yemyeşil.
Misafir
15 Mart 2011 13:16       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merdiven dayadığı deyiminin anlamı
Misafir
24 Mart 2011 19:30       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı

kor karanlik anlami ile ilgili daha fazla bilgi istiyorum

KÖR KARANLIK NE DEMEKTİR? AÇİKLAYICI BİR ŞEKİLDE YAZINIZ KÜTFENCevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç