Arama

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki savaşların adları nelerdir?

Güncelleme: 28 Haziran 2015 Gösterim: 43.677 Cevap: 7
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ekim 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlı kuruluş donemindeki savasları yazarmısınız
Sponsorlu Bağlantılar
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
3 Ekim 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osman Bey Dönemi (1299-1324)

Sponsorlu Bağlantılar
Osman Bey, kendisinden güçlü olan Anadolu Beylikleriyle mücadele etmek yerine eski gücünü kaybetmiş Bizans'a karşı mücadele etmiştir. Bizans tekfurlarından Karacahisar'ı almıştır. İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir de bu dönemde Osmanlı topraklarına katıldı. Bizans tekfurları Osman Bey'e karşı birleşerek mücadele etme kararı aldılar.
Koyunhisar Savaşı (1302)

• Osmanlı Devleti ve Bizans tekfurları arasında meydana gelen bir savaştır.
• Yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. İzmit, İznik ve Bursa'nın alınması kolay hale geldi.
• Bu savaş Bizans güçleriyle yapılan ilk savaştır.
Orhan Bey (1326-1359)

• Orhan Bey zamanında fetih hareketleri devam etti.1326 yılında Bursa ele geçirildi. Bizans'ın topraklarına karşı yapılan fetih hareketleri devam etti. Bizans bu saldırıları engellemek için harekete geçti.
Maltepe Savaşı (1329)

• Bizans İmparatorluğ'unun Osmanlı akınlarını sona erdirmek amacıyla yapılan savaşı osmanlı Devleti kazandı.
• Savaşın sonucunda İznik ve İzmit ele geçirildi.
Rumeli'ye Geçiş

Osmanlı Devleti aldığı topraklarla sınırlarını hızlı bir şekilde genişletmiş diğer Türk beyliklerinin dikkatini çekmişti.
Bizans İmparatoru Kantakuzen taht kavgalarının yaşandığı bir dönemde kendi durumunu güçlendirmek amacıyla Orhan Bey'den yardım ister.Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa'yı Kantakuzen'e yardım için gönderir. Kantakuzen bu yardım sayesinde tahtta kalmaya devam eder.Osmanlı Devleti sonraki zamanlarda da Bizans'ı düşmanlarına karşı korudu. Bu yardımlar sonucunda Bizans Gelibolu'da bulunan Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne verdi.
• Çimpe kalesinin alınması Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye yerleşmesini ve Rumeli'de kolayca ilerlemesini sağladı.
• Balkanlarda yapılacak olan fetihlerde Çimpe Kalesi bir üst olarak kullanılmıştır.
Süleyman Paşa Gelibolu, Bolayır ve Tekirdağ kıyılarını ele geçirmiş ve devletin sınırlarını genişletmiştir.
Edirne'nin Fethi (1363)

I. Murat döneminde yapılan Sazlıdere davaşıyla Edirne alındı.
I. Murat, Balkanlarda yapılan fetihleri daha iyi yönetmek amacıyla başkenti Edirne'ye taşımıştır.
Sırpsındığı Savaşı (1364)

Savaşın nedeni ve gelişimi:
• Edirne'nin alınmasıyla telaşa kapılan Avrupa papa'nın öncülüğünde bir Haçlı Ordusu hazırladı. Bu ordu Macarlar, Sırplar, Eflak ve Bosnalılardan oluşuyordu.
• Osmanlı öncü kuvvetleri Hacı İlbey'in ani bir baskınıyla Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.İstanbul dışında Trakya'nın büyük bir kısmı osmanlı Devleti'nin eline geçti
• Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Haçlı ordusuyla yapıtığı ilk savaştır.
Çirmen Savaşı (1371)

• Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yerleşmesini engellemek için yeni bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Çirmen'de (1371) yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı.
I. Kosova Savaşı (1389)

• Osmanlı Devleti (I. Murat) ile Haçlı ordusu (Sırplı komutan Lazar) arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni:
• Osmanlı Devleti'nin Sofya, Niş, Manastır'ı alması. Balkanlar'da ilerlemesi.
Savaşaın başlaması ve gelişimi:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da hızlı bir şekilde ilerlemesi Balkan Devletlerini telaşlandırmıştı. Bu amaçla Sırplar, Arnavutlar, Bulgarlar aralarında bir anlaşma yaparak
Haçlı ordusu meydana getirdiler. I. Murat öncelikle Bulgarlar üzerine bir ordu yollayarak Bulgarları etkisiz hale getirdi.Ardından Sırp komutanı öncülüğünde olan Haçlı ordusunu Kosova Ovasında yaptığı mücadelede yenilgiye uğrattı.
Savaşın Sonuçları:
• I. Murat savaş alanını gezerken bir sırplı tarafından hançerlenerek şehit oldu.Yerine oğlu I. Bayezid geçti.
• Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Balkanalrdan kolay kolay atılamayacağını ortaya koydu.
Niğbolu Savaşı (1396)
• Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedenleri:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemesi.
Savaşaın başlaması ve gelişimi:
• Macar kralı papa ve Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı ordusunun oluşmasını sağlar. Bu orduya Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalyadan gelen kuvvetler de katılır.Haçlı ordusu Niğbolu Kalesini kuşatır. Bunu haber alan Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu kalesi'ne gider. Düşmanı ağır bit yenilgiye uğratır.
Savaşın Sonuçları:
• Bulgar krallığı ortadan kaldırıldı.
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çıkarmanın mümkün olmadığı ortaya çıktı.
Ankara Savaşı (1402)
• Yıldırım Bayezid ile Timur arasında meydana geldi. Timur Devleti, Irak, İran ve Azerbaycan'ı alarak Osmanlı Devleti'ne komşu olmuş ve güçlü bir orduya sahiptir.
Savaşın Nedenleri:
• Timur tarafından toprakları alınan Karakoyunlu Kara Yusuf ile Celayirli Devleti'nin hükümdarı Ahmet Celayir'in Yıldırım Bayezid'e sığınmıştı. Timur bu kişileri Yıldırım Bayezid'ten isteyen bir mektup yazmıştı. Yıldırım Bayezid de red cevabı verdi. Yıldırım'ın son verdiği Anadolu Beyliklerinin beyleri de Timur'a sığınmışlardı. İki hükümdar arasında hakaret içeren mektuplaşmaların olması savaşı zorunlu duruma getirdi.
Ankara'nın Çubuk Ovasında yapılan savaşı sayıca üstün olan Timur kazandı.Savaş sonunda Yıldırım Bayezit Timur tarafından esir olarak götürüldü.
Savaşın Sonuçları:
• Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu'da kurulan siyasi birlik tekrar bozuldu.
• Fetih hareketleri duraksadı. Balkanlardaki fetihler geriledi.
• İstanbul'un alınması gecikti.
• Osmanlı Devleti'nde Fetret (Bunalım) dönemi başladı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

Fetret (Bunalım) Devri (1402 - 1413)
Ankara Savaşından sonra Timur Yıldırım Bayezid'i yanında götürmüş ve Osmanlı Devleti'nin Yıldırım'ın oğulları arasında paylaştırmıştı. Timur bu şekilde taht kavgaları yaşatarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını amaçlamıştı. Yaklaşık 11 yıl süren taht kavgaları sırasında padişahsız kalan devlet dağılma tehlikesi geçrimiştir. Kardeşler arasındaki mücadeleyi 1413 yılında Çelebi Mehmet kazanmış ve Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'in sona erdirmiştir.Çelebi Mehmet tahta geçtikten sonra Anadolu siyasi birliğini sağlamak için mücadele etmiştir.Osmanlı Devleti'nin otoritesini tekrar sağlamıştır. ölümünden sonra yerine oğlu II. Murat geçmiştir.
Edirne-Segedin Anlaşamsı (1444)
• Osmanlı Devleti ve Macarlar arasında imzalandı.
• Osmanlı Devleti'nin II. Murat döneminde Balkanlar’da Macarlara karşı üst üste yenilgiye uğraması nedeniyle zor durumda kalmış ve Edirne-Segedin antlaşmasını imzalamıştır.
Maddeleri:
• Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında 10 yıl süreyle savaş yapılamyacak.
• Bulgaristan osmanlı egemenliğini tanıyacak.
• Eflak, Osmanlı Devleti'ne vergi verecek.
Varna Savaşı (1444)
Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni ve gelişimi:
• Edirne-Segedin anlaşmasından sonra II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet'e (Fatih) bırakır. Bu durumu kullanamk isteyen Avrupalı Devletler Edirne-Segedin anlaşamsına uymayarak Haçlı ordusu oluşturdular.Bu orduya Eflak, Leh, Hırvat, Alma ve Venedik kuvvetleri katıldı. Bu durum karşısında II. Murat tekrar tahta geçer ve yapılan savaşı kazanır.
Savaşın Sonuçları:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılamayacağını gösterdi.
• Balkanlarda türk egemenliği sağlandı.
II. Kosava Savaşı (1448)
Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni ve gelişimi:
• Macarlar Varna savaşının intikamını almak için yeniden bir Haçlı ordusu oluşmasını sağladı. Yapılan savaşı II. Murat kazandı.
Savaşın Sonuçları:
• Türkler Balkanlarda kesin olarak yerleşti.
• Avrupalı Devletler Türkleri Balkanlardan atma ümidini kaybetti.
• Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma ümidi kalmadı. İstanbul'un alınması kolaylaştı inşallah okurken orulmazsın Msn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
7 Ocak 2012       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osman Bey, kendisinden güçlü olan Anadolu Beylikleriyle mücadele etmek yerine eski gücünü kaybetmiş Bizans'a karşı mücadele etmiştir. Bizans tekfurlarından Karacahisar'ı almıştır. İnegöl, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir de bu dönemde Osmanlı topraklarına katıldı. Bizans tekfurları Osman Bey'e karşı birleşerek mücadele etme kararı aldılar.
Koyunhisar Savaşı (1302)

• Osmanlı Devleti ve Bizans tekfurları arasında meydana gelen bir savaştır.
• Yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. İzmit, İznik ve Bursa'nın alınması kolay hale geldi.
• Bu savaş Bizans güçleriyle yapılan ilk savaştır.


Orhan Bey zamanında fetih hareketleri devam etti.1326 yılında Bursa ele geçirildi. Bizans'ın topraklarına karşı yapılan fetih hareketleri devam etti. Bizans bu saldırıları engellemek için harekete geçti.
Maltepe Savaşı (1329)

• Bizans İmparatorluğ'unun Osmanlı akınlarını sona erdirmek amacıyla yapılan savaşı osmanlı Devleti kazandı.
• Savaşın sonucunda İznik ve İzmit ele geçirildi.

Maltepe Savaşı Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 1329 tarihinde Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan savaş.
Savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.
Sonuçta; İznik'in alımı kolaylaştı, Bizans'ın Anadoluda`ki topraklarıyla bağlantısı kesildi, Kocaeli Yarımadası`nın fethi tamamlandı ve Anadoludaki Bizans gücü kırıldı.

I. Murat döneminde yapılan Sazlıdere davaşıyla Edirne alındı.
I. Murat, Balkanlarda yapılan fetihleri daha iyi yönetmek amacıyla başkenti Edirne'ye taşımıştır.
Sırpsındığı Savaşı (1364)
Savaşın nedeni ve gelişimi:
• Edirne'nin alınmasıyla telaşa kapılan Avrupa papa'nın öncülüğünde bir Haçlı Ordusu hazırladı. Bu ordu Macarlar, Sırplar, Eflak ve Bosnalılardan oluşuyordu.
• Osmanlı öncü kuvvetleri Hacı İlbey'in ani bir baskınıyla Haçlı ordusunu bozguna uğrattı.İstanbul dışında Trakya'nın büyük bir kısmı osmanlı Devleti'nin eline geçti
• Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Haçlı ordusuyla yapıtığı ilk savaştır.
Çirmen Savaşı (1371)
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yerleşmesini engellemek için yeni bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Çirmen'de (1371) yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

I. Kosova Savaşı (1389)

• Osmanlı Devleti (I. Murat) ile Haçlı ordusu (Sırplı komutan Lazar) arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni:
• Osmanlı Devleti'nin Sofya, Niş, Manastır'ı alması. Balkanlar'da ilerlemesi.
Savaşaın başlaması ve gelişimi:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da hızlı bir şekilde ilerlemesi Balkan Devletlerini telaşlandırmıştı. Bu amaçla Sırplar, Arnavutlar, Bulgarlar aralarında bir anlaşma yaparak
Haçlı ordusu meydana getirdiler. I. Murat öncelikle Bulgarlar üzerine bir ordu yollayarak Bulgarları etkisiz hale getirdi.Ardından Sırp komutanı öncülüğünde olan Haçlı ordusunu Kosova Ovasında yaptığı mücadelede yenilgiye uğrattı.
Savaşın Sonuçları:
• I. Murat savaş alanını gezerken bir sırplı tarafından hançerlenerek şehit oldu.Yerine oğlu I. Bayezid geçti.
• Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Balkanalrdan kolay kolay atılamayacağını ortaya koydu.

Niğbolu Savaşı (1396)
• Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedenleri:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hızlı bir şekilde ilerlemesi.
Savaşaın başlaması ve gelişimi:
• Macar kralı papa ve Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı ordusunun oluşmasını sağlar. Bu orduya Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalyadan gelen kuvvetler de katılır.Haçlı ordusu Niğbolu Kalesini kuşatır. Bunu haber alan Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak Niğbolu kalesi'ne gider. Düşmanı ağır bit yenilgiye uğratır.
Savaşın Sonuçları:
• Bulgar krallığı ortadan kaldırıldı.
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çıkarmanın mümkün olmadığı ortaya çıktı.


Ankara Savaşı (1402)
• Yıldırım Bayezid ile Timur arasında meydana geldi. Timur Devleti, Irak, İran ve Azerbaycan'ı alarak Osmanlı Devleti'ne komşu olmuş ve güçlü bir orduya sahiptir.
Savaşın Nedenleri:
• Timur tarafından toprakları alınan Karakoyunlu Kara Yusuf ile Celayirli Devleti'nin hükümdarı Ahmet Celayir'in Yıldırım Bayezid'e sığınmıştı. Timur bu kişileri Yıldırım Bayezid'ten isteyen bir mektup yazmıştı. Yıldırım Bayezid de red cevabı verdi. Yıldırım'ın son verdiği Anadolu Beyliklerinin beyleri de Timur'a sığınmışlardı. İki hükümdar arasında hakaret içeren mektuplaşmaların olması savaşı zorunlu duruma getirdi.
Ankara'nın Çubuk Ovasında yapılan savaşı sayıca üstün olan Timur kazandı.Savaş sonunda Yıldırım Bayezit Timur tarafından esir olarak götürüldü.
Savaşın Sonuçları:
• Anadolu beylikleri tekrar kuruldu. Anadolu'da kurulan siyasi birlik tekrar bozuldu.
• Fetih hareketleri duraksadı. Balkanlardaki fetihler geriledi.
• İstanbul'un alınması gecikti.
• Osmanlı Devleti'nde Fetret (Bunalım) dönemi başladı. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.


Varna Savaşı (1444)
Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni ve gelişimi:
• Edirne-Segedin anlaşmasından sonra II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet'e (Fatih) bırakır. Bu durumu kullanamk isteyen Avrupalı Devletler Edirne-Segedin anlaşamsına uymayarak Haçlı ordusu oluşturdular.Bu orduya Eflak, Leh, Hırvat, Alma ve Venedik kuvvetleri katıldı. Bu durum karşısında II. Murat tekrar tahta geçer ve yapılan savaşı kazanır.
Savaşın Sonuçları:
• Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atılamayacağını gösterdi.
• Balkanlarda türk egemenliği sağlandı.

II. Kosava Savaşı (1448)
Osmanlı Devleti ile Haçlı Ordusu arasında meydana geldi.
Savaşın Nedeni ve gelişimi:
• Macarlar Varna savaşının intikamını almak için yeniden bir Haçlı ordusu oluşmasını sağladı. Yapılan savaşı II. Murat kazandı.
Savaşın Sonuçları:
• Türkler Balkanlarda kesin olarak yerleşti.
• Avrupalı Devletler Türkleri Balkanlardan atma ümidini kaybetti.
• Bizans'ın Avrupa'dan yardım alma ümidi kalmadı. İstanbul'un alınması kolaylaştı
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Aralık 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
osmanlı devletinin kuruluş dönemi padişahları kimlerdir
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Kasım 2013       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Osmanlı kuruluş dönemine tahta çıkan padişahlar yaptığı savaşla tarihlerii ... yardımcı olabilirmisinizz Msn Happy
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
13 Kasım 2014       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
-osman gazi (1281-1326)
-orhan gazi (1326-1362)
-1.murat (1362-1389)
-yıldırım bayezit (1389-1402)
-fetret devri (1402-1413)
-çelebi mehmet (1412-1421)
-2.murat (1421-1451)
-2.mehmet (1451-1481)
işinize yarar umarım Msn Happy
AnCk - avatarı
AnCk
Ziyaretçi
11 Haziran 2015       Mesaj #7
AnCk - avatarı
Ziyaretçi
Lys Tarih dersinde hangi savaşlar soruluyor
runeşya - avatarı
runeşya
Ziyaretçi
28 Haziran 2015       Mesaj #8
runeşya - avatarı
Ziyaretçi
Kuruluş dönemi (1299-1453)

1299-1453 Bizans-Osmanlı Savaşları
1340–1396 Bulgar-Osmanlı Savaşları
1341–1347 1341–1347 Bizans İç Savaşı
1366–1526 Macar-Osmanlı Savaşları
1371-1459 Osmanlı-Sırp Savaşları


1373–1379 1373–1379 Bizans İç Savaşı
1389 I. Kosova Muharebesi
1395 Niğbolu Muharebesi (1396)
1402 Ankara Muharebesi
1402-1413 Fetret Devri
1404 Konstantin ve Frujin İsyanı
1416-1420 Şeyh Bedreddin İsyanı
1420-1476 Boğdan-Osmanlı Savaşları
1432-1478 Arnavut-Osmanlı Savaşları
1443–1444 Uzun Sefer
1444 Varna Muharebesi
1447–1448 Arnavut-Venedik Savaşı
1448 II. Kosova Muharebesi

Benzer Konular

21 Aralık 2014 / Misafir Soru-Cevap
11 Nisan 2015 / Ziyaretçi Soru-Cevap
25 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış
21 Kasım 2014 / Misafir Soru-Cevap
27 Aralık 2012 / zülal Soru-Cevap