Arama

Kudüs Krallığı

Güncelleme: 8 Aralık 2016 Gösterim: 3.858 Cevap: 5
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
1 Temmuz 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Kudüs Latin krallığı

Ad: Kudüs Krallığı1.jpg
Gösterim: 857
Boyut: 50.4 KB

Birinci Haçlı seferinden sonra kurulan devletlerin en önemlisi.
Sponsorlu Bağlantılar

Başlangıçta krallık olarak kurulmadı. Kudüs’ün alınmasından hemen sonra, Haçlılar, patriğin kentin hâkimi olarak kalmasına, Godefroi de Bouillon'un ise Kutsal Kabir’in muhafızlığına getirilmesine karar verdiler (1099). Ama Bouillon'un kardeşi ve ardılı Baudouin, kendisini kral ilan etmesi için Pisa patriği Daimberto’yu zorladı, Ve Tancröde’in fethettiği (1100) Celile’yi egemenliği altına aldı. Roma'nın desteğinde bir din devleti kurma girişimine karşın laik ve feodal bir rejim kurmayı başaran Baudouin l’in yerine kuzeni Baudouin II du Bourg geçti (1118); Baudouin ll’nin kızı Mâlisende, Foulques d’Anjou ile (1131-1143) evlendi. Foulques’un iki oğlu, peş peşe tahta çıktılar; Foulques’un birinci oğlu Baudouin lll'ün (1143-1163) çocuğu olmadı; ikinci oğlu Amauri l’in (1163-1174) ise 1185’te cüzamdan ölen bir oğlu ve Sibylle ve İsabelle adında iki kızı oldu. Birinci kızı 1185’te tahta kocası Gui de Lusignan'ın geçmesini sağladı.

Bununla birlikte, başlangıçta iki kutsat kent, Kudüs ve Beytüllahim ile bir tek limanı (Yafa) içine alan krallık, Beyrut'tan (Tir, 1124) Askalon'a dek (Askalon’u ancak 1153'te) kıyı kentlerini işgal ederek oluştu. Ürdün’e kadar uzanan tüm iç kesimleri kapsayan krallığın sınırı, Taberiye prensliğinde ve Ürdün ötesi senyörlüğünde ırmağı aşıyordu. Negev, Latinler’in denetimindeydi. Ama Latinler’in Şam’ı alma girişimi başarısızlığa uğradı (özellikle 1148’de); Bizans’ın yardımına karşın kral Amauri Tin Mısır’ı ilhak etme çabaları, Selahattin’in bu ülkeyi ele geçirmesini, daha sonra da Şam'ı almasını (1176) engelleyemedi. Bu sonuç Franklar’ın yayılmasına son verdi.

Müslüman kervanların yolunu kesen Ürdün ötesi senyörü Renaud de Châtillon'un başına buyrukluğu, 1187'de savaşa yol açtı. Kral Gui, Hattin’de ordusuyla kuşatıldı ve esir alındı. Böylece Selahattin, Corrado di Monferrato'nun savunduğu Tir dışında tüm krallığı ele geçirdi. Serbest bırakılan Gui, Corrado ile çatıştı ve Akkâ’yı kuşatmaya karar verdi. Üzün süren bir kuşatmadan sonra kent, müslü- manlardan geri alındı (1191). Bir yüzyıl boyunca, Kudüs canlı bir ticaret merkezi ve İtalyan ticaret acenteleri sayesinde krallığın en önemli kenti oldu. Sibylle'in ölümünden (1190) ve Gui de Lusignan’ın tasfiyesinden sonra krallık, Amauri Tin ikinci kızı kraliçe İsabelle’in (1192-1205) son üç kocasına geçti: Corrado di Monferrato (1192), Henri de Champagne (1192-1197) ve Amauri II de Lusignan (1197-1205). Maria di Monferrato (1205 -1212), krallığı, Philippe II Auguste’ün kendisine koca olarak seçtiği Jean de Brienne'e bıraktı; Jean’ın kızı isabelle de Brienne, 1222’de imparator Friedrich II von Hohenstaufen ile evlendi.

Friedrich II, haçlı seferleriyle ve Mısır seferiyle elde edilemeyenleri, diplomatik yollarla ele geçirdi: Kudüs'ü geri aldı (1229). Ama Friedrich baronların düşmanlğını üzerine çekmişti; baronlar, imparatorun temsilcilerini Akkâ'dan (1232), sonra da Tir’den (1243) kovdular, ama oğlu Corrado ll’nin (1228-1254), ardından Corrado lll’ün (1254-1268) krallığını kabul ettiler. Kıbrıs Lusignanlar’ı (Gui, 1192’de, Arslan Yürekli Richard’ın fethettiği Kıbrıs'ı Templier şövalyelerinden satın aldı), bu iki kral adına naip gibi hareket ettiler; 1268’de de onların yerine tahta çıktılar. Ama taht üzerinde hak iddia eden bir kadın, haklarını, 1277-1286 arasında Akkâ’yı işgal eden Anjoulu Carlo’ya sattı. Bu koşullarda krallık otoritesinin kullanılması, hemen hemen olanaksızlaştı; iç savaşlar patlak verdi; İtalyan sömürgeleri arasındaki ve Templier ile Hayırsever şövalyeleri arasındaki çatışmalar bu savaşları daha da şiddetlendirdi.

Kıyı kentlerinden ibaret kalan krallık, ustaca bir diplomasiyle iç bölgelerin büyük bir bölümünü yeniden işgal etmişti. Ama Harizmliler'in istilasını izleyen Gazze bozgunu (1244), krallığı yeniden kurma çabalarını boşa çıkardı. Saint Leuis ile öbür Haçlılar’ın çabalarına ve Moğollar ile yapılan görüşmelere rağmen Mısır sultanları birçok kenti yeniden fethettiler (1263 -1272), 1291’de de Akkâ ve Tir’i ele geçirdiler. Geriye sadece, Sicilya ve Kıbrıs krallarının gösteriş olarak kullanmaya devam ettikleri bir krallık unvanı kaldı.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 8 Aralık 2016 02:11
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Aralık 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kudüs Krallığı
Avrupalı Hıristiyanların I. Haçlı Seferi sırasında Müslümanlardan ele geçirdikleri Filistin topraklarında kurulan devlet (1099-1291).
Sponsorlu Bağlantılar

Antakya (Antiokheia), Urfa (Edessa) ve Trablusşam’da kurulan öteki üç Haçlı devletinin hükümdarları Kudüs kralının vasa- lıydı. Bağlılıkları ve askeri hizmetleri karşılığında Kudüs krahndan yardım görüyor ve Müslümanlara karşı korunuyorlardı. Kabaca bugünkü İsrail topraklarıyla Lübnan’ın güneyine ve Ürdün’ün güneybatısına egemen olan Kudüs Krallığı’nın sınırları içinde dört büyük baronluk vardı: Yafa ve Aşkelon Kontluğu, Krak de Montreal Lordluğu, Celile Prensliği ve Sayda (Sidon) Lordluğu. Krallık topraklan ise Kudüs ve çevresindeki bölgeyle Tyros (bugün Sur, Lübnan) ve Akkâ (bugün İsrail’de) kentlerinden oluşuyordu. Vasallara bırakılan topraklar zamanla babadan oğula geçmeye başladı. Ama Kudüs krallan sık sık veraset anlaşmazlıkla- nmn çözümüne müdahale etmek ve krallığın temel yasası niteliğindeki Assises de Jârusalem'ı uygulamak zorunda kaldılar.

Ekonomisi Müslümanlarla yapılan ticarete, yönetim ve savunma harcamalarını karşılamak için hacılardan alınan vergilere ve tefeciliğe dayanan Kudüs Krallığı, varlıklı bir devlet değildi. Topraklarının büyük bölümü verimsiz olduğu için, kötü hasat yıllarında Hıristiyanların yiyecek gereksinimi ancak Suriye’den tahıl ithal ederek karşılanabiliyordu.

İlk Kudüs kralları I. Baudouin (hd 1100- 18) ve II. Baudouin (hd 1118-31), kıyı kentlerini fethedip Filistin’in iç kesimleriyle kuzeydeki topraklan korumak üzere yeni kaleler inşa ederek devletin güvenliğini sağlamaya çalıştılar. Sonraki krallann bu politikayı bırakarak güneye doğru yayılmaya çalışması, 1144’te Edessa’nın Müslümanların eline geçmesine dolaylı olarak katkıda bulundu. Başarısızlıkla sonuçlanan II. Haçlı Seferi’nin (1147) ardından Müslümanlar konumlannı güçlendirmeye başladılar.

Mısır’a saldırılar düzenleyen Kral I. Amaury’nin (hd 1163-74) başarısızlıkları, bölünmüş Müslüman dünyasını Kutsal Topraklar’a bir saldırı düzenlemek üzere birleştirmeyi başaran Salaheddin Eyyubi’nin güçlenmesinde önemli rol oynadı, 1187’de Salaheddin’in ordularının eline geçen Kudüs kenti, III. Haçlı Seferi’nde (1191-92) bazı topraklann geri alınmasına karşın Müslümanların elinde kaldı. Kudüs’ün düşmesinin ardından Akkâ başkent yapıldı. Yitirilen topraklan geri almak amacıyla 13. yüzyıl boyunca düzenlenen yeni Haçlı seferleri krallık topraklannm yavaş yavaş küçülmesini önleyemedi.
Ad: Kudüs Krallığı2.jpg
Gösterim: 518
Boyut: 123.6 KB
Krallığı yöneten Lusignan hanedanı 1291’de Filistin topraklanndan sürüldükten sonra Kıbns Adasına çekildi. Bu soydan gelen krallar, 15. yüzyılın sonuna değin Kudüs kralı unvanıyla hüküm sürmeye devam ettiler.

kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 8 Aralık 2016 02:12
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Aralık 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kudüs merkezli Krallık kralları
Ad: 1.JPG
Gösterim: 362
Boyut: 96.6 KB
Ad: 2.JPG
Gösterim: 366
Boyut: 88.0 KB
Ad: 3.JPG
Gösterim: 314
Boyut: 64.6 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Aralık 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kudüs merkezli Krallık taht naibleri
Ad: 4.JPG
Gösterim: 313
Boyut: 72.1 KB
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Aralık 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Akka merkezli Krallık kralları
Ad: 1.JPG
Gösterim: 405
Boyut: 111.1 KB
Ad: 2.JPG
Gösterim: 351
Boyut: 101.9 KB
Ad: 3.JPG
Gösterim: 351
Boyut: 125.3 KB
Ad: 4.JPG
Gösterim: 295
Boyut: 39.1 KB

SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
8 Aralık 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Akka merkezli Krallık taht naipleri
Ad: 5.JPG
Gösterim: 237
Boyut: 113.6 KB
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

8 Aralık 2016 / Misafir Müslümanlık/İslamiyet
6 Haziran 2007 / P.u.S.u Müslümanlık/İslamiyet
8 Aralık 2016 / Safi Tarih
31 Ağustos 2008 / Bluesorrow Psikoloji ve Psikiyatri
21 Ekim 2010 / Daisy-BT Turizm