Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 2 Aralık 2016  Gösterim: 10.578  Cevap: 3

Hematoloji (Kan Bilimi)

Kısaca
Hematoloji, kanın yapısı, işlevi ve hastalıklarını konu alan tıp dalıdır. 20. yüzyılın ilk yıllarında pek çok tıp öğrencisi kan hastalıklarında kanın yapısında oluşan değişikliklerle ilgilendi.
2 Temmuz 2008 11:00       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Hematoloji

Ad: Hematoloji.jpg
Gösterim: 57
Boyut: 23.6 KB

Hematoloji, kanın yapısı, işlevi ve hastalıklarını konu alan tıp dalı. 17. yüzyılda ilkel, tek mercekli bir mikroskop kullanarak kandaki alyuvarlan inceleyen ve büyüklüklerini bir kum taneciğiyle karşılaştıran Felemenkli Antonie van Leeuwenhoek, kanın bileşimine bilimsel bir açıklama getiren ilk bilim adamı oldu. 18. yüzyılda İngiliz fizyolog William Hewson alyuvarları ayrıntılı olarak tanımladı, lenf sistemini inceledi ve fibrinin pıhtılaşmadaki rolünü gösterdi. 19. yüzyılda, kan hücrelerinin kemik iliğinde oluştuğu anlaşıldı; öldürücü kansızlık, lösemi ve bir dizi kan hastalığı tanımlandı. Kandaki hücrelerin boyanması için çeşitli tekniklerin geliştirilmesiyle birlikte hematolojide morfoloji dönemi başladı.

Sponsorlu Bağlantılar
20. yüzyılın ilk yıllarında pek çok tıp öğrencisi kan hastalıklarında kanın yapısında oluşan değişikliklerle ilgilendi. O, A, B ve AB kan gruplarının bulunması, kan naklinde uygun olmayan kan verilmesi durumunda ortaya çıkan komplikasyonların önüne geçilmesini sağladı. Hematokrit işleminin kullanılmaya başlaması, 1932’de alyuvarlardaki hemoglobin düzeyinin ve alyuvar hacminin ölçülmesi kansızlık konusundaki incelemeleri hızlandırdı.

Hematolojide fizyoloji dönemi, 1920’lerde çeşitli besinlerin alyuvar yapımındaki rolünün sistemli olarak araştırılmasıyla başladı. Bu araştırmalar, karaciğer özütünün öldürücü kansızlığın tedavisinde yararlı olduğunu, karaciğerde bulunan B12 vitamininin kansızlığa karşı etkin bir madde olduğunu kanıtladı. Beslenme ve biyokimya alanlarında buna koşut giden buluşlar ile ağır ve radyoaktif izotopların kullanılması, hemoglobin yapımının ve hastalıklarda hemoglobin yapısında ortaya çıkan değişikliklerin anlaşılmasına yardımcı oldu.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra hematolojinin ilgi alanı genişledi. Orak hücreli kansızlığın incelenmesi, normal bir proteinde molekül düzeyinde oluşan değişikliğin hastalığa özgü tüm belirtilerin temel nedeni olabileceğini ortaya koydu. Aynı dönemde protein ve enzim kimyası tekniklerindeki gelişmeler, hemoglobinin bireşimlenmesinde daha önce hiç fark edilmeyen birçok bozukluğun tanınmasını sağladı; bu bozuklukların genlerle denetlendiği gösterildi. Özellikle kalıtımla geçen kansızlıklar üzerinde yapılan çalışmalar antropologlara önemli genetik bulgular sağladı.

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana elektron mikroskopu kullanılarak ve biyokimya alanındaki ilerlemelerden yararlanılarak yapılan araştırmalar, lösemi ve lenfomalarda ışınımın, çeşitli kimyasal maddelerin ve virüslerin rolünün ortaya çıkarılmasına, kan hücrelerinin bireşimlenmesinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerin daha ayrıntılı olarak araştırılmasına ve trombositlerin ve pıhtılaşma sürecinin incelenmesine olanak sağladı.

MsXLabs.org & Ana Britannica

Son düzenleyen _Yağmur_; 2 Aralık 2016 11:55


Misafir
8 Temmuz 2008 12:54       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Hematoloji (Kan Bilimi)


Kanbilim (ülkemizde genelde kullanılan adı ile “Hematoloji”) kanın ve kemik iliği gibi kan hücrelerini üreten organların yapısını, işlevlerini ve hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Uygulanması büyük ölçüde laboratuvara dayanır. Tıbbın çoğu temel, birçok dalı ile yakın iş birliği içinde çalışır. Bunların başında immünoloji, genetik, moleküler biyoloji, patoloji, onkoloji, infeksiyon hastalıkları, biyokimya, radyoloji, radyoterapi, nükleer tıp gelir.

Son düzenleyen _Yağmur_; 2 Aralık 2016 11:02
Pasakli_Prenses
26 Ekim 2008 16:31       Mesaj #3
Pasakli_Prenses - avatarı
Ziyaretçi

KAN KiMYASI VE ENZiMLER


 • Glikoz
 • Hba1c
 • Üre
 • Bun
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Trigliserid
 • Homocytine
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • Kalsiyum
 • Iyonize Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Zinc
 • Amonyak ( NH3 )
 • Total Protein
 • Albumin
 • SGOT
 • SGPT
 • Gamma-GT
 • Alkali Fosfotaz
 • 5'Nükleotidaz
 • Kolinesteraz
 • Amilaz
 • Lipaz
 • LDH
 • CK
 • CK-MB
 • Myoglobin
 • Troponin T
 • Troponin I
 • NT-Pro-BNP
 • Asid Fosfotaz
 • Prostatik Asit Fosfotaz
 • ACE
 • Aldolaz
 • Alpha-HBDH
 • NSE
 • Alkali Fosfataz İzoenzimleri
 • LDH Isoenzimleri(1-2-3-4-5)
 • Bilirubin Total
 • Bilirubin Direkt
 • Bilirubin İndirekt
 • Protein Elektroforezi
 • Lipid Elektroforezi
 • OGTT
 • Postparandial Glikoz
 • Üre Klerensi
 • Kreatinin Klerensi
 • 5'HIAA
 • Alpha 1 Antitiripsin
 • Aseton
 • G6P-DH
 • Bence-Jones Protein
 • Üropepsinojen
 • Üroporfirin
 • Gaita Hazım Kontrolü
 • Üriner Taş Tetkiki
Son düzenleyen _Yağmur_; 2 Aralık 2016 11:01
2 Aralık 2016 11:45       Mesaj #4
_Yağmur_ - avatarı
SMD MsXTeam

Hematoloji


Hematoloji Bölümü kan hücrelerinin ve bu hücreleri üreten organların (kemik iliği, lenf bezi ve dalak) hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Kansızlıklar, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, dalak ve lenf bezesi hastalıkları, kemik iliği kanserleri, kemik iliğinin aşırı veya az çalışmasıyla seyreden hastalıklar bu grupta yer alır.

Hematoloji nelerle ve hangi hastalıklılarla ilgilenir?

 • Kanın bileşenlerinin kökeni ve gelişmesinin incelenmesi
 • Kanın bileşenlerinin yapısı
 • Kan bileşenlerinin görevleri
 • Kan bişenlerinin düzenlenme seviyeleri
 • Kan bileşenlerinin normal varyasyonları
 • Hastalıklarla ilişkili kan bileşenlerinin sayısal ve görevsel bozuklukları
  • Her türlü anemi
  • Hemofili ve trombositopeni ( Trombosit azlığı ) gibi nedenlere bağlı kanamalar
  • Hemoglobin bozukluğuyla giden hastalıklar
  • Lösemi ve lenfomalar
 • Hemostatik ( Pıhtılama vs) mekanizmasının anlaşılması
 • Kan transfüzyonu ve immünohematoloji

Kan Hastalıkları

Ad: hematoloji-2.jpg
Gösterim: 50
Boyut: 18.9 KB

Anemiler:
Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, hemolitik anemi, kalıtsal eritrosit hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi gibi), kronik hastalık anemisi

Kanama bozuklukları: İmmün trombositopeni, kalıtsal trombosit hastalıkları (Bernard-Soulier sendromu, Glanzman Trombastemisi gibi), von Willebrand Hastalığı, hemofili

Pıhtılaşma bozuklukları: Tekrarlayan atar damar veya toplar damar tıkanıklıkları, kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları (Faktör V Leiden mutasyonu vb), yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu (DIC), trombotik trombositopenik purpura (TTP), hemolitik sendrom (HUS), antifosfolipid sendrom (AFS), kanserle ilişkili tromboz

Kemik iliği yetersizlikleri: Aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom, kemik iliğini etkileyen depo hastalıkları veya kanser metastazları

Miyeloproliferatif hastalıklar: Kronik miyeloid lösemi, polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, kronik miyelomonositer lösemi, kronik eozinofili

Lenfomalar: Hodgkin lenfoma, Hodgkin-dışı lenfomalar

Lösemiler: Akut lösemiler (akut miyeloid lösemi, akut lenfositik lösemi), kronik lösemiler (kronik myeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi, saçlı hücreli lösemi)

Plazma hücre bozuklukları: Selim monoklonal gammopati, plazmositom, multipl miyelom, Waldenström makroglobulinemisi

Florence Nightingale Hastaneleri Hematoloji Bölümü'nde tüm yukarıda yazılı hematolojik hastalıkların tedavisi ve kemik iliği nakli uzun yıllardır başarı ile tedavi edilmektedir.

Hematolojik bir hastalığın belirlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Ad: hematoloji-3.jpg
Gösterim: 46
Boyut: 14.6 KB
 • Tam kapsamlı bir kan sayımının yapılması
 • Kanın mikroskopla incelenerek periferik yayma işleminin yapılması
 • Kandaki B12, demir ve folik asit miktarlarının incelenmesi
 • Kemik iliğine biyopsi yapılması
 • Kan hücrelerinin vücutta hayatta kalma sürelerinin incelenmesi
 • Kan hücrelerinin vücutta işlevlerini ne kadar yerine getirebildiğinin incelenmesi
 • Kan pıhtılaşması varsa neyden dolayı meydana geldiğinin incelenmesi
 • Bağışıklık sisteminde yer alan hücrelerin vücut için ürettikleri proteinlerin içeriklerinin ve yapılarının incelenmesi
 • Kan hücrelerinin ve kemik iliği hücrelerinin radyolojik olarak incelenmesi
 • Kan hücrelerinin ve kemik iliği hücrelerinin kromozomlarının incelenmesi
MsXlabs.org

-derlemedir.


Daha fazla sonuç:
Hematoloji (Kan Bilimi)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç