Arama

Kütahya - Eskişehir Muharebeleri

Güncelleme: 24 Temmuz 2016 Gösterim: 33.379 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
6 Temmuz 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Eskişehir - Kütahya Muharebeleri

Ad: Kütahya - Eskişehir Muharebeleri.jpg
Gösterim: 4781
Boyut: 53.0 KB

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordularıyla, 8-23 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Eskişehir ve Kütahya dolaylarında yapılan savaşlar.
Sponsorlu Bağlantılar

İnönü Savaşları'nı kaybetmesi üzerine, Yunanistan Türk ordusuna kesin bir darbe vurmak amacıyla genel seferberlik ilân etti ve Anadolu'daki kuvvetlerin artırılması yolunda hızlı bir çalışmaya girdi. Yunanlılar İzmir'de, Kral Konstantin'in başkanlığında bir toplantı yaptılar (19 Mayıs 1921) ve "Türk ordusunun kuvvetli bir kuşatma manevrasıyla güney yanından kavranarak yok edilmesi"ni kararlaştırdılar. II. İnönü Savaşı'ndan sonraki süre içinde, Türk ordusu da gücünü artırma çabasını hızlandırmıştı. Batı Cephesi'nde sevk ve idareyi kolaylaştırmak üzere bu cephedeki kuvvetler dört gruba ayrıldı. Ordunun harekât planının ana fikrinde bir değişiklik yapılmadı.

Plan yine "stratejik savunma"ya dayanıyordu. Buna göre, "uzaklardan itibaren kesin sonuçlu bir savaş kabul edilmeyerek Yunan ordusunun Bursa ve Uşak grupları karşısında örtme görevi yapmak üzere süvari birlikleri bırakılacak, İnönü-Kütahya-Afyonkarahisar genel hattı savunulacak, kuzey grubu (I. Grup) İnönü bölgesinde, güney grupları (III, IV. ve II. gruplar) büyük kısmıyla Kütahya bölgesinde, küçük kısmıyla ise Afyonkarahisar kesiminde bulunacak"tı. Yunan kuvvetlerinin saldırısı, önce 8 Temmuz 1921 günü Bursa bölgesinde başladı. Bunu Kütahya ve Uşak bölgelerinde girişilen harekât izledi. Yunanlılar, 11 Temmuz 1921 günü beş tümenle cepheden saldırırken, altı tümenle güneyden Türk sol kanadından Seyitgazi genel istikametinde kuşatma saldırısına geçtiler.

Sonraki günlerde, özellikle güney bölgesinde çok çetin ve kanlı savaşlar oldu. Yunan kuvvetleri dört kolda Eskişehir yönünde ilerlemeye başladı. Kuşatılmaktan kurtulmak için Türk ordusu, Eskişehir-Seyitgazi hattına çekilmek zorunda kaldı. TBMM Hükümeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı karargâhına gelerek (18 Temmuz 1921) durumu yakından inceledi ve tehlikeyi görerek, Batı cephesi komutanına, "Orduyu Eskişehir kuzeyi ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusu ile araya büyük bir mesafe koymak lâzımdır ki, ordunun derlenip toparlanması, düzen alması ve güçlenmesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya doğusuna çekilmek yerinde olur" direktifini verdi. Türk ordusu çekilmeden önce Eskişehir bölgesinde bir karşı saldırı yaparak cephenin güney yanındaki Yunan baskısını hafifletmeye çalıştı ve takipten sıyrılarak Sakarya Irmağı doğusuna çekildi (25 Temmuz 1921).

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs.org

Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2016 20:59
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
The Unique - avatarı
The Unique
Kayıtlı Üye
21 Haziran 2010       Mesaj #2
The Unique - avatarı
Kayıtlı Üye

ESKİŞEHİR KÜTAHYA SAVAŞLARI(10-23 Temmuz 1921):


10 - 23 Temmuz 1921'de Yunanlılar I. İnönü, Londra Konferansı ve II. İnönü Savaşı'nda umduklarını bulamadıkları için Sevr Antlaşmasını kabul ettirmek amacıyla Kütahya ve Eskişehir'e saldırdılar.
Sponsorlu Bağlantılar
 • Yunanlılar II.İnönü Savaşı'ndan sonra, Türk ordusunu yenmek için daha fazla asker ve silaha ihtiyaçları olduğunu anladılar.
 • Bu yüzden gerekli hazırlıklarını yaptılar.
 • Türk ordusunun kendisini toparlamasına fırsat vermeden saldırdılar.
 • Eskişehir-Kütahya Savaşları sonunda Türk ordusu Milli Mücadelede ilk ve son yenilgisini aldı.

Sonuçları :


 • Afyon, Eskişehir-Kütahya Yunanlıların eline geçti.
 • Türk ordusu daha fazla kayıp vermemek için Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi.
 • Düzenli ordunun varlığı tartışılmaya başlandı. Kuva-yi Milliye'nin yeniden kurulmasını isteyenler oldu.
 • TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması tartışılmaya başladı.
 • Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetkisi verildi. Üç aylık bir süre için meclisin bütün yetkileri Mustafa Kemal'de toplandı.

Başkomutanlığın Sonuçları :


 • Başkomutanlık görevi ile, Mustafa Kemal meclise ait yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamış oldu.
 • Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi öncesi bıraktığı askerlik görevine yeniden döndü
 • Türkler'i yenilgiye uğrattılar.
 • Eskişehir, Kütahya ve Afyon elden çıktı.
 • TBMM orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. (Nedeni Orduyu yıpratmamak için)
 • TBMM'nin ilk yenilgisidir.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2016 20:52
Bir bildiğim varsa hiç bir şey bilmediğimdir. (:
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
9 Eylül 2011       Mesaj #3
ener - avatarı
Ziyaretçi

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri


Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, 10 Temmuz 1921 ile 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükûmeti ordusu arasında gerçekleşen muharebe. Muharebeyi kaybeden Ankara hükûmeti kuvvetleri Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı.
Ad: Kütahya - Eskişehir Muharebeleri2.jpg
Gösterim: 4248
Boyut: 58.5 KB

Yunanlılar, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri ile Kütahya-Eskişehir Muharebeleri arasındaki üç aylık zaman içinde, Anadolu'daki kuvvetlerini 11 tümene çıkartarak daha da güçlenmiş bir durumda 10 Temmuz 1921'de Bursa-Eskişehir; Bursa-Tavşanlı-Kütahya; Uşak-Dumlupınar-Seyitgazi istikametlerinde üç ayrı koldan taarruza geçtiler.

1, 3, 4 ve 12nci Gruplar ile bir Mürettep Kolordu olmak üzere; 20 tümen ve 4 süvari tümeninden oluşan Türk Kuvvetleri ise İnönü-Kütahya-Döğer mevzilerinde savunma için tertiplenmişlerdi.

Türk Ordusu'nun imha edilmesini ve Afyon, Eskişehir, Kütahya gibi stratejik noktaların işgalini amaçlayan Yunanlılar; İnönü ve Kütahya tahkim edilmiş mevzilerine çatmak yerine, zayıf kuvvetlerle tutulmuş olan Türk Kuvvetlerini güney kanattan kuşatmak üzere harekata başladılar.

I. ve II.nci İnönü Muharebelerinin aksine, Bursa bölgesi'nde hareketsiz görünen Yunan Ordusu, Afyon cephesin'de başlangıçta 12 nci, müteakiben de 2 nci Türk Kolorduları bölgesine taarruza geçti. Afyon'u işgal eden ve 12 nci Kolorduya büyük zayiat verdirerek Afyon doğusuna çekilmeye zorlayan Yunanlılar, müteakiben taarruzlarını Altıntaş-Seyitgazi istikametinde yoğunlaştırdılar. 15 Temmuz 1921'de 4. Tümen komutanı Yb. Mehmet Nâzım Bey Yumruçal'da şehit oldu.

Yunan birlikleri 17 Temmuz'da İsmet Paşa (İnönü) komutasındaki Garp Cephesi kuvvetlerini, Mehmet Nazım Bey'in şehit düştüğü Yumruçal-Nasuhçal civarında cepheyi yarıp yenilgiye uğratarak Kütahya'yı ele geçirdiler. Aynı gün Fevzi Paşa ile birlikte cepheye gelerek Garp Cephesindeki TBMM kuvvetlerinin kuşatma tehdidi altına girdiğini gören Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Türk ordusunun çekilmesini emretmek zorunda kaldı: Batı Cephesi birlikleri önce süratle Eskişehir-Seyitgazi hattına, daha sonra da Sakarya Nehri doğusuna ricat edecekti. Ancak bu hareket, TBMM Orduları'nın elde kalmasını sağlamış ve kuşatılarak yok edilmesini engellemiştir.

Komutayı ise, o zamana kadar Garp Cephesinin başında olan İsmet Paşa yerine bizzat kendisi ve Fevzi Paşa (Çakmak) ele alacaktı. Askerliğin gereği bunu gerektiriyordu ve süratle yerine getirilmeliydi. 19 Temmuz günü Eskişehir de düşünce, Fahrettin Altay komutasındaki 5'nci Süvari Grubu ve 1'nci Gruba bağlı Türk birlikleri Sakarya Nehrinin doğusuna çekildi. TBMM, 3 Ağustos 1921'de Tuğgeneral İsmet Paşa'yı Genelkurmay Başkanlığı görevinden azlederek, aynı zamanda Başbakan ve Milli Savunma Bakanı da olan Orgeneral Fevzi Paşa'yı bu vazifeyle de görevlendirdi. TBMM aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'ya da Başkomutanlık görevini vererek orduları bizzat cephede yönetmesini istedi.

Hatırı sayılır büyüklükte ülke topraklarının Yunanlılara terk edilmesi anlamına gelen bu durum Yunanlıları ümitlendirirken, TBMM'de tedirginlik yaratmıştı. Bundan sonra Mustafa Kemal Paşa TBMM'nin ordu ile ilgili tüm yetkilerini meclis oylaması sonucu kendisinde "Başkomutan" olarak toplayarak "Tekalif-i Milliye" emirlerini çıkarttı. Arkasından da tarihte o ana kadar benzeri görülmemiş bir savaş biçimi olan, Türk milletinin "Topyekün Savaş"ını başlattı.
Kütahya-Eskişehir muharebelerinde iki önemli durum dikkati çekmektedir:
Birincisi; Yunan Bursa grubunun geç harekata başlaması sebebiyle Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın birliklerin kullanılmasında tereddüte düşmesi neticesi ortaya çıkan yenilgidir.
İkincisi ise; birliklerin yaya olmaları sebebiyle iç hat manevrasının sağladığı avantajlardan istifade edilememesidir.
Son düzenleyen Safi; 24 Temmuz 2016 20:59

Benzer Konular

11 Eylül 2008 / Bia Eğitim Bilimleri
11 Eylül 2008 / Bia Eğitim Bilimleri
1 Ocak 2010 / Misafir Taslak Konular
13 Aralık 2009 / Raq! Cevaplanmış