Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 21 Mart 2009  Gösterim: 23.967  Cevap: 4

Sincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)

21 Mayıs 2008 19:40       Mesaj #1
The Unique - avatarı
Üye
250px Xinjianj uigursvg

Sincan/Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)
Sponsorlu Bağlantılar
Yüzölçümü: 1 828 418 km2
Nüfusu:30 milyon (Yaklaşık)
Başkenti: Urumçi Coğrafi Konumu
Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan), Çin Halk Cumhuriyeti içerisinde ve ülkenin batı bölgesinde yeralmaktadırlar.
Sincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)
Tarihçe
Uzun tarihi boyunca Doğu Türkistan, İç ve Orta Asya'da kurulmuş olan Türk devletlerinin ve hanlıklarının merkezi olmuştur.M.Ö. 8-3 asırlarda İskitlere; M.Ö. 300- M.S. 93 yıllarında Hunlara; 522-744 döneminde Göktürk İmparatorluğuna; 744-840 devresinde Uygur devletine; 751-870 Karluk ve Karahanlılar İmparatorluğuna ve Saidiye Hanlığına merkez olan (1509-1679) bu Türk yurdu, tarihte daima önemli olmuş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. 8. ve 18. asırlar arasındaki bin yıllık dönem, Çin İmparatorluğu ile önemli derecede kültürel ve siyasî işbirliğinin gerçekleştirildiği bir barış dönemi olmuştur. Ancak bu barış dönemi, Doğu Türkistan'ın 1759 yılında Çin Mançu İmparatorluğu'nun işgali ile son bulmuştur. 1759'dan bu yana Doğu Türkistan'da 200'den fazla silahlı ayaklanma olmuş ve Doğu Türkistan halkı 3 defa hürriyetin tadını tatma fırsatı bulmuştur.1863'te bağımsızlığına kavuşan Doğu Türkistan'da Yakup Han başkanlığında "Doğu Türkistan İslâm Devleti" kurulmuş ve bu devlet; Osmanlılar, İngiltere ve Rusya tarafından resmen tanınmıştır. Ancak bu bağımsız Türk devletinin ömrü kısa sürmüş ve 1876 yılında Çin-Mançu devletince yeniden işgal edilmiş ve 1884'te Sincan "Yeni Toprak" adıyla Çin İmparatorluğuna bağlanmıştır.20. asrın başlarında Ortaasya'da oluşan milliyetçilik akımı neticesinde 1933 yılında Kaşgar'da Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu Cumhuriyetin ömrü 1937'de sona ermiştir. 1944'de Gulca şehri Çinlilerden temizlenmiş, "Üç Vilayet İnkılâbı" olarak bilinen bu ayaklanmalar neticesinde Doğu Türkistan Türkleri, Ali Han Töre başkanlığında Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bütün Çin'e hakim olan Komünist Çin Kuvvetleri, 1949'da Stalin'in de onayı ile Doğu Türkistan'a girerek bu tarihi Türk ülkesini resmen işgal etmiştir.
Yönetim Biçimi
Özerk bölge içinde etnik grupların dağılımına göre 8 Ağustos 1952'de 10 ayrı muhtar bölge tesis edilmiştir. Sincan (Uygur) Özerk Bölgesi bunlardan biri ise de, yönetim hakları, Pekin yönetimince çiğnenmektedir. Tüm idarede bütün yetkiler Çinlilerdedir. Özerk yönetim organlarında görevlendirilen etnik unsurların siyasî, ekonomik ve askerî karar verme, denetleme yetkileri Çin Komünist Partisi kontrolü altındadır.
Sincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)
İdari Yapı
Çin Komünist Partisi tarafından bölgeye vali görevlendirilmektedir. Valinin mutlaka Çin Komünist Partisi üyesi olması şart koşulmaktadır. Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden başka aynı haklara sahip 7 organ daha vardır.
1- Sincan Askeri Bölge Komutanlığı
2- Sincan Askeri Üretim ve İnşaat Bölge Komutanlığı
3- Sincan Komünist Partisi
4- Sincan Halk Kurultayı Daimi Komitesi
5- Disiplin Kontrol Komitesi
6- Siyasî Danışma Konseyi
7- Sincan Devlet Savunma Güçleri Genel Komutanlığı
Demografik Durum
Çinliler:16 890 000
Uygurlar:12 500 000
Huiler: 600 000
Kazaklar:1 100 000
Mançular:90 000
Kırgızlar:150 000
Dongkianglar:40 000
Tacikler:33 000
Tibetliler:5 000
Özbekler:15 000
Davaniler:5 000
Sarı Uygurlar:11 000
Salar :3 000
Tatarlar:5 000
Ruslar:3 000
Boanlar:300

Ekonomi
Doğu Türkistan; petrol, wolfram, altın, kömür, uranyum gibi stratejik hammaddelere ve sayısız yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip bir ülkedir. Çin'de mevcut 148 madenin 118 çeşidi Doğu Türkistan'dan çıkarılmaktadır. Doğu Türkistan'da şimdiye kadar 5000 yerde maden ocağı işletmeye açılmış olup; Çin'deki toplam maden ocaklarının %85'ini teşkil eder.Yaklaşık 500 bölgeden "petrol", 30 bölgeden "doğalgaz" çıkarılmaktadır. Petrol rezervi 8 milyar ton olarak tespit edilmiştir. Her yıl 10 milyon ton petrol Çin'e taşınmaktadır.Çin'in kömür rezervinin yarısı Doğu Türkistan'dadır. Yıllık "altın" üretimi 360 kg. civarındadır. Uranyum, wolfram gibi stratejik madenlerle tuz ve renkli kristal taşları Doğu Türkistan'ın başlıca yeraltı ürünlerindendir.150 bin km2 tarım arazisine, bir o kadar ekilebilen toprağa ve 12 bin km2 genişliğinde ormanlık alana sahip Doğu Türkistan yaylalarında 60 milyona yakın küçük ve büyükbaş hayvan beslenmektedir.Sanayi kuruluşlarında çalışanların %90'ını ve petrol tesislerinde çalışanların %99'unu bölgeye yerleştirilen Çinliler oluşturmaktadır.
Sincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)
Kültürel Yapı
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde halkın % 50'si Uygur Türkçesi ile konuşmaktadır. 1000 seneden beri kullandıkları Arap Alfabesi Çin hükümeti tarafından 23.10.1969 tarihinde tamamen yasaklanmıştır. Onun yerine Çin fonetiğine uygun olarak hazırlanan Latin Alfabesi kabul ettirilmiştir 1980'li yıllarda Uygur aydınlarının hazırlamış oldukları, Uygur fonetiğine uygun Kiril Alfabesi projesi Pekin tarafından reddedilmiştir. Bunun yanında halkın büyük çoğunluğunun Türk olması sebebiyle Doğu Türkistan'da her şeye rağmen Türkçe konuşulmaktadır.Eski bir Türk yurdu olan Doğu Türkistan, Türklerin ilk yerleşik hayata başladığı yurtlardan biridir, Uygur mimarisi ise dünyaca meşhurdur ve Türk-İslam mimarisi özelliklerini ihtiva eder. Yeni Uygur edebiyatı dönemi (XIX.yy. Uygur edebiyatı) Doğu Türkistan'daki Çin istilâ ordularını, Çin hakimiyetini ve onlara karşı yapılan mücadeleleri işleyen eserlerin çok olduğu bir dönemdir. Ortaya çıkan edebî eserler, Uygur Türklerinde meydana gelen yeni millî edebiyatın temelini oluşturmuştur.
Eğitim-Öğretim
Doğu Türkistan'da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 58-60 civarındadır. Yayınların ise ancak %16'sı Uygur Türkçesiyledir. Doğu Türkistan bölgesinin tarihi, kültürü ve etnik geçmişine dair bilgilerin resmî yorumdan farklı olarak verilmesi yasaklanmıştır. Öğretim kurumlarının yabancı ülkelerdeki öğretim kurumlarıyla doğrudan ilişki kurmaları da yasaklanmıştır. Aksi hareket edenler ise en ağır cezalara çarptırılmaktadır. Her sene alfabe değiştirilmesi yüzünden çocukların eğitimi eksik kalmakta ve öğrenim görmeleri engellenmektedir.


ALAŞ ORDA
7 Eylül 2008 00:38       Mesaj #2
ALAŞ ORDA - avatarı
Ziyaretçi
SİNCAN: (ÇİNCE), "kazanılmış yurt" manasına geliyor ki Doğu Türkistanlılar bu kelimeyi kendilerine atıf olarak asla kabul etmiyorlar...Oranın ismi , "Doğu Türkistan" dır...
Master Blue
10 Eylül 2008 04:46       Mesaj #3
Master Blue - avatarı
Ziyaretçi
Cumhuriyetin kuruluşu
100px Alihan Toremagnify clip
Alihan Töre


Eylül 161944'te binlerce SSCB'li Kazaklar isyanı çıkarmış ve 8 Ekim1944'te Nilka (尼勒克)'yı işgal etmiştir. 12 Kasım1944 (Çin kaynaklarına göre 7 Kasım: Ekim Devrimi kutlama günü) tarihinde isyancılar İli bölgesini (bugünkü İli Kazak özerk ili 伊犁哈薩克自治州) işgal etmiştir. 1945'de SSCB destekli Kazak birlikleri Altay (阿勒泰) ve Tarbagatay (塔城) bölgelerini işgal etmiş ve İli bölgesindeki Doğu Türkistan Cumhuriyetine iştirak etmiştir.
Abdülkerim Abbasov gibi SSCB yanlısı Uygur aydınları isyanın önderleri arasındaydı ve bu cumhuriyete sadece Uygurlar değil Doğu Türkistan'da ikamet eden bütün Türk-müslümanı çatısı altına toplamayı amaçlıyordu.
Devlet başkanı Alihan Töre Saghuniy (Uygurca: Elihan Tore Shakirjan Khoja ogli, Çince: 艾力汗 吐烈 àilì hàn tǔliè) ve başkan yardımcısı Gulca'lı Akimbeg Hoca ve Buğra Han (包爾漢 bāoěr hàn)ler getirilmiştir. Ancak SSCB vatandaşlığına sahip olan çekildek kadroları tarafından yönetiliyordu ve bir müdet sonra Ahmetcan Kasimi (Uygurca: Ehmetjan Qasimi; 阿合买提江 哈斯木 pinyin:āhémǎidījiāng hāsīmù) egemenliğine sahip olmuştur.
Urumçi'ye ilerleme

100px Osman baturmagnify clip
Osman Batur


Yeni oluşturan Doğu Türkistan Cumhuriyeti ordusu (İli Millî Ordusu: yaklaşık 25.000 nefer) ve Osman Batur komutasındaki Kazak Kerei boyuna bağlı (yaklaşık 20.000 atlı), Eylül 1945'te Urumçi'ye doğru ilerlemeye başlamış ve Manas Nehri'nin kıyılarında Kuomintang ordusu ile karşı karşıya gelmiştir.
Bu durumda Kuomintang Şincan Eyaleti Hükûmeti, SSCB'ye başvurarak aracı olmasını istemiştir. SSCB savaş yanlısı Alihan Töre 'yi SSCB'e kaçırmış ve böylece bir çatışma patlak vermemiştir.
Şincan Eyalet Birleşik Hükûmeti

1946'de SSCB'nin isteğiyle Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile Kuomintan Şincan Eyalet Hükûmeti birleştirilerek Şincan Eyalet Birleşik Hükûmeti (新疆省連合政府 xīnjiāng shěng liánhé zhèngfǔ) kurulmuştur. Başkanlığına Zhang Zhizhong (張治中 zhāng zhìzhōng), Ahmetcan Kasimi ise başkan yardımcısı olmuştur. Fakat bir yıl sonra Birleşik Hükûmeti bölünmüş ve Ahmetcan Kasimi ve yandaşları Üç bölgeye geri dönerek tekrar Kuomintang'ın kontrolunden çıkmıştır.
Çin Halk Cumhuriyetine ilhak

1949'de Çin İç Savaşını kazanan Çin Komünist Partisi Şincan'ı ilhak etmek için Deng Likun (鄧力群 dèng lìqún) 'yı yollayarak müzakereyi başlattı. Mao da mektubu göndererek Pekin'de düzenlenecek olan Halk Siyasi Danışma Konfransına davet etmiştir. Ancak 27 Ağustos1949 tarihinde Amhetcan Kasimi, Abdülkerim Abbasov, Derilhan Sugurbayov, İshak Beg Mononov başta olmak üzere cumhuriyetin önderlerini taşıyan uçak Alma Ata'dan kalkışarak Pekin'e doğru uçarken kaybolmuştur (daha sonra düştüğü anlaşılmıştır).

Aralık 1949'da Halk Kurtuluş Ordusu bölgeye girerek konuşlandırılmış ve Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilhak edilmiştir.
adilarslanoglu
8 Şubat 2009 00:43       Mesaj #4
adilarslanoglu - avatarı
Ziyaretçi
Uygurların Türk Tarihindeki Yeri Ve Önemi

-Şehircilik, tarım ve ticarette ileri gitmişlerdir.
-Okur-yazar oranları yüksek olup, 14 harfli alfabeleri vardır.
-Türeyiş ve Göç destanları vardır. "Orta Oyunu" Uygurlardan gelmektedir.
-Gök tanrı inancını terk edip yabancı dine inanan ilk Türk topluluğudur
-Bögü Kağan zamanında girdikleri Manihaizm dini, savaşçı karakterlerini kaybetmelerine neden olmuştur
-Tahta harfli matbaayı kullanmışlardır.
-Uygur beylerinden Eratna, Orta Anadolu'da bir devlet kurmuştur. Kayseri'deki türbesinde (Köşk Medrese) yatmaktadır.
-Uygurlar, Göktürkler devrinde yukarı Selenge boylarında yasamışlardır.
-On boydan meydana gelmişlerdi. Onun için On Uygur şeklinde de anılmışlardır.
-Uygurlar'ın başlarındaki idareciler, el teber (küçük kral) unvanını taşıyorlardı

ORHUN UYGUR DEVLETİ

Karluk ve Basmiller’le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan Uygurlar Orhun bölgesinde Uygur Devletini kurdular.(745)
Kurucuları : Kutluk Bilge Kül Kağan
Merkezleri : Ordubalık (Karabalsagun)’dur.
Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır.
İlk Türk şehri Ordubalık' tır.
Bilge Kül Kağan’dan sonra MOYEN-ÇOR başa geçmiş, onun döneminde Müslüman Araplar(Abbasiler) ile Çinliler arasında Talas Savaşı yaşanmıştır.
Talas Savaşı Tarım Havzasının Uygurların eline geçmesini ve Çin'in Orta Asya'dan çekilerek zayıflamasına yol açmıştır.
Bögü Kağan devrin de Uygur Türkleri ile Çin arasında iyi ilişkiler kuruldu, ticaret gelişti.
Bögü Kağan Çin'e yardım amacıyla “Tibet Seferine” çıktı.
Bögü Kağan Tibet seferi sırasında iki MANİ (MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine geri döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular. Ayrıca Türkler arasında Budizm’de yayılmaya başladı.
Mani Dini: Avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi.
Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri:
1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
2- Yerleşik hayata geçtiler.
3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret, bilim, sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.

840 yılında bir başka Türk kavmi olan Kırgızlar, Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar’ın Orhun Bölgesine girmeleri sonucu Uygurlar, Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.
Kırgızların bu saldırıları buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu, daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşmış, MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır.

KANSU (SARI UYGUR) DEVLETİ:

Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi’ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devleti de denilmektedir. 1209’da Moğolların hakimiyetine girmiştir.

TURFAN (DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ:

Kırgızların saldırıları neticesinde Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi’ne gelerek, burada yeni bir devlet kurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207’de yıkıldı.
Cengiz Han’ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar’ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar.

Çin İşgali Altındaki Doğu Türkistan Hakkında

ADI
DOĞU TÜRKİSTAN

BAYRAĞI
12 Kasım1933 Tarihinde ilan edilen Doğu Türkistan İslâm BAYRAKCumhuriyeti ve 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti Millî Meclislerinde Oy birliği ile kabul edilen mavi zemin üzerine beyaz ay yıldızlı GÖKBAYRAK'tır DİNİİSLÂMDİLİTÜRKÇE' NİN ÇAĞATAY LEHÇESİ BAŞKENTİ ÜRÜMÇİMİLLİ SEMBOLÜ
(FORSU)

TUGRA
12 Kasım 1933 tarihinde kurulan Doğu Türkistan

İslâm Cumhuriyeti'nce kabul edilen devlet arması
MİLLİ MARŞI
Muhammet20Ali20Tevfik

Muhammet
Ali Tevfik
l933 yılında Mehmet Ali Tevfik (Tohtu Hacı) tarafından yazılan, aynı yıl Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyetinin kuruluşunda devlet töreni ile okunan ve Doğu Türkistanlılarca millî marş olarak kabul edilen Kurtuluş Marşı
( Türkiye Türkçesi )


Kurtuluş Marşı

Kurtuluş yolunda su gibi aktı kanımız,
Senin için ey yurdum, olsun feda canımız
Kan dökerek, can vererek, seni kurtardık,
Kalbimizde, kurtuluş için imanımız vardı.

Yar oldu, himmetimiz sana,
Dünyaya hükmetmişti geçmiş ecdadımız.
Yurdum, kanla temizledim seni,
Artık kirletmeyiz, Türk’tür adimiz.
Atilla, Cengiz, Timur dünyayı titretmişti,
Kan verip şan alan biz onların ahfadıyız.
Can verdik, aktı kanımız, aldık düşmandan intikam,
Yaşasın, hiç sönmesin parlasın istikbalimiz.
Uygurca


Qurtulush Marşi
Qurtulush yolinda sudek aqti biznig qanimiz,
Sen üçün ey yurtimiz bolsun pida janimiz.
Qan kiçip hem jan birip akhir qurtuldurduq sini,
Qelbimizde qutquzushqe bar idi imanimiz.

Yar-i hem dem boldi biznig himmitimiz sen üçün,
Dunyani sorghan idi ötken ulugh ejdadimiz.
Yurtumuz biz yüz-közigni qan birle pakizliduq,
Emdi hiç kirletmigeymiz çünki Türktur namimiz.

Attila, Çinggiz, Tömür Dünyani Titretken idi,
Qan birip nam alimiz biz ularnig evladibiz.
Çiqti jan hem aqti qan düshmendin boldi el aman
Yashisun hiç öçmüsun parlansun istiqbalimiz
NÜFUSU
Doğu Türkistan'ın nüfusu,1949 yılından itibaren Türk dünyasındaki nüfus artış oranları baz alınarak yapılan ilmi istatistiklere göre 43.210.802 olarak belirlenmiştir.YÜZÖLÇÜMÜ1.828.418 km kare olup Almanya dan 4, Türkiye den 2,5, Pakistan dan 3 kat daha büyüktür.ÜZERİNDE KURULAN TÜRK DEVLETLERİHUN İMPARATORLUĞU(M.Ö 220-M.S 216), GÖKTÜRK DEVLETİ (552-745),UYGUR DEVLETİ(740-860), KARAHANLILAR DEVL.(840-1212), DOĞU TÜRKİSTAN (YAKUPHAN,KAŞGARYA) DEVLETİ(1863-1877), DOĞU TÜRKİSTAN İSLÂM CUMHURİYETİ(12 KASIM 1933-1937), DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ( 12 KASIM 1944-1949)BAŞLICA
ŞEHİRLERİ
Urümçi(Başkent)Kaşgar, Hoten,Yarkent,Turfan, Kumul, Gulca(İli), Kuça, Aksu ve Karaşehir başlıca vilayetleridir.

COĞRAFİ KONUMUASYA KITASININ TAM ORTASINDADIR
Baş meridyene yaklaşık 73 derece- 96 derece doğu boylamları ile ekvatora göre de 35 derece- 49 derece kuzey enlemleri arasında yer alır.
OILRRIG YER ALTI ZENGİNLİK KAYNAKLARI
1934-1943 Yıllarında Ruslar tarafından yapılan araştırma ve tetkiklerde 5 yerde Uranyum 5 yerde Volfram 13 yerde Kalay , 32 yerde Kurşun, 50 yerde toplam 18.500.000 ton Altın, 46 yerde Demir, 70 yerde Kömür, 2 yerde Cıva, 6 yerde Amonyak yatakları mevcuttur. 160 milyar tondan fazla 910 bin km2'lik alanda yeraltında 10 bin metreye kadar olan katmanlarda petrol tespit edilmiştir.2.5 milyon metre küp doğalgazı ile Suudi Arabistan'dan daha zengindir. Sadece Doğu Türkistan'ın Tarım Havzasında 74 milyar varil petrol rezervi mevcuttur. Bunda, Cungarya ve Turfan bölgesindeki zengin petrol yatakları hariçtir. Yine başka bir araştırmaya göre Karamay bölgesinde günde 170.000 varil yılda ise 1.286.000 ton petrol Çinliler tarafından çıkarılmaktadır. 160.000 ton rezervi olan bu petrol yatağı yine tamamen Çinlilerin kontrolünde olup, çıkan zenginliklerden Doğu Türkistan Türkleri kesinlikle istifade edememektedirler. 1949 YILINDAN BERİ BÜTÜN BU ZENGİNLİKLER KIZIL ÇİN TARAFINDAN SÖMÜRÜLMEKTEDİR. (Geniş bilgi için bakınız Petrol)

İKLİMÜlkede Belirgin bir kara iklimi hakimdir. Gündüzleri sıcak, geceleri serin; yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuk geçer. Turfan müstesna, Doğu Türkistan da sıcaklık ortalaması 30 derecedir.Kış ortalaması ise -16 derece dolayındadır.
ZİRAAT10 çeşit hububat, 25 çeşit sebze,30 çeşit ilaç otları,20 çeşit meyve, 35 çeşit çiçek,
22 çeşit kavun, 34 çeşit Elma,13 çeşit üzüm,11 çeşit şeftali, 9 çeşit kayısı, 5 çeşit Armut ve daha burada sayamayacağımız kadar çok meyve ve sebze çeşitleri yetişmektedir.

HAYVANCILIK
Kızıl Çin istilasına kadar, bütün Doğu Türkistan'daki hayvanların umumi sayısı 15.000.000 baş idi. 1963 yılında Fransızların yaptıkları araştırmalara göre 60 Milyon baş hayvan olması gerekiyordu. 1987 yılındaki Çin kaynakları hayvan sayısını 20 milyon olarak açıklamıştır. Dolayısıyla bu tablo işgalci Çin hükümeti aleyhine ilginç ve düşündürürcü bir sonuç ortaya koymaktadır.
TİCARET
Uzun yıllar boyunca İpek Yolu denen ve Dünya ticaretinin şah damarını teşkil eden Çin ile Bizans arasındaki büyük ticaret yolu Türklerin elinde idi.1949 yılındaki işgalden sonra ithalat ve ihracat Çinli müstemlekecilerin ellerine geçmiş ise de, şu anda bile tarihi Kaşgar vilayeti ithalat ve ihracat konusundaki stratejik önemini korumaya devam etmektedir.
SANAYİ


İşgalden önce genelde el sanatlarından ibaret olan Uygur halkının geçim kaynağının yanı sıra İpekli ve pamuklu kumaşlar da dokunuyor, halı, kilim gibi eşyalar imal ediliyordu.Kesin olmayan rakamlarla 302 adet tezgah,atölye, fabrika ve işletme mevcut olup, Bunlar halı, deri, demir, bakır ve bez sanayisine aitti.
AKARSULAR VE GÖLLER


En mühim akarsuyu TARIM NEHRİ' dir. uzunluğu 1600 Km olan bu nehir altı koldan doğar. Batıdan gelen Kaşgar derya,Güneybatıdan gelen Yarkent Derya, Güneyden gelen Hoten Derya, Kuzeybatıdan gelen Aksu bu nehrin kollarıdır. Ayrıca BULUNGİR Irmağı da vardır. Tanrı Dağlarının güneyinde BAĞRAÇ GÖLÜ bulunmaktadır. Bu Gölün Güneydoğusunda LOP Gölü vardır. Ayrıca ABI GÖLÜ Cungarya Havzasının en büyük Gölüdür.
MEDENİYET MERKEZLERİ

Doğu Türkistan'da bulunan başlıca tarihi klıntılar ve medeniyet merkezleri; Ming Oy Harabeleri-Kuduran Antik Şehri Kaşgar Eski Şehir-Mirat- Çençen-Uzunlat-Hanay-Eşşar-Niye-hoten ve Yarkent Şehirleri-Hücra ve Kızıl Harabelerdir.
Son düzenleyen adilarslanoglu; 8 Şubat 2009 00:45 Sebep: Mesajlar Otomatik Olarak Birleştirildi
cran_S
21 Mart 2009 19:59       Mesaj #5
cran_S - avatarı
Ziyaretçi
Doğu Türkistanda Neler Oluyor

88a

Doğu Türkistan'ın doğal kaynaklarının Çin için ne kadar hayati bir değer taşıdığını görmek için istatistiksel rakamlara kısaca göz atmak yeterlidir. Örneğin 1989 yılının ilk çeyreğinde Doğu Türkistan, Çin'e 7.68 milyon varil ham petrol, 906 ton kömür, 444 ton da işlenmemiş tuz göndermiştir. 1993 yılında ise Doğu Türkistan'da 10.4 milyon varil ham petrol çıkarılmış, ancak karın tamamı Çin hükümetine gitmiştir. Çin, kendi ekonomisi ve vatandaşları için Doğu Türkistan'ın kaynaklarını sömürmekte, Müslüman Türk halkını ise fakirliğe ve açlığa mahkum etmektedir.Doğu Türkistan'da iş sahalarının hemen hepsinin Çinlilerin elinde bulunması nedeniyle, Müslüman halk işsizlik sorunuyla mücadele etmektedir. Buna rağmen hükümet bu bölgelerde çalışmak üzere Çin'in batısından sürekli Çinli transferi yapmaktadır.

Sincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)

Doğu Türkistan'da Çin ZulmüAsırlar boyu zulmün her her çeşidinin denendiği bir belde Doğu Türkistan. Suçları sadece birer insan, inanan insan olmak olan bu toprağın insanlarının Çin Zulmü'nden kurtulması için yardımcı olacak kimse de yok sanki! Azgın Çin Diktatörleri olmadık işkence ve zulümleri ile Doğu Türkistandaki kardeşlerimizi toptan yok etme planları ile meşgul. Medeni!!!

Dünya ise kulaklarını kapatarak, gözlerinede at gözlüğü takarak bakıyor

bu dünyaya.

Onlar,
yani küfür devletlerinin tavırları normal; ama, biz nasıl bakıyoruz bu mazlum beldeye? Biz onların dertleri ile dertlenip, davalarına sahip çıkıyor muyuz? Zalim Çin'e karşı onların yanında yer alıyor muyuz? Ya da Çin Diktatörleri'ne madalyalar mı takıyoruz?

Kimse yüzünü buruşturmasın! Dünü de kimse unutmasın!Doğu Türkistan'da Çin Polisi Tarafından bir Uygur Siyasi Tutukluya Yapılan İşkenceden birkaç Görüntü...

Bugün Doğu Türkistan Türkleri inanılmaz baskı ve zulüm altında olup , dini ve milli değerlerini korumak için ölüm - kalım savaşı vermektedirler. Çin hükümeti Doğu Türkistan Türklerini sindirmek ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmelerini sağlamak için inanılmaz zulüm ve


işkence usüllerine başvurmaktadır.
Dünya'nın belki hiç bir yerinde görülmemiş iskence metodları bugün, Doğu Türkistan halkına karşı yaygın şekilde uygulanmaktadır. Resimlerde bunların canlı ve dehşet verici örneklerini görüyorsunuz.
Görülen, kesilmiş kol ve bacaklar, Doğu Türkistanlı bir kardeşimize aittir.
Çin güvenlik güçleri bu kardeşimizi 4 Şubat 1997 de meydana gelen Gulca ayaklanmasından sonra, bağımsızlık taraftarı faaliyetlere katılmak suçlamasıyla tutuklamış, suçunu itiraf etmesi, başka arkadaş ve safdaşlarının isimlerini bildirmesi için korkunç işkenceye tabi tutmuşlardır.
önce ayaklarını çivilemişler
iskence51dx

taboo20ca


NEREDESİNİZ METE HANLARIM NEREDESİNİZ KÜRŞATLARIM NEREDESİNİZ TONYUKUKLARIM BİLGE KAGANLARIM NEREDESİNİZ NEREDESİNİZ.....YOK MU BU İNSANLIGINDAN NASİBİNİ ALMAMIŞLARA BİR CEVAP.BU İNSANLARIN TEK SUÇU TÜRK VE MÜSLÜMAN OLMAK.HA UNUTMADAN ÇİNLİNİN YEDİĞİ BEBEK UYGURLU BİR TÜRK BEBEĞİ OLABİLİR.ÜLKEMDE EZİLMİŞ PSİKOLOJİ İÇİNDE OLANLARA BU VATANDA ÖZGÜRCE YAŞAYIP ÖZGÜR DEGİLİZ DİYENLERE ŞU SORUYU SORMAK LAZIM.ÇİNDE DOGU TÜRKİSTANDA YAŞAMAK
145bSincan - Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan)
80c
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç