Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 23 Aralık 2011  Gösterim: 33.624  Cevap: 1

Karadeniz Bölgesi Yeryüzü Şekilleri

Misafir
23 Ağustos 2009 12:31       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Yeryüzü şekilleri

Bölgenin yeryüzü şekillerini III. jeolojik devirde Alp kıvrımları sonucu oluşan doğu- batı yönündeki Kuzey Anadolu Dağları ile bu dağlar arasındaki oluklar oluşturmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar

Batıda üç kuşak halinde uzanan bu dağlar kuzeyden güneye doğru; Küre, Bolu-Ilgaz ve Köroğlu dağları şeklindedir. Ortada Canik Dağları ve Doğuda ise iki kuşak halindedir. Bunlar; kuzeyde Giresun-Rize Dağları, güneyde ise Mescit, Kop ve Çimen dağları şeklindedir.

Karadeniz boyunca uzanan dağların yükseltileri batıda 2000 m civarında olup, Orta Karadeniz'de 1000 m'ye kadar inmekte, doğuda ise yükselti 4000 m'ye çıkmaktadır (en yüksek yer Rize’de Kaçkar dağıdır). Dağların kıyıya paralel uzanması nedeniyle kıyıları fazla girintili - çıkıntılı değildir. Küçük koylar hariç, kıyılarda önemli girinti ve çıkıntı yoktur. Bu nedenle Sinop limanı dışında, büyük gemileri barındıracak doğal limandan yoksundur.. Güçlü dalgalar, kıyıda falez oluşumuna neden olur. Kıyılar boyuna kıyı tipi özelliğini taşır. Kızılırmak ve YeşilırmakZigana geçidi Trabzon'un gelişmesine neden olmuştur. Sinop, doğal limana sahip olduğu halde, dağların ulaşımı zorlaştırması nedeniyle diğer liman kentleri kadar gelişmemiştir . Dağların kıyıya paralel olması tarım alanlarını sınırlandırmıştır. Dağlarda eğimin fazla olması makineli tarımı zorlaştırmıştır. Bölgede hayvan ve insan gücüne halâ ihtiyaç duyulmaktadır. Dağların geniş yer kaplaması büyük kentlerin kurulmasını önlemiş, kentlerin kıyıda birbirine yakın ve küçük olmasına yol açmıştır. ağzında oluşan deltalar dışında, kıyı çoğu yerde diktir. Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında, yamaç yağışları artmıştır. Kıyı kesim ile iç kesim arasında önemli iklim farklılıkları ve buna bağlı olarak da tarımı yapılan ürün çeşidinde değişiklikler görülmektedir. Yağış ve eğimin fazla olması, zeminde killi toprağın bulunması, bölgede heyelanlara yol açar. Heyelan olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Dağların yükselti ve doğrultusu, ulaşım, iklim ve tarımsal faaliyetleri de etkiler. Orta Karadeniz dışında ulaşım Zigana (Kalkanlı) ve Kop geçitler gibi önemli geçitlerden sağlanmıştır.

Akarsu ve göller


Bölgenin en önemli akarsuları, Çoruh( Türkiye'nin en hızlı akışlı akarsuyudur), Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın(Üzerinde ulaşımın yapılabildiği tek akarsuyumuzdur) ve Yenice ( Filyos) çayları ile bir bölümü bölgede yer alan Sakarya'dır. Kaynağını dağ sıralarının denize dönük yamaçlarından alan akarsular bol yağış ve eğim nedeniyle, gürdür. Ancak küçük dereler halindedir. Bölgede göller az ve küçüktür. Başlıcaları; Tortum, Sera, Abant ve YedigöllerUzungöl (alüvyon set gölü)'dür.
Misafir
23 Aralık 2011 20:53       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Sağa Tehlikeli Viraj
Sola Tehlikeli Viraj
Sağa Tehlikeli Devamlı Virajlar
Sola Tehlikeli Devamlı Virajlar

Ana yol tali yol kavşağı Ana yol tali yol kavşağı Gizli buzlanma Düşük Banket

Yaya Geçidi
Okul Geçidi
Bisiklet Geçebilir
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Ana Yol - Tali Yol Kavşağı
Sağda Ana Yola Giriş
Soldan Ana Yola Giriş
Deniz veya Nehir
Kıyısında Biten Yol
Kasisli Yol
Kasisli Köprü Yaklaşımı
Gevşek Şev
Kaygan Yol
Gevşek Malzemeli Zemin
İki Yönlü Trafik
Dikkat
Kontrolsüz Kavşak
Dönel Kavşak Yaklaşımı
Tehlikeli Eğim (İniş)
Tehlikeli Eğim (Çıkış)
İki Taraftan Daralan Kaplama
Sağdan Daralan Kaplama
Soldan Daralan Kaplama
Açılan Köprü

Yolda Çalışma Var Işıklı İşaret Cihazı Hava Alanı (Alçak Uçuş) Yandan Rüzgar


Ehli Hayvanlar Geçebilir Vahşi Hayvanlar Geçebilir Kontrollü Demiryolu Geçidi Kontrolsüz Demiryolu Geçidi


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç