Arama

Kafatası Nedir?

Güncelleme: 22 Ağustos 2017 Gösterim: 12.972 Cevap: 6
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
9 Mart 2010       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

Kafatası

Ad:  kafası.jpg
Gösterim: 33262
Boyut:  65.6 KB

Beyni çevreleyen kemiklerin sıkıca kenetlenmesiyle oluşan yapı. Beyni dış etkilerden korur. Şekli yumurtamsıdır. Alt arkasında omurga ile eklemlenir. Ön tarafına yüz kemikleri bağlanır. Sekiz kemiğin birbirine eklemlenmesinden oluşur. Bunlardan dördü çift kemikler (iki yan kafa kemiği ve şakak kemikleri), diğer dördü ise tek kemiklerdir (alın, kalbur, temel ve art kafa kemikleri). Bir bebeğin kafatası, yumuşak ve incedir; eklemler arasında bıngıldak denilen zarsı boşluk vardır. Kafatası biçimleri doğuştan ya da sonradan olan çarpıklıklar taşıyabilir. Kafatasındaki kırık ya da çatlaklar, beyin için tehlikeli olabilir.
Sponsorlu Bağlantılar

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 16:06
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
7 Temmuz 2012       Mesaj #2
buz perisi - avatarı
VIP Lethe

Baş Kemikleri (Ossa cranii)


Baş kemiklerinin en temel fonksiyonu hayati önemi olan beyni korumaktır. Kafatası kemikleri baş ve yüz kemikleri olmak üzere 2 kısımda incelenir.
Sponsorlu Bağlantılar

1. Baş Kemikleri
Oksipital kemik (artkafa kemiği): Kafatasının alt ve arka kısmında bulunur.
Sphenoid kemiği (temel kemik): Kafatasının tabanında bulunan kemiktir.
Frontal kemik (alın kemiği): Kafatasının ön yüzünde ve göz yuvalarının (orbita) üst bölümünde yer almıştır.
Parietal kemik (yan kafa, çeper kemiği): Kafa boşluğunun yan bölümlerini kaplayan, geniş yüzeyli bir çift kemiktir.
Temporal kemik (şakak kemiği): Parietal, sphenoid ve occipital kemikler arasında yer alan bir çift kemiktir. Bu kemiklerin iç tarafında işitme ve denge organları bulunur.
Etmoid kemik (kalbur kemiği): Sfenoid kemiğin önünde ve frontal kemiğin arkasında arda bulunan kemiktir.

2. Yüz kemikleri
Maxilla ( üst çene kemiği): Hareketsiz olan çene kemiğidir. Ağız boşluğunun üstünde, göz çukurunun altında bulunur.
Os lacrimale (gözyaşı kemiği): İnce bir kemik olup, göz çukurunun iç duvarının ön parçasını oluşturur.
Os palatinum (damak kemiği): Burun boşluklarının arkasında yer alır.
Os nasale (nazal kemik, burun kemiği): Ortada bir çizgi boyunca bağlanmıştır. Üst çene kemiğinin alın çıkıntıları arasında ve dört köşeli yassı bir kemik olup burun sırtının iskeletini yapar.
Os zygomaticum (elmacık kemiği): Göz çukurlarının dış alt kısımlarında bulunur.
Mandibula (alt çene kemiği): Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çiğneme fonksiyonu ile sindirim sistemine yardımcı olur.
Os hyoideum (dil kemiği): Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın üst kısmında yer alır.
Vomer (sapan kemiği): Burun boşluklarını birbirinden ayıran kemiğin arka ve alt parçasını yapan, ince dikdörtgen şeklindeki kemiktir.
Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 15:55
In science we trust.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Nisan 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Kafatası
İskeletin beyni koruyan ve yüzün kemik yapısını oluşturan bölümüne kafatası denir. İnsan doğduğu zaman kafatasındaki kemikler henüz gelişmesini tamamlamamış­tır. Bu yüzden bebeklerin kafatasındaki ke­miklerin arasında, yalnızca deri ve ince bir zarla örtülü olan bir açıklık vardır. Bıngıldak denen bu açıklık, ancak kemikler gelişmesini tamamlayıp kafatası gerçek boyutlarına ulaş­tığında kapanır.
Parmağınızı üstçenenizin üstüne koyup ağ­zınızı açarsanız üstçenenin oynamadığını, yal­nızca altçenenin hareket ettiğini fark edebilir­siniz. Çünkü üstçene doğrudan kafatasına bağlı olan sabit bir parçadır; oysa altçene kafatasına hareketli bir eklemle bağlanmıştır.

DEVAMI İskelet Sistemi Nedir - İskelet Sisteminin Yapısı ve Görevleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Nisan 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Oynamaz (Hareketsiz) Eklemler


48103d1461617308 eklem nedir eklemlerin yapisi ve gorevleri hareketsiz eklemler
Kemiklerin birbirine sıkıca kaynamasıyla oluşan ve hiç hareket etmeyen eklemlerdir. Oynamaz eklemi oluşturan kemikler arasında hiç boşluk bulunmaz.
  • Kafatası kemiklerini bağlayan eklemler
  • Kuyruk sokumu ve sağrı omurlarını bağlayan eklemler
DEVAMI Eklem Nedir - Eklemlerin Yapısı ve Görevleri
Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 15:55
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Nisan 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Baş kası


48157d1461706119 kas sistemi nedir kas sisteminin yapisi ve gorevleri k7

Baş kasları, yüz kasları ( musculi faciales) ve çiğneme kasları olmak üzere iki grupta incelenir. Çene eklemi baş bölgesindeki tek hareketli eklem olup alt çenede kemiğe ve eklemlere etki ederek ağzın açılıp kapanmasını sağlar ve böylece çiğnemeye etki ederek besinlerin öğütülmesinde görev alır. Eklemin hareketlerini, ( M. Masseter, M. Temporalis ) çiğneme kasları sağlar. Ağız iç kısmını oluşturan kaslar ise dil kemiği üstü (Hyoid üstü kaslar) kaslarıdır. Dil kemiği altı kasları ise boynun ön kısmında deri ve kas zarının altındadır.

Mimik Kasları

Yüz ifadesinin oluşumunu mimik kasları sağlar.

DEVAMI Kas Sistemi Nedir - Kas Sisteminin Yapısı ve Görevleri
Son düzenleyen _Yağmur_; 22 Ağustos 2017 15:56 Sebep: başlık rengi düzenlendi
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
28 Nisan 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Baş Kemikleri

Beyin, duyu organları, solunum ve sindirim sistemlerinin başlangıç bölümlerini dış etkilere karşı koruyan kemiklere baş kemikleri denir. Baş bölgesinde, 14’ü kafada, 14’ü yüzde ve 1 adet kemik dilin tutunduğu hyoid (dil kemiği) olmak üzere (kulak kemikleri dahil) toplam 29 adet kemik bulunur. Baş kemikleri kafatası ve yüz kemikleri olarak 2 bölümde incelenir.
48199d1461781443 kemik nedir kemigin yapisi ve gorevleri kranium


Kafatası Kemikleri
Kafa boşluğunu çevreleyen, beyni içinde bulunduran kemiklerdir. Kafa yapısının tavan ve tabanını oluşturan bu kemikler yassıdırlar ve hareketsiz eklemlerle birbirlerine bağlanmışlardır.
Kafa boşluğunun etrafında dördü tek, ikisi çift olmak üzere üç kemik bulunur. Tek olanlar frontal (alın kemiği), etmoid (kalbur kemiği), sfenoid (temel kemik) ve oksipital (art kafa) kemiğidir.
Çift olanlar ise, şakak kemiği (temporal) ve duvar kemiğidir.

Kranial kemikler: 8 adettir
Frontal (alın),
paryetal (yan kafa; 2 adet),
Oksipital (ense),
temporal ( şakak; 2 adet),
sfenoid (kafa tabanında bulunur)
etmoid kemik (burun kökünde ve kafa tabanında bulunur)

Yüz Kemikleri
Göz çukurlan, ağız ve burun boşluklarını çevreleyen kemiklerdir. Yüz bölgesinde üst ve alt çene olmak üzere iki parça bulunur. Üst çenede 1 tane tek, 6 tane çift olmak üzere toplam 13 tane kemik bulunur. Tek olan kemikler vomer (soğan) kemiktir. Çift olanlar ise, masilla (üst çene kemikleri), palatinal (damak kemikleri), zygomal (elmacık kemikleri), tırnaksı kemikler, nasal (burun kemikleri) ve alt boynuzcuklardır. Alt çene kemiği mandibula ise at nalına benzeyen tek kemiktir. Alt çene kemiği, zygomal (şakak) kemiklerine oynar eklem ile bağlanır.

DEVAMI Kemik Nedir - Kemiğin Yapısı ve Görevleri
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen perlina; 22 Ağustos 2017 21:42
SİLENTİUM EST AURUM
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
22 Ağustos 2017       Mesaj #7
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye

Kafatası

Ad:  Kafatası.jpg
Gösterim: 3770
Boyut:  53.5 KB

Omurgalıların başlarında, birkaç kemiğin birbiriyle kaynaşmasıyla oluşan, beyin ve bazı duyu organlarını koruyan yapı. İnsanda kafatasının beyni içine alan küremsi arka bölümü yüz bölümüne oranla daha geniştir. Oysa, öbür hayvanların çoğunda üstçene ve burnu da içeren yüz bölümü, arkadakine göre daha büyüktür. İnsanda kafatasına destek olarak başın öne eğilmesini sağlayan ve atlas olarak bilinen birinci boyun omuru ikinci boyun omurunun üzerinde dönerek başın sağdan sola hareket etmesini sağlar.

İnsanda, kafatasının tabanını artkafa (oksipital) kemiği oluşturur. Bu kemiğin ortasında içinden omuriliğin geçtiği bir delik (foramen magnuni) vardır. Yankafa (paryetal) ve şakak (temporal) kemikleri kafatasının tavanını, alın (frontal) kemiği ise ön duvarını oluşturur. Tabanda kamamsı (sfenoit) ve kalbursu (etmoit) kemikler, yüz bölgesinde, göz yuvasının altında şakak kemiğiyle birleşerek elmacık kemerini oluşturan yanak kemiği, damak kemikleri ve üstçene kemiği yer alır. Burun delikleri, sapan kemiği ile birbirinden ayrılmıştır; burnun kemik yapısında ayrıca gözyaşı ve koni kemikleri de yer alır. Kafatası kemiklerinin arasındaki zikzak birleşme çizgileri geçici eklemlerdir; bu eklemler bebekte gevşek olmalarına karşın yaş ilerledikçe birbiriyle kaynaşır. Köpekte olduğu gibi birçok memeli kafatasında orta çizgide arkaya, aşağı doğru uzanan ve çeneleri kapatmaya yarayan şakak kaslarının bağlandığı bir çıkıntı yer alır.

Kafatası İç Kalıbı


Kafatasının içinden alman kalıp. Genellikle paleoantropologlar, fosil hayvanların ve soyu tükenmiş insanların beyinlerinin biçimini ve yaklaşık boyutlarını saptamak için bu işlemden yararlanırlar. Fosillerde yalnız iskelet yapısı korunabildiğinden, bir fosilde beyinle ilgili boyut ve biçim belirlemesi yapabilmek için kafatasının iç kalıbının çıkarılması ve boşluk hacminin ölçülmesi zorunludur. Fosil kafatasının boşluk hacminin saptanması beynin boyudan hakkında kabaca bir fikir verir. Örneğin günümüz insanında beyin, toplam kafatası boşluk hacminin yalnızca üçte ikisini kaplar. Aynca beynin büyüklüğü hiçbir zaman doğrudan zekâ ile bağlantılı değildir.

Kafatası İndisi


Kafatasının genişliğinin uzunluğuna oranı. Kafatasının uzunluğu iki kaşın ortasındaki nokta (glabella) ile başın arkasındaki en çıkıntılı nokta arasındaki uzaklık, genişliği ise kulakların biraz üstünde ve arkasında yer alan en çıkıntılı iki nokta arasındaki uzaklıktır. Kafatası indisi genişliğin 100 ile çarpımının uzunluğa bölünmesiyle hesaplanır. İndisi 75’ten az olan kafatasları tepeden bakıldığında dar ve uzun bir görünüm verir. Avustralya ve Güney Afrika Yerlilerine özgü bu kafatası biçimi dolikosefal olarak bilinir. İndis 75-80 arasındaysa kafatası ovale yakındır; mezati- sefal olarak adlandırılan bu biçim AvrupalIlar ile Çinlilerde görülür, indisin 80’in üstünde olması brakisefallik olarak bilinir; bu tip kafatasları Moğollarda ve Andaman Adalarının Yerlilerinde görülür.

MsXLabs.org & Ana Britannica
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.

Benzer Konular

28 Nisan 2016 / Gabriella X-Sözlük
28 Nisan 2016 / Misafir Tıp Bilimleri
7 Mart 2014 / Misafir Soru-Cevap