Arama

Tarihi Devirler

Güncelleme: 22 Aralık 2013 Gösterim: 90.112 Cevap: 5
GusinapsE - avatarı
GusinapsE
Ziyaretçi
2 Ekim 2006       Mesaj #1
GusinapsE - avatarı
Ziyaretçi
TARİHİ DEVİRLER (TARİH DEVİRLERİ)
Bu dönem kendi aralarında dörde ayrılmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar

1. İlkçağ (Eskiçağ)
M.Ö 4000-3000 yıllarında yazının Sümerler tarafından bulunması ile başlar, M.S 375 yılında kavimler göçü veya 395 yılında Roma’nın ikiye bölünmesi ya da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması ile son bulur. Dönemin özellikleri de şunlardır.
·Bu dönemde siyasi yapı genellikle şehir devletleri şeklindedir.
·Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklar da bu dönemde bulunmuştur.
·Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır
·Hıristiyanlık ve Musevilik bu dönemde kurulmuştur.
·Ayrıca, çok tanrılı dinler de yaygındır.
·Para kullanılmaya başlandı
·Özel mülkiyet doğdu.

2. Ortaçağ (375 - 476 / 1453)
M.Ö 375 veya M.Ö 476 yılında başlayıp, M.S 1453 İstanbul’un fethine kadar (Doğu Rama İmparatorluğunun yıkılışına kadar geçen süredir. Dönemin genel özellikleri;
·Avrupa’da derebeylik (Feodalite) rejimleri kuruldu.
·Batıda skolastik düşünce oluştu.
·İslam bu dönemde doğup gelişti.
·Türkler Müslüman oldular.
·İslam - Hıristiyan savaşları başladı.
·Avrupa’da; İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yapıldı.
·Haçlı seferleri düzenlendi

3. Yeniçağ (1453 / 1789)
Doğu Roma İmparatorluğunun 1453 yılında Fatih tarafından yıkılması ile başladı. 1789 Fransız ihtilali ile son buldu.
Dönemin genel özellikleri
·Avrupa’da merkezi krallıklar güçlenerek, feodalite son buldu.
·Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri başladı.
·Sanayi inkılabı da bu dönemde gerçekleşti.

4. Yakınçağ (1789/- )
1789 Fransız ihtilali ile başlayıp, günümüze kadar geçen süredir.
Dönemin genel özellikleri;
·Milliyetçilik hareketleri güçlendi
·Ulus devletleri kuruldu
·İşçi hareketleri gelişti
·Osmanlı Devleti yıkıldı
·l. Ve ll. Dünya savaşları yapıldı.
·Sömürge imparatorlukları kuruldu.

Tarihi Devirlerin Genel Özellikleri
·Tarihi devirler çağlara ayrılırken evrensel nitelikli olaylar dikkate alınmaktadır.
·Toplumları etkileyen ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olaylar olmaları gerekmektedir.

Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
15 Haziran 2010       Mesaj #2
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Tarih Devirleri:
Sponsorlu Bağlantılar

Tarih yazının bulunmasıyla başlar.

A -İlkçağ :

 • 3200'de Sümerler tarafından çivi yazısının bulunmasıyla başlar.
 • 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına kadar geçen dönemdir.
Bu çağda;
 • Toplumlarda çok tanrılı dinler görülür.
 • Hür düşünce hakimdir.
 • İmparatorluklar kurulmuştur.
 • Tek tanrılı dinlerde vardır. (Musevilik, Hıristiyanlık gibi)
B - Ortaçağ :
 • 476'da Batı Roma İmparator­luğunun yıkılmasıyla başlar.
 • 1453'de Osmanlıların İstanbul'u almasına kadar geçen dönemdir.
Bu çağda :
 • Avrupa'da toplumlu sınıf yapısı vardır. (Feodalite)
 • Topluma kilise ve papalar hakimdir. (Skolastik düşünce).
 • Haçlı Savaşları meydana gelmiştir.
 • İslam dünyası bilimde ilerlemiştir.
C - Yeniçağ:
 • 1453'de Osmanlıların İstanbul'u almasıyla başlar.
 • Fransız İhtilali'ne kadar geçen dönemdir.
Bu çağda;
 • Yeni buluş ve icatlar.
 • Coğrafi keşifler
 • Merkezi krallıklar
 • Rönesans ve Reform
 • Bilim ve teknikte ilerleme.
 • Yerçekimi kanunu bulunmuştur.
D - Yakınçağ :
 • 1789 Fransız İhtilalinden günümüze kadar geçen dönemdir.
Bu çağda :
 • Milliyetçilik akımı (Fransız İhtilali)
 • İmparatorlukların parçalanması
 • Meşrutiyet ve Cumhuriyet rejimleri
 • I. ve II. Dünya Savaşları
 • Ay'a çıkılması
 • Bilgisayar çağına geçiş görülmüştür.


ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
7 Eylül 2011       Mesaj #3
ener - avatarı
Ziyaretçi
Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org


Tarihi Devirler - Eskiçağ


Roma uygarlığının çözülüp Avrasya'nın büyük göçlerle etkilendiği 4.-5. yüzyıllardan önceki dönem, antikite. Terim, tek başına kullanıldığında bazen Yunan-Roma klasik eskiçağı ile Akdeniz'in eskiçağını anlatır. Bu nedenle, terimin başına bazı sıfatlar eklenerek yer ve zaman ayrımının açıkça belirtilmesi sağlanır.

a) Tarihöncesi eskiçağı: Tarihöncesi.
b) Doğu eskiçağı: Doğu'nun eski halkları ve Anadolu uygarlıklarının tarihi.
c) Hristiyan eskiçağı: Eskiçağ'ın bitişiyle Orta Çağ'ın başlama tarihi için tarihçiler arasında kesin bir anlaşma olmamıştır. Ancak, genel olarak Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrıldığı İ.S. 395, Eskiçağ'ın bitişi ve Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Eskiçağ'ın bitişi ile Orta Çağ'ın başlangıç tarihi olarak çeşitli tarihçilerin kabul ettikleri tarihlerden yaygın olanları şunlardır:
 • Roma İmparatorluğu'nun ilk olarak istilâya uğraması (276),
 • Diocletianus'un Roma'da tahta çıkışı (285),
 • İstanbul'un Konstantiniye adını aldığı tarih (330),
 • Cermenlerin Ren Nehri'ni geçtikleri tarih (31 Aralık 406),
 • Roma'nın Alarik tarafından alındığı tarih (410),
 • Augustulus Romulus'un, Odoakr tarafından tahttan indirilişi (476).
meryak - avatarı
meryak
Ziyaretçi
13 Aralık 2011       Mesaj #4
meryak - avatarı
Ziyaretçi
TARİHİN BAŞLANGICI ve ÇAĞLAR

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır . Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler . Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi devirler , yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirleri adı verilmiştir .

Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında ( M.Ö. 3200 ) bulunmuştur . Tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır . Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.Şu an Lascaux, Fransa'da bulunan mağara duvarındaki bu resim M.Ö. 13.000 yıl önce yapılmıştır. İlkçağlardaki avcılar, duvarlara hayvan resimleri çizdiklerinde başarılı bir av geçirmek için sihirli güçlere sahip olacaklarına inanıyorlardı.


Tarih öncesi devirler

Tarih öncesi devirler , Taş ve Maden devri olmak üzere ikiye ayrılır . Taş devrinde insanlar yaptıkarı aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır . Maden Devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır .
İlk çağ dönemine ait çakmak taşı

Willendorf Venüsü; bilinen ilk heykel örneklerinden biridir. M.Ö. 30.000 - 25.000 yılları arasında yapıldığı sanılıyor. Büyük bir ihtimalle elde yapılmış olan bu heykel sadece 11.25 cm boyundadır. Abartılmış bir kadın anatomisini anlatan heykel, bereket sembolü olarak bilinmektedir.

Yontma Taş Devri

Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorladı . Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı ; çünkü henüz hiçbirşey üretmeyi bilmiyorlardı . Bu dönemdee yurdumuz Türkiye ‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz . Buna en belirgin örnek ; Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası ‘dır . Bu dönem insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan el baltaları ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır . Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler . Devrin sonlarına doğru ateşi buldular . Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı . Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar .

Cilalı Taş Devri

Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular . Ekip biçmeyi öğrendiler , yani üretici oldular . Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler .Bazı hayvanları evcilleştirdiler . Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü ‘nde , Konya yakınlarında Çatalhöyük te yapılan kazılarda Cilalı Taş Devrine ait buluntular elde edilmiştir .

Maden Devri

İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve kolay işlenen bakır madenini kullandılar . Sonraları , bakır ve kalayın karışımyla tunç elde edildi . Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu . Maden devrinin sonlarına doğru insanlar demir madenini kullandılar .

Maden Devrinde , Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük devletler kuruldu . Yozgat yakınlarında Alişar’da , Çorum yakınlarında Alacahöyük ‘te , Çanakkale yakınlarında Truva ‘da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır .


Bronz Çağına ait silahlar


Çatalhöyük'teki kazı çalışmaları


Çatalhöyük'te yaşam


Tarih Devirleri

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen zamana tarih devirleri denir . Toplumlar üzerinde etkili olan önemli sosyal ve siyasi olaylar , tarihi devirlere ayırmada etkili olmuş ve sınır kabul edilmiştir . Böylece tarih öğrenme kolaylaşmıştır . Tarih çağları (devirleri ) : İlk Çağ , Orta Çağ , Yeni Çağ ve Yakın Çağ dır .İlk Çağ

Yazının bulunuşu ( M.Ö. 3200 ) ile başlar . M.S. 375 Kavimler Göçü’ne kadar devam eder.

Orta Çağ

Kavimler Göçü’nden ( 375 ) , Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbulu almasına kadar geçen süredir .

Yeni Çağ

Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbulu alaması ve Bizans İmparatorluğuna son vermesi ile başlayan , 1789 Fransız İhtilali ile sona eren çağdır .

Yakın Çağ

1789 Fransız İhtilali ‘nden zamanımıza kadar süren çağdır.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
17 Şubat 2012       Mesaj #5
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
TARİH DEVİRLERİ

Yazının bulunmasıyla başlayıp günümüze kadar süren yaklaşık 4.500 yıllık dönemi kapsayan dört ana tarih bölümü.

Tarihî olayları incelemede kolaylık sağlamak için yaratılmış yapay bir bölümlemedir. Tarih devirlerinin başlangıcı olarak yazının bulunması olayı alınır. Ancak bundan sonra gelen devirlerin birbirinden ayrılmasında esas alınan tarihler üzerinde kesin bir birlik yoktur.

En yaygın ayrıma göre tarih sonrası dönemin ayrıldığı dört çağ şöyle sıralanır: İlk Çağ, yazının bulunmasından İ.S. 395 ya da İ.S. 476'ya kadar olan dönem. Uzak Doğu ve Yakın Doğu'da ve Akdeniz çevresinde yaşayan çeşitli kavimlerin yazıyı değişik zamanlarda bulmalarına karşın, tarih devirlerinin başlangıcı olarak kabul edilen Önasya çiviyazısının bulunuşu yaklaşık olarak İ.Ö. 2500 dolaylarına rastlar.

İlk Çağ'dan sonra gelen Orta Çağ, 395 ya da 476'dan 1453 ya da 1492'ye kadar sürer. Onu izleyen Yeni Çağ, Orta Çağ'ın bitiminden 1789'a kadar sürer. En son dönem olan Yakın Çağ ise 1789'da başlayan ve sürmekte olan dönemdir.


MsXLabs & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Aralık 2013       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Tarihi devirler çağlara ayrılırken Evrensel nitelikli olaylar dikkate alınmaktadır.

Benzer Konular

29 Eylül 2014 / Misafir Soru-Cevap
8 Aralık 2019 / Misafir Tarih
6 Ekim 2012 / Ziyaretçi Soru-Cevap
7 Mayıs 2014 / _EKSELANS_ Mimarlık