Arama

Sosyal Grup Nedir? Sosyal Grup Çeşitleri ve Özellikleri

Güncelleme: 8 Aralık 2011 Gösterim: 47.190 Cevap: 0
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
8 Aralık 2011       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
A. Tanımı
Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan, en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.
Sponsorlu Bağlantılar

B. Özellikleri ve Fonksiyonları
 • Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması
 • İki veya daha fazla kişiden oluşması
 • Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması
 • Göreli bir sürekliliğin bulunması
 • Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır.
 • Grubun bireylerin beklentilerine cevap vermesi
 • Grup bireyleri arasında biz bilincinin olması
 • Grup üyeleri arasında rol ve statü dağılımı vardır.
 • Grup üyerine baskı yapar ve yol gösterir.
 • Yapı ve fonksiyon bakımından zamanla değişir.
 • Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir.
 • Grup birey için bir güvencedir.
 • Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır.
 • Kültür grup aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.

C. Sosyal Grup Çeşitleri

1. Grup Üyelerinin Sayısına Göre
 • Büyük Grup: Üye sayısı çok olan, ilişki ve etkileşimleri daha sınırlı ve resmi olan gruplardır. İkincil ilişkiler hakimdir. Şehir gibi gruplardır.
 • Küçük Grup: Üye sayısı sınırlırdır ve ilişkiler yüzyüzedir (birincil); köy, aile gibi...

2. Grubun Süresine Göre
 • Geçici Gruplar: Belli bir iş yapmak veya belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen kişilerden oluşur. Bunun için kısa ömürlü ve geçicidirler; mevsimlik işçi, izciler grubu gibi...
 • Sürekli Gruplar: Genellikle grup üyelerinin ömürlerinden daha uzundur; millet, aile, köy, şehir, gruplar gibi...

3. Bireyin Gruba Katılışına Göre
 • Resmi Gruplar: Yetkili organlarca oluşturulmuş ve önceden belirlenmiş yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuk kurallarına göre düzenlenmiş gruplardır; milli eğitimde çalışan grup gibi...
 • Resmi Olmayan Gruplar: Kanun ve yönetmelikler yerine grup üyeleri tarafından geliştirilen kurallara göre var olan gruptur. Genellikle küçük gruplardır. Aile, arkadaş grupları, imece (bir örgütte kendiliğinden doğmuş yardımlaşma şekli), klik-hizip (bir örgüt düşünce ve davranış bakımından ayrılık gösteren küçük gruplaşma) gibi...

4. Bireyin Gruba Katılışına Göre
 • Bireyin Kendi İradesiyle Katıldığı Grup: Gruba girip çıkmanın serbest olduğu gruplardır; arkadaşlık, kulüp, dernek grupları gibi...
 • Bireyin İrade Dışı Katıldığı Grup: Bireyin doğal yolla katıldığı gruptur aile millet, kastlara bireyler doğal yolla katılırlar; Türk veya Fransız olmak kişinin ömrü boyu devam eder, gibi...

5. Sosyal İlişki Tiplerine Göre
 • Birincil Gruplar: Üyeleri arasında birincil (yüzyüze, samimi) ilişkilerin olduğu gruptur; aile, arkadaşlık, komşuluk gibi...
 • İkincil Gruplar: Üyeler arasında ikincil ilişki bulunan, bulunan, bu ilişkilerin yasa, yönetmeliklerle belirlendiği gruplardır. Üyeler arsındaki ilişkilerde çıkar duygusu egemendir; dernekler, sendikalar, siyasi gruplar gibi...

6. Ferdinan Tönnies’in Grup Sınıflaması

a. Cemaat
(Topluluk)
Zaman içerisinde yavaş yavaş meydana gelen, bireyleri arasında duygu ve düşünce birliği olan insan topluluğudur. Irk, etnik köken ve kültür bakımından farklılaşmış kişilerden meydana gelirler. cemaat üyeleri arasında sıcak, samimi,yürekten, duygusal ilişkiler vardır. Aile, akrabalık, klan gibi kana bağlı; komşuluğa dayanan köy gibi yere bağlı, düşünce ve duygu benzerliğine dayalı topluluklar cemaate örnek verilebilir.
Özellikleri
 • Ortak irade
 • Üyelerin kişiliği yok
 • Toplum çıkarları
 • İnan
 • Din
 • Töre, adet
 • Doğal dayanışma
 • Ortak mülkiyet
b. Cemiyet (Toplum)
Irk, etnik köken, sosyo ekonomik statü ve kültürce farklılaşmış topluluklardır. Cemiyetler kişisel olmayan, soğuk, rasyonel ve özgür ilişkiler üzerine kuruludur. sanayi ve ticaret işletmeleri, baskı grupları, şehirler gibi örnekler...
Özellikleri
 • Bireysel irade
 • Birey çıkarları
 • İdeoloji
 • Kamuoyu
 • Moda, geçici arzular
 • Sözleşmeli dayanışma
 • Bireysel mülkiyet

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

21 Eylül 2014 / Misafir Soru-Cevap
25 Mayıs 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
26 Kasım 2013 / Misafir Cevaplanmış
30 Mayıs 2008 / Bia Sosyoloji
26 Haziran 2012 / ThinkerBeLL Sosyal Ağlar