Arama

Fizik neyi inceler?

Güncelleme: 2 Aralık 2011 Gösterim: 16.696 Cevap: 1
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
30 Kasım 2011       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
fizik neyi inceler?
Sponsorlu Bağlantılar
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
2 Aralık 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

fizik neyi inceler?

Fizik Nedir?
Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen maddeenerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır. Kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da olcu araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Doğa bilimleri,bir cismin uzunluğu,kütlesi,sıcaklığı,bir olayın suresi gibi gerçeğin sadece ölçülebilen özelliklerini ele alırlar. Duyulan ve algılanan her şey ölçülemez. Bu yüzden doğa bilimleri gerçek hakkında kaçınılmaz olarak kısıtlı bir fikir verirler.Doğal olaylar dünyası temel taneciklerin sonsuz küçük dünyasıyla galaksilerin sonsuz büyük dünyası arasında uzandığından olağanüstü bir çeşitlilik gösterir. Fizik obur doğa bilimlerinin ilgilendikleri olaylarla uğraşır. Fakat bunu farklı bir acıdan ve özellikle değişik bir amaçla yapar. Fizikle obur bilimler arasındaki fark, fiziğin mümkün olduğu kadar genel yasalar koymak istemesidir. Fizikçiler bütün doğa olaylarının yorum ve açıklamasını tek bir formül altında toplamak ister. Fizik diğer fiziksel bilimlerin (astronomi,kimya ve jeoloji) temelidir. Fizik ile kimya yakın bilimler olmasına rağmen inceledikleri olaylar bakımından birbirinden ayrılırlar.Fizik,maddenin yapısında değişiklik meydana getirmeyen geçici olayları inceler,kimya ise;maddenin yapısında değişiklik meydana getiren devamlı olayları inceler.
Sponsorlu Bağlantılar

Fizik,kendisini ilgilendiren olayları altı temel ünite altında inceler:
1)Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen,kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan,MEKANİK

2)Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini isi ve sıcaklık arasındaki bağlantıları,isi enerjisini inceleyen,TERMODİNAMİK

3)Elektrik,manyetizma ve elektromanyetik alanların teorilerini içeren ELEKTROMANYETİZMA

4)Işık hızından küçük hızlarda hareket eden parçacıkları tanımlayan RELATİVİTE

5)Mikroskobik ve mikroskobik parçacıkların davranışı ile ilgilenen KUANTUM FİZİĞİ

6)Atomun bünyesi,ışık ile elektrik,isi ile elektrik arasındaki bağıntıları, radyoaktif olayları,madde ve ısınlar arasındaki bağıntıları inceleyen, ATOM FİZİĞİ

Fizik olayları Nasıl İnceler?
İnsanlar, yüzyıllar boyunca etraflarında gecen tabiat olayları karsısında zihinlerinde beliren “Neden”, “Niçin?” sorularına aradıkları cevapları,geleneklerde veya dini otoritelerin fikirlerinde buldular. Bu cevaplar onları tatmin etmese dahi, geleneklere ve otorite saydıkları kimselerin fikirlerine itiraz etmeyi düşünmedikleri için onları aynen kabul ettiler.
Mesala, cisimlerin düşmesi hakkında eski Yunan Filozofu Aristo’ya sorulan “ağır cisimler mi yoksa hafif cisimler mi daha hızlı düşerler?” sorusuna,yanılmazlığı mutlak sayılan filozof “ağır cisimler” diye cevap verdiği için, yüzyıllarca bu fikir kabul edildi. Fakat ilk defa İtalyan bilgini Galileo (Gafile,1564-1642) “boşlukta bütün cisimler ayni hızla düşerler” diye Aristo’nun fikrine itiraz ettiği zaman, kimse ona inanmadı. Çünkü büyük filozof Aristo yanılmazdı.

Galileo İtalya’daki eğik kulede deneyler yaparak hafif bir cisimle ağır bir cismin ayni hızla düştüklerini gösterince sağ duyu sahipleri Galileo’ya hak verdiler. Fakat birçokları gözleriyle gördükleri gerçek karsısında bile “Bu olamaz,Aristo yanılmaz” diyerek uzaklaştılar. Aristo’nun,aksini söylemesi ile gerçek ortaya çıktı ve böylece Galileo olayları gözlem ve deneylerle inceleyen yeni bilimsel bir metodun kurucusu oldu.

İste deneysel bir bilim olan fizikte de,olayları incelerken önce o olaylar hakkında gözlemler yapılır, bu olaylar üzerine etki eden çeşitli etmenler incelenir, bu etmenlerin olaylar üzerine yaptıkları etkileri arasında matematiksel bağlantılar araştırılır ve bundan sonra da bu fiziksel olay kanun veya prensiplere bağlanır.

Günümüzde en genel anlamıyla fizik,gerek Doğal olarak insanin doğrudan karsılaştığı,gerek algılanabilir dünyanın cansız nesnelerini ve olaylarını konu edinen bilim dallarından oluşmuş bir bütündür. Ancak,fizik, bu nesnelerle olayların genel ve temel görünümüyle sinirlidir.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

13 Aralık 2014 / Misafir Soru-Cevap
1 Mart 2018 / Misafir Cevaplanmış
4 Mart 2013 / Misafir Soru-Cevap
14 Şubat 2012 / Misafir Soru-Cevap