Arama

Siroz nedir, belirtileri nelerdir?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 2 Kasım 2015 Gösterim: 1.825 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
17 Ekim 2012       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
siroz ne ya anlayacağımız biçimde konuşurmusun nolur Msn Happy

ya acil lazım Msn Sad
EN İYİ CEVABI Valeria verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

siroz ne ya anlayacağımız biçimde konuşurmusun nolur :)

Reklamlar
ya acil lazım

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

:(Siroz; karaciğer işlevlerinin yitimiyle sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nebdeleşme ile yerini geridönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim neredeyse her zaman kronik karaciğer yangısı için kullanılır.
Siroz sözcüğü Antik Yunanca'da portakal sarısı ya da koyu sarı renk anlamına gelen "scirrhus" sözcüğünden kaynaklanmakla birlikte ilk defa 1826 yılında Laennec tarafından kullanılmıştır.
Türkiye'de sirozun en sık nedenlerinden ikisi viral hepatit enfeksiyonları ve alkolizm. Ayrıca biliyer siroz gibi bazı otoimmun hastalıklar ve hemokromatozis, alfa 1 antitripsin eksikliği gibi metabolik hastalıklar da siroza neden olabilir. Ülkemizde en sık siroza neden olan etken hepatit B ve C virusleridır. Atatürk'ün ölüm nedeni de bu hastalık olmuştur.

Belirtileri
Hafif olgularda genellikle halsizlik dışında yakınma mevcut değildir.
Hastalık ilerledikçe
-ciltte ve mukozalarda sararma,
-vücutta kaşıntı (özellikle "primer bilyer siroz" ve hemokromatoz da belirgindir.)
-palmar eritem
-karında sıvı (asit) toplanması
-bacaklarda ve ileri vakalarda vücudun tümünde basmakla iz bırakan şişme (ödem)
-ciltte spider anjiom adı verilen vasküler oluşumlar.
Dekompanse (kontrolden çıkmış) vakalarda ise;
-ellerde flapping tremor (kanat çırpma şeklinde titreme)
-konuşma ve hareketlerde yavaşlama
-kişilik değişiklikleri ve hırçınlaşma
-hepatorenal sendrom olarak adlandırılan, idrar çıkımında azalma ve böbrek fonksiyonlarında bozulma
-hepatopulmoner sendrom olarak adlandırılan solunum yetmezliği
-yemek borusunda varis olarak adlandırılan damar genişlemelerinin neden olduğu ciddi kanamalar görülebilir.

Tedavi
Hastalık bulguları ortaya çıktıktan sonra yapılacak tedaviler küratif olmaktan çok palyasyona yöneliktir. Bilinen en etkili tedavi kadavra veya canlı donör kaynaklı karaciğer naklidir. Viral nedenli sirozlarda sebebe yönelik interferon ve antiviral ilaç tedavileri kısmi fayda sağlayabilir. Bu durumlarda hastalığın ilerlemesi bir süre için durdurulabilmektedir.Sindirim sistemi hastalığıdır.

Valeria - avatarı
Valeria
VIP Çilekli
19 Ekim 2012       Mesaj #2
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

siroz ne ya anlayacağımız biçimde konuşurmusun nolur Msn Happy

Sponsorlu Bağlantılar
ya acil lazım

Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

Msn SadSiroz; karaciğer işlevlerinin yitimiyle sonuçlanan, normalde karaciğerde bulunan lobül işlevsel birimlerinin sertleşme ve nebdeleşme ile yerini geridönüşümsüz fibrozis dokusunun aldığı patolojik duruma verilen addır. Ancak bu terim neredeyse her zaman kronik karaciğer yangısı için kullanılır.
Siroz sözcüğü Antik Yunanca'da portakal sarısı ya da koyu sarı renk anlamına gelen "scirrhus" sözcüğünden kaynaklanmakla birlikte ilk defa 1826 yılında Laennec tarafından kullanılmıştır.
Türkiye'de sirozun en sık nedenlerinden ikisi viral hepatit enfeksiyonları ve alkolizm. Ayrıca biliyer siroz gibi bazı otoimmun hastalıklar ve hemokromatozis, alfa 1 antitripsin eksikliği gibi metabolik hastalıklar da siroza neden olabilir. Ülkemizde en sık siroza neden olan etken hepatit B ve C virusleridır. Atatürk'ün ölüm nedeni de bu hastalık olmuştur.

Belirtileri
Hafif olgularda genellikle halsizlik dışında yakınma mevcut değildir.
Hastalık ilerledikçe
-ciltte ve mukozalarda sararma,
-vücutta kaşıntı (özellikle "primer bilyer siroz" ve hemokromatoz da belirgindir.)
-palmar eritem
-karında sıvı (asit) toplanması
-bacaklarda ve ileri vakalarda vücudun tümünde basmakla iz bırakan şişme (ödem)
-ciltte spider anjiom adı verilen vasküler oluşumlar.
Dekompanse (kontrolden çıkmış) vakalarda ise;
-ellerde flapping tremor (kanat çırpma şeklinde titreme)
-konuşma ve hareketlerde yavaşlama
-kişilik değişiklikleri ve hırçınlaşma
-hepatorenal sendrom olarak adlandırılan, idrar çıkımında azalma ve böbrek fonksiyonlarında bozulma
-hepatopulmoner sendrom olarak adlandırılan solunum yetmezliği
-yemek borusunda varis olarak adlandırılan damar genişlemelerinin neden olduğu ciddi kanamalar görülebilir.

Tedavi
Hastalık bulguları ortaya çıktıktan sonra yapılacak tedaviler küratif olmaktan çok palyasyona yöneliktir. Bilinen en etkili tedavi kadavra veya canlı donör kaynaklı karaciğer naklidir. Viral nedenli sirozlarda sebebe yönelik interferon ve antiviral ilaç tedavileri kısmi fayda sağlayabilir. Bu durumlarda hastalığın ilerlemesi bir süre için durdurulabilmektedir.Sindirim sistemi hastalığıdır.

BilgiliGenç - avatarı
BilgiliGenç
Ziyaretçi
19 Ekim 2012       Mesaj #3
BilgiliGenç - avatarı
Ziyaretçi
Siroz Nedir?

Siroz, karaciğerde uzun zamandır (aylardır veya yıllardır) varolan yaranın neticesinde oluşan bir hastalıktır.

Karaciğer bedenin çok önemli bir organıdır. Bedendeki alkol, nikotin gibi zehirli maddelerin bedenden uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Karaciğer, yiyeceklerin sindiriminde, yağ metabolizmasında, kanın pıhtılaşmasında ve diğer fonksiyonlarda önemli rol oynar. Karaciğerde oluşan bir yara, karaciğere sürekli zarar verir ve görevivi ypmasını zorlaştrır.

Nasıl Oluşur?

Amerika’da siroz hastalığı en çok aşırı alkol tüketiminin sonucunda ortaya çıkıyor. Siroz aynı zamanda, kronik hepatit, kalıtsal hastalıklar, zehirli maddelere karşı uzun süre savunmasız kalma, belirli ilaçlar ve bağırsak ameliyatlarına yol açabiliyor. Siroz nedeniyle karaciğerde meydana gelen değişimler aşama aşama oluyor. İkl önce karaciğer hücreleri zarar görüyor. Eğer bu zarara neden olan etkenler devam ederse (örneğin hastalık veya aşırı alkol), karaciğer hücreleri ölmeye başlıyor. En sonunda normal karaciğer hücreleri yara dokuları halini alıyor. Bu yara dokuları karaciğerin pek çok fonksiyonunu gerçekleştiremiyorlar.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Kasım 2015       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
SİROZ a. (fr. cirrhose; yun. kirros, sarımtırak ve osis, hastalık bildiren sonek’ten).
1. Eskiden kızıl sarı taneciklerle belirgin bir karaciğer hastalığına ve bu taneciklere verilen ad.
2. Bugün, hepatositlerde (karaciğer hücresi) bozukluk, skleroz ve yenilenme düğümcükleriyle (aralarındaki normal bağlantıyı yitirmiş hipertrofik karaciğer hücresi yığınları) belirgin yaygın karaciğer hastalığına verilen ad.

—Ansİkl. Sirozda karaciğer hacminde mutlaka bir değişiklik vardır; karaciğer ya büyümüştür (hipertrofik siroz) ya küçülmüştür (atrofik siroz); düzensiz ve serttir ve alt kenarı keskindir. Ayrıca hafif sarılık, yıldızımsı anjiyomlar ve kapı toplardamarı yüksek basıncı belirtileri görülebilir; etiyolojisi ne olursa olsun siroz karaciğerin içinde skleroza ve toplardamar dolaşımında (kapıtoplardamarı sistemi) engele neden olur; bu yüksek basınç, dalağın büyümesine, karındaki yan toplardamarlarda dolaşımın belirmesine, assit oluşmasına ve patladığı zaman korkunç kanamalara neden olabilecek yemekborusu ve mide varislerine yol açar. Biyolojik muayeneler karaciğer yetersizliği belirtileri (özellikle transaminazların yükselmesi ve B.S.P tutulması) gösterebildiği gibi normal de olabilir. Çok zaman iltihaba değgin kan bulguları vardır: örneğin, hipergamaglobülinemi. Karaciğer sintigrafisi ve ekotomografisi araştırmacı laparotominin yardımıyla teşhis karaciğer biyopsisine dayandırılır Biyopsi, normal karaciğer yapısında büyük bir değişim, yozlaşma ve yenilenme lezyonları ile bir fibroz görüntüsü verir.
Siroz uzun süre katlanılabilir halde sessiz kalabilir, ama kapı toplardamarı basınç yüksekliğine bağlı ihtilatlar, karaciğer yetersizliğine bağlı pıhtılaşma bozuklukları ve enfeksiyonlar, siroza eşlik eden mide ve onikiparmakbağırsağı ülserleri, kanamalı gastritler ve pankreatitlerin ortaya çıkmasıyla evrimi er geç değişecektir. Nihayet siroz olgularının °/o 10 ila % 20'sinde ilkel bir karaciğer kanseri gelişebilir.
Alkol sirozu ya da (Laennec sirozu) içlerinde en sık görülenidir. Siroz, bir virüs hepatitinden sonra da yerleşebilir. Belli başlı bu iki önemli neden dışında siroz yapan etkenler arasında hemokromatoz, VVİlson hastalığı, ilkel safra sirozu (nedeni belli olmayan karaciğer içi safra tutulması), ikincil safra sirozu (safra yollarındaki bir engele bağlı) ve genel olarak karaciğerin uğrayabileceği her türlü ağır ve yinelenen uzun süreli saldırılar sayılabilir.
Kesin olarak tanımlanmış bir sirozun iyileştirici tedavisi yoktur. Tedavi, evrim, bir daha geri dönemez hale gelmeden nedeni ortadan kaldırmakla (çok zaman alkol) yetinir. Kapı toplardamarı yüksek basıncı tedavisi, hastanın genel durumu elverişli olduğu hallerde, kapı sistemi toplardamar kanını ana toplardamar sistemine akıtacak olan kapı-ana toplardamarı köprülerine dayandırılır.

Kaynak: Büyük Larousse
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

6 Mart 2017 / fortune Tıp Bilimleri
10 Nisan 2015 / Ziyaretçi Soru-Cevap
7 Kasım 2014 / Misafir Soru-Cevap
1 Şubat 2012 / Misafir Soru-Cevap
12 Kasım 2016 / Misafir Tıp Bilimleri