Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 3 Temmuz 2016  Gösterim: 23.330  Cevap: 3

Yelken Sporu Nedir? Yelkencilik

21 Ekim 2006 10:42       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

YELKENCİLİK

Ad: Yelken.jpg
Gösterim: 417
Boyut: 41.6 KB

Yelkenli teknelerle yapılan gezi, spor ve yarış gibi uğraşların tümü.

Sponsorlu Bağlantılar
19. yüzyılda özel gemi tekneleriyle birlikte ortaya çıktı. O zamana dek yelkenli tekneler, taşıma ve deniz ulaşımında kullanılıyordu. Ancak bu yüzyılda buharlı gemilerin ortaya çıkışıyla birlikte, yelkenliler daha çok eğlence, spor gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Başlangıçta İngilizlerin etkisinde gelişen yelkencilik, yalnızca gezi sporu amacıyla yapılıyordu. Bu sporun diğer ülkelerde başlaması, yelkenli yarışların ortaya çıkmasına neden oldu. Dünyanın en ünlü yelkencilik yarışması olan Amerika Kupası yarışması düzenlendi. 20. yüzyılın başlarında yelkencilik, motorlu ve yelkenli gemilerde de gelişme gösterdi. Bunun sonucu olarak birçok ülkede yelken kulüpleri kurulmaya başlandı ve sayıları giderek arttı. Yelkencilik dalı, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Olimpiyat Oyunları'na alındı.


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen _Yağmur_; 3 Temmuz 2016 11:58


virtuecat
22 Ekim 2006 12:48       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Ad: Yelken sporu-3.jpg
Gösterim: 468
Boyut: 32.1 KB
Ülkemizde 1850 senelerinde ilk filizlerini veren yelken sporu, dönemin Büyükada, Moda ve Yeşilköy sahillerindeki kulüplere bağlı yat sahiplerinin aralarında yaptığı yarışlar ile başlar. 1914-1923 seneleri arasında, çeşitli savaşlar nedeni ile durulan yelken faaliyetleri 1923 senesinde Yelken, Kürek ve Yüzme dallarını kapsayan Su Sporları Federasyonu’nun kurulması ile tekrar güncelleşmiştir.1957 senesinde Yelken branşı Su Sporları Federasyonu’ndan ayrılarak 25 Mayıs 1957’de Türkiye Yelken Federasyonu resmen kurulmuştur.Ancak Türkiyenin 1907 senesinde kurulmuş olan Uluslar Arası Yat Yarış Birliğine üyeliği çok daha önce, 1932 gerçekleşmiştir. Uluslararası Birlik ise, diğer spor teşkilatları düzenlemelerine uyarak, 1996 senesinde adını Uluslararası Yelken Federasyonu (Internartional SAiling Federation = ISAF) olarak değiştirmiştir.

Yelken sporunun icrasını düzenleyen kural ve gelenekleri dünyada Uluslararası Yelken Federasyonu,ülkemizde de Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Yelken Federasyonu yürütür.Federasyon yapısını genelde Başkan,Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Komitesi, Teknik Kurul,Sınıf Sekreterlikleri,Eğitim Kurulu Organizasyon Komitesi, Sağlık Kurulu ve Hukuk Kurulu ile İllerde İl Yelken Temsilcisi,İl Tertip Komitesi İl Hakem Kurulu ve Yelken Kulüpleri ve Yönetim teşkil eder.

Amaç Yelken Sporunu tanıtmak, geliştirmek ve yayagınlaştırmaktır.Bu doğrultuda Yelken Federasyonu,İl Temsilcilikleri ve Yelken Kulüpleri yelken okulları açar, çeşitli sporcu,Milli Takım ve eğitim kampları düzenler,sporcu ve hakem eğitim seminerleri yapar,Uluslararası platformda ülkemizin her konuda en iyi şekilde temsil edilmesini temin eder.

Ülkemizde Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş yelkenli tekne sınıfları vardır.Bunlar Olimpik kategoride Laser,470,Finn,Europe,Mistral ve Olimpik olmayan kategoride Optimist, 420, Pirat,Dragon,Yat ve Radyo Kontrollü Yat sınıflarıdır.

Genel Yarış Talimatı 2005-2008

Ad: Yelken sporu.jpg
Gösterim: 347
Boyut: 14.7 KB

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan yarışlar için (Yat Yarışları ile R/C Yat Yarışları hariç) hazırlanan bu Genel Yarış Talimatı (GYT), yurt içinde yapılacak tüm resmi ve özel yelken yarışlarında kullanılacaktır. Yarışla ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler Ek' te örneği bulunan Ek Yarış Talimatı/ları ile ilan edilecektir.

Yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından tescil edilmiş ve İlke Kararları' nda yayınlanmış sınıflar ve kategorilerinde yapılacaktır. Yarış şartlarına göre bu sınıf ve kategorileri, yayınlanacak olan Ek'te örneği bulunan Yarış İlanları' nda belirtilmek suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir.

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu Genel Yarış Talimatı'nda, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) tarafından yayınlanabilecek veya Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu' nun gerekli göreceği değişiklikler veya ilaveler dışında değişiklik yapılmamaktadır. Yapılacak değişiklikler, İlke Kararları Md. 8.4, 8.5 ve 8.6 uyarınca duyurulmaktadır.

1- KURALLAR


1.1 Yarışlar, ISAF 2005-2008 Yelken Yarış Kuralları (Racing Rules of Sailing - RRS), Yelken Yarışma ve Yelken Hakem Yönetmelikleri, GSGM Sporcu Lisans, Sicil ve Tescil Yönetmeliği, Ceza Yönetmeliği, Yelken Sporu Tekneleri ve Spor Giysileri Reklam Talimatı, TYF İlke Kararları, yarışacak sınıfların geçerli Sınıf Kuralları, Yarış İlanı, işbu Genel Yarış Talimatı ve yayınlanacak Ekleri uyarınca yapılacaktır.

1.2 ISAF Kural 42 uygulamalarında yarışan sınıflara ait geçerli Sınıf Kuralları esas alınacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

1.3 Yarışlar, ISAF Yelken Yarış kuralları, ISAF Reklam Kodu,Yönetmelik 20 ye göre Kategori 'C' olarak tanımlanmıştır. Reklam taşıyan sporcular kayıt esnasında Yarış Sekreterliği'ne TYF Reklam Talimatları'na uygun belgeleri vereceklerdir

1.4 ISAF Kural 25 gereğince‚ Yariş İlanı,Yarış Talimatı ve varsa Ek Yarış Talimatı igili yarışın ilk startı öncesinde kayıt süresi içinde, Yarış Sekreterliğinde bullunan Resmi İlan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yarışda kullanılan işaretler ISAF Kural 86.1. dışında değiştirilmeyecektir. Başkaca Kullanılan işaretler (eğer varsa ) Yarış Talimatında veya Ek Talimatta açıkça belirtilecektir.
1.5 ISAF Kural 63.7 gereğine GYT, İlke Kararları, Yarış İlanı, Yarış Talimatları ve yayınlanacak Ek Talimatlar arasındaki maddeler arasında bir uyuşmazlık varsa, Juri/Protesto Kurulu bir Protestoyu veya bir düzeltme isteğini görüşmeye başlamadan gerekli düzeltmeyi yapacaktır. Juri/Protesto Kurulu ilgili tekneler için en adil çözümü bulacaktır.

2- KAYITLAR


2.1 ISAF Kural 75.1, 75.2 ve GYT-1.1 ile GSGM onayı çerçevesinde İl Müdürlükleri'ne bildirilen hususlara uygun her yarışçı kayıt yaptırabilir.

2.2 TYF İlke Kararları uyarınca iştirak ve kayıt şartları aranacaktır.

2.3 TYF kontenjan hakkı saklıdır.

2.4 Yarışçı kendisi ve yöneticisi tarafından imzalanmış Ek'teki Kayıt Formu'nu, gerekli belgeler ile beraber Yarış Sekreterliğine vermek sureti ile kayıt yaptıracaktır.

2.5 Yarış İlanında aksine bir hüküm yoksa, kayıtlar ilan edilen programdaki ilk yarışın start saatinden iki saat önce kapatılacaktır.

3- ÖLÇÜ


3.1 Yarışlardan önce genellikle ölçü yapılmayacaktır. Ancak, Yarış İlanında belirtilmek kaydı ile ölçü kontrolları yapılabilir; gerekli görülen malzemeler damgalanıp, imzalanabilir. İmzalanmış malzemeler, Yarış Kurulu'nun izni olmadan değiştirilemez.
3.2 Geçerli Sınıf Kuralları kesin olarak uygulanacaktır. Bu amaçla, yarışlar süresince, Ölçücü(ler) tarafından, Juri/Protesto Kurulu ile Yarış veya Ölçü Kurulları'nın uygun gördüğü ölçü kontrolleri yapılabilir. Ölçü kurallarına uymak tamamen yarışçının sorumluluğundadır. Ölçü kontrollerinde, Sınıf Kurallarına uyumsuzluk tespit edildiğinde , Yarış Komitesi bu hususu bir protesto vasıtası ile yarışın Juri / Protesto Kuruluna bildirecek ve yapılacak duruşma sonucunda, ihlalin ağırlığına ve performansı etkilemesine bağlı olarak, bir veya daha fazla yarışda DSQ ile seriden ihraç cezaları verilebilecektir.

3.3 Yelken numaralarının ebatları ve ölçülere uygun olması dikkatle takip edilecek; bu konuda taviz verilmeyecektir. (ISAF EK G)
3.4 Laser sınıfında yelken numarası ile tekne numarası uyumu aranmayacak, ancak yarışta aynı yelken numaralı sporcular olması halinde; yelken ve tekne numaraları uyumluluğu göz önüne alınarak diğer sporcu(lar)dan numara değiştirmesi istenecektir.
3.5 420 Sınıfında yelken numarası ile tekne plaketindeki numara (5 dijitli) arasında uyum zorunludur. Tekne plaketi olmayan tekneler ilgili Sınıf Sekreterliğinden alacakları (5dijitli) numarayı yelkenlerinde taşıyacaklardır.
3.6 Balon yelken yaşıyan sınıflarda, balon üzerinde farklı bir numara olmayacaktır. Varlığı halinde üzeri çizilerek iptal edilecektir. Numarasız balon yelkeni kullanmak mümkündür.

4- YARIŞCILARA DUYURULUR


4.1 Yarışçılara duyurular, Yarış Sekreterliği yakınındaki Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır. Bu şekilde yapılan duyurular, tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Resmi İlan Panosu'nun gerekli zamanlarda incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğudur.

4.2 Tüm duyuruların altına Tarih ve Duyuru Saati yazılacak ve Yarış Kurulu Başkanı ve/veya Yarış Sekreteri tarafından imzalanacaktır.

5- YARIŞ TALİMATINDA DEĞİŞİKLİKLER


5.1 Yarış Talimatında yapılacak değişiklikler ( Ek Talimat ), ait olduğu günün programlanmış ilk start saatinden en az iki saat önce Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır.

5.2 Yarış programındaki değişiklikler ise uygulamanın yapılacağı günden bir önceki gün saat 21:00'den önce Resmi İlan Tahtası'na asılacaktır.

6- KARADA VERİLECEK İŞARETLER


6.1 Yarış Sekreterliğine yakın konumdaki Uluslararası 'R' Bayrağı toka edilmiş bir direk, karada verilecek işaretler için kullanılacak ve Yarış Kurulu'nun Resmi İşaret Direği olacaktır.
6.2 Uluslararası "AP" (CF-Cevap Flandırası) Bayrağı karada iki seda işareti ile toka edildiğinde manası; Yarış Ertelenmiştir, 1-6 sayı flaması üzerine toka edildiğinde ise "Yarış 1-6 saat Ertelenmiştir" anlamına gelecektir. Uyarı işareti, "AP" nin bir seda işareti ile arya edilmesinden en az 30 dakika sonra verilecektir.

(Yöresel şartlar gözönüne alınarak bu süre Ek Yarış Talimatında belirtilmek suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir).

7 YARIŞLARIN PROGRAMI


7.1 Yarışlar GSGM onayında ve/veya Yarış İlanı'nda belirtilen gün(ler) ve sınıflarda yapılacaktır.
7.2 Finiş hattında bulunan kurul botunda uluslararası "F" Bayrağı toka edilmişse, "yeni bir start için start alanına gidiniz" anlamına gelecektir.

8- SINIF BAYRAKLARI


8.1 Sınıfların uyarı işaretleri, kendi sınıf birliklerince belirtilen bayraklar ile verilecektir. Bu bayraklar ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) kitabında gösterilmiştir.
8.2 Bayan ve Genç Kategorisi olan sınıflarda, erkek kategorisi ile aynı zamanda start verileceğinden, tek sınıf bayrağı (Erkek) kullanılacaktır.

9- ROTA


9.1 GYT Ek - 1'de uygulanabilecek rotalar detaylı olarak belirtilmiştir. Rotalar için belirtilen zamanlar, Yarış Kurulu için sadece rota uzunluğu hakkında bir fikir vermek amacını taşır ve hiçbir şekilde zaman limiti
anlamına gelmez. Rotaların belirtilenden uzun veya kısa olmaları, düzeltme isteği'ne neden olmayacaktır. Yarış Kurulu, hangi rota(lar)nın kullanılacağını GYT-1.4'e göre ilan edecektir.

9.2 Mümkün olduğu taktirde, Yarış Kurulu start hattından ilk orsa şamandırasına olan pusula derecesini hazırlık işaretinden önce ilan edecektir. Bu hususun eksikliği Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

9.3 Starttan sonra, Yarış Kurulu herhangi bir geçiş şamandırasında (noktasında) rotayı kısaltarak yarışı bitirebilir. Bu takdirde, geçiş şamandırası (noktası) şartlı tarafta kalacak şekilde Yarış Kurulu botu finiş hattını kuracak, 'S' Bayrağı ile Finiş Bayrağı'nı beraberce toka ederek finişleri alacaktır. (ISAF Kural 32 ve Yarış İşaretleri)

10- ŞAMANDIRALAR


Yarış Kurulu, GYT-1.4'e uygun olarak kullanılacak şamandıraların şekil, renk, tip ve varsa üzerindeki işaretleri yayınlayacağı Ek Talimat ile ilan edecektir.

11 START


11.1 Yarış(lar)ın startı ISAF Kural 26' ya göre verilecektir.

11.2 Günün ilk yarışlarının start sıralaması, programda belirtilecektir. Günün diğer yarışlarının startları için ise, Yarış Kurulu finişlere göre ve GYT Md.7.2'ye uygun olarak düzenleme yapacaktır.

11.3 Hazırlık işareti verilmemiş sınıflar, start hattından ve kendilerinden önce start edecek teknelere çapariz vermeyecek şekilde uzak duracaklardır. Aksine hareket edenler hakkında,Yarış Kurulu ve/veya Protesto Kurulunca işlem yapılabilir.

11.4 Start Hattı, Ek Yarış Talimatı'nda açık olarak tarif edilecektir. Örnek olarak; Start hattı, sancak taraftaki uluslararası "R" Bayrağı taşıyan Kurul Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan direk/gönder ile iskele taraftaki bir start şamandırası veya diğer bir Kurul Botu arasındaki hattır. Start hattındaki Kurul Botu'nun ‚'R' Bayrağı'nı taşımaması Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

11.5 Şartlar gerektirdiğinde, start hattındaki Kurul Botu, pozisyonunu motor yardımı ile muhafaza edebilir. Bu durum, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

12- ŞAMANDIRA BOTLARI


12.1 Şamandıra Botları, yarış şamandıralarının dışında ve finiş hattının ilerisinde, yarışan teknelere çapariz vermeyecek şekilde bulunacaklar ve uluslararası "R" Kod Bayrağı veya Yarış Talimatında belirtilmiş bir başka bayrak veya işareti taşıyacaklardır.

12.2 Şamandra Botları'nın yerlerinde bulunmamaları veya uluslararası "R" Bayrağı veya ilgili Yarış Talimatında belirtilen diğer bayrak ve işaretleri taşımamaları, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır. (ISAF Kural 62.1.a değişikliği)

13- STARTTAN SONRA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ


Starttan sonra rota değişikliği, ISAF Kural 33 e göre yapılacaktır.

14- FİNİŞ


14.1 Finiş Hattı, Ek Yarış Talimatı'nda açık olarak tarif edilecektir. Örnek olarak; Finiş Hattı, Finiş Kurulu Botu'nun turuncu bayrak taşıyan direği/gönderi ile diğer uçta yeterli uzaklıkta bulunacak finiş şamandırası veya diğer bir Kurul Botu arasındaki hattır.

Finiş Kurulu Botu, finiş hattında Mavi Finiş Bayrağı ile uluslararası R Bayrağı'nı da taşıyacaktır.
Finiş Hattı'ndaki Kurul Botu'nun uluslararası R Bayrağı taşımaması, Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

14.2 Finiş Zamanı; teknenin, ekipmanının veya ekibinin normal pozisyonundayken Finiş Hattı'nı ilk kestiği andır. Ancak tekne Finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar ISAF Bölüm 2 Kurallarına uymakla yükümlüdür.Kural 42 uygulamasının yapıldığı yarışlarda,Finişden hemen sonra SARI BAYRAK gören sporcu, derhal Parkur tarafına dönecek (tamamen neta),2 Dönüş Cezasını yaptıkdan sonra finişini yenileyecektir.Onun için geçerli olan bu ikinci yaptığı Finiş olacaktır.( Kural 42'nin ikinci ve üçüncü kez ihlali durumundaki hükümler saklıdır.)

14.3 Finiş Kurulu'nca her sınıfın ilk finiş yapan teknesi için bir seda işareti verilecektir. Bu seda işareti, yarışın geçerli olduğunu ve finiş zaman limitinin başladığını ifade edecektir. Seda işaretinin verilmeyişi bir Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.
14.4 Şartlar gerektirdiğinde, Finiş Hattı'ndaki Kurul Botu pozisyonunu motor kullanarak muhafaza edebilir. Bu durum bir Düzeltme İsteği nedeni olmayacaktır.

15- CEZA SİSTEMLERİ


ISAF Bölüm 2 Kuralları'na karşı gelen tekneler, ISAF Kural 44.1 ve 44.2 çerçevesinde ceza dönüşlerini yapacaklardır.

16 ZAMAN SINIRI


16.1 16.1 Kendi start işaretini takiben dört dakika içinde (board'lar için iki dakika) start edemeyen tüm tekneler/board'lar DNS puanı alacaklardır.Erken start eden tekneler için kullanılacak Ferdi Geri Çağırma Bayrağı, boardlar için iki dakika tokada kalacaktır (ISAF Kural 29.1 değişikliği).

16.2 Her sınıf ve beraber startlarda o sınıfın bütün kategorilerindeki tekneler topluca değerlendirilerek ilk finiş yapan tekneden sonraki onbeş dakika içinde finiş yapamayan bütün tekneler DNF puanı alacaklardır. Bu zaman sınırı hepsi için geçerli olacak, kategorilerdeki tekneler için ayrıca zaman belirlenmeyecektir.

16.3 Ek'teki Rota Kartları'nda belirtilen süreler, sınıflara göre ve mevcut ortam koşulları dikkate alınarak rotanın bu süre içerisinde tamamlanacak uzunlukta kurulması hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ancak Zaman Sınırı yoktur.
16.4 Yerel saate göre gün batımından sonra, yarışlara devam edilmeyecektir. Ancak her sınıf ve kategorideki lider tekne, gün batımından önce finiş yaparsa, gün batımına rağmen diğer tekneler için bu onbeş dakikalık süre işletilecektir. Bu maksatla Yarış Kurulu, ilan edeceği Ek Talimat'ta o gün için güneşin batış saatini de yayınlayacaktır. Ancak, zamanın belirtilmemiş olması bir düzeltme isteğine neden olmayacaktır.

17- PROTESTOLAR


17.1 Protesto vermek niyetinde olan bir tekne ISAF Kural 61.1(a)'ya uygunluğu dışında, hangi tekneyi protesto ettiğini, Finiş Hattı'nda Finiş Kurulu Botu'na en kısa zamanda bildirecektir. (ISAF Kural 61.1 değişikliği).

Bir sporcuya Protesto vermek niyetinde olan Yarış Komitesi veya Protesto Komitesi,buişlemini ISAF Kural 61.1.b veya 61.1.c ye uygun olarak yapacaktır.

17.2 Protesto zamanı, ilgili Finiş Kurulu Botu'nun karaya dönüş saatinden başlayarak bir saat sürecek ve başlangıç ile bitiş saatleri Resmi İlan Tahtası'nda yazılı olarak bildirilecektir.
17.3 Protestolar,Düzeltme İstekleri Yarış Sekreterliği'nden temin edilecek Protesto Formları'na yazılacak ve
Protesto zaman sınırı içinde Yarış Sekreterliği'ne verilecektir.Protesto Zaman Sınırı mücbir sebep hallerinde sadece Juri/Protesto Kurulu tarafından,başvuru üzerine gerektiği kadar uzatılabilir.

17.4 ISAF Kural 61.1(a)'da belirtilen hususlara ilave olarak, Optimist Sınıfı'nda da protesto bayrağı kullanılacaktır.

17.5 Protesto ücreti alınmayacaktır.

17.6 Protesto Zaman Sınırı'nın bitiminden sonraki 15 dakika içinde Duruşma Planı, Resmi İlan Tahtası'na asılmak sureti ile ilan edilecektir. Protesto Kurulu, duruşmalara protestoların veriliş sırasına göre bakmaya gayret edecektir.

17.7 ISAF Kural 66, bu cümlenin eklenmesi ile değiştirilerek uygulanacaktır : "Yarışların son günü, duruşmaya taraf olan, kararı öğrenmesini müteakip en geç bir saat içinde yeniden duruşma açılması isteği'nde bulunabilecektir."

18- TEMYİZ HAKKI


18.1 ISAF Kural 70.4 EK N uygulamaları dışında, protesto duruşmasındaki taraf, Jüri/Protesto Kurulu kararını benimsemediği taktirde ISAF Ek F uyarınca Temyiz Hakkı'nı kullanabilir.
Milli Otoriteye bağlı bir kulüp ve Organizasyon Temyiz Kurulundan ISAF Kural 70.3 gereğince Kuralların Yorumunun yapılması talebinde bulunabilir. Ancak bu yorum,bu konuda verilmiş daha önceki bir Protesto Kurulu Kararını değiştirmeyecektir.

18.2 18.2 Bu kararı temyiz edecek taraf, ISAF Ek- F uyarınca hazırlayacağı temyiz isteğini İl Hakem Kurulu kanalıyla TYF Başkanlığı, Ulus İş Hanı, A Blok, 06050 Ulus / Ankara adresine gönderecektir

18.3 Temyiz İsteği'ni alan TYF, gerekli belgelerin tamam olduğunu kontrol ettikten sonra, Temyiz
Duruşması isteğinde bulunan taraftan temyiz duruşmasında bulunacak kişilerin yol ve yemek masraflarının karşılanacağına dair nakdi teminat alacak ve duruşmanın yapılacağı gün, saat ve yeri;
a) İlgili taraflara,
b) Merkez Hakem Kurulu Üyelerine,
c) Temyiz Kurulu Üyelerine,
d) Tanıklara,
e) İlgili yarışın Jüri/Protesto Kurulu Başkanı ve Üyelerine,
f) İl Hakem Kurulu'na
yazı ile bildirecektir.

18.4 Gerekli nakdi teminat, talep tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, belirtilecek hesaba yatırılmadığı taktirde temyiz isteği iptal edilecektir.

19- PUANLAMA


19.1 ISAF EK A 4 Az Puan Sistemi uygulanacaktır.

19.2 Serinin bir regatta olmadığı durumlarda ISAF EK A 9'a göre puanlama yapılıp yapılmayacağı hususu ayrıca Ek Yarış Talimatında belirtilecektir.

19.3 Seri yarışlar, en az altı yarış üzerinden programlanacak ve serinin geçerli sayılabilmesi için dört geçerli yarışın (finişi alınmış yarış) yapılması gerekecektir. Dört yarışdan az yapılabilmesi durumunda ise,seri yarışın geçerliliğine TYF Temsilcisi karar verir.

Dört geçerli yarışın yapılabilmesi durumunda, yarış atılmayacaktır. Beş, altı ve yedinci yarışlar yapıldığı taktirde en kötü puanın alındığı bir yarış atılacaktır. Sekiz (dahil) ve daha fazla yarış yapılabildiği taktirde ise en kötü puanların alındığı iki yarış atılacaktır. Mümkün olduğu kadar fazla yarış yapılmaya çalışılacaktır.

20- DESTEK BOTLARI


20.1 Tüm Destek Botları, bağlı oldukları ilin / kulübün flamalarını veya her iki borda üzerinde yazılı adlarını görünür şekilde taşıyacaklardır.

20.2 Yarıştaki ilk sınıfın hazırlık işaretinden itibaren tüm finişler tamamlanıncaya kadar, erteleme veya abandone verilmedikçe, destek botlarının acil can kurtarma dışında yarış alanına yüz metre uzaklıktan daha yakınına gelmeleri kesinlikle yasaktır.
20.3 GYT-20.1 ve 20.2 uygulamalarının aksine hareket edenler ile ilgili bulunan sporcular için Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır. Bu ceza, ilgili bütün teknelerin diskalifiye edilmesi veya başkaca bir ceza olacaktır.

21- SUYA ÇÖP ATILMASI


21.1 Tekneler, çöplerini kesinlikle suya atmayacaklardır. Komite Botlarına, Destek ve Kurtarma Botlarına veya Jüri Botlarına vereceklerdir. Aksine hareket edenler hakkında Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır.

22- EMNİYET KURALLARI


22.1 ISAF 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile, Uluslararası "Y" kod bayrağını toka etmesi (bir seda işareti ile birlikte) can yeleklerinin giyilmiş olmasını mecburiyetini belirtecektir.Bu Emniyet Kura.lına uyulmaması hallinde,yapılacak tespitler sonucunda duruşmasız DSQ cezası uygulanacaktır.

22.2 Yarışı terk eden tekneler, mümkün ise Yarış Kurulu'nu bilgilendirecek ve en kısa zamanda, ancak protesto zaman limiti bitimine kadar Yarış Sekreterliğine yazılı Terk Deklarasyonu vereceklerdir. Aksine hareket edenler hakkında Jüri/Protesto Kurulu cezai işlem yapacaktır.

22.3 Her yarışçı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulunduracak ve yarışlara yalnız kendi kişisel sorumluluğu altında katılacaktır. Türkiye Yelken Federasyonu, Yarış Kurulu ve diğer görevliler ile Sponsorlar, yarışlar süresince meydana gelebilecek can ve mal kaybı ile hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamazlar. Kayıt yaptıran her yarışçı bu hususu peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

23- ÖDÜLLER VE ÜNVANLAR


23.1 Dağıtılacak olan ödüller, TYF İlke Kararları'nda belirtilecektir.

23.2 Şampiyon ünvanı, sadece sınıf veya kategorilerinde Türkiye Birincisi olan tekne ve ekibine verilecektir.
Son düzenleyen _Yağmur_; 30 Haziran 2016 17:41 Sebep: Sayfa düzeni
30 Haziran 2016 17:43       Mesaj #3
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Yelken
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ad: Yelken sporu-2.jpg
Gösterim: 332
Boyut: 38.1 KB
Rüzgar gücünden yararlanarak geniş yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü.

Rüzgâr prensibi

Nernoulli'nin prensibine göre rüzgar açısının yelkenin yüzeyindeki yüküne bağlı olarak, yelkenin bir tarafında diğerinden daha fazla hava basıncı oluşur. Bu basınç farkı kaldırma gücü yaratarak yelkeni düşük basıncın olduğu tarafa iter. Omurga (veya bordo merkezi) yelken üzerindeki bu yanal gücü yelkelinin yana yatarak ileri doğru hareketine dönüştürür.

DEVAMI.>> https://www.msxlabs.org/forum/spor/505100-yelken-sporu-nedir-yelkencilik-vikipedi.html
3 Temmuz 2016 11:45       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ad: Yelken Sporu-3.jpg
Gösterim: 333
Boyut: 65.3 KB

Yelken Sporu Nedir?


Yelken rüzgar enerjisini kullanarak oluşturduğu kuvvet ile bağlı bulunduğu teknenin hareket etmesini sağlayan özel dizayn edilmiş araçlardır. Yelken özel bir kumaştan yapılır. Bu kumaş ne çok sert, ne de çok yumuşak olmalıdır. Bu kumaşın en önemli özelliği çok sağlam ve esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Yelken düz değildir. Her yelkene, özel bir derinlik verilerek yelken üç boyutlu hale getirilir. Yelkeni yıpratan şey, rüzgar, güneş ve denizin tuzlu suyudur. Ayrıca yelkeni gereğinden fazla gergin tutmak da yelkenlerin ömrünü kısaltır. Her yelkenli tekne, kullanma koşullarına göre zaman içerisinde ilk günlerdeki formunu kaybeder.

Yelken, deniz, dalga, akıntı ve rüzgar gibi sürekli bir değişim içinde olan dış kuvvetlerle mücadele etmektir. Bu durum dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir durum değildir. Akıntı, rüzgar gibi kuvvetler gözle görülemez, hissedilirler ve bunların etkilerini kestirebilmek için deniz üzerinde zaman geçirmek gerekir. Bu faktörler sadece yaşayarak öğrenilir. Zaten yelken sporunu zevkli yapan da bir çok değişkenin birleşerek bu sporu oluşturmasıdır.

Diğer branşlarda olduğu gibi yelken sporunda da yarışabilmek için lisans sahibi olmak gerekir. Ancak Türkiye dışındaki ülkelerde sporcular, IYRU kararları doğrultusunda bir kulüp üyesi olmak zorundayken Türkiye'de ferdi lisans, yarışmalar için yeterli görülür.Yelken sporu ve yarışlarda gerekli ana unsurlar şunlardır:
 • Tekne ve parçaları,
 • Arma,
 • Ekipman, aksesuar,
 • Yelken,
 • İnsan(pratik, teknik bilgi, fizik kondisyon vs.),
 • Bu 5 öğenin birbirleriyle dengeli olarak rüzgarlara ve seyirlere, dalga boylarına göre ayarlanması (hidro ve aerodinamik bilgisi ile birlikte),
 • Yarış kuralları,
 • Yarış taktikleri,
 • Deniz trafik kuralları,
 • İlk 4 öğeye ait bakım, onarım ve teknik bilgi.
Yelken yarışları üç ayrı kategoride yapılır:
 1. Regatta olimpik yarışları
 2. Okyanus yarışları
 3. Maç (ya da kafa kafaya yarış)
Yarışma kuralları tüm yelkenli tekne kategorilerinde aynı şekilde uygulanır. Yarışmalara erkekler ve kadınlar (özel yarışlar dışında) katılabilirler.

Yarışmaların olimpik seyri üçgen şeklindedir ve seyir denize atılan şamandıralar ile belirlenir. Yarışmanın yönü rüzgârın estiği yöne göre tespit edilir. Yarışma mesafesi yarışılan yelkenli tekne kategorisine göre değişkenlik gösterir.

Yelken Tarihçesi

Ad: Yelken Sporu.jpg
Gösterim: 361
Boyut: 12.3 KB

Yelkenli tekne M.Ö. 2400'lerde Mısırlılar tarafından icat edilmiştir. İlk yelkenin ham maddesi papirüs bitkisidir. Mısırlılar'ın ardından, Polenezyalılar kanolarında rüzgar teknolojisini kullanmışlardır. Yelkenli tekneler daha sonra Roma, Yunan, Çin, İspanyol, Portekiz, Fransız ve İngilizler tarafından kullanılmıştır. 20. yüzyılda Avrupalı bazı ünlü araştırmacılar ve gezginler yelken sporunun popülerliğini artırdılar.

Bugün yelken hem hobi, hem de spor olarak pek çok kişi tarafından benimsenmektedir. Yelken sporu 19. yüzyılda yat kullanımının gelişmesiyle başladı. Bu yatlarla denizlerde, göllerde ve akarsularda yelken yarışları düzenleniyordu. Bu spor, daha sonraları gelişerek Olimpiyat Oyunlarında da yapılmaya başlandı.
Yelken sporu ilk olarak 1896 yılında Olimpiyatlardaki yerini almıştır. Hemen her ülkede yelken federasyonları bulunmaktadır. 1957 senesinden sonra yelkenle ilgili çeşitli kulüpler kurulmuştur. Bugün yelken sporuyla uğraşan birçok spor kulübü vardır.

Yelken Sporunun Kuralları Nelerdir?

Ad: Yelken Sporu-2.jpg
Gösterim: 353
Boyut: 22.3 KB
Rüzgar enerjisi kullanılarak oluşan kuvvet ile tekne hareketini sağlayan özel tasarlanmış araçlar yelkenlerdir. Yelkenler ne çok sert ne çok yumuşak kumaşlardan yapılır. Bu kumaşlar oldukça esnek ve sağlam bir yapıdadır. Yelkenler deniz, dalga, akıntı ve rüzgar gibi durumlarla mücadele etmektedir. Günümüzde yelken hem hobi amaçlı hem de spor olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde tüm ülkelerde toplam yaklaşık 3000 yelken kategorisi bulunur. Hepsinin kendine ait kuralları bulunmaktadır. Ortak amaçları ise şunlardır;
 • Sudan ve rüzgardan en üst seviyede yararlanılır.
 • Geçiş üstünlüğü kuralları mevcuttur ve bu kurallara uymak mecburidir.
 • Yarış öncesinde de bu kurallar geçerlidir. Yarış komitesinin içinde yer alan tekne yarış başlamadan önce havaya uyarı atışı yapar. Yarışa beş dakika kala bu atış tekrarlanarak kuralların başladığını belirtir. Son bir dakika kala tekrar uyarı atışı yapılır bu da oyunun başladığına işaret eder.
 • Yelkenlerden birisi uyarıdan önce başlamışsa geri dönüp tekrar başlamak zorundadır. Komite eğer ilk önce çıkışı yapan tekneyi belirleyemezse oyun durdurulur. İşlemler tekrar başa alınarak tüm teknelerin tekrar çıkış yapması istenir.
 • Sporcuların kıyafet ve malzeme ağırlıkları önceden belirlenmiştir. 8 kilogramı geçemezler.
 • Yelken yarışlarında en önemli etken rüzgarlardır. Şamandıralar rüzgarlara göre yerleştirilir. Yelken komitesi her bir yarış için ayrı güzergah düzenlemek durumundadır.
 • Bu komitenin birçok yetkisi vardır. Bu yetkiler güzergahı uzatmak, kısaltmak ya da iptal etmek gibi yetkilerdir.

Yelkenli Teknenin Kısımları

Ad: Yelken Sporu-4.jpg
Gösterim: 327
Boyut: 14.6 KB

1) Ana Yelken: Çift yelkenli teknenin büyük olan yelkenidir. Direğe bağlıdır.ANA YELKEN adı verilir.Ana yelken ipleri (iskotalar) yardımıyla kontrol edilir.Yelkene daha iyi form verebilmek için bazı ana yelkenlerde yelkene paralel önden arkaya doğru doğru çıtalar bulunur.
2) Cenova: Gene iki yelkenli tekenelerde (sloop arma) öndeki küçük yelkene FLOK yada CENOVA adı verilir. Eğer öndeki yelken teknenin diğerini geçmiyorsa yada çok az geçiyorsa flok, %5'lik bir kısımdan fazlasını geçiyorsa ve direğin en tepesinden başlıyorsa cenova adını alır.
3) Baş Istralya: Yelken direğinin ayakta durmasını sağlayan ve bu direği baştan destekleyen teldir. BAŞ ISTRALYA adını alır. Özellikle büyük yelkenli tekenelerde orsa seyrinde üzerine büyük yükler bindiği içn sağlam olmalıdır. Gerilmelerinin belli ölçüleri vardır. Çok gergin yada çok boş olmaması için tansiyon ayarı yapılarak gerginliği ayarlanmalıdır.
4) Kıç Istralya: Direği arkadan destekler gibi görünen tele de KIÇ ISTRALYA denir.Esas görevi sert havalarda gerilerek direği bükmektir ve bu sayede yelkendeki toru azaltmaktır.Çünkü sert havalarda fazla tor zaten istememekteyiz.
5) Bumba: Ana yelkeni alttan tutan ve direğe bağlı olan uzun ince parçadır.Görevi yelkeni alttan açık tutmak ve yelkenin formunu ayarlamaktır.Bumba oynayan bir parçadır.Rüzgara göre devamlı hareket eder ve ayarlanır.Özellikle sert havalarda rüzgaraltına doğru manevra yaparken (boci tramola-kavança) ani ve çok hızlı hareket edebileceğinden dikkat edilmelidir.Dolayısıyla dönüş dikkatli yapılmalıdır.
6) Direk: Yelkenin yukarıda durması için gerekli ana parçadır. DİREK adı verilir. Yelken direk yardımıyla basılır ve kullanılır.Uzunlukları ve yapıldığı malzeme tekne boyuna, tasarımına ve amacına göre değişiklik gösterir.
7) Çarmıh: Direği yandan destekleyen ve tutan teldir. ÇARMIH teli adını alır. Yelkenli teknenin sancağında ve iskelesinde olmak üzere iki veya daha fazla adet vardır. Yelken seyri sırasında özellikle rüzgarüstü çarmık teli üzerine büyük kuvvetler biner. Bu sebepten dolayı rüzgaraltı tel ise biraz daha boş gibi görünür. Bunlarında ayarları tansiyon ölçümüyle hesaplanıp, yapılmalıdır.
8) Borda: Denizdeki tüm teknelerde ve yelkenli teknelerde ortak kullanılan bir terimdir. Teknenin yanlarına BORDA adı verilir.
9) Baş: Her teknede aynı adı alır. BAŞ kısımdır.
10) Kıç: Her teknede aynı adı alır. KIÇ kısımdır.
11) Baş Üstü: Her teknede aynı adı alır. BAŞ ÜSTÜ adı verilen kısımdır.

Yelken Seyir Şekilleri


Seyir şekilleri, teknenin başından kıçına doğru geçtiği varsayılan doğrunun rüzgar vektörüyle yaptığı açı ile belirlenir. Ayrıca yelken sporu orsa, apaz ve pupa adlarında 3 seyirde düzenlenir.

Orsa
Teknenin rüzgara doğru en küçük açıyla gittiği seyirdir.

Dar Apaz
Orsa ile apaz arasındaki seyirlere denir.

Apaz
Teknenin rüzgarı yandan aldığı ve açının 90 derece olduğu seyirdir.

Geniş Apaz
Apaz ile pupa arasındaki seyirlere denir.

Pupa
Teknenin rüzgarı arkadan aldığı ve açının 180 dereceye vardığı seyirdir.

Manevralar
Yelkenli teknelerde iki çeşit manevra yapmak mümkündür. Bunlar; tramola ve kavançadır.

Tramola
Rüzgar üstüne doğru yapılan manevradır.

Kavança
Rüzgar altına doğru yapılan manevradır.

Yelken sporu iki ana başlık altında toplanır:

 • Gezi Yelkenciliği
 • Yarış Yelkenciliği
Gezi yelkenciliği
Çeşitli süreler ve rotalarda tek, ya da daha fazla sayıdaki insanın, yelkenli tekneyle gezi amaçlı yaptığı yelkenciliğe denir. Bu geziler, kısa ve uzun süreli yapılabilir. Salma, ya da sabit omurgalı küçük yatlarla yapılan Dünya Turları bu gruba dahildir.

Yarış yelkenciliği
Bir plan üzerinde birbirine tamamen eş olarak çoğaltılmış, ya da farklı büyüklükteki teknelerin kendi aralarında yaptıkları yarışlara denir. Diğer çeşit yarış yelkenciliğinde ise tekneler, ayrı planlara göre çeşitli ölçü ve yapıda olmak üzere yarışırlar. Bu durumda yarışlar, matematiksel eşitleme ile (handikap sistemi) aralarında kendi yarış kurallarına uyarak, belirli parkurlarda ve çeşitli ödüllere dayanarak yapılırlar. 45 dakikalık, 3 deniz mili uzunluğundaki Optimist, Sailboard yarışı ile duraklı ya da duraksız bütün küreyi kuşatan rotalarda yapılan dünya ve kıtalararası yelken yarışları bu gruba dahildir.

Uluslararası yelken federasyonu


Uluslararası Yelken Federasyonu ISAF, Ekim 1907'de Paris'te kurulmuştur. Yelken yarışları ve uluslararası müsabakalar Uluslararası Yelken Federasyonu tarafından düzenlenmektedir. Türkiye'de ise, yelken sporunu Türkiye Yelken Federasyonu TYF yönetir ve merkezi İngiltere'de bulunan ISAF'a (İnternational Sailing Asosation Federation) bağlı olarak çalışır.

Uluslararası Yelken Federasyonunun organize ettiği yarışlar: Dünya Yelken Şampiyonaları (Olimpik sınıflar için),Dünya Yelken Oyunları, Gençler Yelken Dünya Şampiyonası, Takım Yarışı Dünya Şampiyonası, Eş Tekne Yarışı Dünya Şampiyonası, Bayanlar Eş Tekne Yarışı Dünya Şampiyonası, Uluslar Kupası.

Türkiye’de Yelken Sporu

Ad: Yelken Sporu-5.jpg
Gösterim: 344
Boyut: 17.5 KB

Yurdumuzda Cumhuriyet sonrası gelişen yelken sporu, Yelken Federasyonu kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk yelken sınıfları:
Yurdumuzda genelde
 • optimist,
 • kadet,
 • 380,
 • 470,
 • Finn,
 • Laser ve
 • Dragon
sınıflarında yarışmalar düzenlenir. Bu sınıflarda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Federasyon Kupaları ile Türkiye Birinciliği yarışmaları yapılır.

Osmanlı’da Bahriye Birlikleri’nin eğitim için kullandığı yelkenli sandallar, amatör Türk yelken sporunun da başlangıcı oldu. Cumhuriyetten sonra, İstanbul Su Sporları Kulübü kuruldu ( 1930 ). Galatasaray ve Anadolu kulüplerinde yelkencilik ele alındı.

Yelkende milli formayı ilk defa 1936 Olimpiyatları’nda Behzat Bayda, Harun Ülman ve Demir Turgu giydiler.
İstanbul’da ilk yelken yarışları, 1912–1914 yılları arasında İngilizler tarafından yapıldı. İngiliz aileleri kulüpler kurarak yelkencilik çalışmalarını hızlandırırken, Moda, Bakırköy ve Büyükada’da kurulan kulüplerde de yelken ilk defa spor olarak ele alındı.1923 senesinde Yelken, Kürek ve Yüzme dallarını kapsayan Su Sporları Federasyonu’nun kurulması ile tekrar güncelleşmiştir. 1957 senesinde Yelken branşı, Su Sporları Federasyonu’ndan ayrılarak 25 Mayıs 1957’de Türkiye Yelken Federasyonu resmen kurulmuştur. Ancak Türkiyenin 1907 senesinde kurulmuş olan Uluslararası Yat Yarış Birliği’ne üyeliği çok daha önce, 1932 gerçekleşmiştir. Uluslararası Birlik ise, diğer spor teşkilatları düzenlemelerine uyarak, 1996 senesinde adını Uluslararası Yelken Federasyonu (Internartional Sailing Federation = ISAF) olarak değiştirmiştir. Yelken sporuna gönül veren ve öğrenmek isteyenler için bir çok yelken eğitimi veren kulüp kurulmuştur. Başarılı öğrencileri yetiştirip, yelken milli takımına sporcu kazandırmak hedeftir. Bodrum Yalıkavak Yat Kulübü , Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü, Marmara Yelken Kulübü önde gelen yelken kulüplerimizdir. Performansa göre yapılan, yarışın ön planda tutulduğu tekneler de vardır, gezi ve dinlenme amacıyla yapılmış tekneler de. Bu nedenle pek çok çeşit yelkenli tekne vardır. (Optimist, Laser, Pirat, Catamaran)

Yelken Sporunun Faydaları?

 • Yelken sporu, zekâyı ve onun kullanımını geliştirir. Sorumluluk alma yetisini pekiştirir.
 • Yelken sporu, doğa ile barışık dolayısıyla kendisi ve çevresi ile barışık özelliklerde insan yetişmesine ortam sağlar.
 • Yelken sporu, diğer doğa aktivitelerine göre son derece güvenli bir ortam sağlar.
 • Yelken sporu, rekabet ile dayanışmanın bir arada olacağını kanıtlayan ve yaşatan bir spordur.
 • Yelken sporu, yardımlaşma becerisini geliştirir.
 • Yelken sporu, kişiyi geliştirir, olgunlaştırır, özgüvenini yükseltir.
 • Yelken sporu, kurallara uyma özelliklerini geliştirir. Hakkının takipçisi olmasını sağlar.
 • Yelken sporu, sosyalleştirir.
 • Yelken sporu, yaşamda başarılı kişilikler yaratır.
 • Yelken sporu, her yaşta yapılabilir, her yaşta başlanabilir.
MsXLabs.org
-derlemedir.


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç