Arama

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Güncelleme: 28 Mayıs 2011 Gösterim: 48.811 Cevap: 1
Harry Kewell - avatarı
Harry Kewell
Ziyaretçi
16 Ocak 2009       Mesaj #1
Harry Kewell - avatarı
Ziyaretçi
ZONGULDAK2520KARAELMAS2520UNIVERSITESI
Üniversitemiz 11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak’ta "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi" adı ile kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Batı Karadeniz havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak’ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak’ta yenibir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür. 1184 Sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 3837 sayılı yasa ile kurulması üzerine Üniversitenin temelini oluşturan bu fakülte ve buna bağlı olarak öğrenim veren Zonguldak Meslek Yüksek Okulu, Alaplı Meslek Yüksek Okulu, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ile Hacettepe Üniversitesi Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi de "Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adıyla Üniversiteye bağlanılmıştır.Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yapılan protokolle kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Karabük Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mevcut olup, bu okullardan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Sponsorlu Bağlantılar
Kuruluş Kanununda Devrek-Fen Edebiyat Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretime açılabilme çalışmaları sürdürülmektedir.Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçeleri ile Bartın ve Karabük İlinde halen işlerlik kazandırılmış 7 Fakülte, 3 Enstitü, 9 Meslek Yüksek Okulu ve 1 Sağlık Yüksek okulu’ndan oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Adres:Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü 67100 Zonguldak
Telefon (0372) 257 40 10 - 13
Fax: (0372) 257 21 20 - 257 50 78
e-mail: danisman@karaelmas.edu.tr


FAKÜLTELER


Çaycuma iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemiz 18.06.1987 tarih ve 3389 sayılı kanunla, Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı ile kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesinin Beytepe Kampüsünde 1987-1988 eğitim öğretim yılında açılmıştır03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Üniversitemizin kuruluşuna ait kanuna ek 9.maddesi ile adı ve bağlantısı değiştirilerek, Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmuştur. Söz konusu yasa öncesi 1987-1994 döneminde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde eğitim-öğretimini sürdüren Fakültemiz,1994-1995 eğitim-öğretim yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kampüsünde hizmete açılmıştır.

Bina ve Arsa Bilgileri

Üniversitemiz merkez kampüsünde 1000 metrekarelik kapalı alana sahip bir bina, kendi kampüsüne taşınana kadar Fakültemize tahsis edilmiştir. Tahsis edilen binada 8 sınıf, 5 ofis ve diğer hizmet birimleri mevcuttur. Sınıf demirbaşları,eğitim öğretim araçları, ofislerin ve öğretim elemanları için ayrılan birimlerin her türlü tefrişi, bilgisayar, fotokopi, telefon santralı gibi eğitim öğretim ve idari hizmetlerin yürütülmesinde lüzumlu bütün ihtiyaçlar Üniversitemizce karşılanmıştır.Ayrıca, yine Üniversitemizce bu binada gerekli tadilatlar, boya badana ve onarım işleri yaptırılarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Fakültemiz öğrencileri, kampüste Rektörlükçe verilmekte olan tüm hizmetlerden ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt imkanlarından faydalanmaktadırlar.Fakültemiz kampüs alanı için; Çaycuma ilçesinde, Çaycuma - Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde 5. Km de 802.600 metrekarelik bir arsada sağlanmıştır. Eğitim ve hizmet binası olarak kullanılacak 6000 metrekarelik kapalı alanı, 21 derslik ve çeşitli amaçlarla kullanılacak birim ve ofislere sahip ana bina, 20 milyar 661 milyon TL ihale bedeli ile 02.03.1994 tarihinde ihalesi yapılmış olup inşaatın idari ve derslik kısımları bitirilmiştir1998 yılında serbest bırakılan 150.000.000.-TL. ödeneğin 70.000.000.-TL.’si kullanılmıştır. Alt yapı ve ek binalar 1999 yılında ikmal inşaatı olarak ihale edilmiştir. Tüm proje tamamlandığında 2000 öğrenciye hizmet verebilecek bir kampüs ortaya çıkmış olacaktır.
Fakülte kampüs alanının bulunduğu Çaycuma ilçesinin konumu da Ankara ve İç Anadolu bölgesinin en kısa mesafeden denize ulaştığı bir liman yolu üzerinde oluşu ve bölgenin ekonomik merkezinde yer alması, çevrede bulunan yerleşim birimlerine ulaşım imkanlarının kolaylığı, Fakültemizin burada hizmete girmesi ile hem bölge gençlerinin yükseköğretim yapma istek ve imkanlarına katkı sağlayacak hem de yörenin kültürel ve sosyal gelişmesine yardımcı olacaktır. Mezunları ile de, bölgenin bu alandaki yetişmiş insan gücü talebi giderilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Akademik kadro olarak 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 17 Araştırma Görevlisi ve 6 Öğretim Görevlisi mevcuttur. Araştırma Görevlilerinin 8’i master ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilmiştir. İdari personel sayısı 7’dir.İktisat Bölümü’nde 236, İşletme Bölümü’nde 238 olmak üzere toplam 474 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. 1999/2000 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibarıyle mezun sayısı 108’dir. 2000-2001 Eğitim öğretim yılında İşletme ve İktisat Bölümleri ikinci öğretim programı açılacaktır. Eğitime başlayacak olan İktisat bölümü ikinci öğretim programına 50, İşletme bölümü ikinci öğretim programına 50 öğrenci alınacaktır.
Ayrıca normal öğretim öğrenci kontenjanları İktisat Bölümü için 70, İşletme Bölümü için 70 ’dir.
Telefon(0372) 257 15 66
Fax: (0372) 257 40 57

Devrek Fen Edebiyat Fakültesi
03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulan Üniversitemiz Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi 1993-1994 öğretim yılında Zonguldak Merkez Kampüsünde faaliyete geçirilmiştir. Fakülte Merkez Kampüs’de yaklaşık 4500 m kapalı alana sahip binada, 1993-1994 öğretim yılında Fizik Bölümü ve Matematik Bölümü ile faaliyetine başlamış olup, 1994-1995 öğretim yılında Kimya Bölümü, 1995-1996 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü ve 1996-1997 öğretim yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Fransız Dili ve Edebiyatı) açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.03.1997 tarih ve 4472 sayılı yazısı ve Yürütme Kurulu’nun 03.03.1997 tarihli toplantısında alınan karar ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının açılması ve yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 02.03.1999 tarih ve 4470 sayılı yazısı ile ve Yürütme Kurulu’nun 23.02.1999 tarihli toplantısında alınan kararla Fakültemiz bünyesinde Biyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.Fakültemiz Kampüsünün Zonguldak Merkezine 55 km uzaklıktaki Devrek ilçesinde yapım çalışmaları devam etmektedir. İlimiz, merkez ilçe, Dedeoğlu köyü Çay mevkiinde, 95 370 m ‘lik sahanın Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi kampusunun kuruluşu için Üniversitemize tahsisi sağlanmış olup derslikler, öğretim üyeleri çalışma binaları, idare, laboratuvar, anfi ve atölye binaları ile dekanlık ve kütüphane binaları bloklarını içeren inşaatın yapımı devam etmektedir.Fakültemiz halen Fizik, Matematik (I. ve II. Öğretim) Kimya, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı ABD, Biyoloji Bölümleriyle Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Adres:Z.K.Ü. Devrek Fen Edebiyat Fakültesi 67100 İncivez / ZONGULDAK
Telefon: 0.372.257 20 70,Fax: 0.372.257 41 81,
Santral: 0(372) 257 40 10 / Dahili

