Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 386.140|Cevap: 5|Güncelleme: 21 Temmuz 2012

Güneydoğu Anadolu Bölgesi - Genel Bilgi

7 Ekim 2006 10:16   |   Mesaj #1   |   
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
En küçük coğrafi bölge olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer şekilleri ve Buna bağlı olarak yerleşme ve ekonomik özellikler açısından iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar, Orta Fırat Bölümü ve Dicle Bölümü’dür. Bölgeyi bölümlere ayıran sınır Karacadağ volkan konisinden geçer.

Sponsorlu Bağlantılar
Yer şekilleri
Yer şekilleri sade olan bölgede yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer kaplar.
 • Dağlar: Bölgenin kuzey kesiminde Toros dağ sırasının güney yamaçları uzanır. Burada asıl Toroslar ile onun önünde ikinci bir kıvrımlı dağ kuşağı uzanır. Bölgenin ortasında 1938 m yükseltiye sahip sönmüş Karacadağ Volkanı yer alır. Bölgenin batısında ise Gaziantep Platosu üzerinde yükselen Kartal Dağları önemli yükseklik oluşturur.
 • Ovalar: Karadağ’ın batısında Altınbaşak (Harran), Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Dicle nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası’nda fazla geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya geçilir.
 • Platolar: Karacadağ’ın batısındaki Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman platoları Fırat ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Karacadağ’ın doğusu ise daha engebeli bir yapı gösterir. Bu bölümün güneyinde Mardin-Midyat Eşiği yer alır.

Akarsular ve Göller
 • Akarsular: Bölgenin iki önemli akarsuyundan biri olan Fırat, kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden alır. Bölgede ise Toroslar’dan gelen Kahta ve Karadağ’dan gelen küçük akarsularla beslenir. Güneydoğu Toroslar’ın güneye bakan yamaçlarından birçok kol halinde çıkan Dicle Nehri ise bölgenin diğer önemli akarsuyudur. Her iki akarsu da Basra Körfezi’ne sularını boşaltır.
 • Göller: Bölgede doğal oluşumlu göl yoktur. Ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulmuş baraj gölleri bulunmaktadır. Bölgenin ve ülkenin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı bu bölge sınırları içindedir.

İklim

Denizden uzak olduğu için sıcaklık bakımından karasal iklim özellikleri görülür. Kışlar oldukça soğuk olup, en çok yağış bu mevsimde düşer. Yaz mevsimi ise enlemin, karasallığın ve güneyden esen çöl rüzgarlarının etkisiyle çok sıcak ve kurak geçer. Buharlaşma şiddeti çok fazla odluğundan yaz mevsiminin en kurak geçtiği bölgedir. Ayrıca batıdaki Gaziantep Yöresi’nde belirgin olarak Akdeniz ikliminin ektileri görülür.


Doğal Bitki Örtüsü
Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. İç Anadolu bozkırlarına göre çok fakirdir. Bölgede antropojen bozkırlar da geniş yer kaplamaktadır. Ormanların en az alan kapladığı bölge olan Güneydoğu Anadolu’da mevcut ormanların büyük bölümü de tahrip edilmiştir. Toros Dağları eteklerinde görülebilen ormanlar ise kuraklık nedeniyle çok zayıftır. Dicle Nehri boylarında yer yer kavak ve söğüt toplulukları görülür.


Nüfus ve Yerleşme
Nüfusu en az olan bölgemizdir. Ancak doğum oranının yüksek, yüzölçümünün küçük olması nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olmuştur. Orta Fırat Bölümü ve özellikle Gaziantep Yöresi yoğun nüfuslanmıştır. Yağışın azaldığı düzlüklerde nüfus azalır. Bölgede ekonomik gelişmenin yavaş olması, terör olayları gibi nedenlerden dolayı göç veren bir bölgedir. Ayrıca mevsimlik işçi göçleri de olmaktadır.


İller
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa


Ekonomik Özellikler

1. Tarım
Tarım halkın temel geçim kaynağıdır. Tarım arazisi geniş olmasına karşın kuraklık nedeniyle tarımın en önemli sorunu sulamadır. Tarım topraklarının çok parçalı, tarım işletmelerinin küçük işletmeler şeklinde olması tarımsal verimi düşürmektedir. Tarım alanlarının üçte biri nadasa alınmaktadır. G.A.P. (Güneydoğu Anadolu Projesi) ile birlikte sulu tarım alanları genişlemekte, nadas arazisi azalmakta, tarım ürünü çeşitliliği artmaktadır.

Tarım Ürünleri
 • Buğday: Bölgedeki tarım alanlarının yarısından fazlasında buğday ekilir. En fazla ekim alanına sahip Şanlıurfa’yı Diyarbakır izler.
 • Arpa: Bölgede yetiştirilen diğer önemli tahıl olan arpa, en fazla Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman’da yetiştirilir.
 • Pamuk: Bölgede en fazla ekilen endüstri bitkileri arasında yer alan pamuk, halen sulanmakta olan Akçakale ve Gaziantep’te yetiştirilir.
 • Kırmız Mercimek: Kuraklığa dayanıklı bir baklagildir. Türkiye üretiminin tamamına yakınını bu bölge sağlar. En çok Şanlıurfa ve Gaziantep’te yetiştirilir.
 • Susam: Az bir alanda ekimi yapılmaktadır. Ancak üretimi bölge için önem taşır.
 • Çeltik: Siverek’te yetiştirilmektedir.
 • Antep Fıstığı: Bölgenin karakteristik ürünüdür. Üretimin % 90’ı bu bölgede gerçekleşir.
 • Üzüm: Özellikle Gaziantep çevresinde bağcılık gelişmiştir. Üretilen üzüm yaş olarak tüketilmesinin yanı sıra pekmez, pestil ya da içki yapımında kullanılır.
 • Zeytin: Akdeniz ikliminin etkileri görülen Gaziantep yöresinde Kilis ve Islahiye çevresinde yetiştirilir.
 • Tütün: Sulama ile birlikte ekim alanları genişlemektedir. Üretimde Adıyaman ve Batman önde gelir.
 • Sebze: Sulanabilen alanlarda domates, biber, patlıcan gibi çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir.
 • Meyve: Bölgenin karpuz üretiminde ayrı bir yeri vardır. Özellikle Diyarbakır çevresinde ağırlığı 20 kg’ı aşan karpuz yetiştirilmektedir.

2. Hayvancılık
Bölgede hayvancılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Bölgenin doğal özellikleri ve gelenekleri hayvancılığın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle küçükbaş hayvancılık yaygındır. Bölgede en çok koyun yetiştirilir. Koyundan sonra en fazla yetiştirilen kıl keçisidir ve Toros Dağları eteklerinde otlatılır. Ayrıca Toros Dağları’nda arıcılık yapılmaktadır.


3. Ormancılık
Kuraklık nedeniyle ormanların en az bulunduğu bölgedir. Toroslar’ın eteklerinde bulunan ormanlar da çok zayıftır. Bu nedenle bölgede ormancılık gelişmemiştir.


4. Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Madenler: Bölge maden bakımından zengin değildir. Gaziantep, Islahiye ve Kilis’te krom ve bakır yatakları bulunur. Kilis-Gölbaşı’nda fosfat çıkartılır. Ayrıca Toros Dağları’nda krom ve çinko yatakları vardır.
 • Enerji Kaynakları: Petrolün çıkarıldığı tek bölgedir. Diyarbakır Havzası’nda Raman, Garzan, Şelmon yatakları ile Adıyaman’da Yanarsu Havzası’nda çıkartılır. Türkiye’nin petrol boru hatları bu bölge topraklarından geçer. Ayrıca Cizre’de önemli bir enerji kaynağı olan linyit çıkarılır.
 • Enerji Üretim Tesisleri: Bölge enerji üretiminde giderek önem kazanmaktadır. G.A.P. kapsamında 22 hidroelektrik santral kurulması planlanmıştır. Önemli barajları Atatürk, Kralkızı ve Deve Geçidi’dir.

5. Endüstri
Başlıca endüstri tesisleri şunlardır:
 • Besin: Diyarbakır, Şanlıurfa
 • İçki: Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır
 • Pamuklu Dokuma: Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır
 • Battaniye, Kilim, Halı: Siirt, Gaziantep
 • Petrol Rafinerisi: Batman

6. Ulaşım
Bölgede önemli dağ sıralarının olmaması ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ancak Güneydoğu Toroslar, İç ve Doğu Anadolu ile olan ulaşıma engel olmaktadır. Irak ve Suriye’ye bağlanan önemli yollar da bölgeden geçmektedir. Bölgede iki ana demiryolu hattı vardır. Bunlardan biri Kurtalan-Diyabakır-Gaziantep üzerinden Doğu ve İç Anadolu ile bağlantıyı sağlar. Diğeri Adana-Gaziantep üzerinden geçerek Nusaybin’e ulaşır. Güneydoğu Anadolu’daki demiryolu hattında çoğunlukla tarımsal ürün ve maden taşınır.


7. Turizm

Doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğine karşın bölge turizm açısından yeterince gelişememiştir. Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nda bulunan Komagene krallığına ait mezarlar ve çeşitli anıtlar adeta açık hava müzesi durumundadır. Şanlıurfa’daki Balıklı Göl halk tarafından kutsal sayılmakta, dinsel turizm için potansiyel oluşturmaktadır. Diyarbakır’da bulunan Orta Çağ’a ait surlar, kuleler bölgedeki diğer turistik zenginliklerdir. Ayrıca Gaziantep Yöresi’ndeki Karkamış ve Roma dönemine ait kalıntılar çok fazla turist çekmektedir.


Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri
Bölgenin Türkiye ekonomisine katkısı çok azdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra geri kalmış ikinci bölgemizdir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.
 • Petrol
 • Antep Fıstığı
 • Baklagiller
 • Üzüm
 • Pamuk
 • Hayvancılık

Son düzenleyen kompetankedi; 14 Mart 2007 13:15
Diğer Konular:
BYAYD SPEOPLE
5 Temmuz 2007 09:26   |   Mesaj #2   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI
Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle komşudur.
Gerçek Yüzölçümü 59.176 km2'dir. Alan bakımından ülkemizin % 7,5'ini kaplar en küçük bölgemizdir.
Sponsorlu Bağlantılar
Nüfusu 2000 sayımına göre 6.6 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 112 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının üstündedir (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi)

BÖLÜMLERİ
1. Dicle Bölümü
2. Orta Fırat Bölümü
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Dağları ve Düzlükleri
Bölgenin yüzey şekilleri sadedir. Genellikle platolarla ve ovalarla kaplıdır. Yer şekilleri tarıma elverişlidir. Batıdan doğuya gidildikçe yükseklik artar. İki bölümün ortasında Karacadağ Sönmüş Volkan dağı bulunur. Bu bölgenin tek ve en yüksek dağıdır. Dicle Bölümünde Gaziantep ve Şanlıurfa Platoları vardır. Orta Fırat Bölümünde Diyarbakır Havzası ve Mardin Eşliği (Yüksek bir düzlüktür.) vardır.

Akarsuları ve Gölleri
Fırat ve kolları Göksu ve Nizip, Dicle ve kolları Botan, Garzan ve Batman kolları başlıca akarsularıdır.

Bölgede doğal göl yoktur. Akarsularının hidroelektrik gücü fazladır. Bu nedenle bir çok baraj gölü vardır. Fırat Nehri'nin üzerinde Atatürk, Karakaya, Hancağız Baraj Gölleri, Dicle nehri üzerinde Kıralkızı, Ilısu, Cizre Baraj Gölleri.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bölgenin batısında Akdeniz ikliminin etkileri hissedilir. Yazları sıcak ve kurak geçer. Fakat kışları Akdeniz Bölgesine göre daha serindir. Bu bölümde don ve karada rastlanır. Yağışların çoğu kışın düşer. Yıllık yağış 500-600 mm'dir. Yağışın az olmamasına rağmen sıcaklık ve güneyden esen çöl rüzgarları yüzünden buharlaşma meydana gelir ve bu da kuraklığa sebep olur. Ülkemizin en yüksek sıcaklıkları bu bölgede ölçülür. Tarımda sulama ihtiyacı çok olur. Bölgenin doğusuna gidildikçe deniz etkilerinden uzaklaşılır ve yükseklik artar, sıcaklıklar düşer. Kar ve don olayları daha çok görülmeye başlar.
Bölgenin alçak kesimlerinde ve batısında bozkır görülür. Dağ yamaçları, yüksek yerler ve akarsu kenarlarında orman ve çalılık ağaçlara da rastlanır.

TARIM VE HAYVANCILIK
Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Ülke ekonomisine katkısı da bu alandadır. Tarıma elverişli tarım alanları ve düzlüklere sahip olmasına rağmen yaz kuraklığı ve sulama ihtiyacı nedeniyle tarım zorlaşır. GAP Projesinin yapılması ile birlikte artan sulama imkanları bölgenin tarımını artırmaya başlamıştır.
Bölgenin tarıma karasal iklim ürünlerine daha çok elverişlidir. En çok yetiştirilen ürünler şunlardır.
 • Mercimek: Türkiye üretiminde ilk sırada yer alır.
 • Buğday, Keten, Pamuk, Çeltik (Pirinç), Nohut ve Susam yetiştirilen bazı ürünlerdir.
 • Gaziantep Platosunda Antepfıstığı, Zeytin ve Üzüm yaygıdır.
 • Siirt'te Antepfıstığı üretimi başlamıştır.
 • Akarsu kenarlarındaki sulanabilen ovalarda sebze ve meyvede (Başta Karpuz olmak üzere) yetiştirilmektedir.
Bölgede platolar ve bozkırlar çok görüldüğü için küçükbaş Hayvancılık (Koyun, Keçi) çok yapılır. Keçi daha çok yüksek alanlarda yaygındır. Bu sayede bölgede hayvansal ürünler ticareti de yapılmaktadır.

YER ALTI KAYNAKLARI
 • Fosfat: Mardin-Mazıdağı
 • Doğalgaz: Mardin-Çamurlu
 • Petrol: Batman- Beşiri ve Batman, Siirt-Kurtalan-Baykan ve Barzan, Adıyaman-Kahta ve Diyarbakır.
 • Linyit: Adıyaman-Gölbaşı
 • Manganez: Kilis

NÜFUS VE YERLEŞME
Nüfusu 2000 sayımına göre 6.6 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2'ye 112 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının üstündedir (Türkiye ortalaması Km2'ye 83 kişi). Yoğunluk bakımında en yoğun 2. bölgedir. Nüfus artış hızı %o 25'tir (Türkiye %o 18.34). Bölgede kentsel nüfus % 62'dir (Türkiye ortalaması %65). Bölgede toplu yerleşme ve kerpiç evler yaygındır. Nüfus batı kesiminde, dağ etekleri ve akarsu boylarında yoğunlaşmıştır.

TURİZM
Adıyaman-Nemrut Dağı, Şanlıurfa- Balıklı Göl ve Tarihi Eserler.

TÜRK EKONOMİSİNE KATKISI
Türkiye Petrolünün 1/7'si bu bölgeden sağlanır. Geri kalanı dış ülkelerden ithal edilir. Batman'da Petrol Rafinerisi vardır. GAP Projesinin bitirilmesi ile tarımdaki su ihtiyacı karşılanacak ve bölge ekonomisi daha zenginleşecektir. Bunun ülke ekonomisine büyük katkısı olacaktır.

BÖLGENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Alan bakımından en küçük bölgedir.
 • Nüfus bakımından sonuncu olmasına rağmen alanı küçük olduğu için yoğunluk fazladır.
 • Orman bakımından % 1 ile son sırada yer alır.
 • Ekili-Dikili alan bakımından % 20 ile 4. Sıradadır.
 • Ekonomisi tarıma dayanır. Hayvancılık 2. Sırada yer alır.
 • Antepfıstığı, mercimek ve karpuz üretiminde ilk sırada yer alır.
 • Fosfat ve Petrol üretiminde ilk sıradadır.
 • Buharlaşma ve yaz kuraklığının en fazla olduğu bölgedir.
 • Hiç doğal gölü yoktur.
 • En yüksek yeri Karacadağ Sönmüş Yanardağıdır.
 • GAP Projesi bölgede halen sürmektedir.
 • Türkiye'nin en büyük ve önemli baraj gölleri bölgede yer alır.

Son düzenleyen ThinkerBeLL; 16 Aralık 2011 11:29
Katie
11 Ocak 2010 18:15   |   Mesaj #3   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir.Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına kadar olan yerleri kaplar. Bölgede etli ve baharatlı yiyeceklere sahip olan zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.

Yeryüzü şekilleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar, Orta Fırat Bölümü ve Dicle Bölümü’dür. Bölgeyi bölümlere ayıran sınır Karacadağ volkan konisinden geçer. Bölgede yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer kaplarlar.
Bölgenin kuzey kesiminde Toros dağ sırasının güney yamaçları ile birlikte ikinci bir kıvrımlı dağ kuşağı uzanır. Bölgenin ortasında 1938 m yükseltiye sahip sönmüş Karacadağ Volkanı yer alır. Bölgenin batısında ise Gaziantep Platosu üzerinde yükselen “Kartal Dağları önemli yükseklik yapar.İç kesimlere gidildikçe iklim karasallaşır.
Karadağ’ın batısında Harran, Suruç,Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Dicle nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya sahiptir.
Karacadağ’ın batısındaki Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman platoları Fırat ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Karacadağ’ın doğusu ise daha engebeli bir yapı gösterir. Bu bölümün güneyinde Mardin-Midyat Eşiği yer alır.
Bölgenin iki önemli akarsuyundan biri olan Fırat, kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden alır. Bölgede ise Toroslar’dan gelen Kahta ve Karadağ’dan gelen küçük akarsularla beslenir. Güneydoğu Toroslar’ın güneye bakan yamaçlarından birçok kol halinde çıkan Dicle Nehri ise bölgenin diğer önemli akarsuyudur. Her iki akarsu da Basra Körfezi’ne sularını boşaltırlar.
Bölgede doğal oluşumlu göl yoktur. Ancak Fırat ve Dicle üzerinde kurulmuş baraj gölleri bulunmaktadır. Bölgenin ve ülkenin 2. baraj gölü olan Atatürk Barajı bu bölge sınırları içindedir.

İklim ve Bitki Örtüsü

Orta Fırat Bölümü
Bu bölümde Akdeniz iklimi görülür. Bölgenin içlerine doğru iklim karasallaşır. Kış sıcaklık ortalaması, Dicle Bölümü’ne göre daha yüksektir. Bölümün kış sıcaklık ortalaması 0 °C’nin altına pek düşmez. Yağış en fazla kış mevsiminde görülür. Yıllık yağış tutarı 700 mm dir. Yaz aylarında yağışların azalması ve sıcaklığın yüksek olması kuraklığı arttırmıştır.İç kesimlerde karasal iklim görülür.
Örtüsü makidir. Bölümün yüksek kesimlerinde yağışın artmasına bağlı olarak meşe ormanları görülür.
Dicle Bölümü
Bölümün karakteristik bitki örtüsü bozkırdır. Bölgenin batısında bozulmuş Akdeniz iklimi görülürken, iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür. En çok yağış kış aylarında düşerken yazlar sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı 500 – 600 mm civarındadır.
Enlem, deniz etkisine kapanıklık ve güneyden gelen sıcak hava kütlelerine açık olduğu için yaz sıcaklığı en yüksek olan bölgedir. Buharlaşma şiddetinin fazlalığı kuraklığın çok fazla olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden tarımda da en fazla sulamaya ihtiyaç duyulan bölgedir.

EKONOMİ

Tarım ve hayvancılık
Bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Geniş düzlüklerin olması bölgede tarım için büyük bir avantaj iken, yaz kuraklığının şiddetli olması üretimi olumsuz etkiya en çok ihtiyaç duyan bölge lös adı verilen çok verimli topraklar bulunur .
Türkiye’de en çokyetişir. Ayrıca buğday, pamuk, keten, susam, nohut, zeytin, incir, sulanabilen alanlarda yaz seb Bölgede ağırlıklı olarak küçükbaş hayvancılık yapılır. Çok az miktarda sığır da vardır.
Yeraltı zenginlikleri
Bölge yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin sayılabilir. fosfat ve linyitin yanında bölgede petrol de çıkarılır. Batman, Diyarbakır ve Adıyaman’da Türkiye’nin önemli petrol yatakları bulunur ve Batman rafinerisinin işlediği petrol bölgeden sağlanır.
Endüstri

Endüstri en çok batı bölümde gelişmiştir. diyarbakır en büyük sanayi merkezidir. Dokuma, iplik, giyim, halı., baki mercimek,
Turizm
Bölge,Anadolu’nun en eski kültürel yerleşim merkezidir.Kısıtlı oranda yapılan turizm faaliyetleri daha çok tarihî kalıntılar ve inanç turizmi ile olmaktadır. Adıyaman ilinde Nemrut Dağı Millî Parkı, Diyarbakır kent surları ve özellikle son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Peygamberler Şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa başlıca turizm merkezleridir.
Gaziantep’te Zeugma (Nizip), Yesemek açık hava müzesi (İslahiye), Dolmen mezar (Yavuzeli), Dülük harabeleri (Şehitkamil), Hasan süzer Etnografya Müzesi, Gaziantep Müzesi.

NÜFUS

Bölgenin nüfusu 9.478.999 dur. (2007 adnks sonuçlarına göre il nufüsları toplamı) Doğum oranının yüksek, yüzölçümünün küçük olması nüfus yoğunluğunun fazla olmasına sebep olmuştur. Dicle bölümü ve özellikle Diyarbakır Yöresi yoğun nüfuslanmıştır. Yağışın azaldığı düzlüklerde nüfus azalır. Bölge diğer bölgelere göç veren bir bölgedir. Ayrıca mevsimlik işçi göçleri de olmaktadır.
Son düzenleyen ThinkerBeLL; 16 Aralık 2011 11:38
Misafir
22 Şubat 2010 17:53   |   Mesaj #4   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Güneydoğu Toroslar’ın güneyinde yer alır. Batıda Akdeniz , Kuzeyde ve Doğuda Doğu Anadolu, güneyde Suriye ile komşudur.

DAĞLARI: Bölgenin kuzeyinde Güneydoğu Torosları uzanır. Karacadağ, Mazo Dağı ve Mardin Eşiği diğer dağlarıdır.

OVALARI: Altınbaşak, Suruç, Viranşehir ve Ceylanpınar’dır.

PALTOLARI: Antep, Urfa, Adıyaman ve Diyarbakır Platolarıdır.

AKARSULARI: En önemli akarsuları Fırat ve Dicle’dir.

İKLİMİ: Ülkemizde yağışın en az düştüğü İçanadolu’dan fazladır. Buna rağmen kuraklı daha fazla yaşanır. Bunun nedeni buharlaşmanın fazla olmasıdır. Bölgede yağış batıdan doğuya ve güneyden kuzeye doğru artar. Bu artışın nedeni yükseltidir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ: Bölgenin büyük bir bölümünde bitki örtüsü bozkırdır.

NÜFUS VE YERLEŞME: Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir. Nüfusun yoğun olduğu yerler Antep Yöresi, Torosların güney etekleri ve akarsu boylarıdır.

TARIM VE HAYVANCILIK: Ekili-dikili alan sıralamasında 4. sırada yer alan bölgede tarımın en büyük sorunu sulama ve kuraklıktır. GAP’la sulama sorunu çözüldüğünde bölgeden elde edilen tarımsal ürün miktarı artacaktır.
Bölgede tarımı en çok yapılan ürünler şunlardır: Antepfıstığı, üzüm, pamuk, karpuz, kırmızı mercimek, buğday, arpa, susam ve nohuttur.

YER ALTI KAYNAKLARI: Yer altı kaynakları içinde en önemlisi petroldür. Petrolün tamamına yakını bu bölgeden çıkarılır. Doğalgaz, linyit ve fosfat diğer yer altı kaynaklarıdır.

SANAYİ: Bölgede sanayi gelişmemiştir. Başlıca sanayi tesisleri petrol arıtma, çimento, yem, gıda ve dokumadır. GAP’la birlikte tarıma dayalı sanayinin gelişme göstermesi beklenmektedir.

TURİSTİK YERLER: Urfa Balıklı Göl, Adıyaman Nemrut Dağı, Hasankeyf

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Genel Özelikleri

1. Bölgeler arasında en küçük yüzölçüme (% 7,5) ve en az toplam nüfusa sahiptir.
2. En yüksek yaz sıcaklıklarına bu bölgede rastlanır. Bunda güneyden gelen sıcak hava akımları etkilidir.
3. En az ormanlık alana sahiptir (% 3).
4. Türkiye'de petrolun büyük bölümü ve Fosfat'ın çoğu bu bölgedan sağlanır.
5. En fazla kırmızı mercimek, antep fıstığı ve su¬sam bu bölgeden elde edilir.
6. Buharlaşmanın fazla olmasından dolayı en kurak bölgemizdir.
7. Bitkiler en fazla suya bu bölgede ihtiyaç duyarlar.
8. En az bulutlu günler bu bölgede görülür.
9. Bölgede doğal göl yoktur.
10. Yıllık sıcaklık ortalaması 14 -16°C,
En sıcak ay ortalaması 30 - 32°C,
En soğuk ay ortalaması 3-5°C
11. Yıllık yağış miktarı 400 - 500 mm civarındadır.
Misafir
4 Mart 2012 15:08   |   Mesaj #5   |   
Avatarı yok
Ziyaretçi
Güneydoğu anadolu Türkmenleri
Fırat üniversitesi Şanlıurfa Türkmen tarihi
Şanlıurfa Karakeçilileri
Sponsorlu Bağlantılar
Şanlıurfa Karacadağ Türkmen derneği
Gaziantep kilis Barak Türkmenleri
Gaziantep Türkmenleri
Gaziantep Yörük-Türkmen şenliği
Gaziantep gezi Türkmenler
Şanlıurfa Türkmen-alevi Kısas beldesi
Urfa Tv Karakeçili Aşireti belgeseli
Adıyaman üniversitesi Adıyaman Türkmen dili kültürü
Adıyaman Sincik ilçesi Şahkolu köyü
Adıyaman harmanlı beldesi
Adıyaman Besni ilçesi
Adıyaman İndere köyü
Adıyaman Gölbaşı ilçesi Savran köyü
Adıyaman Gerger Beybostan köyü,Gerger Açma köyü
Şanlıurfa Bozova Yaslıca beldesi Türkmenleri
Ceylanpınar Özbekleri Evrenpaşa köyü
Şanlıurfa Siverek Karakeçili Şenliği
Şanlıurfa Tülmen köyü
Şanlıurfa Birecik Tilmusa köyü
Diyarbakır Çermik Bayat köyü,Diyarbakır Çermik Akçörten köyü
Diyarbakır çermik baykal köyü,Diyarbakır Çermik Karamusa köyü
Diyarbakır Çüngüş,türkmen köyü
Diyarbakır ergani Bahçekaşı köyü,Ergani Boncuklu köyü,Ergani hançerli köyü
Diyarbakırlı Türkmen isyanı
Diyarbakır bismil Türkmenhacı köyü,Bismil yukarısalat köyü,Bismil köseli köyü,
Mardinkent Artuklu tarihi
Mardin kızıltepe Elbeyli köyü
Mardin 16 yüzyıl yerleşimleri
Mardin kızıltepe Fesleğen (Rehyaniye) köyü
21 Temmuz 2012 22:16   |   Mesaj #6   |   
Valeria - avatarı
VIP Çilekli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Türkiye'nin en küçük coğrafî bölgesi (57.200 km2, Türkiye'nin % 7,6'sı). Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yalnız Şanlıurfa, Kilis ve Mardin illeri bütünüyle yer alır. Bunların dışındaki illerin topraklarının bir bölümü bölge sınırları içine girer: Gaziantep, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır bu bölgede yer alır. Ayrıca 1990'da il olan Batman ve Şırnak'ın bir bölümü de bu bölge içindedir. Bölge batıdan Akdeniz, kuzeyden ve doğudan Doğu Anadolu Bölgesi, güneyden Suriye ve Irak toprakları ile sınırlanır. Bölge bütünüyle dalgalı düzlükler biçiminde uzanır. En yüksek nokta 1.919 m.lik Karacadağ sönmüş volkanıdır. İkinci belirgin coğrafî yükselti, 1.400 m.ye varan yüksekliğiyle, bölgenin güneyinde, doğudan batıya uzanan Mardin Eşiği'dir. Bölgenin en büyük düzlüğü Harran Ovası'dır. Güneydoğu Anadolu kara ikliminin etkisi altındadır. Kışlar yüzey alçaklığı ve kuzeydeki dağ siperi nedeniyle Doğu Anadolu'daki kadar soğuk geçmez. Yazlar son derece sıcaktır. Yağışlar güneyden kuzeye gidildikçe artar. Bölgenin bitki örtüsü otsu bir yapıya sahiptir. Ağaçsı bitkiler ancak yüzölçümünün yüzde 8'ini kaplar. Bölgeye genellikle bir bozkır görüntüsü egemendir. Türkiye'nin iki önemli akarsuyu Fırat ve Dicle bu bölgeden geçer. Bölgede halkın büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlar. Bölgenin buğday üretimi, toplam ülke üretimi içinde son yıllarda önemli bir yer tutmaktadır. Arpa, pirinç, mercimek, önde gelen diğer ürünlerdir.Bölgede bağlar önem taşır, bu nedenle şarapçılık ve pekmezcilik yapılır. Antepfıstığı bölgenin özgün bir ürünüdür. Yeraltı zenginlikleri çok çeşitlilik göstermez.

Daha fazla sonuç:
güneydoğu anadolu bölgesi

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
Pixabay Resimleri:
paneli aç