Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 18 Temmuz 2012  Gösterim: 96.396  Cevap: 13

Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi

virtuecat
27 Ekim 2006 20:50       Mesaj #1
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi
hollandabcf990fk9
Coğrafi Verileri
 • Konum: Batı Avrupa, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya arasında yer alır.
 • Coğrafi konumu: 52 30 Kuzey enlemi, 5 45 Doğu boylamı
 • Haritadaki konumu: Avrupa
 • Yüzölçümü: 41,526 km²
 • Sınırları: toplam: 1,027 km
 • sınır komşuları: Belçika 450 km, Almanya 577 km
 • Sahil şeridi: 451 km
 • İklimi: Ilıman; deniz iklimi, yazlar serin ve kışlar ılıman geçer.
 • Arazi yapısı: Çoğunlukla kıyı bölgesinde alçak ovalar ve düzlükler, güneydoğuda tepelikler yer alır.
 • Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Prins Alexanderpolder 7 m; en yüksek noktası: Vaalserberg 321 m
 • Doğal kaynakları: Doğal gaz, petrol, işlenebilir arazi
 • Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %25
 • daimi ekinler: %3
 • otlaklar: %25
 • ormanlık arazi: %8
 • diğer: %39 (1996 verileri)
 • Sulanan arazi: 6,000 km² (1996 verileri)
 • Doğal afetler: Su baskınları

Sponsorlu Bağlantılar
Nüfus Bilgileri

 • Nüfus: 15,981,472 (Temmuz 2001 verileri)
 • Nüfus artış oranı: %0.55 (2001 verileri)
 • Mülteci oranı: 2.34 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
 • Bebek ölüm oranı: 4.37 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
 • erkeklerde: 75.55 yıl
 • kadınlarda: 81.44 yıl (2001 verileri)
 • Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
 • HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.19 (1999 verileri)
 • HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 (1999 verileri)
 • Ulus: Hollandalı
 • Nüfusun etnik dağılımı: Hollandalı %91, Faslı, Türk ve diğer %9 (1999 verileri)
 • Din: Roma Katolikleri %31, Protestan %21, Müslüman %4.4, diğer %3.6, inançsız %40 (1998)
 • Dil: Flemenkçe
 • Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
 • Toplam nüfusta: %99 (2000 verileri)
Yönetimi
 • Ülke adı: Hollanda
 • Resmi tam adı: Hollanda Krallığı
 • kısa şekli : Hollanda
 • Yerel tam adı: Koninkrijk der Nederlanden
 • Yerel kısa şekli: Nederland
 • İngilizce: Netherlands
 • Yönetim biçimi: Meşruti Krallık
 • Başkent: Amsterdam - Den Haag
 • İdari bölümler: 12 bölge; Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
 • Bağımlı toprakları: Aruba, Hollanda Antilleri
 • Bağımsızlık günü: 1579 (İspanya'dan)
 • Milli bayram: Kraliçe günü, 30 Nisan
 • Anayasa: 1814; bir çok kez yenilenmiştir, son düzenlenme tarihi 17 Şubat 1983
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar
AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), ESCAP (Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


Ekonomik Göstergeler
 • GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 388.4 milyar $ (2000 verileri)
 • GSYİH - reel büyüme: %4 (2000 verileri)
 • GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %3.3
 • endüstri: &.3
 • hizmet: %70.4 (2000 verileri)
 • Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.6 (2000 verileri)
 • İş gücü: 7.2 milyon (2000)
 • Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %73, endüstri %23, tarım %4 (1998 verileri)
 • İşsizlik oranı: %2.6 (2000 verileri)
 • Endüstri: Tarım endüstrileri, metal ve mühendislik ürünleri, kimyasallar, petrol, inşaat, elektrikler, balıkçılık
 • Endüstrinin büyüme oranı: %3.2 (2000)
 • Elektrik üretimi: 85.294 milyar kWh (1999)
 • Elektrik tüketimi: 97.76 milyar kWh (1999)
 • Elektrik ihracatı: 3.97 milyar kWh (1999)
 • Elektrik ithalatı: 22.407 milyar kWh (1999)
 • Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, meyve, sebze, çiftlik hayvanları
 • İhracat: 210.3 milyar $ (2000)
 • İhracat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri
 • İhracat ortakları: AB %78, Orta ve Doğu Avrupa, ABD (2000)
 • İthalat: 201.2 milyar $ (2000 verileri)
 • İthalat ürünleri: Makine ve araçlar, kimyasallar, yakıt, gıda maddeleri, giysiler
 • İthalat ortakları: AB %56, ABD %9, Orta ve Doğu Avrupa (2000)
 • Para birimi: Euro (EUR)
 • Para birimi kodu: EUR
 • Mali yıl: Takvim yılı
İletişim Bilgileri
 • Kullanılan telefon hatları: 9,132,400 (1999)
 • Telefon kodu: 31
 • Radyo yayın istasyonları: AM 4, FM 58, kısa dalga 3 (1998)
 • Radyolar: 15.3 milyon (1996)
 • Televizyon yayını yapan istasyonlar: 21 (1995)
 • Televizyonlar: 8.1 milyon (1997)
 • Internet kısaltması: .nl
 • Internet servis sağlayıcıları: 52 (2000)
 • Internet kullanıcıları: 6.8 milyon (2000)
Ulaşım ve Taşımacılık
 • Demiryolları: 2,739 km (1998)
 • Karayolları: 125,575 km (1998)
 • Su yolları: 5,046 km
 • Boru hatları: Ham petrol 418 km; petrol ürünleri 965 km; doğal gaz 10,230 km
 • Limanları: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Ijmuiden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Vlissingen
 • Hava alanları: 28 (2000 verileri)
 • Helikopter alanları: 1 (2000 verileri)

Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:05 Sebep: Düzenlendi.


virtuecat
28 Ocak 2007 02:12       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi

On birinci yüzyılda Low Countries'te (bugünkü Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un üzerinde bulunduğu bölgede) kontluklar ve dükalıklar kuruldu. On beşinci yüzyılın ortalarında Burgundy Dükalığı bölgeyi hakimiyeti altına aldı. 1555'te İmparator İkinci Charles'in yerine geçen oğlu İspanya Kralı İkinci Philip bölgenin yeni hakimi oldu. Bu olayların seyri esnasında Flemenkler ekonomilerini kurdular ve içte birliği sağladılar.

1568'den itibaren 80 sene süren bağımsızlık savaşına başladılar. 1568'de Hollanda ve Zeeland, 1579'da ise yine Hollanda ve Zeeland başta olmak üzere Utrecht, Groningen, Overissel, Gelderland ve Friesland dahil yedi bölge resmen isyan etti. Birleşip Utrecht birliğini kurdular. İki sene sonra da bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1648'de Westphalia Antlaşmasıyla Seksensene Savaşları sona erdi. Bağımsızlıklarına kavuştular.

On yedinci yüzyılda yeni yapılan keşiflerle zengin hammadde kaynakları bulundu. Bunun etkisiyle Hollanda ekonomik bakımdan güçlendi. Dünyanın sayılı bir ticaret merkezi ve deniz gücü haline geldi. Bundan sonra denizlerdeki hakimiyetini uzun süre korumayı başardı. On sekizinci asırda güneydeki toprakları İspanya ve Avusturya arasında birçok defa el değiştirdi. 1795'te Fransızlar bu bölgeyi hakimiyetleri altına aldılar.

1814'te Napolyon mağlub edilince Hollanda'nın yeni kurucuları tekrar faaliyete geçtiler. Bunlar monarşiye karşı idiler fakat daha önceki yönetimde bulunanları mühim mevkilere getirmeksizin demokrasinin kurulup gelişemiyeceğini biliyorlardı. Kral Birinci William devlet başkanlığına getirildi.

1814'te Hollanda ve Belçika arasında yapılan antlaşmayla Hollanda Birleşik Krallığı altında topraklar birleştirildi. 1830'da Belçika Krallığı kurulunca bu antlaşma sona erdi. 1849'da liberal bir anayasa ilan edildi. Üçüncü William demokratik bir düşünceyle 1863'te Batı Hindistan'daki sömürgelerinde köleliği kaldırdı.

1873'te başlayan savaşlara ilaveten 1894'te Lombok'da bir isyan çıktı. Bu yüzden Hollanda ordusu ciddi kayıplar verdi. Ordunun dağılmasını önleyen General William Vetter, devlet otoritesini yeniden kurdu. Bundan sonra ekonomik ve siyasi yönden zengin ve güçlü bir devlet oldu.

Birinci Dünya Savaşında tarafsız kalan Hollanda, 1940'ta Nazi orduları tarafından muhtemel bir Fransız ve İngiliz işgalini önlemek maksadıyla işgal edildi. Hollanda, Almanlara karşı savunmaya elverişsiz kuzey kesimi terk edip, batıda savunmaya geçti. Fakat Almanlar bir hafta içinde bütün Hollanda topraklarını ele geçirdi. Bu arada Londra'da deniz aşırı bölgeleri yönetmek için bir hükümet kuruldu. Bu hükümet Japonların Endonezya'yı işgal etmesi üzerine Japonya'ya, bir gün sonra da İtalya'ya harp ilan etti.

1942 Haziranında hükümet, tonajları toplamı 2.750.000 tona ulaşan ticaret gemilerini savaşın sona ermesinden 6 ay sonrasına kadar kullanmak üzere ABD ve İngiltere emrine verdi. İşgal esnasında Almanlar bölgede birçok katliamlar yaptı. Bunun yanında 200.000 Hollandalıyı harp sanayiinde çalıştırmak üzere Almanya'ya götürdüler. 4 Mayıs 1945'te Hollanda'daki Alman birlikleri komutanı teslim oldu. Savaş sonunda yapılan istatistiklere ve 1938'deki para değerine göre Hollanda'da 15 milyar guldenlik maddi bir zarar vardı.

İkinci Dünya Savaşından önce güttüğü tarafsızlık politikasından vazgeçerek, Belçika ve Lüksemburgla beraber Fransa ve İngiltere'yle Brussel antlaşmasını yaptı ve sonra NATO'ya girdi. Ortak Pazara da üye oldu.

Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:06 Sebep: Düzenlendi.
Misafir
6 Şubat 2007 23:39       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi

1 - BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER

1999 Yüz Ölçümü 42.000 km2 Nüfus 15.7 milyon Nüfus yoğunluğu 462 kişi/ km2 Kentleşme oranı %84 GSYİH 378,4 milyar $ GSYİH Artış Oranı %3.5 Kişi Başına Düşen Milli Gelir 23.100 $ İthalat 58.5 milyar $ ( Ocak-Eylül 99) İhracat 169.6 milyar $ ( Ocak-Eylül 99) Cari Hesaplar (% GSYİH) %5.9 Tasarruflar (% GSYİH) &.1 Yatırımlar (% GSYİH) %12.4 Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımlar 38.4 milyar$ Hollanda’daki Yabancı Yatırımlar 32 milyar $ İşsizlik Oranı %5.2 İstihdamdaki Artış %2.9 Enflasyon Oranı %2 Bütçe Açığı (% GSYİH) %0.8 EMU deflatörü Borçlanma/ GSYİH oranı %67.7 1$ 2 Hollanda Florini 1 EURO 2.2 Hollanda Florini
Hollanda, köklü ticaret geleneği, Batı Avrupa pazarına giriş kapısı durumundaki coğrafi konumu, ileri düzeydeki ulaşım ve telekomünikasyon imkanlarıyla dünya ekonomisi içerisindeki güçlü yerini korumakta olup, temel ekonomik göstergeleri istikrarlı ve sürdürülebilir yapı göstermektedir.

2-EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dünya nüfusunun % 3.3 ünden az olan nüfusuna rağmen Hollanda 350 milyar $’a yakın dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinin yaklaşık % 3,5’ini gerçekleştirmektedir.1999 yılı rakamlarıyla , ihracatın GSYİH ’a oranı % 55,4 dür.Hollanda’nın ithalat ve ihracat maddeleri incelendiğinde, ürün profillerinin benzerliği dikkat çekici olup, bunun en önemli nedeni bir dağıtım merkezi olan Hollanda’nın dış ticaretinde re- eksport oranın yüksek payıdır.

1999 yılı Ocak – Eylül rakamlarıyla Hollanda ihracatı 169,6 milyar $ olarak gerçekleşmiş olup, bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2,4 lük bir artış göstermektedir. Aynı dönemler itibariyle ithalat rakamları; 158,5 milyar $, artış oranı %2,6 dır. İthalat kompozisyonu incelendiğinde, en önemli ithal kalemlerini; ofis ve bilgi işlem makineleri, nakliye araçları, petrol ürünleri, elektrikli ve elektronik gereçler, demir çelik, makineler, kağıt ve kağıt ürünleri olduğu görülmektedir.Hollanda Avrupa Birliği üyesi olup, AB’ ne yapılan ihracat toplam ihracatının yaklaşık % 85’ ini, ithalat ise toplam ithalatının yaklaşık % 70’ini oluşturmaktadır.Hollanda, ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada’ nın ardından, dünya dış yatırımları sıralamasında, 20 milyara yakın bir yatırım oranıyla 5. sırada yer almaktadır.

3-HOLLANDA-TÜRKİYE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Hollanda dış ticareti incelendiğinde, ticaret dengesinin 1989 dan sonra sürekli olarak Türkiye aleyhine geliştiği gözlenmektedir.1998 yılında Hollanda’ya ihracatımız 889 milyon $, ithalatımız ise 1.446 milyon $’ dır. 1999 yılında ise ihracatımız %4,8 oranında artarak 932 milyon $’a, ithalatımız ise %8,9 oranında azalarak 1.316 milyon $’a düşmüştür.

4 - ÖNERİLER VE DÜŞÜNCELER
Hollanda’nın dış ticaretinde reeksportun yüksek oranı ve Hollanda’da yaşayan Türk nüfusunun varlığı dikkate alındığında, kendi içsel pazarının darlığına rağmen, Avrupa’nın dağıtım merkezi niteliğindeki Hollanda’nın “Türk İhraç” ürünleri için büyük bir pazar potansiyeli arz ettiği görülmektedir.İhraç Potansiyeli Yüksek Ürünler ise,
 • Tekstil sanayi ürünleri,
 • Yaş-kuru sebze meyve,
 • İşlenmiş gıda ürünleri,
 • Kesme çiçek,
 • İnşaat malzemeleri, (özellikle seramik sanayi)
 • Makine sanayi ara malları,
 • Mermer olarak belirtilebilir.
Özellikle, “kesme çiçek”te Türkiye’ ye Hollanda yatırımının çekilmesinin, Hollanda’ da bu konudaki merkez olan Alsmere müzayede bölgesinde Antalya Kesme Çiçek İhracatçılar Birliği’nin bir büro açmasının ve Hollanda’nın pazarından bu yolla pay alınmasının gerektiği düşünülmektedir.

Hollanda’ya yönelik ihracatta ticari herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, çevre ve kalite standardına pazarda büyük önem verilmekte, Türk ürünleri ise hala düşük-orta kalite ve fiyat kategorisinde kabul edilmektedir.Pazarlamadaki diğer önemli bir unsur, dağıtım sisteminin düzenliliği, zamanında ve küçük partiler halinde teslimdir.

İhracatçılarımızın yakındıkları sorunların başında, nakliye fiyatlarının yüksekliği gelmekte olup, daha ucuz olan deniz taşımacılığı istenen düzenliliğe ve seviyeye ulaşamamıştır. Türk ürünleri tekstil ve tarım ürünleri ile sınırlı bir tanınmışlığa sahiptir.Bilindiği üzere, Holanda Türkiye’deki serbest bölgelerdeki faaliyetlerde ve yabancı sermaye sıralamasında ilk sıralarda yer alan bir ülkedir. Teknoloji yaratılması ve trasferine; çeşitli alanlardaki sektörel önderliğe büyük önem veren Hollanda’nın, GAP Bölgesi başta olmak üzere, gelişmekte olan Sanayi Bölgelerine, günümüzün Türk ekonomisinin gelişmelerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde öncelikle makine sanayi, tekno park oluşturulması, gıda işleme, tarımsal üretim ( seralar, kesme çiçek, tohum islahı vb.) sanayinde etkin destek sağlayabileceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, özel sektörün de sermaye ve işletme katılımı ile Rotterdam limanında bir dağıtım, depo ve pazarlama merkezinin kurulmasının, yüksek nakliye, depolama ve dağıtım maliyetlerinin pazar kaybına yol açtığı yaş-kuru sebze meyve, kesme çiçek, inşaat malzemeleri sektörlerimiz başta olmak üzere bir çok ihracatçımız için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Holanda’daki Türk vatandaşları henüz Almanya’daki Türkler gibi sermaye yatırımcısı ve büyük çapta üretim yapan birimler haline gelememiştir. Hollanda’daki Türkler henüz işadamı sıfatından çok zanaatkar ve esnaf niteliğinde olup, yoğunlukla restoran, market, terzi gibi küçük çaplı işletme özelliklerine sahiptirler.Türk sermayesi olarak en önemli unsurlar Türk Bankalarıdır. Düzenli yapıları, eğitimli insan profilleri, ticaret ve finansman konusundaki birikimleri doğrultusunda, Türk girişimcilerine önderlik etmelerinin sağlamasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, Hollanda gibi Türk girişimcilerinin ve üniversite mezunu genç nüfusun mevcut olduğu ülkelerde, Müsteşarlığımız, Ticaret Odaları, Müşavirliklerimiz ve söz konusu ülkelerin Türkiye’deki Ticaret Müşavirlikleri ortak girişimi ile aşağıda belirtilen konularda eğitim seminerleri verilmesi yararlı olacaktır.

 • Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye – AB ticaretine somut etkileri
 • Türk dış ticaret mevzuatı ana hatları
 • AB dış ticaret mevzuatı ana hatları
 • Dış ticaret finansmanı
 • Küçük ve Orta ölçekli sanayiye sağlanan iş imkanları, teşvikler
 • Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Türkiye’deki ekonomi ve ticaretle ilgili kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri.
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:10 Sebep: Düzenlendi.
Misafir
2 Mart 2007 19:02       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi
amsterdam
 • shimPara Birimi: EURO
 • shimKonuşulan Diller:Resmi dil Flemenkçe'dir; İngilizce, Fransızca genelde anlaşılmaktadır,
 • shimUçuş Süresi:3.5 saatshimSaat Farkı:1 saat gerishim
 • shimİklim-Sıcaklık :Ülkede nemli deniz iklimi hakimdir, Yazlar çok fazla olmamakla beraber sıcak olur, Kışları hava soğuk olur, kar yağış beklenebilir, Yıl boyunca yağmur yağışı görülür. Yaz ortalama sıcaklık, 18-20 C° Ortalama Sıcaklık: 9-10 C°
 • Sağlık ile ilgili detaylar : Genel bir sağlık problemi yoktur,
 • shimGiyim : Yıl boyunca yağış olduğu için yağmurluk veya şemsiye bulundurmalısınız. Yazlar ince, shimkışlar ise kalın kıyafetler bulundurmalısınız. Lüks restoranlarda ceket, kravat gerekebilir.shim
TÜRK KONSOLOSLUKLARIshim
 • Türk Konsolosluğu : Jan Everstraat 2514 BS Lahey Tel: (70) 360 4912
ÖNEMLİ TELEFONLAR shim
 • Ülke Kodu: 31shim
 • Amsterdam Schipol Havalimanı: 20 601911shim
 • Polis: 020/622 2222 / 06/112shim
 • Ambulans: 020/555 5555
 • shimAmerican Express: 020/520 7777shim
 • Türkiye'ye Telefon Nasıl Açılır?: 00+90+alan kodu+telefon numarası. Cep telefonlar çalışmaktadır. shim
DİĞER BİLGİLER shim
 • Bankalar: Hafta içi her gün 09.00-16:00. ATM makineleri bütün şehirlerde mevcuttur.shim
 • Müzeler: l0:00-17.00. Birçok müze pazartesileri kapalıdır.
 • Dükkanlar: Pazar hariç 08:30-21:00.shim
 • Voltaj Düzeyi: 220 Volt.shim
 • KDV: Alışveriş. %17.5 vergi vardır, Lüks eşyalarda bu oran artmaktadır.
Bunun için mağazadan alacağınız makbuzu dönerken Hollanda'da ki havalimanında tax-free officer' na onaylatmak gerekmektedir. Küçük meblağlar alanda hemen ödenebildiği gibi bu vergi iadeleri kredi kartlarınıza bir süre sonra işlenir veya adresinize bir çek yollanır.shim

Bahşiş
: Restoranlarda ve kafelerde ücretin %10'u kadar bir Bahşiş hesaba dahildir. Kalan yerlerde Bahşiş size aittir. Örneğin otellerde genellikler taksi çağıran görevliye taksi çağırması için 3 florin verilir.
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:14 Sebep: Düzenlendi.
3 Mart 2007 17:55       Mesaj #5
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
hollandaal2

HOLLANDA,
Avrupa'nın kuzeybatısında, Kuzey Denizi kıyısında yer alan bir ülkedir. Eskiden Ren Irmağı'nın bir halici olan ve sonradan büyük ve sığ bir körfeze dönüşen İjssel Denizi, 30 kilometreden uzun bir setle kapatılarak bir göl haline getirilmiştir. Bu setin deniz tarafında Batı ve Doğu Friz adalan yer alır. Daha güneydeki topraklar, batı yönünde akan geniş akarsularla yer yer bölünür. Bunlar Ren Irmağı ile kollan olan Waal, Lek ve Maas'tır. Bu akarsular ile Schelde Irmağı ağzı arasındaki bölgede büyük Zeeland deltası vardır. Doğu sınırında Al­manya Federal Cumhuriyeti, güneyinde Bel­çika yer alır.
Hollanda'nın kumullarla kaplı olan kıyıları hemen her yerde deniz düzeyinin altındadır.

HOLLANDA'YA İLİŞKİN BİLGİLER

YÜZÖLÇÜMÜ: 41.508 km2.
NÜFUS: 14.615.000 (1987).
YÖNETİM: İki meclisli meşruti monarşi.
BAŞKENT: Amsterdam. Hükümet merkezi Lahey'dir.
DOĞAL YAPI: Ülke, Ren ve Maaş ırmaklarının deltası üzerindedir. Ülkenin yaklaşık dörtte biri deniz düze­yinin altındadır; güneydoğuda birkaç alçak tepe vardır.
BAŞLICA ÜRÜNLER VE SANAYİLER: Sığır ve süt ürün­leri, yumurta, sebze, patates, meyve, çiçek, doğal gaz, demir, çelik, gemi yapımı, makine ve elektrikli aletler, dokuma.
DIŞARIYA SATILAN BAŞLICA ÜRÜNLER: Yumurta, süt ürünleri, metal ve metal eşya, makine, petrol ve petrol ürünleri, dokuma ürünleri, kimyasal madde-İer, elektronik eşya.
ÖNEMLİ KENTLER: Amsterdam, Rotterdam, Lahey, Utrecht, Eindhoven.
EĞİTİM: Çocuklar 6-16 yaşları arasında okul eğitimi görmek zorundadır.

Alçak yerleri gelgitin etkisinden korumak için kıyıya paralel setler yapılmıştır. Bu setler, Hollanda'nın beşte ikisinin deniz altında kal­masını önler. Kıyıdan taşan suyu boşaltmak için sürekli pompalar çalıştırılır. Hollanda'daki yel değirmenlerinin çoğu boşaltma pompa­larını çalıştırmak amacıyla kurulmuştu. Gü­nümüzde, elektrik ve dizel motorları kullanıl­dığı için artık yel değirmenlerine gerek duyul­mamaktadır. Geniş çaplı akaçlama çalışmala­rı sonucu çok sayıda göl ve bataklığın kurutul­masıyla büyük, verimli bir tarım alanı yaratıl­mıştır.
Doğu ve kuzeydoğuda ise çalılık, ormanlık ve köknar korularının oluşturduğu yeşil alan­lar uzanır. İjssel Denizi'nin güneydoğusunda­ki Veluwe bölgesi kumluk ve çoraktır. Ülke­nin güneydoğusundaki Limburg'da tepeler ve kıvrıla kıvrıla akan ırmaklar vardır.
Konya'nın yüzölçümü kadar bir alanı kap­layan Hollanda, kuzeyden güneye 280 km, doğudan batıya 177 kilometredir. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olmasına karşın büyük bir nüfusu barındırır. Frizyalılar, Sak-sonlar ve Franklar'ın karışımından ortaya çıkan Hollanda halkı daha sonra ülkeye gelen çeşitli göçmen topluluklarıyla da karışmıştır. Hollandalılar dinsel ve siyasal baskılar nede­niyle ülkelerinden ayrılmak zorunda bırakılan çok sayıda göçmene ortaçağdan beri kapıları­nı açık tutmuşlardır. Güneydeki illerden Ku­zey Brabant ve Limburg'da halkın çoğunluğu Katolik'tir. Buna karşılık kuzeyde yaşayanlar genellikle Protestan'dır.
Hollanda'da birçok kasaba ve bölgeye özgü geleneksel giysilere rastlanır. Bol pantolon­lar, işlemeli önlüklü uzun etekler, iki yanı kıvrık şapkalar ve tahta ayakkabılar özel günlerde hâlâ giyilir.
Hollanda dilinde (Felemenkçe) birçok ye­rel lehçe vardır. Kuzeybatıda konuşulan Friz-ce'de, İngilizce'ye benzeyen birçok sözcüğe rastlanır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ko­nuşulan Afrikaner dilinde ise çok sayıda Felemenkçe sözcük bulunmasına karşın, dil­bilgisi kuralları farklıdır.

Kentler, Tarım ve Sanayi

Hollanda'nın başkenti ve en büyük kenti olan Amsterdam kanallarla ayrılan birçok adadan oluşur. İjssel Denizi'ne yakındır. Kuzey De-nizi'ndeki İjmuiden limanına bir kanalla bağ­lanmıştır (bak. Amsterdam). Büyük kentlerin çoğu 12. yüzyıldan kalmadır. Limburg'un başkenti olan Maastricht gibi güneydoğuda kalan bazı kentler ise daha da eskidir. Yöne­tim merkezi olan Lahey (Den Haag), büyük bir liman kenti olan Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Eindhoven ve Groningen en önemli kentleridir.
Tuğla duvarları, kırmızı kiremit çatılanyla kanallar boyunca sıralanan evleri, renkli cam­larla bezeli özenli yapılan, akarsuları, kanal-lan, ağaçlı caddeleriyle Hollanda'nın kentleri olağanüstü temiz, canlı ve çekicidir. İleri bir sanayi ülkesi olan Hollanda'da kentlerin ula­şım, konut, ısınma gibi sorunlan büyük ölçü­de çözümlenmiştir. Yerel yönetim düzeyinde çok geniş yetkiye sahip olan belediyelerin başında hükümetin atadığı bir belediye başka­nı bulunur. Belediyeler kendi yetki sınırlan içinde özerktir. Hollanda'da sosyal hizmetler gelişkin ülkeler içinde oldukça ileri düzeyde­dir. Tüm yurttaşlann yanı sıra, göçmen işçi ya da siyasal göçmen konumundaki insanlar için de sağlık sigortası, işsizlik yardımı, çocuk yardımı gibi olanaklar sağlanır. Nüfusun ta marnına yakını okuryazardır. 1575'te kurulan Leiden, 1614'te kurulan Groningen, 1636'da kurulan Utrecht üniversitelerinden başka Limburg, Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam gibi kentlerde de üniversite vardır. Yaşlı nüfusun son yıllarda yoğunluk kazandığı Hol­landa'da nitelikli huzurevlerinin sayısı gide­rek artmaktadır.
Hollanda'da tarım önemlidir. Şekerkamışı, patates, çavdar ve buğday yetiştirilir. Süt ve süt ürünleri daha büyük önem taşır. Siyah beyaz Holstein-Friesian sığırları yıl boyunca çayırlara yayılır. Edam, Gouda ve Leiden'in peynirleri ünlüdür.
Kumulların gerisinde, Lahey'den Haar-lem'in kuzeyine kadar, başta lale olmak üzere çeşitli çiçek tarlalarına ve seralara rastlanır. Nisanda bu tarlaları göz alabildiğine kırmızı, turuncu ve sarı çiçekler örter. Dış ülkelere uçakla çiçek soğanı, taze çiçek, meyve ve sebze gönderilir. Özellikle Zeeland ve İjssel Denizi çevresinde balıkçı köyleri ve kasabala­rı vardır. En çok avlanan balık ringadır.
Amsterdam'a doğru uzanan kanalın girişinde­ki İjmuiden en büyük balıkçı limanıdır. Rot­terdam ise Avrupa'nın en işlek limanıdır.
Eskiden zenginliği ticaret ve taşımacılığa dayanan Hollanda'da 19. yüzyılın sonunda sanayi birinci sıraya geçti. Ülke maden bakı­mından yoksuldur. Kuzeydoğuda, Gronin-gen'de doğal gaz yataklarının bulunması geliş­meyi büyük ölçüde etkilemiştir. Aynı bölgede küçük petrol yatakları da bulunur. İjmuiden'deki büyük demir-çelik işletmelerinde dışardan satın alman demir işlenir. Gemi ve makine yapımı önemli sanayi dallan arasında­dır. İjssel Denizi'nin doğusunda Tvvente böl­gesinde pamuklu dokuma, Eindhoven yakın-lannda keten ve Lahey çevresinde yünlü giyim sanayisi gelişmiştir. Eindhoven'de elek­trikli araçlar, telefon ve radyo da yapılır. Aralarında Shell, Philips ve Unilever olmak üzere çok sayıda çokuluslu büyük şirketin kuruluş yeri Hollanda'dır.Hollanda'nın başlıca ürünleri arasında siga­ra, çikolata, bira ve jenever adlı Hollanda cinisayılabilir. Delft'deki mavi ve beyaz porselen işçiliği ve Amsterdam'daki atölyelerde yapı­lan zarif elmas takılar gibi, jenever de çok eskiden beri ünlüdür.
Hollanda büyük ticaret filosu da önemli bir gelir kaynağıdır. Dış ülkelerden satın alınan hammadde ve besin maddelerinin bedeli, tanm ve sanayi ürünlerinin yanı sıra, bu yoldan elde edilen kazançla dengelenir. De­nizaşırı keşiflerin ve deniz ticaretinin Hollan­da'nın gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bugün de Hollanda'da tanker, yolcu ve yük gemilerinden başka, yük taşımacılığının önemli bir bölümü kanal ve akarsularda işleyen mavnalarla yapılır. Suyollarının bakı­mına büyük önem verilir. Karayolları ve demiryolları da bakımlı ve işlektir. Ülke çok engebesiz olduğundan en çok kullanılan ula­şım aracı bisiklettir. Birçok kentte özel bisik­let yollan vardır. Hollanda Kraliyet Havayol­ları (KLM) büyük bir uluslararası havayolu şirketidir. Hollanda'nın uluslararası iki hava­limanı vardır. Bunlardan biri Amsterdam'da­ki Schipphol, öbürü ise Rotterdam'daki Zes-tienhoven'dır.

Tarih

Hollanda, günümüzde Belçika ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks ülkelerini oluştu­rur. Ortaçağda bu bölgede Katolik Kilisesi'ne ya da soylulara ait küçük devletler vardı. Bazı devletler ise bağımsızdı. 16. yüzyılda bölge, Avusturya ve İspanya'yı da yöneten Habs-burg hanedanından krallann egemenliği altı­na girdi. II. Felipe tahta geçtiğinde Protestan-lar'a baskı uygulamaya başladı; 1567'de kar-şıtlannın direnişini kırmak için Alba dükünü görevlendirdi. Hollandalılar Oranje Prensi Sessiz Willem adlı genç bir soylunun önderli­ğinde Alba düküne karşı ayaklandılar. Güçlü bir direniş sonucunda, 1579'da kuzeydeki yedi eyalette Utreeht Birliği adı altında ba­ğımsız bir Protestan cumhuriyeti kuruldu. Güneydeki eyaletler ise (günümüzdeki Belçi­ka'yı da kapsamak üzere) II. Felipe'ye ve Katolik dinine bağlı kaldı.
17. yüzyılın başlanndaki keşif gezilerinin sonucu olarak Hollandalılar Rusya, Brezilya, Batı Hint Adaları, Hindistan, Cava, Çin ve Japonya ile ticaret yapmaya başladılar ve bütün dünyada çok sayıda sömürge ele geçir­diler. Hollanda Avrupa'nın ticarette önde gelen uluslarından biri oldu. Ticaret Anvers ve Amsterdam gibi kentlere büyük zenginlik sağladı. Bu gelişme İngiltere ve Doğu Hint Kumpanyası ile rekabete yol açtı ve sonuçta iki ülke arasında üç kez deniz savaşı yapıldı. Fransa ise Hollanda'yı karadan işgal etmeye kalktı. Hollandalılar topraklarına sahip çıktı-larsa da, İngiltere ile yapılan dördüncü savaş­ta (1780-84) yenilerek denizaşırı bölgelerdeki sömürgelerinin birçoğunu yitirdiler.
Fransız Devrimi'ni doğuran düşünceler 1795'te Hollanda'da da yayılmaya başladı ve bu Fransa ile yakın ilişki içinde bir cumhuri­yetin kurulmasıyla sonuçlandı. Daha sonra 1810'da İmparator I. Napolyon, ülkeyi Fran­sız İmparatorluğu'na bağladı. Napolyon taht­tan düşünce, 1815'teki Viyana Kongresi'yle Hollanda ve Belçika, Oranje hanedanının yönetimi altında bir krallık oldu. Öte yandan, 1830'da da Belçikalılar kendi krallıklarını kurdular.
I. Dünya Savaşı sırasında Hollandalılar tarafsız kaldı, yani tarafların hiçbiriyle işbirli­ği yapmadılar. 10 Mayıs 1940'ta Almanya, Hollanda'ya saldırıp dört günde ülkenin tü­münü işgal edene kadar, II. Dünya Savaşı'n­da da tarafsızlıklannı korudular. Bunun üze­rine, Hollanda krallık ailesi Londra'ya gitti ve orada geçici bir Hollanda hükümeti kuruldu. 1942'de Japonlar, Doğu Hint Adalan'ndaki
Hollanda sömürgelerini (bugün Endonezya) işgal ettiler. Almanlar'a karşı Müttefikler'le birlikte Hollanda orduları savaşırken, Hollan­da yeraltı direniş örgütü de harekete geçti. Ülkedeki toplam Yahudi nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan 100 binin üstünde Hollandalı Yahudi toplama kamplarında öl­dü. Yaklaşık 500 bin Hollandalı işçi Almanya' ya çalışma kamplarına gönderildi.
Savaştan sonra Hollandalılar yakılıp yıkılan ülkelerini onarmaya giriştiler. Tarafsızlık po­litikasına son vererek Birleşmiş Milletler'e ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye oldular. Hollanda'nın Doğu Hint Adalan'ndaki sömürgesi Endonezya, 1945'te bağımsızlığını ilan ettikten beş yıl sonra tam bağımsızlığını kazandı. 1975'te de Surinam bağımsızlığını ilan etti. Batı Hint Adaları'nın bazıları Hollanda yönetimi al­tında kaldı. Hollanda aynı zamanda Ortak Pazar'ın kurucu üyelerinden biridir.
Hollanda parlamenter sistemle yönetilen bir krallıktır. Parlamento, üyeleri il meclisle­rince seçilen bir senato ve üyeleri genel oyla seçilen bir meclisten oluşur. Meclis ve senato Lahey'de toplanır.

Sanat ve Bilim

Hollanda dili dünyanın belli bir bölgesinde konuşulduğu için başka dillere çevrilmedikçe edebiyat yapıtlannın yaygınlaşması mümkün olmamıştır. Joost van den Vondel (1587-1679) eskiden yaşamış en büyük Hollandalı şair ve oyun yazandır. Öbür Hollandalı şair­ler arasında Jacob Cats (1577-1660), Pieter Hooft (1581-1647) ve Constantijn Huygens (1596-1687) sayılabilir. Yakın geçmişte Louis Couperus'un (1863-1923) romanları, çağdaş Avrupa edebiyatının en yetkin yapıtlan ara­sında yer aldı. Dünyanın en büyük bilginlerin­den biri 16. yüzyılda yaşamış olan Desiderius Erasmus'dur. Ün­lü düşünür Spinoza da (1632-77) Hollandah'dır.
Hollanda dünya çapında ressamlanyla tanı­nan bir ülkedir. Bu ressamlann yapıtlarının sergilendiği müzeler önünde sanat severler uzun kuyruklar oluşturur. Hollanda'da ilk akla gelen adlardan Rembrandt, Jan van Eyck, Jan Vermeer Hieronymus Bosch,
Frans Hals, Vincent van Gogh ve Piet Mon-drian'dan başka pek çok anılmaya değer ressam yetişmiştir.
Dünyaca ünlü Hollandalı bilim adamları arasında astronom Christiaan Huygens (1629-95) ve doğa bilimci Antonie van Leeuwenhoek'tan (1632-1723) başka, uluslararası ya­salara ilişkin kitabıyla çağdaş uluslararası hukukun temellerini atan hukukçu Hugo Grotius'u (1583-1645) anmak gerekir. Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki Barents Denizi'ne adı verilen Willem Barents (1550-97) ve Tasmanya ile Yeni Zelanda'yı keşfeden Abel Tas­man da Hollandalı'dır.

MsxLabs & TemelBritannica
Son düzenleyen asla_asla_deme; 31 Ekim 2008 14:17
BARIŞ
7 Nisan 2007 18:02       Mesaj #6
BARIŞ - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda'da Halkın Katılımı

Hollanda Kıyıları
Hollanda; yoğun nüfusa sahip ve bu nüfusunun yaklaşık %60 oranı kıyı alanlarında yaşayan deniz seviyesine yakın (düşük) kotlarda olan bir ülkedir. Ülke, Kuzey Denizi, Almanya ve Belçika ile sınırlanmıştır. Kıyının güney kesimi (Belçika sınırı ve Rotterdam yakınındaki Hoek van Hollanda arası) Rhine, Meuse ve Scheldt nehirlerinin deltalarını içine alır. Hoek van Hollanda ve Den Helder arasındaki kıyı çizgisi süreklidir, ancak eski Rhine nehri ağzı ve "Hondsbossche Zeeweering" yapay deniz savunma yapısı noktalarında kesiklik vardır. Den Helder ve Alman sınırı arasında Wadden Denizi'nin Hollanda'ya ait bölümü yer alır. Hollanda kıyıları, Fransanın kuzey kıyısından (cap Blanc Nez) Jut Land'daki Danimarka kıyılarına kadar uzanan daha büyük bir kıyı sisteminin bölümüdür.
Hollanda kıyı bölgesinin düşük kotlu bir doğaya sahip olusu; fırtınalar ve deniz seviyesindeki yükselmelerle birleşince, bölgeyi kıyı taşkınları ve erozyon açısından hassas bir duruma dönüştürmektedir. Deniz seviyesi altında bulunan ülkenin büyük bir kesimi, taşkınlara karşı doğal ve yapay birimlerden oluşan bir kıyı savunma yapısı ile korunmaktadır. Çağlar boyunca bu düşük kotlu bölgede yaşayan kişiler, denizden gelen tehditlere karşı sonsuz bir sıkıntı ile yüzyüze kalmaktadırlar. Bu nedenle, arazi ıslahı (denizden kazanım), taşkın koruma sahaları yapımı (polder), sedde inşaatı ve deniz seviye kontrolü ile ilgilenmek zorunda kalmışlardır. (Karel Van der Mullen, 2001). Kıyı alanındaki Hollanda yerleşimleri; neredeyse yarısını barajlar ve seddelerin koruduğu 451 km.lik kıyı çizgisi boyunca, Dünya'daki en kapsamlı kıyı savunma sistemini kullanmaktadır. 1990 yılından bu yana kıyı politikası, kum beslemesi yoluyla daha fazla toprak kaybını önleyerek kıyı çizgisini korumaktır. Bu politika bugüne kadar başarılı olmuştur. Bununla birlikte gelecekte, deniz seviyesindeki yükselmeler ve kıyı bölgesinde aşırı kentleşme yüzünden sorunlar ortaya çıkabilir.

Haringvliet Barajındaki boşalım kanalları. Bu baraj, Rhine, Meuse ve Scheldt Deltasındaki eski bir haliç olan Haringvliet'i Kuzey Denizi'nden bloke etmektedir. Boşalım kanalları, tatlı su gölündeki fazla suyu denize deşarj etmek için kullanılır. Hükümet halihazırda, orjinal ekosistemin restorasyonu için, deniz suyunu küçük boyutlarda olmak üzere, tekrar Haringvliet Barajına girmesine karar vermiştir.

Hükümet türü
Hollanda Hükümeti; bir başbakan ile yönlendirilen bir ulusal hükümeti içeren anayasal monarşidir. Başbakan'a, bir kabine (Bakanlar Kurulu) yardımcı olmaktadır. Hükümetin yasama kolu, halk oyu ile oluşturulan il konseylerince seçilen ilk meclis ve doğrudan halk oyu ile seçilen ikinci meclis olmak üzere ikili bir yapı gösterir. Yasaların yönlendirilmesi ise Yüksek Mahkeme (the Supreme Court) tarafından yapılmaktadır. Hollanda'da 12 il ve yaklaşık 500 adet belediye bulunmaktadır. Uzun yıllar boyunca Hollandalılar, çevresel konularda karar verme ve genel yönetimde bütün ilgili grupların aktif Katılımına ve geniş müzakerelere açık olan, 'polder' (seddelerle korunmuş alan) denilen bir yönetim modeli ile ünlü olmuşlardır. Kıyı yönetimi ile ilgili olarak faaliyetler, il yönetiminin denetimi altındaki Su Dairesi ve Belediye seviyesinde başlatılmaktadır. Ulusal hükümet, istikrarlı bir tarzda 'kontrolör' (denetimci) rolünü yerine getirmektedir. Ayrıca, büyük nehirleri ve Kuzey Denizi gibi ulusal nitelikteki suları yönetir ve çatışmaların çözülmesine hizmet eder.

NASIL BAŞLADI
Hollanda'da kıyı yönetimine halkın katılması sürecinde, düzenli bir kronolojik yol izlenmemiştir. Gerçekte, diğer birçok ülkede, insanlar bu haklar için kendileri ile en kararlı biçimde savaşmak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda iki önemli olay, anlatmaya değer bulunmaktadır. Birincisi; Friesland il yetkililerince iki adet barajı kullanarak, Ameland Adasını ana karaya bağlamak için tasarlanan bir plandır. Bu plan Hollanda Su Yönetimi ve Ulaşım Bakanlığı için önemliydi. Çünkü; Zuyder Zee / IJsselmeer 'in kısmen ıslahatını kapsayan " Zuiderzeewerken ", olarak da bilinen çalışma bitirilmeye yakındı. Ayrıca, bu çalışma, IJsselmeer (Afsluitdijk) Barajının kuzeyindeki (Wadden Denizi) deniz sahasını da dahil eden çok daha kapsamlı planın da bir parçasıydı. Ancak insanlar, bu plana karşıydı. Sayısı 50.000 kişinin üzerinde olan vatandaş kitlesi ve birçok örgüt, bölgesel ve ulusal yetkililere protesto mesajları göndermişti. Ulusal ölçekteki bir halk Katılımı, özellikle Bakanlık için ciddi bir sorun olmuştu.

1968 yılının başında Su Yönetimi ve Ulaşım Bakanlığı; tamamen ve kısmen yapılacak bir ıslahatın olumlu ve olumsuz yönlerini, koordineli bir araştırma ile inceleyecek olan, çok yönlü bir komisyonun kurulmasını önermişti. 4 yıl sürmüş olan bu çalışma; 'basit' bir sonucu vurgulayan 'değerli' bir bilgiyi içermekteydi:
-Wadden Denizi, önleme ve koruma için ıslah edilmemeliydi !
Özellikle karar-verme süreci üzerindeki kamu etkisini ilgilendirdiği için, Hollanda kıyı politikasında bir dönüm noktasına işaret eden ikinci bir olay ise; Zeeland ilinde bir baraj inşaa ederek, Eastern Scheldt'i Kuzey Denizinden tamamen bloke edecek ve hükümet tarafından önerilmiş olan plandı. Bu plan, taşkın endişesi ve güvenlik açısından gerekli görülmüştü. Çünkü 1953 yılındaki zorlu bir fırtına, kabaran dalgalarla Hollandanın güney-batı parçasını kapsayan geniş bir sahayı sular altında bırakarak; birçok kıyı yerleşimini ve tarımsal alanları yok etmiş ve yaklaşık 2000 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Etki olarak bu barajın, gelecekteki taşkınlara karşı etkin bir bariyer olarak hizmet etmesi beklenmekteydi. Ayrıca bu baraj, haliç habitatının değerli ekosistem karakteristiklerinin yok olması anlamına da gelmekteydi. Kamu, yine bu planın karşısında yer almıştı. Protesto mesajları ve yürüyüşleri sayesinde halk, Hükümetin tüm projeyi tekrar-değerlendirmesini sağlamıştı. Daha sonra, 'tamamen bloke edici bir sistem' düşüncesi bir kenara bırakılarak, bunun yerine aynı yerde, ekstrem hava ve Kuzey Denizi koşullarında kapatılabilecek olan bir 'açık baraj' inşaa edildi. Bu proje, ilk plandan yaklaşık olarak 70 kere daha maliyetli olmasına karşın yine de tercih edilmişti.

Yukarıda belirtilen iki olayda olduğu gibi, ilgili grupların erken katılması ile, Hükümetin çevresel karar-vermedeki tüm süreci tekrar değerlendirilmesine imkan veren olaylar zinciri harekete geçirilebilmiştir. Bir beklentiden daha çok bir kural olarak; özellikle kitlesel protestolar üretebilecek olan önemli kararlarda Hükümet, insanlara mümkün olduğunca kapsamlı olarak danışılmasını temin etmelidir. Yıllar geçtikçe kıyı yönetimine halkın Katılımı konusunda; politikalar, stratejiler ve deneyimler giderek artmıştır.

" Maeslantkering " ( Ref: Internet ), nihai bir 'delta koruma' çalışmasıdır (Deltaworks). Rotterdam Limanı ana ulaşım kanalı üzerinde konumlandırılmış olup, genellikle açık olarak işletilir. Her 50 yılda bir meydana gelen şiddetli fırtınalara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Kıyı Yönetiminde Halkın Katılımı Araçları
Politikalar
Kıyı alanları yönetiminde halkın Katılımı stratejileri ve politikaları arasında daima belirgin ayrımlar yoktur. Bu çalışmada, kendi varlığını meşru ve kanuni gerekliliklere borçlu olan 'halkın katılım mevzuatı', 'politikalar' olarak test edilmektedir.
Oysa diğer taraftan, politika planlayıcıları ve uygulayıcıları, STÖ'ler, yerel halk ve diğerlerinin inisiyatifleri ile gelişen unsurlar ise, 'stratejiler' kapsamında dikkate alınmaktadır.