Ereğli Eğitim Fakültesi
11/07/1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan, 18 Ocak 1995 tarih, 22175 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre Ereğli İlçesi’nde kurulan Eğitim Fakültesi 18 Mart 1997 tarihinde Kurucu Dekan atanması ile faaliyete geçmiştir.Fakültemizde eğitim-öğretim verilen programlar:1- İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Programı (Normal ve II.Öğretim) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 2- Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Eğitim Fakültemiz,1997 tarihinde geçici olarak İzmirli İlköğretimokulu’nda hizmete başlamış Eylül 1998’de Ereğli’li hayırsever iş adamı Hacı Kadri Yılmaz tarafından yaptırılan yeni merkez binasına taşınarak eğitim-öğretim hizmetlerini burada sürdürmeye devam etmektedir.
1997-98 öğretim yılında 40 öğrenci ile İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı eğitime başlamış daha sonra 1998-99 eğitim-öğretim yılından itibaren 100 öğrenci alınmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 08.02.2000 tarihli olurları ile, 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843sayılı kanunun 4.maddeleri uyarınca 2000-2001 öğretim yılında Fakültemizde, Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim Programı açılmış ve bu programa 100 öğrenci alınmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 08.02.2000 tarihli olurları ile, 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843sayılı kanunun 4.maddeleri uyarınca 2000-2001 öğretim yılında Fakültemizde, İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı açılmış ve bu programa 41 öğrenci alınmıştır. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmenliği II.Öğretim Programının açılması için çalışmalar devam etmektedir.Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 30.01.2001 tarihli olurları ile, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d/2, 7/h maddeleri uyarınca 2001-2002 öğretim yılında Fakültemizde Türkçe Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı açılmış ve Türkçe Öğretmenliği Programına 42 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yeni açılan programlar ile birlikte Fakültemizde 364 Kız öğrenci, 386 Erkek öğrenci olmak üzere toplam öğrenci sayımız 2001-2002 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 750 olmuştur.
1 Profesör, 8 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 7 Araştırma Görevlisi (3’ü 35.maddeye göre yurt içi geçici görevli), 2 Okutman olmak üzere toplam 23 adet akademik personelimiz mevcuttur.Fakültemizde şu anda 12 dershanemiz bulunmaktadır. Buna ilave olarak 1 adet Fen Bilgisi Laboratuarı, 1 adet Eğitim Teknolojisi Laboratuarı, 2 adet Bilgisayar Laboratuarımız ve 1 adet Elektronik Sınıfı ve 1 resim atölyesi yer almaktadır. Bilgisayar Laboratuarımızın her tür araç ve gereç ihtiyacı ile 14 adet bilgisayar YÖK/Dünya Bankası, 47 adet bilgisayar ise Üniversitemiz tarafından karşılanmış olup, toplam 61 adet eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Ereğli Eğitim Fakültesi 67300 KDZ. EREĞLİ ZONGULDAK
Telefon:0 372 323 38 70

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi
Makina, Metal, Bilgisayar, Mobilya alanlarında eğitim vermektedir.Bu fakültelerin yanı sıra Orman Fakültesini ve Tip Fakültesini bunyesinde bulundurmaktadır.

Mühendislik Fakültesi
Üniversitemizin çekirdeğini oluşturan Fakültemiz, 1924 yılında açılan ve değişik ad, içerik ve bazı kopukluklarla 1961 yılına kadar ulaşan Zonguldak Maden Mühendis Mektebinin devamı niteliğindedir. Ancak bugünkü Fakültenin asıl başlangıcını bu Teknik okulun 1962 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine taşınması üzerine, aynı yıl “Zonguldak’da Maden, Makina, İnşaat ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri’ni içeren dört bölümlü bir Teknik Okul Açılması” nı sağlayan 165 sayılı yasa oluşturmuştur. Çıkarılan bu yasa uyarınca Teknik okulun inşaatına 1968 tarihinde başlanılmış ve inşaat faaliyetleri devam ederken, 1184 sayılı yasa ile Zonguldak Teknik Okulu, Zonguldak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne (DMMA)’ya dönüştürülmüştür. Akademi, 1975 yılında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır.Daha sonra, 1981 yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak DMMA’si “Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi” haline dönüştürülmüştür.1990’lı yılların başında, 257800 m2’lik kampüs alanı üzerinde, 1144 m2 kapalı alanlı yönetim binası, 6300 m2 kapalı alanlı Makina; 4180 m2 kapalı alanlı Maden, 5500 m2 kapalı alanlı İnşaat, 5600 m2 kapalı alanlı Elektrik Mühendisliği Bölümleri, 3900 m2 kapalı alanlı Temel Bilimler Binaları, 2550 m2’lik Sosyal Tesis binalarından oluşan toplam29174 m2’lik kapalı alanda Maden ve Makina Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretim sürmekte iken, 11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olmuş ve sahip olduğu imkanlar, kurulan yeni Üniversitenin çekirdeğini ve altyapısını oluşturmuştur.Zonguldak DMMA olarak açıldığı 1975 yılından, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dönüştüğü 1992 yılına dek, sadece Makina ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde eğitim-öğretimin yapıldığı Fakültemizde,1994-1995 öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 1997-1998 öğretim yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü,2001-2002 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2001-2002 öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü II. Öğretimi açılarak Lisans düzeyinde eğitim öğretime başlanılmıştır.
Fakültemizin kuruluş şemasında, yukarıda belirtilenlerden başka Jeoloji, Çevre ve Metalurji Mühendislikleri Bölümleri de bulunmakta olup bu Bölümlerimizden Jeoloji Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde, sadece Y.Lisans öğrenimi yapılmakta; Metalurji Mühendisliği Bölümü ise henüz açılmamıştır.

Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Adres: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 78600 Safranbolu/ KARABUK TURKIYE
Telefon: +90-370-7128706
Faks: +90-370-7120574
e-mail: civilman@gmx.netENSTİTÜLER


Fen Bilimleri Enstitüsü
30.07.1992 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun Ek 9.maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Aynı zamanda ilgili kanunun 9.maddesinin c fıkrası ile de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır.1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Enstitümüz halen aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında Lisansüstü eğitim hizmeti vermektedir. Enstitümüz idari kadrosunda 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Enstitü Sekreteri, 2 Memur ve 1 Hizmetli bulunmaktadır. Akademik kadroda ise 2547 Sayılı Kanunun 50.d maddesine göre atanmış 1 Araştırma Görevlisi mevcuttur.
Santral: (372) 2574010
Fax: (372) 2574935

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü misyonuna uygun olarak, değişik organizasyonlarda önemli görevler üstlenen veya üstlenecek kişileri çağın gereklerine göre en iyi şekilde hazırlamak ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek çabası içerisindedir. Kurumumuz nitelikli çağdaş bir eğitim anlayışıyla haraket etmekte ve bu yönde yoğun çaba harcamaktadır.Enstitüsümüz bünyesinde İşletme ve İktisat Yüksek Lisans programları ile işletme, girişimcilik, yaratıcılık ve yöneticilik yetenekleri etik anlayış çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yönetim ve Ekonomi bilimiyle özel, kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli ve çağdaş bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim Bilimleri programı dünya gerçeklerine uygun eğitim bilimcilerinin yetiştirilmesi ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi ve paylaşılması yönünde bir programdır.Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda lisans üstü eğitimini sürdüren öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu değişik organizasyonlarda değişik pozisyonlarda aktif olarak çalışmaktadırlar. Onların iş yaşamındaki deneyimlerini sınıf ortamına taşımaları dersleri interaktif hale getirmekte, gerçek olayları örnek olaylar şeklinde tartışmaya açmaları bilgi kullanımını pratik hale getirmektedir.
Lisans üstü programlarımızda ders veren öğretim üyelerimiz bilimsel ve entellektüel kapasitleri uluslararası standartlardadır. Türkiye’nin bir çok değişik üniversitelerinden doktoralı öğretim üyelerimizin yanısıra, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden doktora derecesine sahip öğretim üyesi kadromuz vardır. Çeşitlilik ve zengin bilgi birikimine sahip öğretim üyelerimiz enstitümüzü diğerlerinden farklı kılmaktadır. Öğretim üyelerimizin araştırma yapma istekleri özellikle tez çalışmalarında kaliteyi artıran bir faktör olarak göze çarpmaktadır.Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda, bilginin güç olduğuna inanan, evrensel değerler ve etik anlayışla bağlı, çağdaş bir eğitim kurumu olmak bizim felsefemizdir.
Tel : 0 372 257 69 27
Fax : 0 372 257 69 27
E-mail : sbe@karaelmas.edu.trYÜKSEKOKULLAR


Karabük Sağlok Yüksekokulu
Yüksekokulumuz Yüksek Sağlık Şüra’sının 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararı doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının talebi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, Bakanlar Kurulunun 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararına istinaden 22 Kasım 1996’da Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan bir işbirliği protokolü ile Zonguldak merkezine 175 km uzaklıktaki Karabük ili Beşbinevler semtine ait Karabük Sağlık Meslek Lisesi binasında, Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı Karabük Sağlık Yüksekokulu açılması uygun görülmüştür.Gerekli Öğretim elamanları temin edildikten ve hazırlıklar yapıldıktan sonra öğrenci alınarak faaliyete geçecektir.

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel mezunlar yetiştirmek.Toplum gereksinimleri doğrultusunda, mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak sağlık bakımı veren nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Okulumuz 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı önlisans eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 24.01.1997 tarih, 85-1423 sayılı kararı ile 2809 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca 1997 -1998 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Lisans Programı üzerinden eğitim yapılan 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu açılmış ve 57 öğrenci ile Hemşirelik Bölümüne bağlı olarak 8 ana bilim dalı üzerinden 1997-1998 döneminde eğitim-öğretime başlamıştır.Ayrıca, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programından 1996-1997 ve 1998-1999 öğretim yılında 95 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuz , Üniversite kampüsünün dışında iki bloklu bir binada eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir.
Adres: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Zonguldak
Telefon (Santral): +90 372 2574191
Fax: +90 372 2576750
e-mail: syo@karaelmas.edu.trMESLEK
YÜKSEKOKULLARI

Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdürmekte olan Alaplı Meslek Yüksek Okulu 14.3.1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı " Ereğli Meslek Yüksek Okulu " olarak Kdz. Ereğli’de açılmıştır. 27.7.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile H. Ü. Zonguldak Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır.1991 yılına kadar Alaplı da çeşitli kamu binalarında hizmet veren Ereğli Meslek Yüksek Okulu, 1991 yılından itibaren Alaplı Tepeköy mevkiindeki mülkiyeti kendisine ait olan 30.000 metre karelik kampüste hizmet vermeye başlamıştır.3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile yeni kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak "Alaplı Meslek Yüksek Okulu " adını almıştır.Alaplı Meslek Yüksek Okulunun 125.000 metre kare gelişme sahası içinde, Meslek Yüksek Okuluna bağlı 130 kişilik kız ve 135 kişilik erkek olmak üzere iki öğrenci yurdu mevcut olup, öğrencilere hizmet verebilen kantin, açık spor sahaları, kütüphanesi ve yemekhanesi vardır.Türkiye de 400 ün üzerinde Meslek Yüksek Okulu vardır. Bu okullardan biri olan Alaplı M.Y.O. 1989 yılında Y.Ö.K./Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak proje imkanlarından yararlanan 30 Meslek Yüksek Okulundan biri olmuştur.
Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümü YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamındadır. Bu projeye dahil programlarda her sınıftaki ortalama öğrenci sayısı 30 olup, atölye ve laboratuarların tamamı faaliyete geçmiş durumdadır. Atölye ve laboratuvarlarda uygulamalar öğretim elemanlarının gözetiminde tekniker ve teknisyenlerin yardımı ile yapılmaktadır. Laboratuarlar, öğretim planları çerçevesinde öğrencilerin hizmetindedir. Ayrıca Z.K.Ü. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında talepte bulunan kişi ve kuruluşlara da çeşitli proje ve laboratuvar hizmetleri verilmektedir.1Doçent, 5 yardımcı doçent, 33 akademik personel ve 47 idari personel ile kampüs içindeki iki bölümünde 2500, METEP çerçevesinde açılan programlarda ise 3400 civarında öğrenciye hizmet vermekte olan Alaplı M.Y.O. öğrenciye; saat 8:30-17:00 arasında normal öğretim, 17:00-23:00 arasında ikinci öğretim hizmeti vermektedir.
Teknik programlar Bölümünde İnşaat, Elektrik, Elektrik İ.Ö., Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik İ.Ö., Elektronik - Haberleşme, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon İ.Ö., Makina , İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde ise İşletme, İşletme İ.Ö.Muhasebe, Muhasebe İ.Ö., Bankacılık ,Bankacılık İ.Ö. programlarında eğitim-öğretim devam etmektedir.
Telefon:0 372 378 20 05-06-07
Fax:0 372 378 22 05

Bartın Meslek Yüksekokulu
Bartın Meslek Yüksekokulu 30 Mart 1994 tarihinde 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Bartın’ın merkez köyü olan Ağdacı Köyünde olup şehir merkezine 6 km uzaklıktadır. Yüksekokulumuz 1994-1995 yılında eğitim-öğretime Seracılık Programına 19 öğrenci alarak başlamıştır. Bu programa ilave olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Turizm-Otelcilik Bölümü açılarak 31 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Ayrıca 2000-2001 Öğretim Yılında Bilgisayar Destekli Muhasebe ve İşletmecilik Programları açılarak 32’şer öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Yine 2001-2002 Öğretim Yılında Turizm ve Otelcilik Programına (isteğe bağlı) hazırlık sınıfı açılarak 45 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır.Meslek Yüksekokulumuz 2002 –2003 Eğitim-Öğretim yılına yeni açılan Endüstriyel Elektronik Programı (II.Öğretim) 77 öğrenci, Turizm ve Otel İşletmeciliği (II.Öğretim) 22 öğrenci, İşletme Programı (II.Öğretim) 59 öğrenci, Mobilya ve Dekorasyon Programı (II.Öğretim) 37 öğrenci, Elektrik Programı (II.Öğretim) 80 öğrenci, Makine Programı (II.Öğretim) 39 öğrenci, Bilgisayar Teknolojileri ve Programla Programı (II.Öğretim) EML 32 öğrenci, Bilgisayar Teknolojileri ve Programla Programı (II.Öğretim) KML 15 öğrenci, Otomotiv Programı (II.Öğretim) 40 öğrenci, Muhasebe Programı (II.Öğretim) 5252 79 öğrenci ve Muhasebe Programı (II.Öğretim) 5207 59 öğrenci ile Eğitim ve Öğretime sürdürmektedir. Şu an toplam öğrenci sayısı 901’dir.
2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi itibarıyla Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programından bugüne kadar 98 öğrenci, Turizm-Otelcilik Programından 151 öğrenci, Bilgisayar Destekli Muhasebe Programından 29 öğrenci ve İşletmecilik Programından 23 öğrenci mezun olmuştur. Teknik Programlar Bölümünden mezun olan öğrenciler toplamı 98, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünden mezun olan öğrenci sayısı da 203’dür. Teknik Programlar Bölümünden mezun olanlara “Önlisans Diploması” ve “Tekniker” ünvanı verilir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümünden mezun olan öğrencilere “Önlisans Diploması” ve “Meslek Elemanı” ünvanı verilir.
Adres:Bartın Meslek Yüksekokulu: Ağdacı Köyü, 74100 - BARTIN.
Tel : 0378 227 74 22
Fax : 0378 228 17 10

Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Yüksekokulumuz Osmanlı Yapı Sanatının en güzel örneklerini ve Eski Türk Kent Dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş, Dünya Miras Kenti olan Safranbolu’da 15.01.1992 tarihinde Belediyeye ait olan bir binada eğitim öğretime başlamıştır. Başlangıçta Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Yüksekokulumuz, 11.07.1992 tarihinde 3837 sayılı kanunla kurulan Karaelmas Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
İktisadi ve İdari Programlar ve Teknik Programlar bölümlerinden oluşan Yüksekokulumuzda; Açılışından beri öğretime devam eden Restorasyon ve Turizm Otelcilik Programları 1997-1998 öğretim yılında açılan Moda Konfeksiyon, Geleneksel El Sanatları ve Turizm Rehberliği, 1999-2000 öğretim yılında açılan Turizm Otelcilik II. öğretim ve Mobilya Dekorasyon, 2000-2001 öğretim yılında İşletmecilik ve Bilgisayar Destekli Muhasebe Programları ile Turizm Rehberliği ve Restorasyon II. Öğretim Programları ve 2002 –2003 öğretim yılında ise Muhasebe ve Geleneksel El Sanatları II. Öğretim Programları olmak üzere 13 adet program mevcuttur.
Telefon:370 712 43 95
Fax:370 712 05 74

Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Maden programı, Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak iki yıllık bir eğitim-öğretimin yapılması amacıyla açılmıştır. Bu iki yıllık eğitim-öğretimini ve stajını başarıyla tamamlayan öğrenci Maden Teknikeri unvanını almaktadır.Ülkemizde madencilik alanında ocak denetiminin ve iş takibinin teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak artık yalnızca mühendis ve çavuşla yürütülemeyeceğinin bilincine varılarak, Üniversite seviyesinde bilgi ve görgülerle donatılmış ara elaman yetiştirilerek, eksikliğin bu yolla doldurulması amaçlanmıştır. Bilhassa büyük çapta olan ve oldukça yaygınlık gösteren müesseselere kontrol ve denetim daha da önem kazanmıştır. Yetişmiş bu elemanlar sayesinde kurumlardaki eğitim için gerekli olan süre ve iş kaybının önüne geçilecektir. Ayrıca proje okuma ve değerlendirilmesi, mühendisten sonra gelen bu elemanlar sayesinde akıcı hale getirilecektir. Uzmanlaşma ve bu sayede muhtemel teknik eksikliklerin ve hataların en aza indirgenmesi sağlanacaktır. Maden Teknikerleri uygulama ile teorinin kaynaştırılmasında aktif olarak faaliyet gösterecekler, böylelikle mühendis için gerekli proje ve planlamaların yapılmasına daha geniş bir zaman kalacaktır. Emniyet ve üretimle ilgili konularda yeni yönetmelikler ve müeyyideler oluşturulmasında mühendise daha geniş bir perspektivde bakış imkanı ve yardımı sağlayacaklardır.
Telefon: (372) 257 40 10-11-12 -13
Fax: (372) 257 23 16

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Amaçlarımız;
Ülke gereksinimleri doğrultusunda bütüncül ve sorun çözme yaklaşımıyla, toplumun ailenin ve bireyin sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi ve korunmasında hizmet veren Hemşirelik teori ve uygulamalarını sentez edebilen Birey / Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren Yaratıcı, eleştirisel düşünen ve bunu ifade eden Bireysel ve mesleki gelişimde yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan Bireysel ve mesleki gelişimde yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan Bireysel ve mesleki gelişimde yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan Yönetme becerisine sahip olan Etik ilkelere uygun davranan mezunlar verir.
Adres: ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu ZONGULDAK
Telefon (Santral): +90 372 2574191
Fax: +90 372 2576750
İletişim: syo@karaelmas.edu.tr


Devrek Meslek Yüksekokulu

Devrek Meslek Yüksekokulu faaaliyetlerine 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda başlamıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde kendi binasına taşınan okulumuzda Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Muhasebe olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. 2004-2005 öğretim döneminde Turizm İşletmeciliği ve İşletmecilik olmak üzere 2 yeni bölüm daha açılacaktır. Okulumuz ikili eğitimle birlikte beşbin öğrenci kapasitesine sahiptir. Son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuarında 35 bilgisayar bulunmaktadır. Okul içinde faaliyet gösteren internet kafe sayesinde öğrencilerimiz boş vakitlerinde bilimsel çalışmalarını yapabilmektedirler. Üçyüz kişilik yemekhane ve modern mutfağımız sayesinde öğrencilerimize ve personelimize hergün çeşitli yemekler sunabilme imkanımız mevcuttur.
Adresi:Zonguldak Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu DEVREK/ZONGULDAK
Telefon:0372 556 35 73 / 556 94 97
Fax: 0372 556 35 74
Çaycuna Meslek Yüksekokulu ve Karabük Meslek Yüksekokuluda Üniversite bünyesinde bulunmaktadır.

ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
28 Mayıs 2011       Mesaj #2
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi
Sponsorlu Bağlantılar

Zonguldak'ta 1992'de kurulan yüksek öğretim kurumudur.
Bünyesinde;

Fakülteler
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
  • Arkeoloji Bölümü
  • Biyoloji Bölümü
  • Fizik Bölümü
  • Fransiz Dili ve Edebiyati Bölümü
  • Kimya Bölümü
  • Matematik Bölümü
  • Matematik Bölümü İÖ
 • Tıp Fakültesi
  • Tıp Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Biyomedikal Mühendisliği
  • Çevre Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Endüstri Mühendisliği
  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
  • İnsaat Mühendisliği
  • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  • Jeoloji Mühendisliği
  • Maden Mühendisliği
  • Makina Mühendisliği
  • Mekatronik Mühendisliği
  • Metalurji Mühendisliği
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İktisat Bölümü
  • İşletme Bölümü
  • İktisat Bölümü İ.Ö.
  • İşletme Bölümü İ.Ö.
  • Kamu Yönetimi
  • Maliye Bölümü İ.Ö.
  • Maliye Bölümü
  • Uluslararasİ Ticaret ve İşletmecilik
 • Ereğli Eğitim Fakültesi
  • BÖTE Bölümü
  • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • İlköğretim Bölümü
  • OFMA Eğitimi Bölümü
  • Türkçe Eğitimi Bölümü
 • Diş Hekimliği Fakültesi
  • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • İletişim Fakültesi
Yüksekokullar
 • Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
  • Hemşirelik Bölümü
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü
  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Meslek yüksekokullları
 • Zonguldak Meslek Yüksekokulu:
  • Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. İÖ
  • Biyomedikal Tıbbi Cihaz Teknolojisi
  • Elektrik İÖ
  • Endüstriyel Elektronik İÖ
  • Geleneksel El Sanatları İÖ
  • Harita Kadastro Prog.
  • Harita ve Maden Ölçme Prog.
  • İnşaat
  • İşletme
  • İşletmecilik Prog.
  • Maden Prog.
  • Makine İÖ
  • Makine-Resim-Konstrüksiyon İÖ
  • Mobilya ve Dekorasyon İÖ
  • Muhasebe Prog.
  • Otomotiv İÖ
  • Tekstil İÖ
  • Turizm ve Otel işletmeciliği
  • Turizm ve Otelcilik
  • Yapı Ressamlığı Prog.
 • Ahmet Erdoğan Sağ. Hiz. Meslek Yüksekokulu:
  • Anestezi Teknikerliği Programı
  • Ameliyathane Hizmetleri Prog.
  • İlk ve Acil Yardım Programı
  • Tıbbi Görüntüleme Tek. Prog.
  • Tıbbi Lab. Teknikleri Prog.
  • Tıbbi Döküm. ve Sekreterlik Prog.
  • Yaşlı Bakımı Programı
  • Saç Bakımı ve Güzellik Prog.
 • Alaplı Meslek Yüksekokulu:
  • Bankacılık Programı
  • Döküm Programı
  • Elektrik Programı
  • Elektronik Haberleşme Prog.
  • Endüstriyel Elektronik Prog.
  • Endüstriyel Otomasyon
  • Gemi İnşaatı Programı
  • Gemi Makinaları Prog. İÖ
  • İnşaat Programı
  • İnşaat Programı İÖ
  • Metalurji Malzeme Prog.
  • Muhasebe Programı
  • İşletme Programı
 • Çaycuma Meslek Yüksekokulu:
  • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  • Gıda Teknolojileri
  • İşletme
  • Muhasebe
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Devrek Meslek Yüksekokulu
  • Muhasebe ve Vergi Uyg.
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asist.
  • İşletme Yönetimi
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği
  • Kimya Teknolojisi
  • Yerel Yönetimler
 • Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu
  • Seramik, Cam ve Çinicilik Prog.
  • Muhasebe ve Vergi Uyg. Prog.
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prog.
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Bahçe Tarımı Programı
Enstitüler
 • Fen Bilimleri
  • Yüksek Lisans
   • Biyoloji Anabilim Dalı
   • Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
   • Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı
   • Fizik Anabilim Dalı
   • İnşaat Müh.Anabilim Dalı
   • Jeo. ve Fotog. Muh. Anabilim Dalı
   • Jeoloji Muh. Anabilim Dalı
   • Kimya Anabilim Dalı
   • Maden Müh. Anabilim Dalı
   • Makina Müh. Anabilim Dalı
   • Matematik Anabilim Dalı
   • Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenliği (Tezsiz)
   • Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği (Tezsiz)
   • Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği (Tezsiz)
   • Ortaöğretim Matematik Öğret. (Tezsiz)
  • Doktora
   • Biyoloji Anabilim Dalı
   • Elektrik-Elektronik Müh.
   • Anabilim Dalı
   • Fizik Anabilim Dalı
   • JeodeziveFotog.Muh.Anabilim Dalı
   • Kimya Anabilim Dalı
   • Maden Müh. Anabilim Dalı
   • Makina Müh. Anabilim Dalı
   • Matematik Anabilim Dalı
 • Sağlık Bilimleri
  • Yüksek Lisans
   • Anotomi Anabilim Dalı
   • Çocuk Sağ.ve Hastalıkları
   • Hems.A.B.D
   • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
   • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.B.D
   • Fizyoloji Anabilim Dalı
   • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
   • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
   • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
    • Halk Sağlığı
    • İş Sağlığı
   • Histoloji
    • Embriyoloji Anabilim Dalı
   • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
   • Plastik ve Rek. ve Estetik Cerrahi A.B.D
  • Doktora
   • Biyoistatistik Anabilim Dalı
   • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
   • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Rektörlüğe bağlı bölümler
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Araştırma Merkezleri
 • Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
 • Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Üniversite – Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
ile
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuarı
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programı
yer alır.

İletişim Bilgileri
 • Adres: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü 67100 İncivez/ZONGULDAK
 • Tlf: 0 (372) 257 40 10 (4 hat)
 • Fax:
  • 0 (372) 257 21 40
  • 0 (372) 257 50 78
 • Web: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!

Benzer Konular

11 Haziran 2015 / kompetankedi Türkiye Coğrafyası
21 Eylül 2013 / Misafir Soru-Cevap
27 Nisan 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
25 Ocak 2008 / Sedef 21 Türkiye Cumhuriyeti
22 Ocak 2014 / Revenger Türkiye Coğrafyası