Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 18 Mart 2013  Gösterim: 668  Cevap: 2

The Future Tence ile ilgili konu anlatımı verebilir misiniz?

Gizem00
13 Mart 2013 09:14       Mesaj #1
Gizem00 - avatarı
Ziyaretçi
6.sınıftayım yardım lazım konuyu anlayamadım,konu anlatımı istiyorum...
EN İYİ CEVABI _EKSELANS_ verdi
FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)

"Yapacağım" biçiminde 'çevirebileceğimiz ve Türkçe karşılığı Gelecek Zaman olan bu tense en yaygın olarak iki türlü ifade edilir:
Sponsorlu Bağlantılar
a) will/shall çekimsiz fiilleriyle
b) be going to kalıbıyla

Will / Shall Kullanılışı
Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BİÇİMİ kullanılır.

Cümle Yapısı:
Olumlu Cümle: Özne + Wıll/Shall + Fiil (Yalın)
Günümüz İngilizce’sinde tüm şahıslar için will kullanılması yaygınlaşmıştır.
Bu yapıyla gelecekte yapılacak, fakat önceden kesin olarak kararlaştırılmamış eylemlerin yapılacağı anlatılır.
Azim, karar, ısrar ve isteklilik gibi özellikler de bu iki çekimsiz fiille anlatılır. Yine tüm şahıslar için will kullanılabilir.

Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman kabul etmeyişi ve isteksizliği belirten bir ısrarı gösterir.
The little girl just won't talk to me,
Küçük kız bir türlü benimle konuşmuyor.

Emir cümleleri sonuna getirilen will you veya won't you bir daveti veya ricayı gösterir.
Take it away, will you?
Lütfen şunu götürüver, olmaz mı?
Come in, won't you?
İçeri girmez misiniz?

Söz verme ya da korkutma anlamı için birinci tekil ve çoğul şahıslarda wjll, diğer şahıslarda shall kullanılır.
If you want that car, you shall have it.
Eğer bu arabayı istiyorsan, onu alacaksın.

I will finish it before next week.
Gelecek haftaya kalmadan onu bitireceğim.

Shall Birinci tekil ve çoğul (I-We) şahıslarla, fikir almak istediğimiz zaman soru cümlelerinde kullanılır. Bu soruyu soran kişi, karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır.
Shall I open the window?
Pencereyi açayım mı?
Shall we have some tea?
Biraz çay içelim mi?

Shall we sorusunun cevabı hemen her zaman let's ... ile verilir.
Shall we have some tea? Yes let's (have some).
No, let's not (have any).

Be Goıng To Kalıbının Kullanılışı
Bu kalıp gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz, önceden kararlaştırdığımız, hatta bunun için bazı hazırlıklar yapmış- olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.
My father has bought some paint; he is going to paint the walls.
Babam biraz boya aldı; duvarları boyayacak.

Herhangi bir olayın olacağını kesin olarak belirten işaretler varsa ve bundan sonuç çıkarabiliyorsak, bu durumu anlatmak için be going to kullanılır.
it is going to rain; look at those clouds!
Yağmur yağacak; şu bulutlara bak!

İkinci tekil ve çoğul (you) şahıslarda hayret ifade eden bir soru ya da bildiri için de kullanılır.
Are you going to kiss her?
Yoksa onu öpecek misin?

DİKKAT:BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz.
You will get only what I give you.
Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.
Böyle bir cümlede will yerine be going to kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.

Cümle Yapısı
BE fiili özneye uygun olarak am - are - is biçimlerini alır. Going to hiçbir değişikliğe uğramaz, ama to'dan sonra gelecek temel fiilin YALIN olmalıdır.
Olumlu Cümle: Özne + Be Goıng To + Fiil (Yalın)

Be Goıng To Kalıbının Geçmiş Zamanda (Past) Kullanılışı:
Geçmişte niyet edilmiş ama yerine getirilmemiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. BE fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve were ile going to kalıbı kullanılır.
I was going to play football yesterday afternoon.
Dün öğleden sonra futbol oynayacaktım.
Why didn't you?
Neden oynamadın?
it started to rain.
Yağmur yağmaya başladı.
Olumsuz, soru ve soru sözcüklü soru cümleleri de daha önce açıklanmış biçimlerde olur.
_EKSELANS_ tarafından gönderilmiş olan #2 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
18 Mart 2013 11:51       Mesaj #3
bloom22 - avatarı
Üye
Future Tense-Gelecek Zaman (will)
İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekildir.
Örnek cümle ile açıklayalım:
"I don't know how to use this computer."--"OK. I will teach you."
Bu bilgisayar nasıl kullanılır bilmiyorum.-- Tamam. Ben sana öğretirim.
"Goodbye! Have a nice holiday."--"Thanks. I will send you a postcard."
Hoşçakal. İyi tatiller.--Teşekkürler. Sana kartpostal göndereceğim.
Gördüğünüz gibi bu örneklerde "gelecek zaman" durmunu karşılayan cümleler konuşma anında, önceden planlanmamış şekilde kurulmuş cümlelerdir. İşte bu durumlarda "will" kullanılır.
Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman ile Nasıl Cümle Kurulur?
Cümlenin fiili 1. halde (Verb 1), yani yalın halde
yardımcı fiilimiz will
Özne + yardımcı fiil WILL + Esas, ana fiil
Değişmez-Sabit Yalın Halde
will V1Olumsuz cümlelerde cümlenin esas fiili ile wiil'in arasına NOT yardımcı kelimesini getiririz. Soru cümlelerinde ise will özneden önce gelir.
Özne yardımcı fiil Esas fiil
+ I will phone him.
+ You will finish before me.
- She will not pass the exam.
- We will not invite lots of people.
? Will you come on time?
? Will they want breakfast?
Konuşma anında özne ve will birleştirilip söylenir (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)
I will I'll
you will you'll
he will
she will
it will he'll
she'll
it'll
we will we'll
they will they'll
Olumsuz cümlelerde ise won't şeklinde kullanılır (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)
I will not I won't
you will not you won't
he will not
she will not
it will not he won't
she won't
it won't
we will not we won't
they will not they won't


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç