Arama

Ağız, Ağzın Yapısı ve Görevleri

Güncelleme: 2 Mayıs 2016 Gösterim: 22.293 Cevap: 8
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
24 Mayıs 2010       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
AĞIZ
Ad: ağız.jpg
Gösterim: 4496
Boyut: 66.7 KB

Ağız Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üstte üst çenenin Ağız tavanını yapan sert ve yumuşak damak ile altta alt çenenin Ağız tabanını teşkil eden yumuşak dokulardan ibaret en iç tabakanın sınırladığı boşluk.
Sponsorlu Bağlantılar

AğızSindirim organı denilince ilk akla gelen Ağızdır. Yiyecekler Ağıza, dudak, dişler ve dil vasıtasıyla alınıp, burada ufaltılırlar. Tükrük vasıtasıyla kayganlaştırılıp, küçük lokmalar halinde yutulurlar.

Nişastanın sindirimi Ağızda başlar. Nişastalı besinlerin Ağızda uzun süre çiğnenmeleriyle tatlanmaları, Tükrükde bulunan “Amilase” fermentinin nişastayı parçalayıp, küçük şeker moleküllerine ayırmasındandır. Tat ve koku organları Ağıza giren Maddenin vasfını kontrol eder. Besinlerin bozuk olup olmadığı da tat ve koku organlarınca anlaşılır.

Ağızdaki dişler, çene kemiklerindeki diş çukuru denen boşluklara oturmuştur. Ağız boşluğunun önde ve arkada olmak üzere iki deliği vardır. Ağız deliği denilen ön kısmını dudaklar çevirmişdir. dudaklar kas ve epitel (örtücü) dokudan yapılı iki kıvrımdan meydana gelmiştir. dudakların kalınlıkları ırka, yaşa ve cinse göre değişir. Yeni doğan çocuklarda dudaklar kalın ve büyüktür. Yaşlılarda, dişsizlerde dudaklar içeri doğru kıvrıktır.

Ağızın arka deliğine “boğaz” denir. Boğaz, Ağız boşluğuyla yutak boşluğunu birleştirir. Boğazı, üstte yumuşak damak ve onun ortasındaki küçük dil ile altta dil sırtının arka bölümü sınırlar. Dişler Ağız boşluğunu iki kısma ayırır. Bunlara Ağız yayları denir. Dişlerin önünde ve yanda olanına Ağız dalızı adı verilir. Arkadaki yay ise asıl Ağız boşluğudur. Dişler birbirine değince, Ağız ancak dilin sığabileceği bir boşluk halini alır. Alt çene üst çeneden ayrılacak olursa bu boşluk genişler. Ağız boşluğunun yan duvarlarını meydana getiren yanaklar, kas ve örtücü hücre dokularından teşekkül etmiştir. dudak ve yanaklara ancak meme emen, besinleri çiğneyen Canlılarda rastlanır.

Ağız boşluğunun içi mukoza denilen ve Canlı hücrelerden meydana gelmiş bir zarla örtülüdür. Mukozanın altında sayıları pekçok olan küçük Tükrük bezleri bulunur. Ağızda üç çift büyük Tükrük bezi vardır. Bunlar da; çenealtı bezleri, dilaltı bezleri ve kulakaltı bezleridir. Bu üç çift Tükrük bezi yine üç çift kanallarıyla Ağız boşluğuna salgılarını boşaltırlar. Ağıza dökülen salgıların bütününe Tükrük denir.

Ağzın görevleri
 • Sindirim sisteminin ilk açıklığı olup besinlerin alınarak, dişlerle mekanik, tükürükteki amilaz ile kimyasal olarak ilk sindiriminin başlatılması. Ağızda bulunan dil organı, ayrıca tükürükle ıslanarak çözünmeye başlayan gıdaların tat duyusunu alır.
 • Fonasyon (Konuşma): Konuşma esnasında ses çıkartmak için akciğerlerden gelen havaya, dil dudaklar ve dişler yardımıyla son şeklini verir ve konuşma sesleri oluşur.
 • Solunum temel olarak solunum sisteminin giriş açıklığı olan Burun boşluğu (cavum nasi) nun görevidir. Ancak, burun boşluğu tıkanıklıkları veya hava açlığı duyulan durumlarda ağız yardımcı bir solunum aygıtıdır.
 • Ağız ve ağzı oluşturan ya da çevreleyen yapılar, yüz estetiğinin temel elemanlarıdır.

Son düzenleyen Safi; 2 Mayıs 2016 05:35
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Nisan 2016       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ağız Boşluğu (Cavum Oris)
Ad: ağız.JPG
Gösterim: 6961
Boyut: 24.6 KB

Ağız boşluğu sindirim sisteminin başlangıcını oluşturur. Bu boşluk ağız girişi ile yutak arasında kalan sindirim kanalının başlangıcıdır. Önde alt ve üst dudakların mukoza ve cilt birleşim hattından, arkada isthmus faucium’a (yutak darlığı) kadar uzanan alttan ağız tabanı, üstten sert damak ve yanlarda yanak mukozası ile sınırlı anatomik bir boşluktur.
Sponsorlu Bağlantılar
Ağız boşluğu önde vestibulum oris ve arkada cavum oris proprium (propria) olmak üzere iki bölümden oluşur.

Vestibulum oris
Vestibulum oris; dış kısmı dudaklar ve yanaklardan meydana gelmiş, iç yüzünde diş ve diş etleri (gingiva) tarafından sınırlanmış açıklığı arkaya bakan at nalı şeklinde dar bir aralıktır. Ağız boşluğunun önde kalan ve dışarıya açılan dudaklarla sınırlanan giriş bölümüne rima oris denir.

Cavum oris proprium
Vestibulum orisin gerisinde ön ve yanda diş kemerleri, dişler, diş etleri; aşağıda ağız tabanı, yukarıda damaklar ( palatum durum ve palatum molle) ve arkada istmus faucium ile sınırlanmıştır. Ağız boşluğu alt kısmında dil, üst kısmında önde sert damak, arkada yumuşak damak vardır. Yumuşak damak arka kenarı ortasından aşağı doğru sarkan oluşuma küçük dil (uvula) denir.

Dudaklar ve Yanaklar
Dudaklar (labia oris):
Ağız boşluğunun ön ve giriş kısmını oluşturan dudaklar, kas ve zardan yapılmış yumuşak oluşumlardır. Üst dudağa labium oris süperior, alt dudağa labium oris inferior denir ve dudaklar her iki yanda ağız köşeleri hizasında birleşir. Birleşme yeri commisura labiorum olarak adlandırılır. Dudağın deri kısmında epidermis, yağ, ter bezleri, sinirler ve kan damarları bulunur. Dudağın kırmızı olan kısmına dudak kenarı denir. Mukoza kısmı üst ve alt çenenin diş etlerini örter. Dudak mukozasında seromüköz bezler bulunur.

Yanaklar (Buccae):
Vestibulum orisin dış duvarlarının yan bölümlerini oluşturur. Dışı deri ile kaplıdır. Derinin altında m.masseterin ön kenan mbuccinator ve yağ kitlesi bulunur (bichatın yağ kitlesi, corpus adiposum buccae). Yanakların iç yüzü çok katlı yassı epitelle örtülüdür. Kulak altı tükürük bezinin (glandula parotis) salgılarını boşaltan kanal (stenon kanalı) buraya açılır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
30 Nisan 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ağızda Sindirim
Hipotalamusta bulunan beslenme doyma merkezlerinin uyanlarıyla açlık ya da iştah gibi nedenlerle besin maddeleri ağız yoluyla alınır. Besin maddelerinin ağız yoluyla alınmasına alimentatio (ingestio-yeme) denir.
Ad: azdasindirim.JPG
Gösterim: 2259
Boyut: 40.1 KB
Besinler tükürük salgısı tarafından ıslatılır, dil, yanak ve çene kasları yardımıyla dişler tarafından da mekanik olarak parçalanır. Bu olaylar çiğneme (mastication) adı verilen ağız hareketleriyle gerçekleşir. Çiğneme istemli başlar ve refleks olarak devam eder. Çiğneme merkezi soğanilik ve ponstadır. Mekanik parçalama ve ıslatma ağızda oluşur. Mekanik parçalama çiğneme ve tükürük salgısının sulandırma etkisiyle gerçekleşir. Bu parçalanmayla besin maddeleri küçük parçalara bölünür. Tükürük, ağza yiyecek alınmasıyla veya çeşitli uyarılarla salgılanmaya başlar. Besinler mekanik olarak parçalanırken tükürük içindeki organik ve inorganik maddelerin aracılığıyla kimyasal olarak da dönüşüme uğrar bu da sindirimi hızlandırır. Tükürük sayesinde besinler, özofagusdan kolayca kayar.
Yutulmaya hazır hâle gelmiş besin lokma (bolus) olarak adlandırılır. Yutma (deglutisyon) ağızda bulunan lokmanın dil üstüne istemli toplanmasıyla başlayan ve lokmayı yutağa iten reflekstir. Yutma dilin lokmayı yumuşak damağa bastırması ile başlar. Bu bölüme istemli yutma denir. Daha sonra istemsiz yutma (refleks) başlar. Yutma esnasında çene kapanır ve yumuşak damak yukarı kalkar. Burun, boğaz boşluğu kapanır. Lokma farenkse doğru itilir. Lokmanın soluk borusuna kaçmaması için refleks olarak soluk tutulur ve larenks epiglot tarafından kapatılır. Lokma ösofagusa geçince epiglot eski hâline döner. Yutağın alt kısmında bulunan kaslar ve dil lokmayı yemek borusuna ve aşağı doğru iter. Yemek borusunun üst bölümündeki sfinkterler gevşeyerek lokmanın geçmesini sağlar ve özegagustaki peristaltik hareketler başlar. Bir yutma işleminde yaklaşık olarak 35 ml besin alınır. Kısaca yutma işlemi ağız aşaması, farenks aşaması ve ösofagus aşaması olarak üç aşamada gerçekleşir.

Ağız dönemi (Buccal)
Ad: ağız7.JPG
Gösterim: 1958
Boyut: 15.9 KB
 • İsteğe bağlı evredir.
 • Uygun çiğneme ve tükürüklenmeden sonra hazır hale gelmiş lokma, dilin ve yanakların uygun hareketiyle oluk biçimine getirilmiş olan dil sırtında toplanır.
 • Lokma, yutak girişi civarına değer değmez, yutmanın istem dışı olayları başlatılır.
Son düzenleyen Safi; 1 Mayıs 2016 02:55
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
1 Mayıs 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
AĞIZDA SİNDİRİM
Ad: ağız.JPG
Gösterim: 9837
Boyut: 45.6 KB

Ağız, sindirim kanalının en önemli bölümüdür. Sindirim ağızda başlar.
Ağız boşluğu; dil, tükürük bezleri ve dişlerin fonksiyonlarının tümünü kapsar.
Ağıza alınan besin, partiküllerinin büyüklüğüne göre yıkımlanmaya başlar.

AĞIZ BOŞLUĞU

Her hayvan türünün alışkın olduğu besin türü vardır. Anatomik farklılıklar içerisinde ağız kısmen depo ve koruyucu görev yapar.
Besinler yıkımlanırken tükürükle karıştırılır. Lokma haline getirilip yutulması kolaylaştırılır.
Ağız boşluğu ve dil epitelle kaplıdır ve acı, ağrı, lezzet, temas, koku, ısı gibi duyu reseptörleri sayesinde besinler algılanıp yenmeye elverişli olup olmadığı saptanır. Ağızda dişler konuşma ve sindirime yardımcı olmaktadır.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Mayıs 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
DİL
48256d1461872802 dil nedir dilin yapisi ve gorevleri dil papilla


Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Gönül, yürek. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Kıstak. Belli mesleklere özgü dil. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.

DEVAMI Dil Nedir - Dilin Yapısı ve Görevleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Mayıs 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Dişler (Dentes)
48338d1462023884 dis nedir disin yapisi ve gorevleri dis1


Ağza alınan besin maddelerinin mekanik olarak parçalanmasını sağlayan dişler alt çene (mandibula) ve üst çene (maksilla) üzerinde alveolus dentales denilen diş çukurlarına yerleşmiş sert, keskin oluşumlardır.

Dişlerin yapısı:
Dişin ana maddeleri dentin, mine ve sementtir. Dişler, dentin denilen dıştan mine tabakası ile örtülü sert kıvamdaki diş dokusundan meydana gelir. Dişlerin ortasında boşluk bulunur (cavum dentis). Bu boşluk coronadan diş köküne (radix dentis) kadar uzanır ve köklerin ucunda bir delikle sonlanır. Damar ve sinirler buradan diş özüne girer. Cavum dentisin içi diş pulpası (diş özü) denen yumuşak bir doku ile doludur. Diş pulpası içinde dişlere ait damar ve sinirler bulunur.
Dişler üç bölümden oluşur.

DEVAMI Diş Nedir - Dişin Yapısı ve Görevleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Mayıs 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yutak (Farinks)
48328d1461966518 yutak nedir yutagin yapisi ve gorevleri yutak


Yemek borusu, soluk borusu, geniz açıklıkları ve orta kulak açıklarının; yani toplam yedi deliğin açıldığı boşluğa verilen ad. Bu bölgenin en önemli görevi hava ve besin trafiğini uygun bir şekilde düzenlemektir. Besin yutaktan geçerken soluk borusunun giriş kısmı bir kapakla kapatılır. Bu kapağa küçük dil denir.

Yutak veya farinks (Latince pharynx), sindirim kanalının, ağız ve burun boşluğunun arkasında yer alan bölümüdür.
Yutakta gırtlak bulunur. Alınan besinin yemek borusuna geçmesini sağlar. Solunum sisteminde de etkin rol oynar.

DEVAMI Yutak Nedir - Yutağın Yapısı ve Görevleri
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Mayıs 2016       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Damak (Palatum)
Ağız boşluğunun tavanını oluşturan damak, ağız ve burun boşluklarını birbirinden ayırır.
48336d1462023040 damak nedir damak


Damak iki bölüme ayrılır.
Sert damak (palatum durum):
Ağız boşluğu tavanının 2/3 ön bölümünü oluşturur. Sert damağın kemik katmanının üzeri periosteum ve mukoza ile örtülüdür. Sert damak çiğneme ve karıştırma esnasında yiyeceklerin dil tarafından bastırıldığı alandır. Sert damağın ortasında raphe palati adı verilen bir çıkıntı vardır. Daha arkada periosteum ile mukoza arasında muköz bezler bulunur. Mükoz bezler sıvı salgılayarak yiyecekleri kayganlaştırır.

Yumuşak damak (palatum molle):
Damağın 1/3 ’lük arka bölümünü oluşturur.

DEVAMI Damak Nedir?
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
2 Mayıs 2016       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Ağızda Sindirim
Ağız bazik ortamdır ve pH değeri 7.2 dir. Nişastanın ve glikojenin sindirimi ağızda başlar.
48289d1461952061 sindirim sistemi nedir sindirim sisteminin yapisi ve gorevleri sis6
Dekstrin 20 - 30 glikozdan oluşmuş bir yapıdır.

DEVAMI Sindirim Sistemi Nedir - Sindirim Sisteminin Yapısı ve Görevleri
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

29 Nisan 2018 / reyan Biyoloji
16 Ekim 2018 / ThinkerBeLL Biyoloji
28 Nisan 2016 / ener Biyoloji
5 Ocak 2016 / Valeria Biyoloji
7 Kasım 2012 / Valeria Biyoloji
Etiketler: boğaz yapısı