 • Kurumsal Düzenlemeler
 • Yasal mevzuat
 • Bilgiye erişim ve Halkın Katılımı
 • Adalete erişim
 • Çevresel etki değerlendirme Stratejiler ve mekanizmalar
  Danışma-Katılma Süreçleri
  STÖ hareketi

  Avrupa'daki Halkın Katılımı için çeşitli mekanizmalar, BKAY sürecindeki 'BKAY Katılımı' üzerine olan bir 'Avrupa Birliği Gösterim Programı' ( Ref: Internet ): Mekanizma ve gerek duyulan mevzuat (s.98) içende sunulmaktadır. Hollanda'daki en güncel mekanizmalar aşağıda belirtilmektedir:
  • Atölye çalışmaları/ Odak Grupları
  • Şebeke oluşturma
  • Ortaklık
  • Tarafsız Hizmet
  • Çatışmaların çözülmesi
Ulaşılan sonuçlar
Tartışılan yöntemler; ayrıntılı değildir ancak bunlar, hangi stratejilerin şu ana kadar karşıt olan işbirliğini, rizikolu bir beraberliğe dönüştürmekte kullanılabilir olduğunu, doğru bir şekilde ifade etmektedir. Aslında halkın Katılımında kullanılan çok çeşitli stratejiler arasında, belirli bir ayrım bulunmadığı hususu burada yinelenmelidir. Çoğu araçlar; diğerlerinin gölgesinde kalan niteliktedir veya birinin ya da daha fazlasının bütünleşik bir kombinasyonudur. Diğer hallerde, bir mekanizma ile başlayıp daha sonra da bir diğerini kabul etmek; en iyi yol olmaktadır.
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:17 Sebep: Düzenlendi.
P.u.S.u
3 Haziran 2007 10:31       Mesaj #7
P.u.S.u - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda (Netherlands) ve Hollanda Tarihi
Hollanda Antilleri (Hollandaca: Nederlandse Antillen), eski adıyla Hollanda Batı Hint Adaları, Karayip denizinde iki ada topluluğu olarak Küçük Antiller'in bir parçası olup Hollanda Kırallığının özerk bir bölgesini oluştururlar. Adaların ekonomileri genellikle turizm, kıyı bankacılığı ile petrol rafinerilerine (Aruba , Kurasao'da) dayalı olup, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığının da önemli bir gelir kaynağı olduğu öne sürülmektedir.

Geçmiş

Adalar önce İspanya, sonra da 17. yüzyılda Hollanda sömürgeleri olmuşlar, Hollanda Batı Hint Ortaklığınca Afrika'dan Amerika'ya köle taşımacılığında aktarma noktaları olarak kullanılmışlardır. Bu durum köleliğin yasaklandığı 1863 yılına dek sürmüştür.

1954 yılında, adalar sömürge konumundan Hollanda Krallığına bağlı özerk bölgeler konumuna yükseltilmişlerdir. Aynı krallığa bağlı Hollanda ile sözde eşit konumda olmalarına karşın, altyapı, yaşam standardı, sağlık güvencesi gibi konularda Hollanda'dan çok gerisindelerdir. Son yıllarda turizme bağlı olarak hızlı gelişme göstermelerine karşın, Hollanda'nın yardımları gelirlerinde önemli yer tutar. Aruba adası 1986 yılında Hollanda Antilleri'nden ayrılıp, doğrudan Hollanda Krallığının özerk bölgesi olmuştur. Öteki adalar da zaman zaman konumlarını sorgulamakta, tam bağımsızlıktan, özerkliğin bile olmadığı "Hollanda ili" olmaya kadar değişen seçenekler tartışılmaktadır.

Politika

Ülkenin baş yöneticisi yerel olarak vali tarafından temsil edilen Hollanda kral ya da kraliçesidir., Vali, yerel bakanlar kuruluna da başkanlık yapar. Yasama ise iki düzeyde yapılır; üst düzeyde, her adanın bir yetkilisinin bulunduğu Hollanda Antilleri bakanlar kurulunca, yerel olarak ise her adanın kendi bakanlar kurulunca.


Hollanda Antilleri'nin Gelecekteki Konumu

2004 yılında Hollanda Antilleri ile Hollanda'nın oluşturduğu bir kurul Hollanda Antilleri'nin gelecekteki konumu konusunda bir yazanak hazırlamıştır. Kurul yazanakta, Hollanda Krallığının tüzüğünün Hollanda Antilleri'nin kaldırılması yönünde değiştirilmesini salık vermiştir. Oneriye göre Hollanda Krallığına bağlı iki yeni özerk bölge oluşturulmalıdır; Kurasao ile Ermiş Martin. Bonaire, Saba ile Ermiş Eustatius ise doğrudan (kendisi de Hollanda krallığına bağlı olan) Hollanda'ya bağlanmalıdır.
8 Nisan 2005'de yapılan %54 katılımlı halkoylamasında, Kurasao'lılarin %70'i Kurasao'nun özerk bölge olarak (arada Hollanda Antilleri olmadan) Hollanda Krallığına bağlanması, %23'ü ise doğrudan (bir ili olarak) Hollanda'ya bağlanması yönünde oy kullanmışlardır. Bu halkoylaması bağlayıcı olmasına karşın uygulanma tarihi yönünde daha açıklama yapılmamıştır. Ermiş Eustatius'da ise yaşayanların %76'sı şu andaki durumu koruyarak, Hollanda Antilleri'nin parçası olarak kalmak istediklerini belirtmişlerdir.
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 18:18 Sebep: Düzenlendi.
Misafir
13 Mart 2008 17:06       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Hollanda - Hollanda Resimleri

9052xl7
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 15:56
29 Eylül 2008 21:12       Mesaj #9
DERF_YORK - avatarı
Üye
Hollanda - Hollanda Resimleri

Hollanda (Nederlands) Şehirlerinden Tiilburg

1189861 Oude Markt in Tilburg Tilburg

Çatısı Hilal, AY YILDIZ olan Sülemaniye Camisi, Tiilsburg'dadır.

tilburgsleymaniyecamiibb2

station tilburg

Heuvel Tilburg 11 mei 06 011

Tiilburg Üniversitesi

dep economics

Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 16:00
29 Eylül 2008 21:23       Mesaj #10
DERF_YORK - avatarı
Üye
Hollanda - Hollanda Resimleri

Burası da Hollanda (Nederlands) Şehirlerinden Den Haag


G0109 23520 20Den haag

Skyline Den Haag

02 den haag

Burasıda Rotterdam'daki Küp Evler

800px HOLLANDA RotterdamHSB 2837629

1012ss4
Son düzenleyen Mira; 18 Temmuz 2012 16:01Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç