Arama

Silla Krallığı

Güncelleme: 17 Mart 2010 Gösterim: 23.104 Cevap: 0
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
17 Mart 2010       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Silla Krallığı
Silla (MÖ 57 - MS 995), Üç Krallık döneminde Kore Yarımadası'nın güneyinde olan bir ülkedir. 7. yüzyılda Baekje, Gaya ve Koguryo'yu birleştirme düşüncesiyle ön plana çıkmıştır. Silla Krallığı güçlenmeye başlayınca önce Gaya'yı himayesi altına almış, ardında Koguryo'yu ve Baekje'yi himaye altına almak için Tang Hanedanlığı ile (şimdiki Çin) anlaşma yapmıştır. Ancak Tang Hanedanlığı, anlaşmaya uymayıp Baekje ve Koguryo'yu almak isteyince Tang Hanedanlığı ile savaşa girilmiş ve Silla Krallığı başarılı olmuştur. Bu sırada 27. hükümdar ve ilk kadın yönetici olan Kraliçe Seondeok Uzakdoğu'nun ilk gözlemevlerinden birini yaptırmıştır. Bu gözlem evi hala vardır ve Gyeongju bölgesindedir. 8. yüzyılın ortalarında en parlak dönemi yaşamış olan Silla krallığı daha sonra kralların çıkarları yüzünden yıkılmış ve o dönemin parlak ülkelerinden Koryo Hanedanlığı'na boyun eğmek zorunda kalmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar
Silla Krallığı'nın kurulduğundaki sınırları
Ad: 477px-Three_Kingdoms_of_Korea_Map.png
Gösterim: 1195
Boyut: 52.5 KB

Silla Krallığı (
57 – MS 935), Kore'nin üç Krallık dönemindeki krallıklardan biri olmakla birlikte, Asya tarihinde en uzun süre hüküm sürmeyi başarmış devlettir. Silla Krallığı, Kral Park Hyeokgeose tarafından kurulmuştur . Kraliyet ailesi de adını "Park (박, 朴)" olarak kendisinden almıştır. Başkenti Gyeongju'dur. İlk olarak yakınındaki Gaya Krallığı'nı ele geçiren Silla Krallığı, Tang Hanedanı ile müttefiktir. Goguryeo ile savaşmaya başlayınca Tang'dan yardım istemiş, ancak Tang'ın da o topraklarda çıkarları olduğu için, Tang Hanedanı Silla'ya da savaş açmıştır. Silla bu savaşta çok başarılı olmuş ve ateşkes ilan edilmiştir. Silla Krallığı, 660 yılında Baekje Krallığı'nı, 668'de Koguryo İmparatorluğu'nu bozguna uğratıp ele geçirmiştir . Ancak Mançurya ve Kore'nin kuzeyinde bulunan Goguryeolular'ın kuracağı Balhae Krallığı'na engel olamamış ve Goguryeo topraklarından vazgeçmiştir. Sonuç olarak yıkılan Goguryeo yerine Balhae kurulmuştur.

Ad: balhae_8.jpg
Gösterim: 1068
Boyut: 32.2 KB

Bunun sonucunda "Birleşik Silla" diye adlandırdığımız döneme geçilmiş ve Silla, Kore Yarımadası'na hükmetmeye başlamıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde yönetim zayıflayıp güç asillerin elinde bir oyuncak haline gelmeye başlayınca, Goguryeo'nun varisi olarak kurulan Balhae Krallığı ata topraklarını, Silla'dan geri almaya başlamış ve Silla yaklaşık 1000 yıllık tarihinin ardından tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür.
Orta dönemin sonlarında Silla Krallığı
Ad: 437px-History_of_Korea-576.png
Gösterim: 728
Boyut: 373.6 KB

Tarih
Tarihçiler Silla tarihini 3 periyoda bölmüşlerdir:
 • Kuruluş dönemi MÖ 57 – MS 654
 • Orta dönem 654 – 780
 • Birleşik Silla 780 – 935
Silla Krallığı,
 • Park (박),
 • Seok (석),
 • Kim (김)
olmak üzere üç farklı klan (kabile) tarafından yönetilmiştir. Tarihçiler bu üç klanın da başa geçebilmesi için kan dökülmüş olması gerektiğini söylemektedirler. Ki zaten kan dökülmeden üç farklı klanın ülkeyi yönetmesi söz konusu olamaz. Park (박) klanı, Seok (석) klanı tarafından bir darbeye uğrayana kadar 3 kuşak boyunca Silla'yı yönetmiştir. Ancak bu iki klan mücadele ederken Kim (김) klanı kargaşaya son vermiş ve iki klan üzerinde otorite kurarak başa geçmiştir.

Kültür

Ad: Korea-Silla-Cheonmado-01.jpg
Gösterim: 734
Boyut: 48.2 KB

Silla, Çin'e uzak olduğu için Çin kültüründen çok fazla etkilenmemiş, kendine özgü geleneklerini korumuştur. Özellikle, kendinden sonra gelecek hanedanlarda Konfüçyusçuluğun benimsenmesi yüzünden meydana geleceklerin aksine, Silla'da kadınlara büyük saygı beslenmiş fikirleri küçümsenmemiştir. Ayrıca kadınlar önemli devlet görevlerine gelmişlerdir.

Ünlü Kralları
 • MÖ 57 - MS 4 Hyeokgeose (kurucu kral)
 • 540 - 576 Jinheung
 • 654 - 661 Muyeol
 • 661 - 681 Munmu
 • 681 - 692 Sinmun
 • 27 - 935 Gyeongsun (sonuncu kral)
İsim
Hanedan 503 yılına kadar
斯盧 (사로, Saro), 斯羅 (사라, Sara), 徐那(伐) (서나[벌], Seona[beol]), 徐耶(伐) (서야[벌], Seoya[beol]), 徐羅(伐) (서라[벌], Seora[beol]), and 徐伐 (서벌, Seobeol) isimleri ile anılmıştır. 503 yılında Kral Jijeung, devletin adını "Silla 新羅(신라)" olarak belirlemiştir.
Ancak bu konuda da kesin karara varamayan tarihçiler vardır. Onlara göre "Seorabeol" ismi belki de bugün Güney Kore'nin başkenti olan "Seoul" yani "Başkent" anlamına geliyor olabilir. Seorabeol ismini biraz şekillendirecek olursak ortaya "Syeobeul (셔블)" çıkacaktır. Bu da bugünkü Modern Korece ile "Seoul"e denk olacaktır. Tarihçilerin kimisi de ortaya böyle bir tez koymuşlardır.

Askeri Yapı
Silla ordusunun atlıları, zırhlı atlı birliklerden oluşuyordu. Ayrıca Hwarang (Çiçek asker) adı verilen kılıçta usta olan gençlerden seçilen birlikler (bizdeki Yeniçeri gibi), hanedan tarihinde önemli rol almışlardır. Hwaranglar, geleneksel olarak savaşa gitmeden veya bir davaya girmeden önce yüzlerini boyayıp küpe takarlardı.

Silla Krallığı'nın Yöneticileri
 1. Hyeokgeose MÖ 57 - MS 4
 2. Namhae 4-24
 3. Yuri 24-57
 4. Talhae 57-80
 5. Pasa 80-112
 6. Jima 112-134
 7. Ilseong 134-154
 8. Adalla 154-184
 9. Beolhyu 184-196
 10. Naehae 196-230
 11. Jobun 230-247
 12. Cheomhae 247-261
 13. Michu 262-284
 14. Yurye 284-298
 15. Girim 298-310
 16. Heulhae 310-356
 17. Naemul 356-402
 18. Silseong 402-417
 19. Nulji 417-458
 20. Jabi 458-479
 21. Soji 479-500
 22. Jijeung 500-514
 23. Beopheung 514-540
 24. Jinheung 540-576
 25. Jinji 576-579
 26. Jinpyeong 579-632
 27. Seondeok 632-647
 28. Jindeok 647-654
 29. Muyeol 654-661
 30. Munmu 661-681
 31. Sinmun 681-691
 32. Hyoso 692-702
 33. Seongdeok 702-737
 34. Hyoseong 737-742
 35. Gyeongdeok 742-765
 36. Hyegong 765-780
 37. Seondeok 780-785
 38. Wonseong 785-798
 39. Soseong 798-800
 40. Aejang 800-809
 41. Heondeok 809-826
 42. Heungdeok 826-836
 43. Huigang 836-838
 44. Minae 838-839
 45. Sinmu 839
 46. Munseong 839-857
 47. Heonan 857-861
 48. Gyeongmun 861-875
 49. Heongang 875-886
 50. Jeonggang 886-887
 51. Jinseong 887-897
 52. Hyogong 897-912
 53. Sindeok 913-917
 54. Gyeongmyeong 917-924
 55. Gyeongae 924-927
 56. Gyeongsun 927-935

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!

Benzer Konular

12 Nisan 2009 / ThinkerBeLL Tarih
8 Aralık 2016 / ThinkerBeLL Tarih
10 Ocak 2012 / CeLebRindaL Tarih
11 Haziran 2012 / Mira Tarih