Arama

Ensefalopati

Güncelleme: 1 Mart 2016 Gösterim: 1.048 Cevap: 0
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
1 Mart 2016       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
ANSEFALOPATİ a. (fr encâphalopathie).
MsXLabs.org & Büyük Larousse
Sponsorlu Bağlantılar

Nörol. 1. Beyin hastalığı;beyine ilişkin her türlü hastalık.

—2. Metabolizma bozukluğundan (solunumla, karaciğerle, böbrekle ilgili), besin eksikliğinden (kronik alkolizme bağlı B1 vitamini eksikliği), zehirlenmeden ve çocuk hastalığından ileri.gelen beyin hastalıklarının tümü.

—3. Alkol ya da etilalkol kökenli ansefâlopati, kronik alkol zehirlenmesi sonucunda ortaya çıkan B1 vitamini noksanlığına bağlı bir grup sinirsel bozukluğu anlatan genel deyim. (Bununla Gayet-Wernicke * ansefalopatisi, Korsakoff sendromu, Marchiafava-Bıgnami* hastalığı ve alkoliklere özgü beyincik körelmesi gibi hastalıklar kastedilir.) || Bizmut kökenli anse- falopati, ilkin baş ağrısı, baş dönmesi ve titremelerle ortaya çıkan, sonra miyokloni ve dizartriyle birlikte akıl karışıklığı ve bilinç zayıflığı sendromu olarak yerleşen sinir hastalığı. (Kalınbağırsak hastalığı ve kabızlık için uzun süre bizmut tuzlarının alınması sonucu ortaya çıkan bu beyin hastalığı, bizmut tuzlarının alınmasından vazgeçilince daima iyileşir.) || Çocuk ansefalopatisi, çeşitli nedenlere (anoksi, beyin-beyinzarı kanaması, dölüt-etene bağdaşmazlığı, asalaklar, virüsler) bağlı olarak ana karnındayken, doğum sırasında ya da yaşamın ilk aylarında ortaya çıkan sinirsel belirtilerin tümü. (Böylece ortaya çıkan bozukluklar birtakım belirgin hastalıklara sebep olur ki, bunların en sık rastlananları çocuk beyin hemiplejisi, Liftle sendromu, atetoz ve saradır. Bütün bunlar günümüzde BEYİN KÖKENLİ SAKATLIK" adı altında toplanmaktadır.) j Karaciğer kökenli ansefalopati, akut hepatit ve sirozlarda görülen sinirsel-ruhsal belirtilerin tümü. || Solu num kökenli ansefalopati, sebebi ne olursa olsun, akut solunum yetersizliği ya da süreğen bronkopnömopatiler sırasında, beynin az oksijenlenmesinden ileri gelen sinirsel-ruhsal belirtilerin tümü. (Bunda zihin bulanıklığından komaya, baş ağrılarına, miyoklonilere değin çeşitli bilinç bozuklukları sözkonusudur. Belli noktalarda yerleşme belirtileri [hemipleji] enderdir.) ji Üremi kökenli ansefalit, böbrek yetersizliği sırasında ortaya çıkan sinirsel-ruhsal belirtilerin tümü. (Bunda asteriksisle ve bazen sara krizleriyle birlikte zihin bulanıklığından komaya kadar varan bilinç bozuklukları sözkonusudur. Bu bakımdan hemodializden doğan nörolojik karmaşalara benzetilebilir, çünkü her ikisinde de genel sara krizlerinin ve bazen yarı akut gelişmeli bir bunama halinin ortaya çıktığı görülür.) || Virüs kökenli yan akut süngerimsi ansefalopati, eşanl. yavaş VİRÜSLÜ ANSEFALİT"

—AnsIkl. Nöroli Karaciğer kökenli anse falopatide, asteriksis (bileğin anormal bükülme-gerilme hareketleri), ekstrapiramidal hıpertoni, piramidal bozukluklar ve ender olarak sara nöbetleriyle birlikte zihin bulanıklığından komaya kadar varan bilinç bozuklukları görülür. Ayrıca bir de kanda amonyak yüksekliği vardır. Kara ciğer kökenli ansefalopatinin, bağırsaktan emilerek ya karaciğer hücrelerindeki yetersizlik yüzünden, ya kendiliğinden (kapıtoplardamarı hipertansiyonu) ya da ameliyat sonrasında meydana gelen saptırma yüzünden, kan dolaşımında biriken aşırı orandaki amonyağın beyni etkilemesinden ileri geldiği sanılmaktadır. Nitekim tedavi amacıyla cerrahi yoldan, kapı toplardamarının anatoplardamarla ağızlaştırılması bir ansefalopati yaratabilir. Beyindeki doku bozuklukları en çok pallidiumda yoğunlaşır ve astrositlerin çekirdeklerini etkiler, bu çekirdekler irileşir ve bazen çok loplu hale gelir.

"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.