Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 26 Ekim 2016  Gösterim: 13.925  Cevap: 5

Trabzon Rum Devleti (Trabzon İmparatorluğu)

1 Mart 2009 13:25       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

TRABZON RUM İMPARATORLUĞU

Ad: trabzon imp.jpg
Gösterim: 648
Boyut: 49.1 KB

latinler'in İstanbul'u ele geçirmeleri üzerine Doğu Karadeniz bölgesinde Komnenos sülalesince kurulan devlet (1204 -1461).

Sponsorlu Bağlantılar
Dördüncü haçlı seferi sırasında (1202 -1204) İstanbul'u işgal eden Latinler, burada Latin imparatorluğu'nu kurdular. Bunun üzerine yakınlarıyla birlikte İstanbul'dan kaçan bizans imparatorluk ailesinden Aleksios Komnenos, Ereğli'den Batum'a kadar uzanan kıyı şeridini ele geçirmeyi başararak Trabzon Rum imparatorluğu'nu kurdu ve başkent seçtiği Trabzon'da Aleksios Komnenos I unvanıyla tahta çıktı (1204).

Bu imparatorluğu kendi kurduğu devlete rakip olarak gören İznik rum imparatoru Theodoros Laska- ris I, Anadolu Selçukları'yla anlaşıp Aleksios Te karşı savaşıma girişti. Amasra ve Ereğli'yi alan Selçuklular, Trabzon'u kuşattılar; Sinop'u savunmaya çalışan Aleksios, kentle birlikte Anadolu Selçuklu hükümdarı izzettin Keykâvus Tin eline geçti (1214). Selçuklular'a her yıl belirli miktarda haraç vermek ve imparatorluğunun sınırlarını Yeşilırmak ile Terme çayı arasında kalacak biçimde daraltmak koşuluyla tutsaklıktan kurtularak özgürlüğüne kavuştu. Ancak, Trabzon Rum lmparatorluğu'nun Selçuklular'a bağlılığı Kösedağ savaşı'na (1243) kadar sürdü.

Anadolu, Moğollar'ın yönetimi altına girince, imparatorluğu bu kez de İlhanlIlar haraca bağladılar. Anadolu' da İlhanlI etkisinin gücünü yitirmesi sonucu imparatorluk türkmen beyliklerinin sak dırılarına uğradı, ioannes II döneminde (1280 -1285) Giresun, Ordu ve Ünye yöreleri Türkmenler’in eline geçti. Kız kardeşi Maria'yı akkoyunlu beyi Kara Yülük Osman'la evlendiren Aleksios III (1349-1390), böylece en güçlü türkmen beyliklerinden biri olan Akkoyunlular'la akrabalık kurarak sınırlarını güven altına aldı. Ancak bu kez de OsmanlIlar Trabzon sınırına kadar ilerlediler.

Murat II döneminde (1421-1451) Trabzon Rum imparatorluğu Osmanlılar'a yıllık vergi vermeyi kabul etti, imparator İoannes IV, güzelliğiyle ünlü kızı Katerina'yı akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’la evlendirip onun korumasına girerek osmanlı egemenliğine karşı önlem aldı (1456). Onun ölümü üzerine (1458) yerine geçen yeğeni ve son Trabzon rum imparatoru David Komnenos, eniştesi Uzun Hasan'a güvenerek Osmanlı devletine ödediği yıllık vergiyi kestiği gibi, daha önce verilenleri de elçiler aracılığıyla geri istedi; ardından da bizans tahtında hak iddia edip Papalık ve öteki avrupa devletleriyle Osmanlılar'a karşı bir ittifak oluşturmaya çalıştı (1459). Bunun üzerine Trabzon seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet, imparatorun kapandığı Trabzon kalesini karadan ve denizden kuşattı. Uzun Hasan'ın tarafsız kaldığını gören ve hiçbir yerden yardım alamayacağını anlayan David Komnenos, sonunda Türkler’e teslim oldu ve böylece 257 yıllık Trabzon Rum imparatorluğu ortadan kalkarak osmanlı topraklarına katıldı (1461).

ltabaon vt havalisi ademi merkeziyet cemiyeti, türk siyasal derneği. Ulusal Kurtuluş savaşı’na karşı İstanbul'da kuruldu (1919). ittihat ve Terakki cemiyeti'ne karşı çıkmak, Trabzon ve yöresinde bağımsızlık sağlamak amacını taşıyan derneğin kurucuları şunlardı: Şatırzade Haşan Hicabi (başkan), Muhsinpaşazade Ethem, Dervişkaptanzade Necati, Süleyman Sudi, Esat, Kâmil, Mehmet, Besim ve Şükrü beyler. Bir gelişme gösteremeyen dernek, Hürriyet ve itilaf fırkası'na katılarak kendisini feshetti (26 eylül 1919).
Kaynak: Büyük Larousse
BAKINIZ Trabzon


Son düzenleyen Safi; 26 Ekim 2016 01:41
Benzer Konular:


26 Aralık 2012 15:10       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam
Ad: Trabzon Rum Devleti (Trabzon İmparatorluğu)2.jpg
Gösterim: 509
Boyut: 79.0 KB
TRABZON RUM İMPARATORLUĞU

Merkezi Trabzon olmak üzere kurulan Rum devleti. IV.

Haçlı Seferi'nin sonunda Bizans'ın Lâtinlerin eline geçmesi üzerine buradan kaçan imparator ailesinden Komnenoslar tarafından kuruldu (1204). İlk İmparator Aleksios Komnenos, Gürcü Kraliçesi Thamara'nın yardımıyla Trabzon'u ele geçirdi ve sınırlarını kısa sürede Batıda Karadeniz Ereğlisi'nden doğuda Batum'a kadar genişletti. Fakat yine Lâtin istilâsından kaçarak İznik'te bir Rum İmparatorluğu kuran III. Aleksios ile mücadeleye girişti.

Başlangıçta ele geçirdiği toprakların tümünü uzun süre elinde tutamadı. İznik Rum İmparatoru I. Theodoros Laskaris, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Keyhüsrev ile anlaştı. Bunun üzerine Selçuklular, Trabzon'u kuşattılar. Aleksios'un elindeki Amasra ve Ereğli'yi aldılar, İmparatoru tutsak ettiler. İmparator, vergiye bağlanarak bağışlandı. İmparatorluk, siyasî ve askerî bakımdan hiçbir zaman ciddî bir güç olamadı.

Kuruluşundan itibaren Anadolu'da, özellikle de Doğu Anadolu'da kurulan Türk devletlerine vergi vermek zorunda kaldı. Ancak işlek ve zengin bir liman olan Trabzon sayesinde varlığını koruyabildi. Fatih Sultan Mehmet döneminde bu devletin toprakları Osmanlı topraklarına katıldı (1461).

MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 25 Ekim 2016 18:53
25 Ekim 2016 13:03       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Trabzon İmparatorluğu


PONTOS DEVLETİ TRABZON RUM İMPARATORLUĞU olarak da bilinir
Ad: Trabzon Rum Devleti (Trabzon İmparatorluğu)3.jpg
Gösterim: 473
Boyut: 39.6 KB

Bizans İmparatorluğu’nun 1204’te IV. Haçlı Seferi’yle gelen Latinlerin eline geçmesi üzerine İmparator I. Andronikos Komnenos’un Konstantinopolis’ten (İstanbul) kaçan torunları Aleksios ve David’in, Gürcü kraliçesi Tamara’nın da desteğiyle Trebizond’da (Trabzon) kurdukları devlet.

Aleksios Komnenos (hd 1204-22) ilk imparator ilan edildi. Onun ardılları yabancı hükümdarlarla evliliklere dayalı ittifaklar kurarak öbür Bizans ailelerinden daha uzun süre ayakta kalmayı başardılar. Kısa sürelerle Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve Nikaia İmparatorluğu’nun egemenliğine giren Trabzon İmparatorluğu, barışçı bir politika izleyen I. Manuel döneminde (1238-65) Trebizond limanının önemli bir ticaret merkezi durumuna gelmesi sayesinde güçlendi. Ama II. İoannes (hd 1280-85) Giresun ve Ordu yörelerini ele geçiren Türkmenlerin küçük beylikler kurmasını önleyemedi.

II. Aleksios döneminde (1297- 1330) Karadeniz ticaretini ele geçiren Cenovalılar (Cenevizler) Trebizond yönetimi üzerinde etkin oldular. I. Bayezid’m (Yıldırım) 1398’de Samsun ve Canik’i almasından sonra Trabzon İmparatorluğu Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi ödemek zorunda kaldı. Ama David Komnenos döneminde (1458-61) vergi ödemeyi durdurduğu gibi, önceden ödediklerini de Uzun Haşan aracılığıyla geri istedi. David Komnenos’un Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunması üzerine Osmanlılar 1461’de bölgeyi aldılar ve Komnenos egemenliğine son verdiler. Trabzon İmparatorluğu’nun zenginlik kaynakları gümüş, demir, şap, kumaş ve siyah şarap gibi yerel ürünlerin ihracına ve Batı İran’a yapılan transit ticaretten alman vergilere dayanıyordu.

kaynak: Ana Britannica
Son düzenleyen Safi; 25 Ekim 2016 18:54
25 Ekim 2016 13:06       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Trabzon Rum Devleti
Ad: Trabzon Rum Devleti (Trabzon İmparatorluğu)4.jpg
Gösterim: 486
Boyut: 64.1 KB

Başkent: Trabzon
Dini: Ortodoksluk
Yönetim: Monarşi
İmparator:
 • 1204-1222 Alexius I. Komnenos
 • 1458-1461 David Komnenos
Tarih:
 • Kuruluş tarihi: 1204
 • Yıkılış tarihi: 15 Ağustos, 1461
Trabzon İmparatorluğu, 1204 yılında IV. Haçlı Seferi ile Konstantinopolis'in (İstanbul) Latinler eline geçmesi üzerine, Trabzon'a sığınan Bizans tahtının varisi Komnenos hanedanına mensup David ve Aleksios Komnenos tarafından kurulan bir devlettir. Trabzon ve civarında 1204-1461 yılları arasında varlığını sürdürmüş, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentinin Latin işgaline uğramasının ardından kurulan üç Bizans hanedan devletinden birisidir. Diğer iki devlet, İznik İmparatorluğu ve Epir Despotluğu'dur.

Epir Despotluğu, kuruluşundan 60 yıl sonra İstanbul’u geri alarak 1261 yılında İstanbul Latin İmparatorluğu’nu yıkan devlet olmuştur. İznik İmparatorluğu ise 1453’te Osmanlı İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılmıştır. Trabzon Rum İmparatorluğu rakip olduğu bu iki devletten daha uzun ömürlü bir devlet olmuştur.
Trabzon hükümdarları 1461’de Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmasına değin "Büyük Komnenos" (Yun. Megas Komnenos) ve "imparator" unvanlarını kullanmışlardır. Devlet , kurucu hanedanın adıyla "Komnenos İmparatorluğu" olarak da adlandırımıştır.

Kuruluş
Devletin kurucusu olan Aleksius Komnenos (1204-1222) , baba tarafından BizansAndronikos Komnenos (1183-1185) ve anne tarafından Gürcülerin meşhur kralı Kurucu David' in (1189-1125) torunudur. Bu akrabalık ilişkisi, devletin kuruluşunda Gürcü Kraliçesi Tamara’nın yardımlarının alınmasında etkili olmuştur.
Aleksios Komnenos , Trabzon’u başkent yaparak Bizans İmparatorluğunun gerçek yasal varisinin kendisi olduğunu ileri sürmüş, çift başlı kartal (aetos) armasını sembol olarak kullanmıştır.

Bizans İmparatoru Andronikos Pale 1185’te tahttan indirilip öldürülmüştür. Gözlerine mil çekilen oğlu Manuel ise bir süre sonra bu yaralardan ötürü öldü. Manuel’in karısı ve Trabzon İmparatorluğu'nun kurucuları olan Aleksios ile David’in annesi olan olan Rosudan , yeni imparator Isak II'nin (Angelos Hanedanından) hışmından korunmak maksadıyla Konstantinopolis’tan ayrılmıştır. Kesin olmayan kayıtlara göre Rosudan Gürcistan’a ya da Komnenos ailesinin memleketi olduğu sanılan Doğu Karadeniz kıyılarına gitti. Nitekim 1204’ten daha önce Trabzon merkezli yarı bağımsız bir Komnenos idaresinin varlığıyla ilgili bazı kanıtlar vardır. İmparatoru

Trabzon İmparatorluğu başlangıçta Hopa’dan Karadeniz Ereğli’ye kadar uzanan Kuzey Anadolu topraklarında hakimiyet kurmuştur. Bu bölge günümüz Türkiye’sinde Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Artvin, Samsun illeriyle Kastamonu, Bartın ve Zonguldak ilerinin kıyı kesimini kapsamaktadır. İmparatorluk, 13. yüzyılda Karadeniz’in karşı yakasındaki Kırım Yarımadası, Kerson ve Kerç şehirlerini denetimine almıştır.
David Komnenos (1204-1214) önce Sinop, daha sonra Theodor Laskaris’in kurduğu İznik İmparatorluğu’nun sınır bölgesine kadar olan bütün Paphlagonia/Batı Karadeniz topraklarını alarak batı yönünde hızlı bir genişleme gerçekleştirmiştir. Fakat Sinop’un batısındaki topraklar 1206’da Laskaris’in eline geçerken, Sinop’un kendisi de 1214’te Anadolu Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus tarafından ele geçirilmiştir.

Yükselme
Trabzon İmparatorluğu, en az Bizans kadar, Anadolu Selçuklu ve sonra Osmanlı Türkleri yanında İtalyan cumhuriyetlerinden özellikle Cenevizler ile sık ve çetin mücadeleler içinde olmuştur.

Aslında kullanılan unvan dışında bir imparatorluk olmayan Trabzon Rum Devleti, özellikle rakip Anadolu Türkmen beylerine, yüklü miktarda drahoma (çeyiz) elde etmek amacıyla prenseslerine evlilik teklifleri yapan bir devlet olmaktan öteye geçememiştir.
1258’de Moğol Hülagü Han’ın Bağdat yıkımı üzerine Trabzon, İpek Yolu’nun batı terminali haline gelmiştir. Moğol himayesi altında devam etmiş olan İpek Yolu ticareti Trabzon şehrini ileri derecede zenginleştirmiştir.
Moğol başkenti Karakurum’a kadar seyahat eden ünlü seyyah Marko Polo, Avrupa’ya 1295’te Trabzon yoluyla dönmüştür. Alexius III (1349-1390) döneminde dünyanın başlıca ticari merkezlerinden biri haline gelen Trabzon, büyük zenginliği ve sanatsal başarılarıyla tanınmıştır.

Doruğa Ulaşma ve İç Savaş
Trabzon İmparatorluğu en kudretli konumuna Alexius II'nin (1297-1330) uzun hükümdarlığı döneminde erişmiştir. Ülke Alexius II döneminin sonlarından Alexius III'ün (1349-1390) ilk yıllarına değin hanedan içi çekişmeler ve suikastlar ile çalkalanmıştır. İmparatorluk, yaşanan iç çekişmeler etkisi ile iç barışını ve eski ticari önemini kaybetmiştir.

Gerileme ve Çöküş
Alexius III den sonra tahta geçen Manuel III (1390-1416), aksak Timur ile Osmanlılar arasındaki mücadelede aksak Timur’un müttefiki olmuştur. Bu dönemde Hacıemiroğlu Beyliği Kerasus'u (Bugün Giresun) kısa bir süre ele geçirmiştir.

Oğlu Alexius IV'ün (1417-1429) en yaşlı kızı Maria, Bizans imparatoru VIII. Yannis Palaiologos'un dördüncü karısı olurken, Alexius öteki iki kızından birini rakip Akkoyunlu hükümdarı Cihan Şah ve diğerini Karakoyunlu hükümdarı Ali Bey’le evlendirmiştir. Yuannes IV, bu evliliklerden yardım görememiştir ve imparatorluğu kısa zamanda Konstantinopolis ile aynı kaderi paylaşmıştır.
Osmanlı sultanı II. Murad 1442’de Trabzon’u almak için deniz tarafından ilk teşebbüsünü gerçekleştirmiş, şiddetli deniz fırtınalarının engellediği kara çıkarmasının yapılamayışı bu saldırıyı başarısız kılmıştır.

Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat kuşatmasının sürdüğü 1456 yılında Osmanlı Devleti’nin Amasya valisinin yaptığı akında, Trabzon İmparatorluğu savaşı kazanmasına rağmen pek çok esir vererek ağır bir haraç ödemeye de mecbur edilmiştir.
Nihai bir saldırı için müttefikleri ile harekete geçen Yuannes, eniştesi olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğluyla kızını evlendirdirerek Fatih’ten beklediği karşı saldırıya karşı Uzun Hasan’ın desteğini sağlamaya çalışmış, Sinop (İsfendiyar) ve Karamanoğlu Türkmen beyleri ile Gürcistan kralından da olası bir Osmanlı taarruzuna karşı yardım sözleri almıştır. Yuannes'in 1458'te ölümünden sonra hükümdar olan kardeşi David, Burgundy Dükü Philip'e 22 Nisan 1459 tarihinde bir mektup yazarak Türklere karşı bir kutsal birlik oluşturmayı önermiştir. Trabzon'lu Alighieri 14 Kasım 1460'da Avrupa turuna çıkıp bu fikri olgunlaşırmayı denemiş, dahası olumlu cevap da almıştır ama bu birlik gerçekleşemeden Trabzon düşmüştür.

Bu arada II. Murad'ın daha önce kardeşine yüklemiş olduğu haracı kaldırmasını dile getiren talebinin Konstantinopolis’e ulaşmasına yanıt 1461'de Mehmed’in Bursa’dan harekete geçmesiyle verilmiştir. Uzun Hasan’ın tarafsız kaldığı ağır ablukaya şehir bir ay dayanabilerek, 15 Ağustos 1461’de teslim olmuştur.

Trabzon İmparatorları
 • Alexius I. Komnenos (1204-1222)
 • Andronikos I. (1222-1235)
 • Yuhannes I. Komnenos (1235-1238)
 • Manuel I. Komnenos (1238-1263)
 • Andronikos II. Komnenos (1263-1266)
 • Georg Komnenos (1266-1280)
 • Yuhannes II. Komnenos (1280-1297)
 • Theodora Komnene (1285)
 • Alexius II. Komnenos (1297-1330)
 • Andronikos III. Komnenos (1330-1332)
 • Manuel II. Komnenos (1332)
 • Basileus Komnenos (1332-1340)
 • Anna Anakutu Komnene (1341-1342)
 • Johannes III. Komnenos (1342-1344)
 • Mihail Komnenos (1344-1349)
 • Alexius III. Komnenos (1349-1390)
 • Manuel III. Komnenos (1390-1417)
 • Alexius IV. Komnenos (1417-1447)
 • Yuhannes IV. Komnenos (1447-1458)
 • David Komnenos (1458-1461)
Son düzenleyen Safi; 25 Ekim 2016 18:54
25 Ekim 2016 18:59       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
TARİH.
İ.Û. 756'da bir milet kolonisi olarak kurulan kente kayalar üstünde masa biçimindeki görünümü nedeniyle, "sofra" anlamına gelen "Trapezus" adı verildi, Miletliler'den sonra Persler'in (İ.Ö. IV. yy.), Büyük İskender döneminde (İ.Ö. 334 - 323)

Makedonyalılar'ın, onun ölümü üzerine de Pontos krallığı'nın yönetiminde kaldı. Pontos devletini ortadan kaldıran Romalılar'ın egemenliği altına girdi (İ.Ö. 63). Roma imparatorluğu ikiye bölününce (İ S. 395), payına düştüğü Bizanslılar'ın (Doğu Roma imparatorluğu) yönetimine geçti, imparator lustinianos'un (527-565) Iran seferi sırasında bir üs olarak önem kazandı. Dördüncü haçlı seferi sırasında (1202-1204) İstanbul'u işgal eden Latinler, burada bir latin imparatorluğu kurunca, ailesiyle birlikte Trabzon'a kaçan Aleksios Komnenos, Ereğli’den Batum'a kadar uzanan Karadeniz kıyı bölgesinde bağımsız Trabzon- Rum imparatorluğu'nun kurucusu oldu (1204).

DEVAMI Trabzon
25 Ekim 2016 19:04       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Trabzon Rum Devleti (Trabzon İmparatorluğu)

Son düzenleyen NeutralizeR; 13 Kasım 2016 12:09
Benzer Konular:


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç