Arama

Neandertal İnsanı

Güncelleme: 1 Aralık 2019 Gösterim: 16.946 Cevap: 5
eXcaLLaNT - avatarı
eXcaLLaNT
Ziyaretçi
8 Mayıs 2008       Mesaj #1
eXcaLLaNT - avatarı
Ziyaretçi

Neandertal insanı

Ad: neanderthal-man.jpg
Gösterim: 714
Boyut: 57.8 KB

(Homo neanderthalensis ya da Homo sapiens neanderthalensis),
Sponsorlu Bağlantılar
yaklaşık 35-85 bin yıl önce, Avrupa’nın büyük bölümünde ve Akdeniz kıyılannda yaşamış olan insan.


Fosil buluntuları.


İlk kalmtılan 1856’da, Düsseldorf yakınlarındaki Neander Vadisinde bir mağarada bulundu. On dört parçadan oluşan bu kalıntılar Johann Cari Fuhlrott adlı bir öğretmen tarafından ortaya çıkarıldı ve Alman antropolog Hermann Schaffhausen tarafından tanımlandı.

Neandertal insanının kökeni kesin biçimde saptanamamıştır. İlk Neanderthal insanının Riss Buzul Katı (y. 100-150 bin yıl önce) zaman aralığında yaşadığı sanılır. Fransa’da bulunan kafatası parçaları bu döneme tarihlenmekle birlikte, evrim sürecinde Neandertal insanından hemen önce gelen Homo erectus’tan çok, H. sapiens'e benzer özellikler taşımaktaydı. Bu yüzden de önceleri bu kalıntıların, bir hastalık sonucu ölmüş modern insanlara ait olduğu düşünüldü.

Ama 1886’da Belçika’daki bir mağarada benzer insan kalıntıları bulunması bu görüşü çürüttü. Belçika’daki kalıntıların yanında yonga aletler ve yok olmuş türleri de içeren kutupaltı faunasına ait kemikler ele geçmişti. Sonraki 100 yıl boyunca yapılan araştırmalar, Neandertal insanının zaman ve mekân içindeki dağılımına, nasıl ortaya çıkıp nasıl yok olduğuna ve yaşam biçimine ilişkin önemli bilgiler sağladı.
Ad: neander2.jpg
Gösterim: 705
Boyut: 26.8 KB

Tanımlanabilen ilk Neandertal insanları Avrupa’daki Riss-Würm Buzularası Katında (y. 125-75 bin yıl önce) bulunmuştur. Çekoslovakya, Almanya, Fransa ve İtalya’ da birçok çenekemiği, diş ve kafatası parçası ortaya çıkarılmıştır. Bunların başlıca özellikleri görece küçük kafatası iç hacmi; kısa, dar ve son derece kavisli bir kafatası çatısı; kabarık kaş kemerleri; genişçe ve çıkık elmacık kemikleri; narin, düz yapılı kol ve bacak kemikleridir. Yüz anatomisi, hatta kafatası yapısı H. sapiens'inkinden pek farklı değildir.

Würm Buzul Katma (y. 35-85 bin yıl önce) ait kalıntılar daha bol ve eksiksizdir. Bu dönemde yaşamış Neandertal insanlarının, Batı Asya’dan, kuzeyi dışında Avrupa’nın büyük bölümüne ve Kuzey Afrika’nın Akdeniz kıyılarına kadar yayıldığı anlaşılmaktadır. Belli ölçüde çevrelerinden kopuk bir yaşam süren bu insanlar gruplar halinde avcılık ve toplayıcılık yapıyor, günümüzde Mousterien kültür içinde sınıflanan taş aletler üretiyordu.
Ad: neander3.jpg
Gösterim: 770
Boyut: 34.5 KB

Avrupa’nın batı ve güneybatı kesimlerindeki Neandertal insanları ise, başka yerlerde yaşayan çağdaşlarından çok farklı özellikler taşıyordu. Tıknaz ve sağlam yapılı olan bu insanın kafatası iç hacmi çok büyük, kafatası çatısı basık, kaş kemerleri çıkıktı. Geniş ve öne çıkık olan yüzünde elmacık kemikleri sivri, sinüsler geniş, dişler ve damak son derece iriydi.

Ayrıca gelişmiş bir kas yapısı, kavisli baldır ve önkol kemikleri, iri ama küt parmaklı el ve ayakları vardı. Bu özellikler temelde H. sapiens'inkilerle aynıdır. 1864’te Neandertal insanı ve benzerlerine Homo cinsinin ayrı bir türü olduklarını belirten H. neanderthalensis adı verilmişse de, günümüzde çoğu uzman, aradaki büyük benzerlik nedeniyle bu grubu, H. sapiens'in soyu tükenmiş bir alttürü (H. s. neanderthalensis) saymaktadır.

Kültürel özellikler.


Çoğunlukla mağaralarda ve kaya barınaklarında yaşamakla birlikte Neandertal insanı, üstü açık yerleşmeler de kurmuştur. Ayrıca çukurlar açıp taş döşeyerek yerleştiği barınağı kendi gereksinimlerine göre biçimlendirmiştir. Yaşadığı yerlerdeki yanık topraklar, yanmış çalı çırpı, odun kömürü ve kül izleri, hatta ısı etkisiyle parçalanmış taşlar, ateşin sürekli biçimde kullanıldığını göstermektedir. Bitkilerin, Neandertal insanının beslenme düzenindeki yeri tam bilinmemekle birlikte, yerleşme yerlerinde tohum öğütme ve kırma işinde kullanıldığı sanılan taşlar bulunmuştur.
Ad: neander5.jpg
Gösterim: 704
Boyut: 24.3 KB

Alet ve silah yapımında kemiklerin de kullanılmış olmasına karşın, Neandertal insanının teknolojik düzeyini en iyi yansıtan ürünler taş aletlerdir. Çoğunlukla takımlar halinde bulunan bu standart aletler, bazı arkeologlara göre farklı yerel yaşam biçimlerinin ürünüdür.

Neandertal insanlarının ayrıntılı bir ölü gömme uygulaması olmadığı anlaşılmaktadır. Ölüler tek tek ya da grup halinde gömülmüştür. Gene de gerek ölülerin belli bir biçimde yerleştirilmiş olması, gerekse yanlarına konan çeşitli eşya, bu insanların ölümden sonrasına ilişkin düşünceler taşıdığını göstermektedir.
Ad: neander6.jpg
Gösterim: 673
Boyut: 24.9 KB

Bazı yerlerde eksik ve sistemli bir biçimde kırılmış insan kemiklerinin bulunması yamyamlık uygulamasını akla getirmektedir. Bazı yerleşme alanlarında sık rastlanan doğal boyarmaddeler (örn. manganez oksit, aşıboyası) ile düzgün biçimde kesilip parlatılmış hayvan kemikleri, sanat ve bezeme uygulamalarına ilişkin bazı bilgiler vermektedir.

Neandertal insanının sonu.


Bu insanların nasıl yok olduğu kesin biçimde açıklanamamışsa da çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Bir görüşe göre Würm Buzul Katının ilk evrelerinde hüküm süren sert iklim koşulları nüfusun büyük ölçüde azalmasına yol açmıştır. Gene aynı nedenle Neandertal insanlarının kısıtlı bir alanda sıkışıp kaldığı ve öbür topluluklarla ilişkilerinin kesildiği öne sürülür. Bu yüzden uzun süre hep kendi içlerinde çiftleşmeleri gen yapısının bozulmasına ve nüfusun azalmasına yol açmış olabilir.

Avrupa’da, sürekli yerleşime sahne olmuş mağara ve kaya barınaklarının çoğunda, Mousterien’den Châtelperronien kültüre ya da Aurignalien kültür başlarına uzanan kesintisiz bir evrim izlenebilmektedir. Bu da Neanderthal topluluklarının, Mousterien sonrası kültürleri yaratmış olan Cro-Magnon insanının baskısı karşısında ortadan kalktığı ya da Cro-Magnon toplulukları içinde eridiği biçimindeki başka bir görüşe dayanak oluşturmaktadır.

Ama Neandertal ve Cro-Magnon insanlarının zaman ve mekân açısından ne ölçüde birlikte var olduğu bilinemediği gibi, sayılan etkenlerin tümünün birden Neandertal insanının ortadan kalkmasında rol oynadığı da düşünülebilir.
kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2019 01:13
volture - avatarı
volture
VIP "Ipıslak Balık"
1 Haziran 2008       Mesaj #2
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"

Neandertal Adamı


Zaman: 250 bin-28 bin yıl önce
Sponsorlu Bağlantılar
Mekân: Avrupa ve Batı Asya

...bunlar ne Homo erectus'un "yeni ve gelişmiş" biçimleriydi ne de Homo sapiens'in kaba prototipleri. Bunlar kendileriydi: Neanderthaller'di yani aile tarihimizi en çok zenginleştiren özel, başarılı ve şaşırtıcı insan gruplarından biri. ERICK TRINKHAUS VE PAT SHIPMAN, 1992.

Neanderthaller'in başına gelen, yeryüzünde yaşayan sayısız türün çoğunun başına gelenlerden farksızdır: Soyları tükenmiştir. Bunda olağandışı bir durum yoktur ve insan evrimi hakkında daha çok bilgi elde ettiğimizde, Neanderthaller'in aynı kadere uğramış çok çeşitli insan tiplerinin ve insanın atalarının yalnızca en sonuncuları olduğunu öğrenmekteyiz.
Ad: neander13.jpg
Gösterim: 724
Boyut: 30.3 KB

Ancak Neanderthaller hakkında şaşırtıcı ve olağandışı olan şey çok yakınlarda, yalnızca 30 bin yıl önce soylarının tükenmesi ve böylece de gezegenimizde soyumuzun tek canlısı olarak bizim türümüzü, yani Homo sapiens'i bırakmış olmasıdır. En yakın akrabalarımız şempanze ve goriller de içinde olmak üzere, bütün diğer hayvan tiplerinin en az iki türünün yaşadığı düşünülürse, bu gerçekten olağandışıdır. Ayrıca, her şey Neanderthaller'in lehlerineydi: Çağdaş insanlar kadar büyük beyinleri, Buzul Çağı ortamında yaşamaya çok uygun fizyolojileri vardı, gayet karmaşık taş aletler yapıyorlardı ve büyük hayvanları avlayabiliyorlardı.
Ancak Avrupa'da ve Batı Asya'da 200 bin yıldan fazla yaşadıktan sonra nüfusları giderek azaldı ve sonunda soyları tükendi. Onların başına ne geldiği, arkeologlar ve antropologlar için hâlâ önemli bir soru olma niteliğini korumaktadır.

İlk tanımlanan Neanderthal kafatası 1856'da Almanya'da Neander Vadisi'nde bulunduğundan Neanderthal adı verilmiştir. Neanderthaller genelde daha tıknaz ve güçlü olup fizikleri yüksek enlemlerde yaşamaya elverişlidir. Çağdaş insan daha zarif olup ekvator kökenini yansıtmaktadır. Ancak her iki türde de farklılıklar vardır. Yaşasaydılar, pek çok Neanderthal günümüzde garip kaçmayacaktı.

KLASİK NEANDERTALLER


Homo neanderthalensis, 1 milyon yıl önce Avrupa'ya yerleşmiş olan Homo heidelbergensis soyundan türemiştir. Hangi fosil örneklerinin hangi türe ait olduğu antropologlar arasında tartışmalıysa da, klasik Neanderthal niteliklerinin 150 bin yıl önce geliştiği bellidir.
Ad: neander12.jpg
Gösterim: 603
Boyut: 24.8 KB

Bunlar arasında epey iri ve uzun burunlu, kalın kaş çıkıntılı bir yüz ve çağdaş insanın yüksek ve yuvarlak kafatasıyla kıyaslandığında düz ve eğik bir kafatası vardır. Gövdeleri iri ve güçlü, göğüsleri geniş olup adaleli kol ve bacakları vardı. Kemiklerinin kalın ve ağır olması büyük fiziki faaliyet gerektiren yorucu bir hayatları olduğunu göstermektedir.

Yaşadıkları mağaralarda bulunan kalıntılardan bunların büyük hayvanları avladıkları, taş uçlu mızraklarıyla at, geyik ve bizon öldürdüklerini biliyoruz. Genelde gayet sert buzul ortamlarında, açık tundra benzeri alanlarda avlanırlardı. Hayatta kalmak toplumsal işbirliğine ve vahşi güçlerini mümkün olduğunca paylaşmaya bağlıydı. Yaşadıkları süre içinde çok önemli çevre değişiklikleri meydana gelmişti.

125 bin yıl kadar önce Avrupa'da ormanlar iyice genişleyince Neanderthaller, yiyecek ve barınak, giysi ve alet yapmak için yeni kaynaklar oluşturan yeni tür bitkilere ve hayvanlara uyum sağlamışlardı. Bütün olarak ele alındığında yüksek derecede başarılı ve gelişmesini bilen bir türdüler, insanların bildiği en güç çevre koşullarında yaşıyorlar, değişime uyum sağlıyorlardı ve daha da gelişerek çağdaş dünyaya geçmeye hazır görünüyorlardı. Peki, bu evrim sırasında ne gibi bir aksilik olmuştu?
Ad: neander1.jpg
Gösterim: 758
Boyut: 56.8 KB

Evrim açısından hiçbir aksilik olmamıştır. Olan şey, Neanderthaller'in avlandıkları alana yeni bir türün girmesi ve bunun yiyecek, mağara ve taş kaynakları konusunda onlardan üstün olmalarıdır. Ekolojinin bir kuralına göre iki farklı tür aynı "niş"! paylaşamaz. Ve Batı Asya'da 100 bin yıl, Avrupa'da 40 bin yıl önce olmaya başlayan şey de buydu. Yeni tür bizlerdik, yani Homo sapiens.

İlk Neanderthal kalıntıları 1856 yılında Dusseldorf yakınlarındaki Neander Vadisindeki bir mağarada bulundu. On dört parçadan oluşan bu kalıntılar Johann Cari Fuhlrott adlı bir öğretmen tarafından ortaya çıkarıldı ve Alman antropolog Hermann Schaffhausen tarafından tanımlandı.

Neanderthaller'in ayrıntılı bir ölü gömme uygulamalarının olduğu anlaşılmaktadır. Ölüler tek tek ya da grup halinde gömülmüştür. Gerek ölülerin belli bir biçimde yerleştirilmiş olması gerek yanlarına konan çeşitli eşya, Neanderthaller'in ölümden sonrasına ilişkin düşünceleri olduğunu göstermektedir.
Ad: neander4.jpg
Gösterim: 513
Boyut: 66.2 KB

Bazı yerlerde eksik ve sistemli bir biçimde kırılmış insan kemiklerinin bulunması ise yamyamlık uygulamasını akla getirmektedir. Yaşadıkları yerlerdeki yanık topraklar, yanmış çalı çırpı, odun kömürü ve kül izleri, hatta ısı etkisiyle parçalanmış taşlar, ateşin Neanderthaller tarafından sürekli olarak kullanıldığını belirtir.

NEANDERTHALLER'E KARŞI ÇAĞDAŞ İNSANLAR


Yaklaşık 130 bin yıl önce Afrika'da gelişen Homo sapiens grupları çok geçmeden Asya'ya ve Avrupa'ya dağılmaya başladılar. Böyle bir yolculuğa neden gerek gördükleri bilinmemekteyse de, 60 bin yıl kadar önce artık Güneydoğu Asya'ya uzanmışlar ve Avustralya'ya geçmişlerdi. Diğer gruplar 100 bin yıl önce İsrail'e yerleşmişler ve ölülerini Kafzeh ve Skhul mağaralarına gömüyorlardı.
Orada Neanderthaller'le karşılaşmış olabilirler de, olmayabilirler de. Neanderthaller 125 bin ve 63 bin yıl önce o bölgede yaşıyor idiyseler de, çağdaş insanlar geldiklerinde hâlâ orada mı oldukları, yoksa hep birden Avrupa'ya mı göçtükleri arkeologlarca bilinmemektedir.

Ancak çağdaş insanların 40 bin yıl önce Avrupa'ya girip sonra hızla batıya doğru yayılmalarıyla iki türün birbirlerinin varlıklarından haberdar olduklarından kuşku yoktur. Bazı Neanderthaller'in 33 bin yıl kadar önce Güneybatı Fransa'da kemik ve boynuzlardan takı yapmaya başlamaları dışında bunların birbirleriyle doğrudan temas ettiklerinin arkeolojik belirtilen yoktur. Bu onlar için yeni bir faaliyetti ama çağdaş insan kültürünün yerleşmiş bir parçasıydı.
Ad: neander14.jpg
Gösterim: 493
Boyut: 45.3 KB
Neanderthaller'in çağdaş insanları taklit ederek kendi tekniklerini kullanmaya ve kendi malzemelerim seçmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Bundan kısa bir süre sonra İber yarımadası dışında Neanderthaller'in Avrupa'daki bütün izleri kaybolmaktadır. Aralarında bir savaş, cinayet ya da Avrupalıların Amerika'nın ve Avustralya'nın aborijinleriyle karşılaştıklarında meydana gelen soykırım gibi bir şeyin izine rastlanılmamıştır.

Ancak arkeolojik kayıtlardan çağdaş insanın Neanderthaller'inkine tıpatıp benzeyen bir hayat biçimleri olduğunu anlıyoruz. Onlar da büyük hayvanları avlıyorlar, hammadde olarak taşı kullanıyorlar, barınmak için mağaralarda yaşıyorlardı. Bir türün ötekisine yerini vermesi gerekiyordu.

Bu türün Neanderthaller olması belki de şaşırtıcıdır. Ne de olsa onlar binlerce yıldır Avrupa'daydılar ve gelmekte olan çağdaş insanların aksine sert ve soğuk çevreye uygun fizyonomileri vardı. Çağdaş insanların boyları ile kol ve bacakları Kutup benzeri çevreye değil ekvator bölgelerine daha uygundu. Ancak çağdaş insanların en az bir büyük üstünlükleri olmalıydı, bu da onların kültürleri olmuş olabilir ki, o da farklı bir zekânın ya da zihnin sonucudur.
Ad: neander8.jpg
Gösterim: 535
Boyut: 39.3 KB

Neanderthaller ile çağdaş insanların arasındaki en bariz fark ikincilerin sanatla uğraşmaları, heykelcikler oyup mağara duvarlarına resimler yapmalarıdır. Sanat, insanların sert çevrelere adapte olmalarında yardım ettiği için, bu onlara bir avantaj vermiş olabilir.

Örneğin sanat, hayvan davranışları gibi konularda bir bilgi deposu olarak -kabile ansiklopedisi- kullanılabilir ve sanata ilişkin törenlerde insanlar bir araya gelip Neanderthal toplumlarında hiç olmadığı biçimde birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler. Ancak resimlerin çoğunun, Neanderthaller Avrupa sahnesinden çekildikten sonra yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu herhalde çağdaş insanların zihinlerindeki daha büyük yaratıcılığı yansıtmaktadır: Onlar av bulmada ve bitki toplamada daha ustaydılar, daha geniş kaynakları işleyecek aletler icat etmişlerdi ve çevreden, Neanderthaller'in yapabileceğinden daha yoğun bir düzeyde yararlanabiliyorlardı. Böylece çağdaş insan nüfusu arttıkça Neanderthaller insanların henüz erişemedikleri kuytu köşeler bulmak zorunda kalarak azalmışlardır.

SON AŞAMA

İber yarımadası Avrupa'nın kuytu köşesi sayılmaz, ancak Neanderthaller varlıklarının son birkaç bin yılında buraya sığınmışlardır. Çağdaş insanın küresel seferini geçici olarak yarıda kesmesi ve İspanya ile Portekiz'e yalnızca 28 bin yıl önce girmesi gariptir.

Bazı antropologlar, Portekiz'de Lagar Velho'da bulunan 24 bin yıllık bir iskeletin kol ve bacak oranlarının Neanderthaller'e, kafatasının ise sapien'lere benzemesi nedeniyle çağdaş insanlarla Neanderthaller'in ilişki kurduklarını iddia ederler. Ancak giderek artan kanıtlar bunun irice bir genç oğlana ait olduğunu ve onun da tümüyle çağdaş bir insan olduğunu akla getirmektedir. Ancak aralarında bir ilişki olasılığı her zaman vardır ve bu da bazılarımızda bugün bile belirli Neanderthal genleri bulunması olasılığını akla getirmektedir.
Ad: neander10.jpg
Gösterim: 559
Boyut: 92.2 KB

Son Neanderthaller daha güneyde, en çok da Cebelitarık'ta bulunmuştur. Bunlar burada yalnızca hayvan avlamakla kalmamış, yemek için deniz kabukluları da toplamışlardır. Bulunan arkeolojik izler, çevredeki çağdaş insanların üstünlüğü nedeniyle sayılarını artıramayan küçük bir gruba ait olabilir. Ve grubun son üyesi de ölünce türün de sonu gelmiş, gezegenimizin tarihinde soyları tükenmiş milyonlara bir tanesi daha eklenmiştir.

Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2019 01:22
_VICTORY_ - avatarı
_VICTORY_
VIP Silent storM
11 Kasım 2008       Mesaj #3
_VICTORY_ - avatarı
VIP Silent storM
Neanderthal İnsanı
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi
Kuzey Almanya'da, Düsseldorf'un doğusundaki Neanderthal adlı küçük vadide, bir mağarada kafatası bulunduğu için bu adı alan Yontma Taş Çağı insanı.
1856'da Dr. Fuhlrott tarafından bulundu. Sonraları Fransa, Belçika, İtalya, İspanya, Rusya gibi ülkelerde bulunan aynı çağ insan fosillerine de bu ad verildi. Antalya Karain kazılarında da Neanderthal adamın kemik parçalarına rastlandı. Bulunan kemikler bölgeden bölgeye kimi değişiklikler gösteriyorsa da insanın ilk atalarından olan bu türün ortak özellikleri şunlardır: Kısa, kalın, öne eğik bir gövde; geniş bir alın, öne çıkık ve birbirine çok yakın kaş, burun, ağız, yok denebilecek bir çene ve uzun bir baş; uzun, öne sarkık kollar ve dizlerden hafif bükük bacaklar. Bu görünüşüyle Neanderthal insanı, insandan çok orangutanı andırır.
Ad: doğum.jpg
Gösterim: 460
Boyut: 12.9 KB

Zürih Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Zollikofer ve ekibi ilk kez üçboyutlu bir bilgisayar modellemesi yaparak Neandertallerde 'doğumu' inceledi.

Çalışmada yeni doğmuş bir bebek, iki çocuk ve bir yetişkin kadının iyi halde korunmuş bulunan iskeletlerinden yararlanıldı. Modellemede Rusya'nın Crimea bölgesinde Mezmaiskaya Mağarası'nda bulunan yeni doğmuş bir Neandertal ile Suriye'nin Dederiyeh Mağarası'nda bulanan 19 ve 24 aylık bireylere ait buluntular kullanıldı. Doğumu canlandırmak için de İsrail'in Tabun Mağarası'nda bulunan Neandertal bir dişi bireye ait leğen kalça kemiğinden (pelvis) faydalanıldı. Bu modelleme ile Neandertal insanının doğum, beyin gelişimi ve insan evrimiyle ilgili önemli bilgilere ulaşılacağı öngörülüyor.

Zollikofer, Eylül 2008'de yayımladığı makalede yeni doğmuş bir Neandertal bebeğinin kafa kemiği boyutunun ilk modern insan bebeğininkiyle aynı olduğunu söyledi. Neandertal annelerinin doğum kanalı daha geniş. Ancak yine de doğum insanlardaki kadar zor oluyordu ve Neandertal kadını da doğumda diğer bireylerin sosyal desteğine ihtiyaç duyuyordu. Hesaplamalara göre Neandertaller Homo sapiens'e göre daha hızlı büyüyor. Ama yaşam süreleri onlardan daha kısa. Modern insanın uzun süren büyüme devresinin onu daha zeki yaptığı düşünülüyor. Günümüzün modern insanı 40 bin yıl önceki atalarına ve Neandertallere göre daha küçük beyinli. Zollikofer, bu küçülmenin evrimsel bir avantaj sağladığı için gerçekleştiğini düşünüyor.

Zollikofer çalışmasında bilim çevrelerinde henüz tam kabul görmese de şöyle bir tez ortaya atıyor: Neandertalleri daha zeki olduğumuz için değil onlardan daha fazla ürediğimiz için mağlup ettik.
ATLAS
Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2019 00:29
Tesadüfen Zirveye Çıkılmaz... Çıkılsa Bile Durulmaz...
_EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
29 Ağustos 2013       Mesaj #4
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
Ad: neander.jpg
Gösterim: 451
Boyut: 15.5 KB

Neandertal adamı


Neandertal adamı yaklaşık 200 bin ile 35 bin yıl önce yaşamış insan ırkıdır. Latince adı Homo sapiens neanderthalensis. 1855 yılında Almanya'nın Neander vadisinde (Almanca "tal", eski Almanca'da "thal"=vadi) bulunan kalıntılardan dolayı bu türün adı Neandertal olarak koyuldu. İlk bulunan örneklerden birisinin ileri derecede romatizma hastası oluşundan dolayı bu türün bir ucube olduğu görüşü ilk başlarda düşünüldü.

Neandertaller bizim türümüz olan Homo sapiens'e göre biraz daha irice bir insan türüdür.
Neandertallerin genel olarak yaşadığı bölge, Avrupa ve Yakındoğu'dur. Türkmenistan'da da Neandertallere ait fosiller bulunmuştur. Fakat Çin'de Neandertaler yaşamamıştır. Bu dönemde Avustralya ve Amerika kıtalarında da insan yerleşimi yoktur. Yaşadıkları dönem, Riss buzulu ile Riss-Würm buzul arasıdır.
Ad: neander7.jpg
Gösterim: 545
Boyut: 52.9 KB

İlerleyen araştırmalar Neandertallerin de bizim türümüz gibi bir kültüre sahip olduğunu gösterdi. Ateşin yaygın ve etkili bir şekilde kullanılması onların yaşadığı dönemde gerçekleşti. İlk fırlatmalı silah olan mızrakları onlar icat etti. Ölü gömmeyle ilgili ilk kanıtlar da Neandertallerden kalmıştır. Bu nedenle en çok fosili bulunan insan türlerinin başında (bizim türümüzden sonra) Neandertaller gelmektedir.

Modern arkeolojinin en büyük tartışma konularından biri de Neandertallerin bizim türümüzün atası olup olmadığıdır. Bu konuda yapılan genetik araştırmalar her defasında farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Genetik olarak ne olduğunu bir yana bırakırsak, kültürel anlamda Neandertallerin bizim kültürümüzü oluşturan temel ögelere sahip oldukları kabul edilebilir.

Neandertal ve Günümüz İnsanı Çiftleşti Tezi
Tezi ilk oraya atan ABD’li antropolog Erik Trinkaus, Neandertal Kemiklerinin incelemiş, günümüz insanınınkiyle karşılaştırmalar yapmıştır.İncelemeleri sonucunda günümüz insanında sadece neandertallerden kaynaklanan öellikler tespit etmiştir.Trinkaus'a göre insan ve neandertallerin çene ve kafa yapılarında da çiftleşme belirtileri var.Ayrıca Neandertal ve günümüz insanının binlerce yıl birlikte yaşadığı da biliniyor.Bu da büyük olasılıkla çiftleştiklerini gösteriyor.Hatta Trinkaus'a göre, şimdiki Avrupalılar da neandertal genleri taşıyor.Teze ait bilimsel bulgular çoğaldıkça tez teori olma yolunda ilerliyor. Başka bir teze göre de neandertal insanı ile cro-magnon insanı birbirine karışıp asimile oldular.Şimdiki insan ırklarının temeli de böyle oluştu.
Ad: neander16.jpg
Gösterim: 589
Boyut: 349.1 KB

Neandertal İnsanı Konuşuyor muydu?


Neandertal buluntularında modern insanın bir 'dil' kullanarak konuşmasını sağlayan bir genin izlerine rastlandı. Araştırma bu genin modern formunun düşünülenden çok önce Neandertal insanında var olduğunu ortaya koydu.

Ancak bu genin tek başına varlığı kuzenlerimizin bugün anladığımız şekilde birbirleriyle konuştuğunu göstermiyor. Onların boğaz yapısı insanınkine benzer bir yapıya sahip olsa da içkulakları farklı.Max-Planck Enstitüsü'nden Johannes Krause iki erkek Neandertal insanına ait buluntuları inceledi. Buluntulardaki DNA'ların ayrıştırılıp modern insanınki ile karşılaştırılmasına dayanan yöntem, benzerliklerin tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koydu. Yeni sonuçlara göre Neandertal DNA'ları ile ilgili yayınlanan ilk araştırma da güncellendi.
Ad: neander11.jpg
Gösterim: 566
Boyut: 33.6 KB

Araştırmada bilim insanları FOXP2 adı verilen genin kemik DNA'larındaki sıklığına odaklandı. Bu genin eksikliğinin insanlarda gramatik yapıyı anlayamama ve ağız hareketlerini kontrol edememe gibi engellere neden olduğu biliniyor. Neandertallerde bu gene rastlama sıklığının şempanzelere daha yakın olmasını tahmin eden bilim insanları, beklentilerinin aksine modern insan DNA'sı ile benzer bir frekans ile karşılaştı.
ATLAS
Son düzenleyen Safi; 1 Aralık 2019 01:23
Jumong - avatarı
Jumong
VIP VIP Üye
29 Kasım 2019       Mesaj #5
Jumong - avatarı
VIP VIP Üye
Düşük Doğurganlık Oranları Neandertal Yok Oluşuna Zemin Hazırladı

Neandertal yok oluşuna dair yeni bir hipotez, Fransa Aix Marseille Université‘den Anna Degioanni ve çalışma arkadaşlarının yayımladığı yeni çalışmadaki popülasyon modellemeleri tarafından çok büyük oranda destekleniyor.

Ad: Screenshot_2019-11-29 Düşük Doğurganlık Oranları Neandertal Yok Oluşuna Zemin Hazırladı »(1).png
Gösterim: 482
Boyut: 16.8 KB
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi -
Editör / Yazar

Ad: Screenshot_2019-11-29 Düşük Doğurganlık Oranları Neandertal Yok Oluşuna Zemin Hazırladı ».png
Gösterim: 706
Boyut: 573.1 KB
Geçtiğimiz ay sonunda PLOS ONE’da yayımlanan makalede, Neandertal yok oluşu konusunda çalışmalar yürütmenin en büyük zorluklarından birisi olan ampirik veri eksikliği ve bu nedenle hipotezlerin ilk ve önemli bir teste tabi tutulamadığı kaydedildi. Bu konudaki birçok hipotez hastalıklar veya iklim değişikliği gibi yıkıcı bir takım büyük olayları merkeze almakta. Ancak alternatif yok oluş modellerini ve senaryolarını ele almak bu veri eksiklikleri nedeni ile belirli bir zorluk yaratıyor. Araştırmacıların ürettiği yeni bir Neandertal popülasyonu modeli, demografik faktörleri mercek altına alarak, azalan popülasyona ve en sonunda yok oluşa nasıl neden olmuş olabileceğini incelemelerini sağlıyor.

4 ila 10 bin yıl kadar bir zamanı kapsayan bu azalarak yok olma serüveni için araştırmacılar hayatta kalma yetileri, göç ve doğurganlık oranları gibi parametreleri dahil ederek bir yok oluş modeli geliştirdi. Bu parametreler büyük çoğunlukla modern avcı-toplayıcı grupların ve yaşayan büyük apelerin davranışlarına dair gözlemsel bir takım verilere dayanıyor. Bunun dışında paleo-genetik ve ampirik veriler de daha önceki Neandertal çalışmalarından bir araya getirildi. Yine araştırmada, nüfusun 5.000 ve altındaki birey sayılarında türü yok olmuş sayıyor. Araştırmacılar 20 yaşın altındaki Neandertal dişilerin doğurganlık oranında yüzde 2.7’lik bir düşüş olması halinde Neandertallerin 10.000, yüzde 8’lik bir düşüş olursa da 4.000 yıl içinde yok olmuş olabileceğini tespit etti. Eğer bu düşüş bir yaşın altındaki yavruların ölüm oranında 0.4’lük bir artış ile çarpılması durumunda da yine arttığını öyle ki, yalnızca bu durumda dahi 10.000 yıl içinde tür popülasyonunun. 5000 bireyin altına düşebileceği gösterildi.

Araştırmacılar bu tip muhtemel Neandertal yok oluşu senaryolarının göz önüne alınmaya değer olduğunu diğer katastrofik olaylar ile birleştiğinde bir türün sonunu hazırlayabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu araştırma küçük bir takım demografik değişimlerin Neandertal yok oluşuna yol açabileceğini ampirik verilerle gösteren ilk çalışma ve bu nedenle daha ileri ve kapsamlı modelleme çalışmalarının yapılması ve metaanalizler ile kümülatif etki-sonuçların tahmini de yapılması gerekiyor. ction in 10,000 years. Araştırmacılar, araştırmalarının Neandertal yok oluşuna sebep olan olayı veya olayları net olarak ortaya koymaktan henüz uzak olduğumuzu ancak bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair fikir sahibi olmaya başladığımızı ve daha hesaba katılacak çok etkenin olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Araştırmada kullanılan demografik metot modelinden elde edilen verilere göre küçük bir doğurganlık oranı azalmasının ve yeni doğan ölümünün artışının Neandertal popülasyonu üzerinde net ve büyük etkileri olabileceği gösterildi.

🌘 🚀
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Aralık 2019       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Neandertal insanı
Ad: neander9.jpg
Gösterim: 594
Boyut: 38.3 KB

1856’da J. C. Fuhlrott tarafından Düsseldorf yakınında Neander vadisinde, Feldhofer mağarasında bulunan insan iskeleti.

Bu iskelet, bugünkü insandan farklı olduğu kabul edilen ve böylece bugünkü insanın uzun bir evrim sonucu ortaya çıktığını kanıtlayan ilk insan fosilidir.

Neandertal insanı, son buzul çağı başlangıcında, yani -80 000 ile -35 000 yılları arasında Avrupa ve Ortadoğu'da yaşamış bir insan tipidir. Neandertal insanları kısa boylu ve sağlam yapılıydılar. Ama uzun, geniş ve basık kafataslarında, günümüz insanıyla aşağı yukarı aynı hacimde bir beyin boşluğu vardı. Alın kemiği yatık ve artkafa geriye çekikti. Kafatasında bazı kabartılar bulunuyordu; özellikle, kaş kemerleri ve artkafa bölgesi çok gelişmişti. Çok iri olan yüz, göz çukuru altı çöküntüsünün (köpekdişi çukuru) yokluğu gibi bazı özgül çizgiler taşıyordu ve bu özellik içe girik bir çeneyle birleşerek Neandertal insanının yüzüne birsomak (sivri burun) görünümü veriyordu.

Neandertal insanları, Homo sapiens neanderthalensis adı verilen bir alt tür oluştururlar ve Avrupa'da 300 000 yılı aşkın bir süre önce başladığı sanılan uzun bir evrimin ürünüdürler. Bu insanlar hakkındaki bilgilerimiz, birçok yerde yapılan kazılarda bulunmuş (Fransa’da La Chapelle-aux-Saints, Ferrassie, La öuina ve Regourdou; Belçika'da Spy; İtalya'da monte Circeo, İsrail’de Karmel dağı; Irak’ ta Şanidar; Özbekistan'da Teşiktaş) 200' den fazla bireye ait kalıntılara dayanmaktadır.
Ad: neander15.jpg
Gösterim: 595
Boyut: 13.0 KB

Neandertal insanlarına çoğunlukla moustier kültürlerinde rastlanır. Uzun süre sanıldığının tersine, neandertal insanları Avrupa’da moustier çağı sonunda birdenbire yok olmuş değildirler. Saint-Cesaire'de (Charente-Maritime) üst yontma-taş tabakasında (Châtelperron evresi) bu tip bir insan iskeletinin bulunmuş olması, gerçekte, neandertal insanının Avrupa’da ancak yavaş yavaş, -35 000 yıllarına doğru, çağdaş insan tipine yerini bıraktığını göstermektedir.
Neandertal insanına bazen paleantropiyen de denir.

NEANDERTAL ÖNCESİ İNSAN,
neandertal insanının doğrudan atası olan fosil insan. (Bütün bilinen neandertal öncesi insanlar Avrupa’da ortaya çıkarıldı; bu durum, sözkonusu öbeğin yalnızca Avrupa kıtasında evrim geçirdiğini göstermektedir.)
Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

2 Eylül 2006 / GusinapsE Genel Mesajlar
22 Ekim 2008 / Asi-BeL Genel Mesajlar
29 Mart 2009 / Kutadgu Taslak Konular
8 Mayıs 2008 / eXcaLLaNT Taslak Konular