Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Mayıs 2014  Gösterim: 24.611  Cevap: 17

Yurtta sulh cihanda sulh sözünün anlamı nedir?

Misafir
10 Aralık 2011 11:36       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
lütfen söyleyin
Sponsorlu Bağlantılar


Misafir
5 Ocak 2012 19:09       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
bu kelimenin anlamı ne acil söyler misiniz
Misafir
30 Ocak 2012 13:39       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yurtta Sulh ve Cihanda Sulhun Anlamı ve Kapsamı.


Yurtta sulh, cihanda sulh, Türk İnkılâbının bir temel ilkesi, Türk dış politikasının da dayanağıdır. 1961 ve 1982 Anayasalarımızda yer alan, devlet yönetiminde ve her türlü devlet faaliyetlerinde yönlendirici bir nitelik taşıyan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,, ilkesi, sadece bir parola değil, aynı zamanda bir üstün hukuk kuralıdır.

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar, ilke, hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır
30 Ocak 2012 14:58       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Yurtta Sulh ve Cihanda Sulhun Anlamı ve Kapsamı.


Yurtta sulh, cihanda sulh, Türk İnkılâbının bir temel ilkesi, Türk dış politikasının da dayanağıdır. 1961 ve 1982 Anayasalarımızda yer alan, devlet yönetiminde ve her türlü devlet faaliyetlerinde yönlendirici bir nitelik taşıyan, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,, ilkesi, sadece bir parola değil, aynı zamanda bir üstün hukuk kuralıdır.

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar, ilke, hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır.

Atatürk’ün belirttiği gibi, “Haricî siyaset bir heyet-i içtimaiyenin teşekkülü dâhilîsi ile sıkı surette alâkadardır. Çünkü teşekkül-ü dâhiliyeye istinat etmeyen haricî siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir heyet-i içtimaiyenin teşekkül-ü dâhilîsi ne kadar kuvvetli olursa, siyaset-i hariciyesi de o nispette kavi ve rasin olur.” 6

Yine Atatürk’ün dile getirdiği gibi, “Haricî siyaset, dâhilî teşkilâtla mütenasip olmak lâzımdır.” 7

Bu bakımdan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini iç ve dış politika ile birlikte, bir arada incelemek ve değerlendirmek lâzımdır.

“Yurtta Sulh” insanın huzur ve güven içinde, insan kişiliğine yakışır şekilde yaşamasını ifade eder. “Yurtta Sulh” her şeyden önce ülkede, o insanın, insanca yaşamasını, insanlık tıynetinin gereğinin tanınmasını ifade eder.

“Yurtta Sulh” toplum hayatındaki düzeni, vatandaşın devlete güvenini, devletin de ülkede asayiş ve otoriteyi sağlamasını öngörür. Ülkede kanun hâkimiyeti ve hukuk hükümranlığı,”Yurtta Sulh” ilkesinin en tabiî bir sonucudur. “Yurtta Sulh”, Devletin, vatandaşına karşı huzur ve güven içinde yaşama imkânına kavuşması için yükümlülükler de yükler.

Atatürk barış içinde Türk insanını mutlu kılmanın yolunu, Cumhuriyette bulmuştur. Atatürk’e göre, Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur8.

“Cihanda Sulh” ise, milletlerarası barış ve güvenliğin korunmasını ve sağlanmasını, milletlerarası barışın bölünmezliğini, insanlığın da hepsini bir vücut ve her milleti de onun bir uzvu addetmeyi amaç bilir. “Cihanda Sulh” milletlerarası ilişkilerde kuvvete ve kuvvet tehdidine başvurmamayı, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesini öngörür.

“Cihanda Sulh” bütün milletleri barış içinde, refaha, saadete ve daha ileri uygarlık çağına yöneltmeyi ifade eder.


“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”, ilkesinin temelinde yatan, insan sevgisi ve insanlık anlayışıdır.


Atatürk, “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız”9 derken eşsiz bir insan sevgisinden, insan saygısından bahsetmiştir.

Atatürk’ün barış ve güvenlik içinde insanlık ailesine verdiği değer, 1937’de Romanya Dışişleri Bakanı Antenesku ile yaptığı konuşmada en açık şekilde dile getirilmiştir:

“insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hadim olmağa elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Çünkü dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, vuzuh ve iyi geçim olmazsa bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurundan mahrumdur... En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.” 10

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” en geniş ve yaygın anlamı ile teknik bir deyim olan kollektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eder.
hahahaaaaaaa
3 Kasım 2012 13:50       Mesaj #5
hahahaaaaaaa - avatarı
Ziyaretçi
yurtta sulh cihanda sulh 1961de anyasalar tarafından çıkmıştır
atatürk bu sözü barış için söylemiştir
Sinem12
3 Kasım 2012 15:27       Mesaj #6
Sinem12 - avatarı
Ziyaretçi
(1)- ATATÜRK'ün bir vecize olan bu sözü kadar yanlış anlaşılan ifadesi yoktur!..
Hemen herkes ATATÜRK "YURTTA SULH CİHANDA SULH" dedi diye "pasifizm" havariliğine soyunur; ORDU'yu terhis etmeye eşkiyaya toprak dağıtmaya kalkar!... Niye?.. Aman efendim yurtta barış bozulmasın!..
Bu söz hiç te o anlama gelmez!.. Bu söz:
" BENİM YURDUMDA BARIŞ YOKSA DÜNYAYI DUMAN EDERİM!.. AMA EĞER DÜNYADA BARIŞ YOKSA O ZAMAN BENİM YURDUMDA DA BARIŞ HAYAL OLUR BEN DE BÜTÜN İMKANLARIMLA YURDU SAVUNMAYA HAZIRLANIRIM!"
demektir.
ATATÜRK çeşitli artniyetler ile TÜRKİYE'nin huzurunu kaçırmaya teşebbüs edeceklere "böyle bir davranışın DÜNYA BARIŞI'nı bile tehlikeye sokabileceğini" hatırlatarak ezeli düşmanlarımızı bir kere daha uyarmıştır!..
Ama kendisi de farkındadır ki ülke içinde ne yaparsak yapalım dünyanın herhangi bir köşesinde bir huzursuzluk var ise bu bize de yansıyacaktır!.. Şu halde esas amaç hem YURDU hem de DÜNYAYI BARIŞ İÇİNDE tutmak olmalıdır!.. Bunun nasıl olacağını da hemen ardından gelen sözleri ile anlatır.


(2)- ATATÜRK hiç bir BATILI'nın olamıyacağı kadar İNSANCIL'dır!.. Yıkılmış bir imparatorluğun perişan haldeki ülke ve insanını devraldığı halde sadece kendini düşünmez!.. Mazlum milletlere artık yutturulamıyan şimdiki sömürge sisteminin yerine "YENİ DÜNYA DÜZENİ" diye daha beterini koymayı amaçlıyanlara hiç mi hiç benzemez!.. O gerçekten bütün zalim devletlerin ortadan kalkmasını mazlum halkların HÜRRİYET'e ve REFAH'a kavuşmasını ister!..
ATATÜRK'ün bu arzusu yersiz ve sebepsiz bir duygusallık değildir!.. O son derece doğru bir teşhis ile bütün dünyayı bir AİLE gibi görür!.. Nasıl ki bir ailenin fertlerinden birinin diğerlerinden mağdur durumda olması başka bir aile ferdi tarafından ezilmesi bütün aileyi huzursuz eder ise; bir TEK milletin dahi eziliyor olması başka bir milletin tahakkümünde ve sömürüsünde olması DÜNYA BARIŞI için TEHDİT oluşturur.
Kaldı ki göçler ve karışmalar dolayısıyla DÜNYA MİLLETLERİ gerçekten birbirleri ile AKRABA olmuşlardır... Bir insanın başkasına eziyet etmesi kötüdür ama aynı insanın kendi akrabalarına zulmetmesi ise çok daha büyük bir kötülüktür!..
İkinci teşbihi ise daha dikkat çekicidir... Bir aile içinde akrabaların birbirine düşmanlığı olabilir!.. Kardeş kardeşin gırtlağına sarılabilir... Onun için ATATÜRK bu sefer Mesnevi'den yararlanarak dünyayı bir vücuda benzetir ve "parmağın ucundaki yaradan bütün organların etkileneceğini" söyler!.. Vücudun kendi içinde organlarının birbirine düşmanlığı söz konusu olamıyacağı için tüm vücudun kendi sağlığını korumak amacıyla dikkatini bu sorun üzerine toplıyacağını belirtir... DÜNYA bir vücuttur!.. Hangi ülkede olursa olsun eğer bir sorun varsa bütün dünya devletlerinin o sorunu KENDİ MENFAATİNE UYDUĞU İÇİN DEĞİL DÜNYA YARARINA ÇÖZMESİ şarttır!..
İşte ATATÜRK burada çok az kimsenin farkında olduğu bir hakikati dile getirerek özellikle zengin HIRİSTİYAN BATI'yı uyarmaktadır!.. Sözüm ona "sağ yanağına tokat atana sol yanağını çevirecek" kadar "barışcıl" olması gereken bu kesime kendi akrabalarına ne eziyetler ettiğini hatırlatmakta ve BATI'yı bu yüzden BARIŞ DÜŞMANI olarak görmektedir!.. ATATÜRK'ün örneğinden gidersek BATI kendi kendini sokan bir akrep gibidir ve zehiri bütün dünya ülkelerine yayılmaktadır!..
Çünkü BATI zenginliğinin büyük bir kısmını dünyanın şu veya bu köşesinde çıkarttığı harplerle sattığı silahlara borçludur!.. Dünyanın BARIŞ içinde olması BATI'nın işine gelmez!..
Bu tavrı en iyi Amerikalılar'ın 1800'lerden beri oynadıkları bir "kızılderili oyunu" yansıtır... Pek çok "kovboy" filminde görmüşsünüzdür... Beyaz adam gider kızılderililere altın karşılığında tüfek satar1... Sonra üç-beş beyaz kızılderili kılığına girip beyazların çiftliklerine saldırır... İki-üç ok atarlar bir kaç kafa derisi yüzerler... Amerikan ordusu da beyazları kurtarmak için kızılderililere savaş ilan eder!.. Böylece Colt Henry Winchester gibi silah fabrikaları durgun üretimlerini arttırırlar!.. O tarihlerde Amerika daha başka ülkelerde savaş çıkartmaya pek alışmamıştı o yüzden senaryo bu kadar basittir!..
Dünya üzerindeki terör olayları komşu ülkelerin birbirine saldırması hiç bir tehlike altında olmayan ülkelerin milyarlarca silah almasıhep BATI'nın bu tüketimi yüksek ve pahalı SİLAH TİCARETİ POLİTİKASI sonucudur.
Sovyetler'in dağılmasından sonra beliren barış umudunun sağda solda çıkan pek çok küçük harple bozulması Ermenistan'ın Sırplar'ınYunan'ın ve Kürt militanların saldırganlaşması; Somali Ruanda Liberya olayları hep BATI menfaati gereğidir.
Hele Amerika'nın kendi gibi emperyalist devletleri ve onların uşağı durumunda olan geri kalmış ülkeleri arkasına takıp 1991'de IRAK'a saldırması sonra birer bahane ile LİBYA SUDAN AFGANİSTAN gibi ülkeleri füze ve bomba yağmuruna tutması hep bu yamyamlığınvampirliğin sonucudur!..
Öte yandan her aşırı zenginliğin altında mutlaka bir HAKSIZLIK bir ZULÜM yatar... Bunun içindir ki İSLAMİYET insanı çalışmaya ve kazanmaya teşvik ederken "dünya malının hep zenginler arasında dönen bir metah olmasını" kınar. (Haşr Suresi 7. ayet) Aşırı zenginliğin getireceği kötülüklere karşı insanları uyarır (İsra Suresi 16. ayet) ve biriken maldan "fakirin payı vardır" prensibiyle ZEKAT verilmesini ister. (Araf Suresi 199. ayet)
BATI ise sadaka kabilinden göstermelik yardımlar yapar. BATI yardımı o ülkelerde kedi-köpek mamalarına sarfedilen miktardan çok daha azdır!..Halbuki İSLAM'da kendi beğenmediğini vermek sadaka bile sayılmaz!.. (Bakara Suresi 267. ayet)Onun için de son 50 yılda fakir ülkelerin durumunun daha da kötüye gitmesi bir yana; 500 yıldır BATI'nın sömürdüğü Afrika Avustralya Güney Amerika Güney Asya ve Pasifik Adaları'na şimdi bir de Asya'nın tümü ve Doğu Avrupa eklenmek üzeredir!..
ATATÜRK çok savaşmış bir insan olarak DÜNYA BARIŞI'na çok ehemmiyet verir... Ancak bunun lafla olmıyacağının farkındadır... Ayrıca büyük devletlerin artniyetli tutumları da gözünden kaçmaz!.. Onun için BARIŞIN İLK ŞARTI olarak SAMİMİ NİYET'i gösterir!..
İkinci şart DÜNYADA AÇLIK ve BASKI olmamasıdır!... Bunun için de önce GÜÇLÜLER AÇGÖZLÜLÜK'ten KISKANÇLIK'tan KİN'den ve İSRAF'tan uzaklaşmalıdır!.. Kendi insanlarını yeni nesillerini eski SÖMÜRGECİ zihniyetlerden arındıracak tarz da eğitmelidirler!..
ATATÜRK güçlü BATILI ÜLKELER'in bu konuda müsbet bir yola gireceğinden hiç ümitli değildir!.. BASKI ve ZULM'ün ortadan kalkmasının TEK yolu ZALİMLER'in ortadan kaldırılmasıdır!.. Zalimle mücadele İSLAM'ın emridir!.. İnsanlık o zaman ancak gerçek barışa biraz yaklaşabilir!..
Oysa bugün 6 milyarlık DÜNYA nüfusunun 1 milyarı kelimenin tam anlamıyla AÇLIK sınırındadır!.. Yani bir gün yiyecek bulabilirse ertesi gün açtır... 2 milyar kişi ise temiz sudan yoksundur!.. Yani düzenli yıkanmak temizlenmek şöyle dursun içeceği suya bile ulaşmakta zorluk çeker!.. İçtiği su da çamurlu mikropludur. 250 milyon çocuk ailesinin geçimi sağlamak için sağlıksız şartlarda güvencesiz çalışmaktadır!.. 300 milyon kadın ve çocuk ta tam manasıyla KÖLE olarak FUHUŞ'a zorlanmaktadır!.. Dünyada okuma-yazma bilenlerin oranı sürekli düşmekte vasıfsız kişilerin sayısı artmaktadır.... 1998 rakamlarına göre 1 milyar insan okuma-yazma bilmez!..
Bu rakamlar şişirme değildir!.. Hepsi Birleşmiş Milletler raporlarından alınmıştır... Hal böyle iken HIRİSTİYAN BATI ÜLKELERİ FAO'nun 1996 yılında İtalya'da düzenlediği Dünya AÇLIK Konferansı'na laf olsun diye alt düzeyde katılmış zırnık koklatmamışlardır!.. Onlar için varsa yoksa sözde "insan hakları düşünce özgürlüğü evrensel değerler"... Hiç biri halkı açlıktan ölürken 10 milyar dolar parayı İsviçre bankalarına kaçırmış olan Zaire Devlet Başkanı'na tek kelime söylemez!.. Bu parayı alıp açlar için harcamayı düşünmez!..
İşte onun için ATATÜRK diyor ve biz de katılıyoruz ki AÇLIK sorunun çözümü AÇGÖZLÜLER'in; BASKI ve ZULM'ün kalkması da ZALİMLER'in yok edilmesi ile mümkündür!..
Yoksa TÜRKİYE'de okul çocuklarına "barış" şarkıları söyletmek televizyonda her spikerin ağzını "barış" ile açıp "sevgi" ile kapatması yetmez!.. Barışı biz bozmuyoruz ki biz sağlıyalım!.. Afrikalı'yı açlıktan bir deri bir kemik bırakan Filipinli 9 yaşındaki kızları fuhuş yapmak zorunda bırakan BATI tarzı dünya sistemi değişmeden BARIŞ mümkün değildir!..


(3)- Ama görüyoruz ki BATILILAR bu SAMİMİ NİYET'i ortaya koymak yerine insanları hatta kendi milletlerini de aldatıcı nazariyelerfikirler ortaya atarlar!.. Sözüm ona 120 milyon km. kare dünya toprağı üzerindeki 5.5 milyar insanı aynı "evrensel kavramlar" üzerinde birleştirmek mümkünmüş gibi zaman ve kaynakları israf ederler boş umutlar dağıtırlar... Eski Sovyetler'in "tek dünya devleti" ve Amerikalılar'ın "yeni dünya düzeni" "globalleşme" "ortak değerler" bu palavraların en çok bilinenleridir!.. AVRUPA BİRLİĞİ ise bizim politikacı ve "aydın"larımızın başını döndüren bir hayaldir.
ATATÜRK'ün ifadesi çok açıktır!.. Farklı DİN KÜLTÜR MİLLET ve TARİH'den gelen toplulukların bir SİYASİ BİRLİK kurmaları imkansız denecek kadar zordur!.. Bu açıdan AVRUPA BİRLİĞİ bizce ÖLÜ DOĞMUŞ ÇOCUK'tur!.. Eskinin bu amansız düşmanlarını birleştiren TEK sebep MENFAAT'tir!.. Ancak onun dahi bölüşümünde hır çıkmakta İngiltere İspanya gibi ülkeler imza koydukları hususları uygulamaktan kaçınmaktadırlar!.. Bu yüzden kendini "daha fazla AVRUPALI" sayan 5 ülke kendi aralarında bir "ÇEKİRDEK AVRUPA" oluşturmuşlar topluluğun geri kalan 10 üyesini dışarda bırakmışlardır!.. (Almanya Fransa Belçika Lüksemburg ve Hollanda)
Eğer kazara biz de AB'ye girersek bu grubunda dışında kalacak amiyane tabirle "dış kapının mandalı" olacağız!..
ATATÜRK bütün milliyetçiliğine rağmen bırakın bütün dünya devletlerini Avrupa Devletleri'ni; DÜNYA TÜRKLERİ'ni bile tek bayrak tek devlet altında toplamanın imkansızlığının farkındadır!.. Aynı şekilde ARAPLAR AFRİKALILAR KIZILDERİLİLER'in gerçekten bütünleşmeleri imkansızdır!..
Hele böyle bir amaç için "insanları daha mutlu edeceğim" diyerek katılanları veya dışarda kalmak istiyenleri zorlamak haksızlıktır!..
BATI bunu KIBRIS'ta yapıyor!.. Rumlar'la yaşamak istemeyen TÜRKLER'i buna zorluyor!.. Bizimle olmaktan şikayeti olmayan Kürt asıllı vatandaşlarımızı da koparıp sözüm ona başka ülkelerdeki Kürtler ile birleştirmeye çalışıyor!.. MÜSLÜMANLAR'a zulmeden Sırplar'a göz yumuyor!...
Mesela Birleşmiş Milletler sözüm ona "tarafsızlık" kisvesi altında hem Sırbistan'a hem de Bosna-Hersek'e "silah ambargosu" koydu!.. Küçücük çocukların tecavüze uğrayan kadınların çarmıha gerilen erkeklerin feryadı yeri göğü tutmuşken; Amerikan İngiliz gemileri de gelip bu MÜSLÜMAN ülkenin daracık deniz bağlantısının karşısına dikildiler ki Bosna-Hersek kolay teslim olsun!..
Bu da yetmiyor "sana güvenli bölge kurduk" diyerek müslümanların elindeki silahları topladı depoladı sonra Sırplar gelince onlara teslim etti!.. Sırplar da ellerini kollarını sallıyarak Serebreniza gibi şehirleri ele geçirip MÜSLÜMANLAR'ı sürdü katletti!..(1995)
Sırplar Hıristiyan BATILI "barış gücü" askerlerini kaçırıyorlar da; MÜSLÜMAN IRAK'ın tepesine milyonlarca kilo bomba yağdıran AMERİKAayaklarına gidip "NATO hava kontrolünü durdurma" sözü vererek onları kurtarıyor!.. Bosnalılar kendi ordularını kurup Sırp saldırganlara karşı koydu mu BATI feryat ediyor "aman ateşkesi bozmayın" diye!.. Hele biraz başarı kazanıp Sırplar'ı püskürtürlerse TEHDİT'e bile başvuruyorlar durdurmak için!...
Yahu hangi insaf sahibi SALDIRGAN ZALİM'le saldırıya uğrayan MAZLUM'u aynı kefeye koyar BATILI'dan başka?.. Bu ne biçim "barış"tır ki ancak MÜSLÜMANLAR ölünce sağlanır?.. Bu ne biçim "barış gücü"dür ki girdiği yerde MÜSLÜMAN varsa SAVAŞ artar!..Hiç bizim ZAYIFIN ve MAZLUMUN YANINDA OLMAK anlayışımıza sığar mı onlarla birlikte hareket etmek?..
Bu örnekler çok açık göstermektedir ki BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AGİT NATO AVRUPA BİRLİĞİIMF WTO gibi uluslararası kuruluşlar tamamen BATILI zengin ülkelerin kontrolünde olan ve sadece onların menfaatine çalışan örgütlerdir!.. Bu örgütlere girmek fakir ülkeler için bir yarar sağlamaması bir yana BATILILAR'ın onlar üzerindeki hegemonyasını arttırmaktadır!..

(4)- İşte bunun için ATATÜRK hayale kapılanları uyarıyor:
GERÇEK BARIŞ EBEDİ BARIŞ YOKTUR!..
HAZIR OL CENGE İSTER İSEN SULH Ü SALAH!..
Böyle bir hayale kapılanların yaptıkları en büyük hatalardan birincisi TÜRK MİLLETİ'ne BARIŞ "telkin" etmeleridir!..Sanki dünyayı kafa tutan dünyayı kana bulayan insanları ızdırap içinde kıvrandıran bizmişiz gibi!..
Yahu TÜRK MİLLETİ 300 yıldır kimseye saldırmamış!.. Kimsenin ülkesini zaptetmemiş!.. Kimseyi sömürmemiş!..Tersine hep saldırıyaişgale sürgüne uğramış!..
Dünyada bizden başka 300 yıldır başkasına saldırmamış ülke yok!. Ne ABD ne Rusya ne Japonya ne de Almanya İngiltere Fransaİtalya Hollanda ne Arap ne de Afrika ülkeleri!.. Bizden kopan ülkelerin istisnasız hepsinin bizden zengin olması ise geçmişte SÖMÜRGECİ olmadığımızın delili!.. Biz sokakta karşılaştığımız insana bile "SELAMÜN ALEYKÜM" (barış senin üzerine olsun) deriz!.. Uzaktaki dostumuzu "selam"(barış) göndeririz... Barış bizim ruhumuza işlemiş!.. Kendi halinde yaşamaktan başka şey düşünmeyen bir topluluk olmuşuz!..
Biz ülkemizi İŞGAL eden İNGİLTERE FRANSA İTALYA ABD (o da gemilerini getirip İzmir'e demir atmıştı) RUSYA YUNANİSTAN ve ERMENİLER'den sadece YUNAN ve ERMENİ ile savaşarak diğerlerinin de çekilmesini sağlamışız!..
Şimdi bize saldıranlara "dur" deneceğine; kalkıp bu millete barıştan söz etmek "yine size saldırdıklarında karşı durmayın" anlamına gelmez mi?.. Bu ne gaflettir!..
ATATÜRK'ün çok açık bu sözünü bir kenara koyup "yurtta sulh cihanda sulh" ifadesini "bizim yurtta barış olursa dünyada da olacak"mış gibi yutturmak ta neyin nesi?..
Barış yanlısı olmanın bir TEK manası vardır!.. O da DEVLET'ine MİLLET'ine VATAN'ına TARİHTEN GELEN HAKLAR'ına saldırı olmadıkça; yani durup dururken başkalarına saldırmamaktır!..Bunu biz zaten uyguluyoruz.
Ancak ATATÜRK çok GERÇEKÇİ olarak "ZAYIF MİLLET ve DEVLETLER'in esas savaş yanlısı güçlü devletler ve bilhassa BATILILAR'dan saygı görmesinin mümkün olmadığını hatta ezmeye devam edeceklerini" söyliyerek GÜÇLÜ ORDU'yu bir ÜLKÜ olarak açıklıyor!.. Ve TÜRK MİLLETİ'ne hasmane davrananları EBEDİ DÜŞMAN ilan ediyor!..
Böylelerine ilk fırsatta öldürücü darbenin vurulması da YURTTA SULH prensibinin bir gereğidir!.. Çünkü savaşta ilk darbeyi indiren daima avantajlıdır... Eğer bizi yoketmek isteyen varsa onun yok olması vazgeçilmez hedefimiz olmalıdır!.. Maalesef biz son 50 yıldır AKSİYONER değil REAKSİYONER bir millet olduk... Önce yüzümüze tükürüyorlar!.. Aldırmıyoruz... Tokat atıyorlar!.. Yine uyanmıyoruz... Ne zaman tepemize balyozu indirecekler!!! ...O zaman gözümüzü açıp savunmaya geçiyoruz!.. Halbuki tükürmeye kalkanın suratına yumruğu patlatsak bir daha kimse cesaret edemez yan bakmaya!..
AVRUPA BİRLİĞİ de bu anlayışla değerlendirilmelidir!.. Her toplantıda TÜRKİYE aleyhine bir karar çıkartan YUNAN'a EGE'yi bağışlayanKürtler'e toprak vermemizi isteyen KIBRIS'ı elimizden çekip almak için türlü dümen tasarlıyan bu BATI ülkeleri; bize devamlı DÜŞMAN olduklarını gösteriyorlar!..
Sahte "atatürkçü"ler bütün bu gerçekleri gözardı ederek hala gidip kapılarında salya sümük "bizi de aranıza alın biz size dostuz ne derseniz yaparız" diye yalvarıyorlar!.. ATATÜRK'ün dediğinin tam tersini yapıyor sonra "atatürkçülük" taslıyorlar!.. Teröristlere afKürtler'e toprak Yunan'a Kıbrıs'ı bağışlamayı "barışcılık" sanıyorlar!.. Düşmanın taleplerinin bizi yok edene kadar kesilmiyeceğini ya bilmiyorlar ya da düşmanla işbirliği içindeler!..
Bu kişiler BATI kurnazlığı ile bir oyun yapıyorlar!.. "Pasifist" kelimesini kullanıyorlar!.. Gerçi bu kelimenin "militarist" karşıtı bir anlamı varama aynı anda aktif-faal kelimesinin zıttı olan pasif-atıl hareketsiz kelimesiyle de bağlantılı!...Böylece TÜRK MİLLETİ'ne atalet pısırıklılık aşılamak istiyorlar!..
Bu kişiler Yunan Bulgar Sırp hıristiyan kitaplarından TÜRK DÜŞMANLIĞI taşıyan ifadeler kalkmadan bizim kitaplarımıza "kardeşlikdostluk barış" palavraları eklemek istiyorlar!.. Halbuki ATATÜRK YENİ nesillerin ESKİ felaket günlerini unutmamasını ve düşmanlarımızın muhtemel zararlarına uyanık kalmalarını sağlıyacak bir İNTİKAM hissinin YERLEŞTİRİLMESİ'ni istiyor!..
Görüyor musunuz bizler ATATÜRK'ten ne kadar uzaklaşmışız!..


(5)- ATATÜRK BATI'nın varlığını SAVAŞ'a borçlu olduğunu için BARIŞ için samimiyetle çalışmayacağına inanır ve TÜRK MİLLETİ'nin DÜNYANIN KADERİ'nde söz sahibi olmasını ister!..
Çünkü TÜRK MİLLETİ kendisi kadar başkalarının huzurunu da düşünen TEK millettir!.. Ama yabancıların DÜNYA SİYASET ARENASI'nda TÜRKİYE'ye yer vermekten kaçınacağını bildiği için de hatırlatır:
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİDERİLEMEZ!..
Bu bir DIŞ SİYASET prensibidir!.. Bunu diğer milletlerin özellikle BATILILAR'ın kafasına gerekirse vura vura sokmalıyız!.. Onların ARTNİYETLİ KOMPLOLAR'ı karşısına İNSANCIL TEDBİRLER ile çıkmalı ve bunları kabul ettirinceye kadar uğraşmalıyız!..
ATATÜRK burada bizim politikacıları da uyarır: "Yabancılar seni hep arka plana atmak istiyecektir sen ise sürekli ETKİLİ olduğunu vurgulamalısın!.. Sensiz hiç bir karar alamasınlar!"
Ama nerede bunu gerçekleştirecek diplomatlar nerede öyle politikacılar!.. Şu IRAK'taki TÜRKMENLER'in hakkını bile dile getirmedik!.. Orada Kürtler'in devlet kurmasına göz yumduk!.. Sırf BATILILAR bize darılmasın diye!..


Msn Demon- Bu sözü de ikinci defa yazdık... Ama bu defaki amacımız başka... HARB'i çok iyi bilen ve onu bir CİNAYET gören ATATÜRK İSTİSNA şartını da koymuş:
HAYAT-I MİLLET TEHLİKEDE İSE HARBTEN KAÇINMAM!..
Bu ne demektir?.. Bu "İnsanlarımızın hayatı söz konusu ise HARB'i göze alacağımı bütün düşmanlarım bilmeli" demektir!...
Dünyada bu politikayı uygulıyan İKİ ülke vardır: ABD ve İSRAİL!.. Her ölen AMERİKALI veya YAHUDİ'ye karşı 10 kişiyi öldürmeden durmazlar1.. Bunu bildiği için de diğer milletler daima onları hedef alırken çekinirler!..
Ama bu prensibi ATATÜRK onlar uygulamaya başlamadan hatta İSRAİL devleti daha doğmadan çok önce söylemiş!.. Niye kimse uygulamamış?..


(7)- ATATÜRK BARIŞ YANLISI'dır ama dünya hayatının SÜREKLİ SAVAŞ demek olduğunu bildiği için şartını da koyar:
BİZ ANCAK TÜRKİYE'NİN EMNİYETİNİ GAYE EDİNENLERLE BARIŞ HALİNDE OLABİLİRİZ!.. DÜŞMANLARIMIZA VE İYİ NİYETİNDEN EMİN OLMADIKLARIMIZA KARŞI DAİMİ BİR SEFERBERLİK HALİNDEYİZ!..

Yani ATATÜRK TESLİMİYET ve ATALET demek olan PASİFİZM taraftarı değildir!. "ne olursa olsun BARIŞ" demez!... BARIŞ adı üstündeTÜRK MİLLETİ'ne huzur ve selamet getirmelidir!.. TÜRK Bu amaçla uzatılmış bir eli de hiç bir zaman geri çevirmez!.. Bu eli uzatan dostlarının aleyhine de hiç bir zaman çalışmaz!.. Ancak gerektiğinde savaşmaktan kaçınmaz!.. Hangisi ÜLKE için hayırlısı ise onu tercih eder!.. TÜRKİYE'nin DIŞ SİYASET'ini bu esas teşkil eder... Kuru kuruya YURTTA SULH CİHANDA SULH değil!.. Hülasa-yı kelam TÜRKİYEDOSTLUĞUNA GÜVENİLİR DÜŞMANLIĞINDAN KORKULUR BİR ÜLKE vasfını asla kaybetmemelidir!...İşte YURTTA SULH CİHANDA SULH bu demektir!..
Misafir
3 Kasım 2012 15:35       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yurtta Barış Dünyada Barış Demektir.....
Misafir
3 Kasım 2012 16:04       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yurtta barış dünyada barış
katy
27 Mayıs 2013 19:47       Mesaj #9
katy - avatarı
Ziyaretçi
yurtta sulh cihanda sulh sözünün anlamını kısaca söyler misiniz
Misafir
8 Kasım 2013 11:20       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
yerine "YENİ DÜNYA DÜZENİ" diye daha beterini koymayı amaçlıyanlara hiç mi hiç benzemez!.. O gerçekten bütün zalim devletlerin ortadan kalkmasını mazlum halkların HÜRRİYET'e ve REFAH'a kavuşmasını ister!..
ATATÜRK'ün bu arzusu yersiz ve sebepsiz bir duygusallık değildir!.. O son derece doğru bir teşhis ile bütün dünyayı bir AİLE gibi görür!.. Nasıl ki bir ailenin fertlerinden birinin diğerlerinden mağdur durumda olması başka bir aile ferdi tarafından ezilmesi bütün aileyi huzursuz eder ise; bir TEK milletin dahi eziliyor olması başka bir milletin tahakkümünde ve sömürüsünde olması DÜNYA BARIŞI için TEHDİT oluşturur.
Kaldı ki göçler ve karışmalar dolayısıyla DÜNYA MİLLETLERİ gerçekten birbirleri ile AKRABA olmuşlardır... Bir insanın başkasına eziyet etmesi kötüdür ama aynı insanın kendi akrabalarına zulmetmesi ise çok daha büyük bir kötülüktür!..
İkinci teşbihi ise daha dikkat çekicidir... Bir aile içinde akrabaların birbirine düşmanlığı olabilir!.. Kardeş kardeşin gırtlağına sarılabilir... Onun için ATATÜRK bu sefer Mesnevi'den yararlanarak dünyayı bir vücuda benzetir ve "parmağın ucundaki yaradan bütün organların etkileneceğini" söyler!.. Vücudun kendi içinde organlarının birbirine düşmanlığı söz konusu olamıyacağı için tüm vücudun kendi sağlığını korumak amacıyla dikkatini bu sorun üzerine toplıyacağını belirtir... DÜNYA bir vücuttur!.. Hangi ülkede olursa olsun eğer bir sorun varsa bütün dünya devletlerinin o sorunu KENDİ MENFAATİNE UYDUĞU İÇİN DEĞİL DÜNYA YARARINA ÇÖZMESİ şarttır!..
İşte ATATÜRK burada çok az kimsenin farkında olduğu bir hakikati dile getirerek özellikle zengin HIRİSTİYAN BATI'yı uyarmaktadır!.. Sözüm ona "sağ yanağına tokat atana sol yanağını çevirecek" kadar "barışcıl" olması gereken bu kesime kendi akrabalarına ne eziyetler ettiğini hatırlatmakta ve BATI'yı bu yüzden BARIŞ DÜŞMANI olarak görmektedir!.. ATATÜRK'ün örneğinden gidersek BATI kendi kendini sokan bir akrep gibidir ve zehiri bütün dünya ülkelerine yayılmaktadır!..
Çünkü BATI zenginliğinin büyük bir kısmını dünyanın şu veya bu köşesinde çıkarttığı harplerle sattığı silahlara borçludur!.. Dünyanın BARIŞ içinde olması BATI'nın işine gelmez!..
Bu tavrı en iyi Amerikalılar'ın 1800'lerden beri oynadıkları bir "kızılderili oyunu" yansıtır... Pek çok "kovboy" filminde görmüşsünüzdür... Beyaz adam gider kızılderililere altın karşılığında tüfek satar1... Sonra üç-beş beyaz kızılderili kılığına girip beyazların çiftliklerine saldırır... İki-üç ok atarlar bir kaç kafa derisi yüzerler... Amerikan ordusu da beyazları kurtarmak için kızılderililere savaş ilan eder!.. Böylece Colt Henry Winchester gibi silah fabrikaları durgun üretimlerini arttırırlar!.. O tarihlerde Amerika daha başka ülkelerde savaş çıkartmaya pek alışmamıştı o yüzden senaryo bu kadar basittir!..
Dünya üzerindeki terör olayları komşu ülkelerin birbirine saldırması hiç bir tehlike altında olmayan ülkelerin milyarlarca silah almasıhep BATI'nın bu tüketimi yüksek ve pahalı SİLAH TİCARETİ POLİTİKASI sonucudur.
Sovyetler'in dağılmasından sonra beliren barış umudunun sağda solda çıkan pek çok küçük harple bozulması Ermenistan'ın Sırplar'ınYunan'ın ve Kürt militanların saldırganlaşması; Somali Ruanda Liberya olayları hep BATI menfaati gereğidir.
Hele Amerika'nın kendi gibi emperyalist devletleri ve onların uşağı durumunda olan geri kalmış ülkeleri arkasına takıp 1991'de IRAK'a saldırması sonra birer bahane ile LİBYA SUDAN AFGANİSTAN gibi ülkeleri füze ve bomba yağmuruna tutması hep bu yamyamlığınvampirliğin sonucudur!..
Öte yandan her aşırı zenginliğin altında mutlaka bir HAKSIZLIK bir ZULÜM yatar... Bunun içindir ki İSLAMİYET insanı çalışmaya ve kazanmaya teşvik ederken "dünya malının hep zenginler arasında dönen bir metah olmasını" kınar. (Haşr Suresi 7. ayet) Aşırı zenginliğin getireceği kötülüklere karşı insanları uyarır (İsra Suresi 16. ayet) ve biriken maldan "fakirin payı vardır" prensibiyle ZEKAT verilmesini ister. (Araf Suresi 199. ayet)
BATI ise sadaka kabilinden göstermelik yardımlar yapar. BATI yardımı o ülkelerde kedi-köpek mamalarına sarfedilen miktardan çok daha azdır!..Halbuki İSLAM'da kendi beğenmediğini vermek sadaka bile sayılmaz!.. (Bakara Suresi 267. ayet)Onun için de son 50 yılda fakir ülkelerin durumunun daha da kötüye gitmesi bir yana; 500 yıldır BATI'nın sömürdüğü Afrika Avustralya Güney Amerika Güney Asya ve Pasifik Adaları'na şimdi bir de Asya'nın tümü ve Doğu Avrupa eklenmek üzeredir!..
ATATÜRK çok savaşmış bir insan olarak DÜNYA BARIŞI'na çok ehemmiyet verir... Ancak bunun lafla olmıyacağının farkındadır... Ayrıca büyük devletlerin artniyetli tutumları da gözünden kaçmaz!.. Onun için BARIŞIN İLK ŞARTI olarak SAMİMİ NİYET'i gösterir!..
İkinci şart DÜNYADA AÇLIK ve BASKI olmamasıdır!... Bunun için de önce GÜÇLÜLER AÇGÖZLÜLÜK'ten KISKANÇLIK'tan KİN'den ve İSRAF'tan uzaklaşmalıdır!.. Kendi insanlarını yeni nesillerini eski SÖMÜRGECİ zihniyetlerden arındıracak tarz da eğitmelidirler!..
ATATÜRK güçlü BATILI ÜLKELER'in bu konuda müsbet bir yola gireceğinden hiç ümitli değildir!.. BASKI ve ZULM'ün ortadan kalkmasının TEK yolu ZALİMLER'in ortadan kaldırılmasıdır!.. Zalimle mücadele İSLAM'ın emridir!.. İnsanlık o zaman ancak gerçek barışa biraz yaklaşabilir!..
Oysa bugün 6 milyarlık DÜNYA nüfusunun 1 milyarı kelimenin tam anlamıyla AÇLIK sınırındadır!.. Yani bir gün yiyecek bulabilirse ertesi gün açtır... 2 milyar kişi ise temiz sudan yoksundur!.. Yani düzenli yıkanmak temizlenmek şöyle dursun içeceği suya bile ulaşmakta zorluk çeker!.. İçtiği su da çamurlu mikropludur. 250 milyon çocuk ailesinin geçimi sağlamak için sağlıksız şartlarda güvencesiz çalışmaktadır!.. 300 milyon kadın ve çocuk ta tam manasıyla KÖLE olarak FUHUŞ'a zorlanmaktadır!.. Dünyada okuma-yazma bilenlerin oranı sürekli düşmekte vasıfsız kişilerin sayısı artmaktadır.... 1998 rakamlarına göre 1 milyar insan okuma-yazma bilmez!..
Bu rakamlar şişirme değildir!.. Hepsi Birleşmiş Milletler raporlarından alınmıştır... Hal böyle iken HIRİSTİYAN BATI ÜLKELERİ FAO'nun 1996 yılında İtalya'da düzenlediği Dünya AÇLIK Konferansı'na laf olsun diye alt düzeyde katılmış zırnık koklatmamışlardır!.. Onlar için varsa yoksa sözde "insan hakları düşünce özgürlüğü evrensel değerler"... Hiç biri halkı açlıktan ölürken 10 milyar dolar parayı İsviçre bankalarına kaçırmış olan Zaire Devlet Başkanı'na tek kelime söylemez!.. Bu parayı alıp açlar için harcamayı düşünmez!..
İşte onun için ATATÜRK diyor ve biz de katılıyoruz ki AÇLIK sorunun çözümü AÇGÖZLÜLER'in; BASKI ve ZULM'ün kalkması da ZALİMLER'in yok edilmesi ile mümkündür!..
Yoksa TÜRKİYE'de okul çocuklarına "barış" şarkıları söyletmek televizyonda her spikerin ağzını "barış" ile açıp "sevgi" ile kapatması yetmez!.. Barışı biz bozmuyoruz ki biz sağlıyalım!.. Afrikalı'yı açlıktan bir deri bir kemik bırakan Filipinli 9 yaşındaki kızları fuhuş yapmak zorunda bırakan BATI tarzı dünya sistemi değişmeden BARIŞ mümkün değildir!..[/COLOR]

(3)- Ama görüyoruz ki BATILILAR bu SAMİMİ NİYET'i ortaya koymak yerine insanları hatta kendi milletlerini de aldatıcı nazariyelerfikirler ortaya atarlar!.. Sözüm ona 120 milyon km. kare dünya toprağı üzerindeki 5.5 milyar insanı aynı "evrensel kavramlar" üzerinde birleştirmek mümkünmüş gibi zaman ve kaynakları israf ederler boş umutlar dağıtırlar... Eski Sovyetler'in "tek dünya devleti" ve Amerikalılar'ın "yeni dünya düzeni" "globalleşme" "ortak değerler" bu palavraların en çok bilinenleridir!.. AVRUPA BİRLİĞİ ise bizim politikacı ve "aydın"larımızın başını döndüren bir hayaldir.
ATATÜRK'ün ifadesi çok açıktır!.. Farklı DİN KÜLTÜR MİLLET ve TARİH'den gelen toplulukların bir SİYASİ BİRLİK kurmaları imkansız denecek kadar zordur!.. Bu açıdan AVRUPA BİRLİĞİ bizce ÖLÜ DOĞMUŞ ÇOCUK'tur!.. Eskinin bu amansız düşmanlarını birleştiren TEK sebep MENFAAT'tir!.. Ancak onun dahi bölüşümünde hır çıkmakta İngiltere İspanya gibi ülkeler imza koydukları hususları uygulamaktan kaçınmaktadırlar!.. Bu yüzden kendini "daha fazla AVRUPALI" sayan 5 ülke kendi aralarında bir "ÇEKİRDEK AVRUPA" oluşturmuşlar topluluğun geri kalan 10 üyesini dışarda bırakmışlardır!.. (Almanya Fransa Belçika Lüksemburg ve Hollanda)
Eğer kazara biz de AB'ye girersek bu grubunda dışında kalacak amiyane tabirle "dış kapının mandalı" olacağız!..
ATATÜRK bütün milliyetçiliğine rağmen bırakın bütün dünya devletlerini Avrupa Devletleri'ni; DÜNYA TÜRKLERİ'ni bile tek bayrak tek devlet altında toplamanın imkansızlığının farkındadır!.. Aynı şekilde ARAPLAR AFRİKALILAR KIZILDERİLİLER'in gerçekten bütünleşmeleri imkansızdır!..
Hele böyle bir amaç için "insanları daha mutlu edeceğim" diyerek katılanları veya dışarda kalmak istiyenleri zorlamak haksızlıktır!..
BATI bunu KIBRIS'ta yapıyor!.. Rumlar'la yaşamak istemeyen TÜRKLER'i buna zorluyor!.. Bizimle olmaktan şikayeti olmayan Kürt asıllı vatandaşlarımızı da koparıp sözüm ona başka ülkelerdeki Kürtler ile birleştirmeye çalışıyor!.. MÜSLÜMANLAR'a zulmeden Sırplar'a göz yumuyor!...
Mesela Birleşmiş Milletler sözüm ona "tarafsızlık" kisvesi altında hem Sırbistan'a hem de Bosna-Hersek'e "silah ambargosu" koydu!.. Küçücük çocukların tecavüze uğrayan kadınların çarmıha gerilen erkeklerin feryadı yeri göğü tutmuşken; Amerikan İngiliz gemileri de gelip bu MÜSLÜMAN ülkenin daracık deniz bağlantısının karşısına dikildiler ki Bosna-Hersek kolay teslim olsun!..
Bu da yetmiyor "sana güvenli bölge kurduk" diyerek müslümanların elindeki silahları topladı depoladı sonra Sırplar gelince onlara teslim etti!.. Sırplar da ellerini kollarını sallıyarak Serebreniza gibi şehirleri ele geçirip MÜSLÜMANLAR'ı sürdü katletti!..(1995)
Sırplar Hıristiyan BATILI "barış gücü" askerlerini kaçırıyorlar da; MÜSLÜMAN IRAK'ın tepesine milyonlarca kilo bomba yağdıran AMERİKAayaklarına gidip "NATO hava kontrolünü durdurma" sözü vererek onları kurtarıyor!.. Bosnalılar kendi ordularını kurup Sırp saldırganlara karşı koydu mu BATI feryat ediyor "aman ateşkesi bozmayın" diye!.. Hele biraz başarı kazanıp Sırplar'ı püskürtürlerse TEHDİT'e bile başvuruyorlar durdurmak için!...
Yahu hangi insaf sahibi SALDIRGAN ZALİM'le saldırıya uğrayan MAZLUM'u aynı kefeye koyar BATILI'dan başka?.. Bu ne biçim "barış"tır ki ancak MÜSLÜMANLAR ölünce sağlanır?.. Bu ne biçim "barış gücü"dür ki girdiği yerde MÜSLÜMAN varsa SAVAŞ artar!..Hiç bizim ZAYIFIN ve MAZLUMUN YANINDA OLMAK anlayışımıza sığar mı onlarla birlikte hareket etmek?..
Bu örnekler çok açık göstermektedir ki BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AGİT NATO AVRUPA BİRLİĞİIMF WTO gibi uluslararası kuruluşlar tamamen BATILI zengin ülkelerin kontrolünde olan ve sadece onların menfaatine çalışan örgütlerdir!.. Bu örgütlere girmek fakir ülkeler için bir yarar sağlamaması bir yana BATILILAR'ın onlar üzerindeki hegemonyasını arttırmaktadır!..

(4)- İşte bunun için ATATÜRK hayale kapılanları uyarıyor:
GERÇEK BARIŞ EBEDİ BARIŞ YOKTUR!..
HAZIR OL CENGE İSTER İSEN SULH Ü SALAH!..
Böyle bir hayale kapılanların yaptıkları en büyük hatalardan birincisi TÜRK MİLLETİ'ne BARIŞ "telkin" etmeleridir!..Sanki dünyayı kafa tutan dünyayı kana bulayan insanları ızdırap içinde kıvrandıran bizmişiz gibi!..
Yahu TÜRK MİLLETİ 300 yıldır kimseye saldırmamış!.. Kimsenin ülkesini zaptetmemiş!.. Kimseyi sömürmemiş!..Tersine hep saldırıyaişgale sürgüne uğramış!..
Dünyada bizden başka 300 yıldır başkasına saldırmamış ülke yok!. Ne ABD ne Rusya ne Japonya ne de Almanya İngiltere Fransaİtalya Hollanda ne Arap ne de Afrika ülkeleri!.. Bizden kopan ülkelerin istisnasız hepsinin bizden zengin olması ise geçmişte SÖMÜRGECİ olmadığımızın delili!.. Biz sokakta karşılaştığımız insana bile "SELAMÜN ALEYKÜM" (barış senin üzerine olsun) deriz!.. Uzaktaki dostumuzu "selam"(barış) göndeririz... Barış bizim ruhumuza işlemiş!.. Kendi halinde yaşamaktan başka şey düşünmeyen bir topluluk olmuşuz!..
Biz ülkemizi İŞGAL eden İNGİLTERE FRANSA İTALYA ABD (o da gemilerini getirip İzmir'e demir atmıştı) RUSYA YUNANİSTAN ve ERMENİLER'den sadece YUNAN ve ERMENİ ile savaşarak diğerlerinin de çekilmesini sağlamışız!..
Şimdi bize saldıranlara "dur" deneceğine; kalkıp bu millete barıştan söz etmek "yine size saldırdıklarında karşı durmayın" anlamına gelmez mi?.. Bu ne gaflettir!..
ATATÜRK'ün çok açık bu sözünü bir kenara koyup "yurtta sulh cihanda sulh" ifadesini "bizim yurtta barış olursa dünyada da olacak"mış gibi yutturmak ta neyin nesi?..
Barış yanlısı olmanın bir TEK manası vardır!.. O da DEVLET'ine MİLLET'ine VATAN'ına TARİHTEN GELEN HAKLAR'ına saldırı olmadıkça; yani durup dururken başkalarına saldırmamaktır!..Bunu biz zaten uyguluyoruz.
Ancak ATATÜRK çok GERÇEKÇİ olarak "ZAYIF MİLLET ve DEVLETLER'in esas savaş yanlısı güçlü devletler ve bilhassa BATILILAR'dan saygı görmesinin mümkün olmadığını hatta ezmeye devam edeceklerini" söyliyerek GÜÇLÜ ORDU'yu bir ÜLKÜ olarak açıklıyor!.. Ve TÜRK MİLLETİ'ne hasmane davrananları EBEDİ DÜŞMAN ilan ediyor!..
Böylelerine ilk fırsatta öldürücü darbenin vurulması da YURTTA SULH prensibinin bir gereğidir!.. Çünkü savaşta ilk darbeyi indiren daima avantajlıdır... Eğer bizi yoketmek isteyen varsa onun yok olması vazgeçilmez hedefimiz olmalıdır!.. Maalesef biz son 50 yıldır AKSİYONER değil REAKSİYONER bir millet olduk... Önce yüzümüze tükürüyorlar!.. Aldırmıyoruz... Tokat atıyorlar!.. Yine uyanmıyoruz... Ne zaman tepemize balyozu indirecekler!!! ...O zaman gözümüzü açıp savunmaya geçiyoruz!.. Halbuki tükürmeye kalkanın suratına yumruğu patlatsak bir daha kimse cesaret edemez yan bakmaya!..
AVRUPA BİRLİĞİ de bu anlayışla değerlendirilmelidir!.. Her toplantıda TÜRKİYE aleyhine bir karar çıkartan YUNAN'a EGE'yi bağışlayanKürtler'e toprak vermemizi isteyen KIBRIS'ı elimizden çekip almak için türlü dümen tasarlıyan bu BATI ülkeleri; bize devamlı DÜŞMAN olduklarını gösteriyorlar!..
Sahte "atatürkçü"ler bütün bu gerçekleri gözardı ederek hala gidip kapılarında salya sümük "bizi de aranıza alın biz size dostuz ne derseniz yaparız" diye yalvarıyorlar!.. ATATÜRK'ün dediğinin tam tersini yapıyor sonra "atatürkçülük" taslıyorlar!.. Teröristlere afKürtler'e toprak Yunan'a Kıbrıs'ı bağışlamayı "barışcılık" sanıyorlar!.. Düşmanın taleplerinin bizi yok edene kadar kesilmiyeceğini ya bilmiyorlar ya da düşmanla işbirliği içindeler!..
Bu kişiler BATI kurnazlığı ile bir oyun yapıyorlar!.. "Pasifist" kelimesini kullanıyorlar!.. Gerçi bu kelimenin "militarist" karşıtı bir anlamı varama aynı anda aktif-faal kelimesinin zıttı olan pasif-atıl hareketsiz kelimesiyle de bağlantılı!...Böylece TÜRK MİLLETİ'ne atalet pısırıklılık aşılamak istiyorlar!..
Bu kişiler Yunan Bulgar Sırp hıristiyan kitaplarından TÜRK DÜŞMANLIĞI taşıyan ifadeler kalkmadan bizim kitaplarımıza "kardeşlikdostluk barış" palavraları eklemek istiyorlar!.. Halbuki ATATÜRK YENİ nesillerin ESKİ felaket günlerini unutmamasını ve düşmanlarımızın muhtemel zararlarına uyanık kalmalarını sağlıyacak bir İNTİKAM hissinin YERLEŞTİRİLMESİ'ni istiyor!..
Görüyor musunuz bizler ATATÜRK'ten ne kadar uzaklaşmışız!..


(5)- ATATÜRK BATI'nın varlığını SAVAŞ'a borçlu olduğunu için BARIŞ için samimiyetle çalışmayacağına inanır ve TÜRK MİLLETİ'nin DÜNYANIN KADERİ'nde söz sahibi olmasını ister!..
Çünkü TÜRK MİLLETİ kendisi kadar başkalarının huzurunu da düşünen TEK millettir!.. Ama yabancıların DÜNYA SİYASET ARENASI'nda TÜRKİYE'ye yer vermekten kaçınacağını bildiği için de hatırlatır:
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİDERİLEMEZ!..
Bu bir DIŞ SİYASET prensibidir!.. Bunu diğer milletlerin özellikle BATILILAR'ın kafasına gerekirse vura vura sokmalıyız!.. Onların ARTNİYETLİ KOMPLOLAR'ı karşısına İNSANCIL TEDBİRLER ile çıkmalı ve bunları kabul ettirinceye kadar uğraşmalıyız!..
ATATÜRK burada bizim politikacıları da uyarır: "Yabancılar seni hep arka plana atmak istiyecektir sen ise sürekli ETKİLİ olduğunu vurgulamalısın!.. Sensiz hiç bir karar alamasınlar!"
Ama nerede bunu gerçekleştirecek diplomatlar nerede öyle politikacılar!.. Şu IRAK'taki TÜRKMENLER'in hakkını bile dile getirmedik!.. Orada Kürtler'in devlet kurmasına göz yumduk!.. Sırf BATILILAR bize darılmasın diye!..


Msn Demon- Bu sözü de ikinci defa yazdık... Ama bu defaki amacımız başka... HARB'i çok iyi bilen ve onu bir CİNAYET gören ATATÜRK İSTİSNA şartını da koymuş:
HAYAT-I MİLLET TEHLİKEDE İSE HARBTEN KAÇINMAM!..
Bu ne demektir?.. Bu "İnsanlarımızın hayatı söz konusu ise HARB'i göze alacağımı bütün düşmanlarım bilmeli" demektir!...
Dünyada bu politikayı uygulıyan İKİ ülke vardır: ABD ve İSRAİL!.. Her ölen AMERİKALI veya YAHUDİ'ye karşı 10 kişiyi öldürmeden durmazlar1.. Bunu bildiği için de diğer milletler daima onları hedef alırken çekinirler!..
Ama bu prensibi ATATÜRK onlar uygulamaya başlamadan hatta İSRAİL devleti daha doğmadan çok önce söylemiş!.. Niye kimse uygulamamış?..


(7)- ATATÜRK BARIŞ YANLISI'dır ama dünya hayatının SÜREKLİ SAVAŞ demek olduğunu bildiği için şartını da koyar:
BİZ ANCAK TÜRKİYE'NİN EMNİYETİNİ GAYE EDİNENLERLE BARIŞ HALİNDE OLABİLİRİZ!.. DÜŞMANLARIMIZA VE İYİ NİYETİNDEN EMİN OLMADIKLARIMIZA KARŞI DAİMİ BİR SEFERBERLİK HALİNDEYİZ!..

Yani ATATÜRK TESLİMİYET ve ATALET demek olan PASİFİZM taraftarı değildir!. "ne olursa olsun BARIŞ" demez!... BARIŞ adı üstündeTÜRK MİLLETİ'ne huzur ve selamet getirmelidir!.. TÜRK Bu amaçla uzatılmış bir eli de hiç bir zaman geri çevirmez!.. Bu eli uzatan dostlarının aleyhine de hiç bir zaman çalışmaz!.. Ancak gerektiğinde savaşmaktan kaçınmaz!.. Hangisi ÜLKE için hayırlısı ise onu tercih eder!.. TÜRKİYE'nin DIŞ SİYASET'ini bu esas teşkil eder... Kuru kuruya YURTTA SULH CİHANDA SULH değil!.. Hülasa-yı kelam TÜRKİYEDOSTLUĞUNA GÜVENİLİR DÜŞMANLIĞINDAN KORKULUR BİR ÜLKE vasfını asla kaybetmemelidir!...İşte YURTTA SULH CİHANDA SULH bu demektir!..
[/QUOTE]Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç