Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 19 Aralık 2014  Gösterim: 24.555  Cevap: 24

Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır?

Misafir
29 Eylül 2011 15:00       Mesaj #12
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
arkadaşlar bunundoğru olduğu kesin mi
Misafir
29 Eylül 2011 15:11       Mesaj #13
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
ya kardeşim bi cevap atın yaaaaaaaaaaaa :!!!!!!!!
Misafir
29 Eylül 2011 16:08       Mesaj #14
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yok mu cevap
Misafir
30 Eylül 2011 15:36       Mesaj #15
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlının yükselme dönemindeki sosyal durumu yok mu cvp_?
Misafir
30 Eylül 2011 16:25       Mesaj #16
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlı devleti nin yükselme döneminin siyasi ve sosyal yapısı çok acil lütfenn
Misafir
30 Eylül 2011 18:32       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yaw banada lazım acil cvp yazına lütfennnn Msn Sad
Misafir
3 Ekim 2011 11:36       Mesaj #18
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı devletinin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nedir ?
Misafir
3 Ekim 2011 16:28       Mesaj #19
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır
sosyal yapısı
Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı.
Osmanlı Devleti toplumu, islâm Hukuku ve Örfi Hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri "yönetenler", diğeri "yönetilenler"di. Yönetici sınıfa Osmanlılar, "askerî sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde "askerî" demek, herhangi bir devlet
hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denirdi, Eğitimö ğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böyelce devlet, gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenler ise bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar "reaya" diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi.


siyasi yapısı
Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi, daha çok bir sentez niteliği taşır. Osmanlı Devleti, her şeyden önce bir Türk ve İslam Devleti'dir. Bir yönüyle de İslamiyet öncesi Türk Devletleri yapısının izlerini taşır.

Eski Türk Devletlerinde, siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. Bu bağımsız bir şekilde aşiretler halinde yaşayan halkın, barış içinde kalmasını sağlar. Osmanlı'da federatif bir yapı görülmekle birlikte kimi yerlerde de bu kent yapısına rastlanmaktadır.

Zamanla, idare merkezileşti ve hükümdarlar, doğaüstü bir kaynaktan gelme vasıflarını aldılar. Hükümdarlara "padişah-ı cihan" adı verildi. Bu hükümdar, mutlak şahsi evrensel ve kutsal bir kimliğe kavuştu ve bunun gerektirdiği hukuki statüye sahip oldu. Bütün sosyal ve siyasi hayatın hakimi, düzenleyicisi olan en yüksek organ haline geldi.

Osmanlı'nın yapısını büyük ölçüde oluşturan İslam Dini ve bunun temelleri, getirdiği yeni müesseseler dışında, dinde de birtakım değişiklklere yol açtı. Hükümdar, Tanrı'nın tahta çıkardığı değil onun yeryüzündeki temsilcisiydi. ( ALINTI )
Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç