Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 25 Nisan 2017  Gösterim: 44.646  Cevap: 2

Karadeniz Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri

Misafir
23 Ağustos 2009 12:39       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Nüfus ve yerleşme


Doğal koşullar nedeniyle nüfusun büyük bölümü kıyıda toplanmıştır. İç kısımlar kıyılar kadar yoğun nüfuslu değildir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Fakat Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin özellikle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Kıyı ovaları, maden ve endüstri bölgeleri yoğun nüfusludur. Bölgede doğal koşullar nedeniyle şehirleşme oranı düşüktür. Bölge nüfusunun yaklaşık %70'i kırsal kesimde oturur. Türkiye genelinde en fazla kırsal nüfusa sahip bölgedir.

Sponsorlu Bağlantılar
En önemli şehir merkezleri kıyı şeridindedir. Bunlar Samsun, Zonguldak ve Trabzon'dur. Bölgedeki tarım alanlarının sınırlı oluşu, hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmemesi, açık deniz balıkçılığının yapılamayışı, bölgeden diğer bölgelere (özellikle Marmara'ya) yoğun göçlere neden olmaktadır. Diğer bölümler göç verirken Batı Karadeniz göç almaktadır. Sebepleri: Ereğli-Zonguldak taşkömürü havzalarının varlığı, Karabük ve Ereğli'de demir -çelik endüstrisinin gelişmesidir.

Orta Karadeniz Bölümü dışında iç kesimler seyrek nüfusludur. Orta Karadeniz'de ise, küçük ovaların iç kesimlerde de yer alması nüfusun kıyı ile dengelenmesini sağlamıştır. Bölgede iç kesimlerde toplu, kıyıda dağınık yerleşme görülür. Yurdumuzda dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesi , bölüm ise Doğu Karadeniz Bölümüdür.Bu durum yağışın bol, arazinin engebeli olması ve tarım alanlarının dağınık olmasından kaynaklanır.
Son düzenleyen Safi; 25 Nisan 2017 02:34


25 Nisan 2017 02:36       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Karadeniz Bölgesinin Toplam Nüfusu


Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden birisi olan Karadeniz Bölgesinde bilindiği gibi 18 adet ilimiz var. Nüfus bakımından Karadeniz Bölgesinin en kalabalık ili Samsun ili iken en az nüfusa sahip il ise Bayburt. Karadeniz Bölgesinin 2013 yılına göre nüfusu ise 7.572.465’dir.
Ad:  1.JPG
Gösterim: 448
Boyut:  20.3 KB Ad:  2.JPG
Gösterim: 438
Boyut:  21.2 KB
25 Nisan 2017 07:36       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Doğu Karadeniz'de 2 Milyon 627 Bin 702 Kişi İkamet Ediyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde 2 milyon 627 bin 702 kişinin ikamet ettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) derlediği bilgilere göre, diğer ülke vatandaşlarının haricinde Trabzon'da ikamet eden 773 bin 58 kişinin yüzde 88,3'ünün Trabzon nüfusuna, yüzde 11,7'sinin diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu belirtildi. Diğer illere kayıtlı olup Trabzon ilinde ikamet edenlerin kayıtlı oldukları illere göre sıralandığında Gümüşhane'de 13 bin 359 kişi, Giresun'da 7 bin 182 kişi ve Rize'de 6 bin 906 kişi ile ilk 3 ili, Şırnak'ta 80 kişi, Hakkari'de ve Tunceli'de ise 92 kişi ile son 3 ili oluşturduğu kaydedildi. 2016 yılında Türkiye'de Trabzon nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 2015 yılına göre 15 bin 462 artarak, 1 milyon 507 bin 638'e yükseldiği kaydedilirken, Trabzon il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 45,3'ü Trabzon'da, yüzde 27,1'i İstanbul'da, yüzde 4,0'ü Kocaeli'nde ve yüzde 3,5'inin Ankara'da ikamet ettiği ifade edildi.

Ordu nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 15 bin 469 kişi arttı
Ordu'da ikamet eden 745 bin 766 kişinin yüzde 91,6'sının Ordu nüfusuna, yüzde 8,4'ünün diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu bildirilirken, Ordu'da ikamet eden 12 bin 576 kişi Samsun, 11 bin 832 kişi Giresun ve 4 bin 830 kişi Trabzonnüfusuna kayıtlı iken, 44 kişinin Şırnak, 49 kişinin Yalova ve 53 kişinin ise Hakkari nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 2016 yılında Türkiye'de Ordu nüfusuna kayıtlı kişi sayısının 2015 yılına göre 15 bin 469 artarak 1 milyon 521 bin 278'e yükselirken, Ordu il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 44,9'u Ordu'da, yüzde 33,6'sı İstanbul'da, yüzde 3,9'u Ankara'da ve yüzde 3,0'ünün Samsun'da ikamet ettiği belirtildi.

Giresun'da ikamet eden 441 bin 115 kişinin yüzde 89,3'ünün Giresun nüfusuna, yüzde 10,7'sinin diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu, diğer illerin nüfusuna kayıtlı olup ta Giresun ilinde ikamet edenler çoktan aza doğru sıralandığında Trabzon'da 7 bin 88 kişi, Ordu'da 5 bin 966 kişi ve İstanbul'da 3 bin 350 kişi ile üst sıralarda yer alırken, Hakkari'de 30 kişi, Tunceli'de 40 kişi ve Yalova'da 42 kişi ile son sıraları oluşturduğu kaydedildi. 2016 yılında Türkiye'de Giresun nüfusuna kayıtlı kişi sayısının 2015 yılına göre 9 bin 432 artarak, 1 milyon 116 bin 664'e yükselirken, Giresun il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 43,7'si İstanbul'da, yüzde 35,3'ü Giresun'da, yüzde 5,2'si Kocaeli'nde ve yüzde 3,3'ünün Bursa'da ikamet ettiği vurgulandı.

Tüm Rizelilerin yüzde 40,4'ü İstanbul'da ikamet ediyor
Rize'de ikamet eden 329 bin 867 kişinin yüzde 84,9'unun Rize nüfusuna, yüzde 15,1'inin diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu ve Rize'de ikamet edenler kayıtlı oldukları ile göre çoktan aza doğru sıralandığında Trabzon 8 bin 761 kişi, Artvin 7 bin 405 kişi ve Erzurum 6 bin 625 kişi ile ilk 3 sırayı, Tunceli 40 kişi, Kilis 52 kişi ve Uşak ise 53 kişi ile son 3 sırayı oluşturduğu bildirildi. 2016 yılında Türkiye'de Rizenüfusuna kayıtlı kişi sayısının 2015 yılına göre, 5 bin 505 artarak 756 bin 208'e yükseldiği, Rize il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 40,4'ünün İstanbul'da, yüzde 37,0'sinin Rize'de, yüzde 4,9'unun Ankara'da ve yüzde 2,8'inin İzmir'de ikamet ettiği belirtildi.

Artvin'de ikamet eden 167 bin 598 kişinin yüzde 87,1'inin Artvin nüfusuna kayıtlı

Artvin'de ikamet eden 167 bin 598 kişinin yüzde 87,1'inin Artvin nüfusuna, yüzde 12,9'unun ise diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu, diğer illerin nüfusuna kayıtlı olupta Artvin ilinde ikamet edenler çoktan aza doğru sıralandığında Rize'de 2 bin 403 kişi, Trabzon'da 2 bin 353 kişi ve Erzurum'da 2 bin 6 kişi ile ilk 3 sırayı, Bilecik'te 27 kişi, Hakkari'de 28 kişi ve Uşak'ta 36 kişi ile son 3 sırayı oluşturduğu öğrenildi. 2016 yılında Türkiye'de Artvin nüfusuna kayıtlı kişi sayısının 2015 yılına göre, 3 bin 85 artarak 440 bin 837'ye yükseldiği, Artvin il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 33,1'inin Artvin'de, yüzde 19,2'sinin İstanbul'da, yüzde 15,2'sinin Bursa'da ve yüzde 7,4'ünün Ankara'da ikamet ettiği bildirildi.

Gümüşhane'de ikamet eden yaklaşık her 5 kişiden biri başka ile kayıtlı

Gümüşhane'de ikamet eden 170 bin 298 kişinin yüzde 81,6'sının Gümüşhanenüfusuna, yüzde 18,4'ünün ise diğer illerin nüfuslarına kayıtlı olduğu öğrenilirken, diğer illerin nüfusuna kayıtlı olup ta Gümüşhane'de ilinde ikamet edenler çoktan aza doğru sıralandığında Trabzon'da 4 bin 601 kişi, Samsun'da bin 520 kişi ve Giresun'da bin 424 kişi ile ilk 3 sırayı alırken, son 3 sıra 33 kişi ile Tekirdağ'da, 37 kişi ile Bilecik'te ve 38 kişi ile Yalova'nın son 3 sırayı oluşturduğu ifade edildi. 2016 yılında Türkiye'de Gümüşhane nüfusuna kayıtlı kişi sayısının 2015 yılına göre 14 bin 823 artarak 448 bin 350'ye yükseldiği vurgulanırken, Gümüşhane il nüfusuna kayıtlı kişilerin yüzde 31,0'ının Gümüşhane'de, yüzde 30,7'sinin İstanbul'da, yüzde 8,0'inin Kocaeli'nde ve yüzde 7,1'inin Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE GENELİNDE NÜFUS ARTIŞ HIZI EN YÜKSEK 2. İL GÜMÜŞHANE OLDU
Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşirken, bu oran Doğu Karadeniz illerinden Gümüşhane’de binde 127,4 Giresun’da binde 40,8 Ordu’da binde 29,3 Trabzon’da binde 14,2 Rize’de binde 6,3 ve Artvin’de ise binde -1,8 olarak gerçekleşti. Nüfus artış hızı bakımından Gümüşhane Türkiye’de en yüksek değere sahip 2. İli Giresun ise 3. ili oldu.
Kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden Nüfus yoğunluğu Türkiye’de 104 olarak gerçekleşirken Trabzon’da 167, Ordu’da 126, Rize’de 84, Giresun’da 65, Gümüşhane’de 27, Artvin’de ise 23 oldu.

DOĞU KARADENİZ’DE EN GENÇ NÜFUS
GÜMÜŞHANE’DEDİR
2016 yılında ortanca yaş, Türkiye’de 31,4 Trabzon’da 34,5 Ordu’da 36,4 Giresun’da 38,1 Rize’de 35,8 Artvin’de 38,2 ve Gümüşhane’de 30,6 olarak gerçekleşti. İllere göre değerlendirildiğinde Artvin ortanca yaşın en yüksek olduğu 6. il, Giresun ise 7. İldir.

DOĞU KARADENİZ’İN EN BÜYÜK İLÇESİ TRABZON ORTAHİSAR’DIR
İlçeler düzeyinde değerlendirildiğinde, Doğu Karadeniz’de nüfus büyüklüğüne göre en büyük ilçeler sırasıyla 327 bin 701 kişiyle Trabzon-Ortahisar, 205 bin 396 kişiyle Ordu-Altınordu, 145 bin 739 kişiyle Rize-Merkez, 135 bin 144 kişiyle Giresun-Merkez, 122 bin 597 kişiyle Ordu-Ünye ve 119 bin 463 kişiyle Trabzon-Akçaabat’tır. Ayrıca Trabzon Ortahisar ilçesinin nüfusu Türkiye’deki 25 ilin nüfusundan yüksektir.

Öte yandan, nüfus bakımından en küçük ilçeler 2 bin 163 kişi ile Rize-Hemşin, 3 bin 550 kişiyle Trabzon-Dernekpazarı, 4 bin 444 kişi ile Trabzon-Köprübaşı, 5 bin 596 kişi ile Rize-İkizdere, 5 bin 767 kişi ile Giresun-Çamoluk ve 6 bin 141 kişi ile Rize-Çamlıhemşin’dir.

DOĞU KARADENİZ’DE EN BÜYÜK MAHALLELER ORTAHİSAR-ÇUKURÇAYIR VE ALTINORDU-ŞAHİNCİLİ’DİR
Mahalleler bazında değerlendirildiğinde, Nüfus büyüklüğü bakımından Doğu Karadeniz illerinin en büyük mahalleleri 24 bin 617 kişiyle Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesi ve 21 bin 924 kişiyle Ordu ili Altınordu ilçesi Şahincili mahallesidir.

kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu


Daha fazla sonuç:
karadeniz nüfus yoğunluğu

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç