Arama

Üremi

Güncelleme: 29 Ağustos 2011 Gösterim: 2.741 Cevap: 2
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
24 Ağustos 2011       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Üremi

Sponsorlu Bağlantılar
Bu maddedeki yazılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Yazılanlar, doktor uyarısı ya da önerisi değildir.

Çeşitli sebeplerle böbreğin hastalanıp görevini yerine getiremerne sonucu kandaki azot artıklarının vücuttan dışarı atılamaması, olayına “üremi” adı verilmektedir. İdrarla atılması gereken üre, ürik asit ve kreatinin gibi azot metabolizma artıkları kanda birikerek zehirlenmeye benzer belirtiler gösterir. Bunların en tehlikelisi üre olup kandaki oranı yüzde 50 mg’ın üzerine çıktığında zehirlenme belirtileri başlar.

Üremi’ye Sebep Olan Faktörler:

- Şoka yol açan ağır ameliyatlar, zehirlenmeler, ateşli hastalıklar, yanıklar, şiddetli ishal ve kusmalar böbrekleri de etkileyerek kandaki üre miktarının artmasına sebep olurlar.
- Keza şeker hastalığının ağırlaşması sonucu ortaya çıkan susuzluk şokunda, addison krizinde, ileri derecede kalp yetmezliğinde, akut ve kronik nefritte, ilerlemiş böbrek tüberkülozu vaka larında, böbrek tümörlerinde, iki taraflı böbrek enfarktüsünde, her iki böbrekte ve idrar yollarında taş, ur ve kan pıhtısı olduğunda, bu hastalıkların şiddeti ile orantılı olarak üremi hastalığı ortaya çıkabilmektedir.


Belirtileri:

- İlk belirtileri halsizlik ve kas zayıflığı şeklindedir.
- Gündüz dalgın olan hasta, geceleri uyuyamaz.
- Karekterine zıt olarak saldırganlık ve bağırıp çağırmalar görülebilir.
- Baş ağrısı ve kas çekilmeleri ile birlikte ağızda kuruluk ve yanma şeklinde şikayetler vardır.
- Dil paslıdır. Nefeste amonyak kokusu duyulur.
- Deri genellikle soluk, kuru ve sarımtırak kirli renktedir.
- Kaşıntı mevcuttur.
- Hastalığın son döneminde durdurulamayan bir hıçkırık ortaya çıkabilir.
- Hastanın şuuru bulanır ve nihayet komaya girer.


Tedavi:

- Üremi, kendi başına ortaya çıkan, müstakil bir hastalık olmadığından tedavisi böbrek yetmezliğine yol açan asıl hastalığa yöneliktir. Asıl hastalık şifa bulunca, üremi de kendiliğinden iyileşme gösterir.


"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
24 Ağustos 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
ÜREMİ

Sponsorlu Bağlantılar
Genellikle böbreklerin iyi çalışmamasına bağlı olarak, metabolizmanın zehirli artıklarının sidikle atılamayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık.

Belirtileri, derinin toprak rengini alması, yoğun susuzluk, dilde kuruluk, kusma, ishal, sidik azalması ya da tamamen kesilmesi, solunum bozuklukları ve koma hâline kadar varan sinirsel bozukluklardır. Bir kan zehirlenmesi olan üremi, böbrek yetmezliğine neden olan (örneğin nefrit) hastalıkların son evresi olarak ortaya çıktığı gibi, urlar vb. nedenlerle sidiğin dışarıya atılamamasından da ileri gelebilir.

Üreminin süreğen ve iveğen olmak üzere iki biçimi vardır. İveğen üremi ilâçla tedavi edilebilir ya da kendi kendine iyileşebilir. Ancak ölümle sonuçlandığı durumlar da olur. Tedavi sırasında, proteinsiz perhiz ve vücuttaki su miktarının dengede tutulması çok önemlidir. Süreğen üremiyse tedaviyle iyileşmez. Ancak cerrahî müdahalelerle giderilebilir (örneğin böbrek nakli).


MsXLabs.org & Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Valeria - avatarı
Valeria
VIP Çilekli
29 Ağustos 2011       Mesaj #3
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Üremi

Kandaki üre oranının normalin üzerinde olması halidir. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde meydana gelip, şuur bulanıklığı ve koma içinde ölüme götüren hastalık hâli. Üremi; sinir sistemi, mîde-barsak ve kalp damar sistemleri yönünden çeşitli belirtiler veren, üre birikimi ve asidozla kendini gösteren bir çeşit zehirlenmedir.İdrarla atılması gereken üre, ürik asit ve kreatinin gibi azot metabolizma aıtıkları kanda birikerek zehirlenmeye benzer belirtiler gösterir. Bunların en tehlikelisi üre olup kandaki oranı yüzde 50 mg’ın üzerine çıktığında zehirlenme belirtileri başlar.

Belirtileri:
Üre, başlıca, protein yıkımından
ortaya çıkan, az reaktif bir maddedir. Çeşitli vücut salgılarında ürenin bulunması istenmeyen sonuçlar doğurur. Tükürükle salgılanan üre, ağızda kötü bir tada ve kötü soluk kokusuna yol açar, çünkü, burada üre, mikro-organizmalar tarafından amonyak’a yıkılır. Mide sıvısıyla salgılandığında, yıkım ürünleri ülserleşmeye ve mide iç yüzünün kanamasına neden olduğundan, kusma ve bulantıya neden olur. Diğer üremi belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, geçirilmeyen hıçkırır ve ağır şekillerinde de, böbrekm yetmezliği sonucu ortaya çıkan çırpınmalar ve komadır.


Tedavi: Böbrek yetmezliğinin her şekli, üremiye neden olur. Bundan ötürü tedavi nedene yöneliktir. Uygun vakalarda, suni böbrek kullanılabilir. Kronik vakalardaysa, ömür boyu diyaliz (bkz.) gerekir.
Bazı ender rastlanan vakalarda, yüksek kan üre düzeyi, herhangi bir böbrek hastalığı olmaksızın, bozuk çalışan böbreklerden ötürü görülebilir. Bu tip vakalar, prerenal üremi vakaları adını alır ve tedavi, üremiyi artıran nedene yöneliri. Bu neden, genellikle, ağır yaralanmalarda, ameliyat sonrası devrede görülebilen, sıvı ve elktrolit dengesi bozukluğudur.


Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

28 Eylül 2011 / Misafir Soru-Cevap
Etiketler: Üremi