Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 20 Kasım 2016  Gösterim: 192.557  Cevap: 4

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Kısaca
Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir.
10 Mart 2009 16:31       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)

Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır. Eşanlamlı sözcükler aynı kavra­mı karşılar, birbirinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Genellikle bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.
Sponsorlu Bağlantılar
Örneğin;
 • ev-konut,
 • imtihan-sınav,
 • mektep-okul,
 • hürriyet-özgürlük,
 • bellek-hafıza,
 • cevap-yanıt,
 • kıla-vuz-rehber,
 • amaç-gaye-hedef-maksat,
 • kaybetmek-yitirmek
sözcükleri aynı anlamda kullanıldığında eş­ anlamlıdır.
Ancak bir sözcüğün başka bir sözcükle eşanlamlı olup olmadığını cümledeki kullanımına göre belirlemek da­ha doğru olur. Örneğin “kara” sözcüğünün eş anlam­lısı “siyah"tır.
Ancak;

 • “Onun gibi kara gün dostu adam az bulu­nur.”
cümlesinde “kara” sözcüğünün eş anlamlısı “si­yah” değil, “kötü”dür.

 • “Bu soruların tıpkısını geçen yılki sınavda da sor­muşlar.”
 • “Bu kalem, benim masamdakinin aynısıydı.”
Bu cümlelerde geçen “tıpkısı” ve “aynısı” sözcükleri aynı anlamdadır.
 • “Odasındaki el dokuması, değerli halıları toplamış.”
 • “Kıymetli eşyalarını ayrı bir kutuya yerleştirmiş.”
Bu cümlelerde geçen “değerli” ve “kıymetli” sözcük­leri Eş Anlamlı kelimelerdir.
 • “O eskiden güçlü bir çocuktu.”
 • “Pehlivanlardan kısa boylu olanı daha kuvvetliydi.”
Bu cümlelerde geçen “güçlü” ve “kuvvetli” sözcükle­ri anlamdaş sözcüklerdir.
Eşanlamlılık farklı sözcüklerin aynı anlama gelmesiyle olabileceği gibi, aynı sözcüğün farklı cümlelerde aynı anlama gelmesiyle de olabilir. Örneğin “batmak” söz­cüğünü farklı cümlelerde kullanalım:
I. Ülkenin en ünlü turizm şirketi batmış.
II. Çamurda oynayan çocuğun üstü başı batmış.
III. Onun bu sözleri bana battı.
IV. Kayıklardan biri gölün bu bölümünde batmış.
V. Okyanusta çarpışan gemiler batmış.
“Batmak” sözcüğü I. cümlede “iflas etmek”, II. cüm­lede “kirlenmek”, III. cümlede, “dokunmak, rahatsız etmek” anlamında kullanılmıştır. IV. ve V. cümlede ise “bir sıvının üstündeyken içine gömülmek” anlamın­da kullanılmıştır. O halde bu cümlelerde “batmak” sözcüğünün sadece IV. ve V. cümledeki kullanımları anlamdaş sözcüklerdir

BAKINIZ Anlam Bakımından Kelimeler (Sözcükler)
Son düzenleyen Safi; 20 Kasım 2016 17:53


_KleopatrA_
28 Ocak 2010 22:52       Mesaj #2
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Eş Anlamlı Sözcükler (Eş Anlamlı Kelimeler)
Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi mutlaka yabancı kökenlidir. kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...
Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: "kara bahtlı" kelime grubunda "kara" kelimesinin yerine "siyah" kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir: deprem-yer sarsıntısı-zelzele, kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

UYARI: Eş anlamlı sözcükler her cümlede birbirlerinin yarlerine kullanılamazlar. Örneği "Marketten ak peynir aldım." diyemeyiz.

Alıntı

Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

güçlü – kuvvetli
değerli – kıymetli
beyaz – ak
öykü – hikâye
duygu – his
yıl – sene
konuk – misafir
bencil – egoist
ayrım – fark
ayrıntı – detay
öğretmen – muallim
öğrenci – talebe
dil – lisan
görev – vazife
sınav – imtihan
ad – isim
dize – mısra
deneyim – tecrübe
armağan – hediye
yanlış – hata
soru – sual
uslu – akıllı
okul – mektep
sözcük – kelime
basınç – tazyik
kişi – şahıs
gezi – seyahat
gezgin – seyyah
özverili – fedakâr

O eskiden güçlü bir çocuktu.
Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

Annesine çok değerli bir hediye almış.
Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.


Son düzenleyen Safi; 4 Kasım 2016 18:07
26 Ocak 2012 14:00       Mesaj #3
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Eş Anlamlı Kelimeler Nedir
Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir.

Örnekler:
kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, fiil-eylem, kelime-sözcük, vasıta-araç...

Fakat bazı durumlarda anlamdaş kelimeler birbirinin yerini tutamaz: “kara bahtlı” kelime grubunda “kara” kelimesinin yerine “siyah” kelimesini kullanamazsınız. Çünkü iki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş veya yakın anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.

Türkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:

deprem-yer sarsıntısı-zelzele,
kimi zaman-ara sıra-zaman zaman-arada bir-bazen

SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler
Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci
Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh
Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız
Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz
Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek
Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim
Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam
İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare
Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin
Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

UYARI:
Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA
Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.
(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ
Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
(”AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.
(”AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :
Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.
Bu elbise bana bol oldu. (geniş)
Bu sene bol para kazandım. (çok)
Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak)
Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:
Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.
Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.
Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.
Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.
Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.
Son düzenleyen Safi; 3 Kasım 2016 18:15
20 Mart 2012 20:10       Mesaj #4
bloom22 - avatarı
Üye

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER (Anlamdaş Sözcükler)


Sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:
Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.

Örneğin:
“Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil­liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü­ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;

Eline geçirmiş de çileyi evirip çevirip yumak yapıyor.
dizelerindeki “çile” ile eş anlamlı değlldir.
Aşağıda Alfabetik listelenmiş Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğünü sizler için listeledik:
 • abide :anıt
 • acele :çabuk
 • acemi :toy
 • aciz :güçsüz
 • adalet :hak
 • adet :sayı
 • aka :büyük
 • akıl :us
 • al :kırmızı
 • alelade :sıradan
 • aleni :açık
 • ara :fasıla
 • araba : otomobil
 • armağan :hediye
 • aşk :sevi
 • atik :seri
 • ayakkabı :pabuç
 • bağışlama :affetme
 • bacı :kız kardeş
 • baş :kafa
 • bayağı :adi
 • beyaz :ak
 • bonkör :cömert
 • cennet :aden
 • cevap :yanıt
 • cılız :zayıf
 • cimri :pinti
 • cümle :tümce
 • çabuk :acele
 • çağrı :davet
 • çamur :balçık
 • çare :umar
 • denk :müsavi
 • deprem :zelzele
 • dilek :istek :arzu
 • dizi :sıra
 • doktor :hekim
 • dost :arkadaş
 • edebiyat :yazın
 • edep :adap
 • ehemniyet :önem
 • elbise :esbap
 • emniyet :güven
 • eser :yapıt
 • eş anlamlı sözcükler :anlamdaş sözcükler
 • ev :konut
 • fakir :yoksul
 • fayda :yarar
 • fena :kötü
 • fikir :düşünce ya da ide
 • gemi :vapur
 • gezmek :dolaşmak
 • gökyüzü :sema
 • gözlem :rasat
 • güç :kuvvet
 • hadise : olay
 • hareket :kinetik
 • hasım :düşman
 • hasret :özlem
 • hatıra :anı
 • hediye :armağan
 • hekim :doktor
 • hısım :dost
 • ırak :uzak
 • ırmak :nehir
 • idadi :lise
 • idare :yönetim
 • ihtiyar :yaşlı
 • ihtiyaç :gereksinim
 • ilan :duyuru
 • ilişki :münasebet
 • imtihan :sınav
 • isim :ad
 • istasyon :gar veya Terminal
 • istikbal :gelecek
 • işçi :amele
 • ivedi :çabuk
 • izahat :açıklama
 • kabiliyet :yetenek
 • kafa :baş
 • kahin : medyum veya öz Türkçesi bilici
 • kalp :yürek
 • kanıt :delil
 • kelime :sözcük
 • kılavuz :rehber
 • kırmızı :al
 • kıyı :kenar veya sahil
 • kirli :pis
 • kolay :basit
 • konuk :misafir
 • kural :kaide
 • kuvvetli :güçlü
 • küçük :ufak veya minik
 • lider :önder
 • mal :meta
 • mani :engel
 • matem :yas
 • mektep : okul
 • mektup :name
 • merkep :eşek
 • misafir :konuk
 • misal :örnek
 • muharebe :savaş
 • mübarek :kutsal
 • namzet :aday
 • nehir :ırmak
 • nesil :kuşak
 • nezir :adak
 • okul :mektep
 • ortalama :vasat
 • oy :rey
 • öğrenci :talebe
 • öğretmen :muallim
 • önder :lider
 • örnek :misal
 • öykü :hikaye
 • problem :sorun
 • rey : oy
 • rüştiye : ortaokul
 • rüzgar :yel
 • saadet :mutluluk
 • sabit :durağan (durgun)
 • sağlık : sıhhat
 • savaş :cenk veya muharebe
 • sebep :neden
 • sene :yüzyıl ya da asır
 • serüven :macera
 • sevinç :mutluluk
 • sınav :imtahan
 • sınıf :derslik
 • sitane :yıldız
 • siyah :kara
 • son :nihayet
 • sonbahar :güz
 • soru :sual
 • sorumluluk :mesuliyet
 • sözcük :kelime
 • sözlük :lügat
 • şaka :latife
 • şakacı :nüktedan
 • tabiat :doğa
 • tartışma :münakaşa
 • temel :esas
 • tören :merasim
 • tren :şimendifer
 • tutsak :esir
 • tümce :cümle
 • uçak :tayyare
 • ulu :yüce
 • ulus :millet
 • usta :ehil
 • uyarı :ikaz
 • uygarlık :medeniyet
 • üzüntü :tasa
 • vakit :zaman
 • vatan :yurt
 • vazife :görev
 • veteriner :baytar
 • vilayet :il
 • Yaşlı :ihtiyar
 • yel :rüzgar
 • yemek :aş
 • yetenek :beceri ye da kabiliyet
 • yıl :sene
 • yılmak :bıkmak
 • yoksul :fakir
 • yurt :vatan
 • yürek :kalp
 • yüz :sima :çehre :surat
 • zehir :agu
 • zengin :varlıklı
 • zırnık :metelik
Son düzenleyen Safi; 3 Kasım 2016 18:16
24 Haziran 2013 13:38       Mesaj #5
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Eş Anlamlı / Anlamdaş Kelimeler
A
Alfabe-abece
Abide-anıt
Acayip-garip
Acıma-merhamet
Açıkgöz-kurnaz
Ad-isim
Adale-kas
Adet-tane
Adıl-zamir
Adi-bayağı
Aferin-bravo
Affetmek-bağışlamak
Ahenk-uyum
Akıl-us
Aksi-ters
Al –kırmızı
Alaka –ilgi
Alaz-alev
Alelade-sıradan
Allah-Tanrı
Ama-fakat
Ama-kör
Amaç-erek
Amade-hazır
Amale-işçi
Amel-iş
Ana-anne
Anı-hatıra
Anıt-abide
Aniden-birden
Aniden-ansızın
Anlam-mana
Anlatım-ifade
Ant-yemin
Apse-iltihap
Araç-vasıta
Arıza-bozukluk
Arka-geri
Armağan-hediye
Art-arka
Arzu-istek
Asır-yüzyıl
Asil-soylu
Aş-yemek
Aşırmak-çalmak
Ata-cet
Atak-girişken
Atamak-tayin etmek
Atölye-işlik
Avare-serseri(aylak)
Ayakyolu-hela(WC)
Aylak-serseri
Ayraç-parantez
Ayrıcalık-imtiyaz
Aza-üye
Acemi-toy
Adalet-hak
Aka-büyük
Aleni-açık
Ara-fasıla
Ayakkabı-pabuç

B
Bağışlamak –affetmek
Bağnaz-yobaz
Bakış-nazar
Barış-sulh
Basımevi-matbaa
Basit-yalın
Başkaldırı-isyan
Başkan-reis
Başkent-başşehir
Başvuru-müracaat
Batı-garp
Bayağı-adi
Bayındır-mamur
Bayındırlık-imar
Baytar-veteriner
Bazen-kimi
Bedava-parasız
Beden-gövde
Beğeni-zevk
Belde-şehir
Belge-vesika
Bellek-hafıza
Bencil-egoist
Benlik-kişilik
Beraber-birlikte
Bereket-bolluk
Berrak-duru
Besin-gıda
Beyanat-demeç
Beyaz-ak
Beygir-at
Beyhude-boşuna
Biçare-zavallı
Biçim-şekil
Bilakis-tersine
Bilgin-alim
Bilgisiz-cahil
Bilhassa-özellikle
Bilim-ilim
Bilgisiz-cahil
Bilinç-şuur
Bina-yapı
Birden-ani
Birdenbire-aniden
Birey-fert
Biricik-tek
Bitki-nebat
Boylam-meridyen
Bozkır-step
Bucak-nahiye
Buğu-buhar
Buhran-bunalım
Buyruk-emir
Büro-ofis (yazıhane)
Bacı-kız kardeş
Baş-kafa

C

Cahil-bilgisiz
Caka-gösteriş
Camekan-vitrin
Canlı-diri
Cazibe-çekim
Cehalet-bilgisizlik
Celse-oturum
Cenk-savaş
Cenup-güney
Cerahat-irin
Cerrah-operatör
Cesur-yürekli
Cet-ata
Cevap-yanıt
Ceviz-koz
Cılız-sıska
Ciddi-ağırbaşlı
Cihaz-aygıt
Cihet-yön
Cilt-ten
Cimri-pinti
Cimri-hasis
Cin-tür
Civar-yöre
Cömert-eli açık
Cümle-tümce
Cılız-sıska
Ciddi-ağırbaşlı
Cihaz-aygıt
Cihet-yön
Cilt-ten
Cimri-pinti
Cimri-hasis
Cins-tür
Civar-yöre
Cömert-eli açık
Cümle-tümce
Çabuk-acele
Çağ-devir
Çağdaş-modern-uygar
Çağrı-davet
Çayır-davet
Çehre-yüz
Çeşit-tür
Çeviri-tercüme
Çığlık-feryat
Çılgın-deli
Çizelge-cetvel
Çoğunluk-ekseriyet
Çok-fazla
Çamur-balçık
Çare-deva

D
Dahil-iç
Daimi-sürekli
Darbe-vuruş
Dargın-küs
Darılmak-küsmek
Davet-çağrı
Defa-kez
Değer-kıymet
Değerli-kıymetli
Değnek-sopa
Deli-çılgın
Delil-kanıt
Deneme-tecrübe
Denetim-kontrol
Deney-tecrübe
Deprem-zerzele
Dergi-mecmua
Derhal-hemen
Deri-ten
Derslik-sınıf
Devamlı-sürekli
Devinim-hareket
Devir-çağ
Devir-tur
Devre-dönem
Dışalım-ithalat
Dışsatım-ihracat
Diğer-başka
Dil-lisan
Dilbilgisi-gramer
Diri-canlı
Dize-mısra
Doğa-tabiat
Doğal-tabii
Doğu-şark
Doktor-hekim
Donuk-mat
Doruk-zirve
Dönemeç:viraj
Döşek:yatak
Duru:berrak
Durum:vaziyet
Duygu:his
Düş:rüya
Düşünce:fikir
Düzen:seviye
Düzmece:sahte
Düzyazı:nesir
Dilek:istek
Dizi:sıra
Dost:arkadaş

E
Ebat: boyut
Ebedi: sonsuz
Ebeveyn. Ana-baba
Edat: ilgeç
Efe: zeybek
Egoist:bencil
Ehemmiyet:önem
Ek. İlave
Eklem: mafsal
Ekonomi : iktisat
Elbise: giysi
Emir: buyruk
Emniyet: güvenlik
Ender: nadir
Endişe :kaygı
Endüstri:sanayi
Enkaz: yıkıntı
Enlem: paralel
Entari: giysi
Enteresan: ilginç
Erek: amaç
Esas: temel
Eser: yapıt
Esir: tutsak
Etki: tesir
Etraf: çevre
Evvel: önce
Eylem: fiil
Eylemsi: fiilimsi
Ev: konut
Edebiyat: yazın
Eda: verme

F
Faaliyet: etkinlik
Fakat: ama-lakin
Fakir: yoksul-fukara
Faktör-unsur
Fare-sıçan
Fark-ayrım
Fasıla-ara
Fayda-yarar
Fazla-çok
Fena-kötü
Fert-birey
Feza-uzay
Fiil- eylem
Fikir-düşünce
File-ağ
Füze-roket
Felç-nüzul
Fer-ışık
Faiz-nema

G
Garip-acayip
Garp-batı
Gaye-amaç
Gayret-çaba
Gebe-hamile
Gelecek-istikbal-ati
Gelenek-anane
Gene-yine
Genel-umumi
Geri-art
Gıda-besin
Giysi-elbise
Giz-sır
Gizli-saklı
Görev-vazife
Gövde-beden
Gramer-dilbilgisi
Güç-kuvvet-zor
Güçlü-kuvvetli
Güldürü-komedi
Gülünç-komik
Güney-cenup
Güven-itimat
Güz-sonbahar
Gözlem-rasat
Gökyüzü-sema
Gezmek-dolaşmak

H
Hal-durum
Halbuki-oysa
Ham-olmamış
Hane-ev
Hareket-devinim
Hariç-dış
Harp-savaş
Hasis-cimri-pinti
Hasret-özlem
Hassas-duygulu
Hatıra-anı
Hayal-düş
Hayat-yaşam
Haysiyet-onur
Hediye-armağan
Hekim-doktor
Hela-tuvalet-wc
Hemen-derhal
Hiddet-öfke
Hikaye-öykü
Hisse-pay
Hudut-sınır
Hususi-özel
Hür-özgür
Hısım-akraba
Hasım-düşman
Hareket-devinim
Hadise-olay

I
Ilıca-kaplıca
Irak-uzak
Irgat-rençber
Irk-soy
Ira- karakter
Irmak-nehir

İ
İcat-buluş
İç-dahil
İçten-samimi
İdare-yönetim
İhracat-dışsatım
İhtiyar-yaşlı
İhtiyaç-gereksinim
İkaz-uyarı
İktisat-ekonomi
İlave-ek
İlgeç-edat
İlgi-alaka
İlginç-enteresan
İlim-bilim
İmar-bayındır
İmkan-olanak
İsim-ad
İskemle-sandalye
İthalat-dışalım
İtibar-saygınlık
İtimat-güven
İtina-özen
İzah-açıklama
İdadi-lise
İlan-duyuru
İlişki-münasebet-temas
İmtihan-sınav

J
Jeoloji-yer bilimi

K
Kabiliyet-yetenek
Kabus-karabasan
Kafa-baş
Kafi-yeter
Kafiye-uyak
Kalite-nitelik
Kalp-yürek
Kamu-halk
Kanıt-delil
Kapital-anamal-sermaye
Kanun-yasa
Kara-siyah
Karşın-rağmen
Karşıt-zıt
Kas-adale
Katı-sert
Kati-kesin
Kayıp-yitik
Keder-acı
Kelime –sözcük
Kenar-kıyı
Kent-şehir
Kere-defa-kez
Kesin- kati
Kırmızı-al
Kıyı-sahil
Kir-pislik
Kirli-pis
Kişi-şahıs
Kocaman-iri
Komedi-güldürü
Komik-gülünç
Kontrol-denetim
Konuk-misafir
Konut-ev
Koşul-şart
Kural-kaide
Kuruluş-müessese-kurum
Kuşku-şüphe
Kutsal-mukaddes
Kuvvet-güç
Kuzey-şimal
Küme-grup
Küs-dargın
Kılavuz-rehber
Kolay-basit

L
Laf-söz
Lahza-an
Lider-önder
Lisan-dil
Lüzumlu-gerekli
Lüzumsuz-gereksiz
Lal-dilsiz
Lama-deve
Lafazan-geveze

M
Mabet-tapınak
Macera-serüven
Mafsal-eklem
Mağlup-yenik
Mahalli-yerel
Mahcup-utangaç
Mahluk- yaratık
Mahpushane-hapishane
Mahsul-ürün
Mana-anlam
Manzara-görünüm
Matbaa-basımevi
Matem-yas
Mebus-milletvekili
Mecbur-zorunlu
Mecmua-dergi
Medeni-uygar
Medeniyet-uygarlık
Mektep-okul
Melodi-ezgi
Menfaat-çıkar
Menfi-olumsuz
Menkul-taşınır
Meridyen-boylam
Mesafe-ara
Mesela-örneğin
Mesele-sorun
Mesken-konuk
Meslek-iş
Mesul-sorumlu
Mesut-mutlu
Meşhur-ünlü
Meşrubat-içecek
Mevcut-var
Meydan-alan
Millet-ulus
Milletvekili-mebus
Milli-ulusal
Misafir-konuk
Misal-örnek
Misli-katı
Muavin-yardımcı
Muharebe-savaş
Muhtelif-çeşitli
Muştu-müjde
Müessese-kurum-kuruluş
Mühim-önemli
Mükafat-ödül
Müsabaka-yarışma
Müsait-uygun
Müspet-olumlu
Müstahsil-üretici
Müstakil-bağımsız
Müşteri-alıcı
Merkep-eşek
Mani-engel
Mübarek-kutsal
Muallim-öğretmen
Mektup-name
Merasim-tören

N
Nadir-ender
Nakil-atama-taşıma
Nasihat-öğüt
Nebat-bitki
Neden-sebep
Nefes-soluk
Nehir-ırmak
Nem-rutubet
Nesil-kuşak
Nesir-düzyazı
Neşe-sevinç
Netice-sonuç
Nispet-oran
Nitelik-kalite
Noksan-eksik
Numune-örnek
Nutuk-söylev
Nakit-para-akça
Nakliyeci-taşımacı
Namzet-aday

O
Okul-mektep
Olanak-imkan
Olası-mümkün
Olay-vaka
Olumlu-müspet
Olumsuz-menfi
Onarım-tamir
Onay-tasdik
Onur-şeref
Oran-nispet
Otlak-mera
Oy-rey
Ozan-şair

Ö
Öbek-grup
Öbür-diğer
Ödenti-aidat
Ödlek-korkak
Ödül-mükafat
Ödün-taviz
Öfke-hiddet
Öğe-unsur
Öğrenci-talebe
Öğrenim-tahsil
Öğüt-nasihat
Ömür-hayat-yaşam
Önce-evvel
Önder-lider
Önemli-mühim
Öneri-teklif
Önlem-tedbir
Örgüt-teşkilat
Örneğin-mesele
Örnek-misal
Öteki-diğeri
Ötürü-dolayı
Öykü-hikaye
Özel-hususi
Özen-itina
Özgün-orijinal
Özgür-hür
Özlem-hasret

P
Pabuç-ayakkabı
Pasif-edilgen
Pinti-cimri
Pis-kirli
Politika-siyaset
Rağmen-karşın
Rastlantı-tesadüf
Rey-oy
Rutubet-nem
Rüya-düş
Rüzgar-yel
Problem-sorun
Rüştiye-ortaokul

S
Sade-yalın
Sağlık-sıhhat
Saha-alan
Sahil-kıyı-yalı
Saldırı-hücum
Samimi-içten
Sanayi-endüstri
Sandalye-iskemle
Savaş-harp
Saz-çalgı
Sebep-neden
Sene-yıl
Sermaye-kapital
Serüven-macera
Sıçan-fare
Sıhhat-sağlık
Sır-giz
Sima-yüz
Siyah-kara
Siyaset-politika
Son-nihayet
Sonuç-netice
Sorun mesele
Soylu-asil
Sömestri-yarıyıl
Söylev-nutuk
Sözcük-kelime
Sulh-barı
Suni-yapay
Surat-yüz
Sürat-hız
Sürekli-devamlı
Sevinç-mutluluk
Sınıf-derslik
Sonbahar-güz
Sorumluluk-mesuliyet
Sözlük-lügat
Sınav-imtihan

Ş
Şafak-tan
Şahıs-kişi
Şahit-tanık
Şair-ozan
Şans-talih
Şark-doğu
Şart-koşul
Şayet-eğer
Şef-lider-önder
Şehir-kent
Şekil-biçim
Şen-neşeli
Şeref-onur
Şöhret-ün
Şuur-bilinç
Şüphe-kuşku
Şaka-latife

T
Tabiat-doğa
Tabii-doğal
Tabip-hekim-doktor
Talebe-öğrenci
Talih-şans
Tamir-onarım
Tane-adet
Tanık-şahit
Tanım-tarif
Tapınak-mabet
Taraf-yan
Tarım-ziraat
Tarif-tanım
Tasdik-onay
Tebrik-kutlama
Tecrübe-deney
Tedbir-önlem
Teklif-öneri
Tekrar-yine
Temel-esas
Tercüme-çeviri
Tertip-düzen
Tesadüf-rastlantı
Tesir-etki
Toplum- cemiyet
Tören –merasim
Tuhaf-garip
Tutsak-esir
Tuvalet-hela-wc
Tüm-bütün
Tümör-ur
Tümce-cümle
Tren-şimendifer-katar
Tartışma-münakaşa

U
Uçurum-yar
Ufak-küçük
Uğraş-iş
Ulu-yüce
Ulus-millet
Umumi-genel
Umut-ümit
Unsur-öğe
Us-akıl
Uyarı-ikaz
Uygar-medeni
Uyum-ahenk
Uzak-ırak
Uzay-feza
Uçak-tayyare
Usta-ehil

Ü
Ümit-umut
Ünlü-meşhur
Ürün-mahsul
Üye-aza
Ülke-diyar-memleket
Ülkü-idea
Üleş-pay
Ürem-faiz

V

Vaka-olay
Vakit-zaman
Varlıklı-zengin
Vasıta-araç
Vatan-yurt
Vazife-görev
Vaziyet-durum
Vesika-belge
Viraj-dönemeç
Vücut-gövde
Vilayet-il
Veteriner-baytar

Y

Yalın-sade
Yan-taraf
Yanıt-cevap
Yapay-suni
Yapıt-eser
Yar-uçurum
Yaratık-mahluk
Yardımcı-muavin
Yargıç-hakim
Yarıyıl-sömestri
Yas-matem
Yasa-kanun
Yaş-ıslak
Yaşam-hayat-ömür
Yaşlı-ihtiyar
Yazı-ova
Yazım-imla
Yekün-toplam
Yel-rüzgar
Yerel-mahalli
Yetenek-kabiliyet
Yıl-sene
Yine-tekrar
Yitik-kayıp
Yoksul-fakir-fukara
Yöntem-metot
Yurt-vatan
Yüce-ulu
Yürek-kalp
Yüz-surat-sima-çehre
Yüzyıl-asır
Yemek-aş

Z
Zaman-vakit
Zarar-ziyan
Zengin-varlıklı
Zeybek-efe
Zıt-karşıt
Ziraat-tarım
Ziyan-zarar
Zor-güç
Zorunlu-mecburi
Zırnık-metelik
Zehir-agu
Zabit-subay
Son düzenleyen Safi; 11 Kasım 2016 17:01


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç