Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Ekim 2012  Gösterim: 431.707  Cevap: 3

Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız ve Anlamları

Misafir
30 Eylül 2007 21:58       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türk Bayrağı'ndaki Ay-Yıldız ve Anlamları

800px Flag of Turkeysvg
Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Bayrağı'ndaki Hilal ve Yıldız'ın sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür:
  • Bir görüşe göre, Türk Bayrağı'ndaki hilal "İslamiyeti"; yıldız ise "Türklüğü" temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan "kan"ı temsil etmektedir.
  • Başka bir görüşe göre, Ay-Yıldız Orta Asya'dan gelen "Türklüğü", kırmızı zemin ise "vatanı" temsil etmektedir.
  • Başka bir görüşe göre; Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.
  • Başka bir görüşe göre; yarım ay "yenilenme"yi, yıldız "Türklüğü" temsil etmektedir.
  • Başka bir görüşe göre; yarım ay "Allah"ı, yıldız "Peygamber"i temsil etmektedir.
  • Başka bir görüşe göre; savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.
  • Başka bir görüşe göre yıldız "demokrasi" eşitlik ve özgürlüğü, hilal "İslam"ı simgeler.
Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk Bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu'da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler.
Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, M.Ö. 1. bin yılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (M.Ö. 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.
KENCISii
28 Ekim 2007 23:44       Mesaj #2
KENCISii - avatarı
Ziyaretçi

Türk Bayrağındaki ay-yıldızın yorumu


Tartışmalarda en çok ay- yıldız üzerinde duruluyor. Bu simgelerin daha önce Bizanslılar tarafından kullanıldığı söylenerek sözde Türk Bayrağının Bizanslılardan alındığı ispatlanmaya çalışılmış. Bizanslıların bu simgeleri kullanıyor olması şaşırtıcı değil ki. Ay yıldızın kökeni Bizanslılardan çok önceye dayanır. Hatta insanlık tarihi kadar eskidir. İşin en güzel yanı bu simgeleri Türkler kullandıktan sonra İslam ülkeleri bu simgeleri benimseyerek kendileri de kullanmışlardır; ancak Osmanlı ve Türk düşmanı ülkelerse özellikle ay ve yıldız simgelerinden uzaklaşmışlardır. Demem odur ki bu simgeler artık bizim, Türk’ün simgesi olmuştur. Viyana kapılarına dayanan Osmanlı’nın korkusunu hala yaşayan Avusturya’da hilal çörekler yapılarak sözde hilalin yeneceği ima edilmiştir. Bu korku, bu nefret nedendir bilinmez; ama bizim kimseden çekinecek, hassasiyet gösterecek komplekslerimiz yoktur.

Yıldız simgesi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu kozmik sırlara erişemedikçe, onlara kendince manalar yüklemiştir. “ Mu” ya “Atlantis”e dayandırılan veya eski Mısır uygarlığına uzanan sekiz köşeli yıldızı Selçuklu mimarisinde de görebiliyoruz. Beş köşeli yıldızın da ateş, su, toprak ve havadan oluşan insanı simgelediği veya insandaki beş duyuyu temsil ettiği söylenedurur.

Bazı uygarlıklarda da beş köşeli yıldız, bütün varlıklardaki dişiyi temsil ediyormuş. İslam’a göre, beş sayısı Zuhal( Satürn) gezegenini temsil ediyormuş.
Birçok uygarlıkta da yıldız simgesi köşe sayıları fark etmeksizin “adalet”i temsil ediyor. Demek ki yıldız simgesini kullanan uygarlıklar bunlara çeşitli manalar yüklemişlerdir. Buraya kadar tamam; ama Türk bayrağındaki yıldızın anlamı başkadır.

Türk edebiyatında “yıldız”; gelecek, üstün başarı, isim yapma, talih, şans, erişilmez olma… anlamlarında kullanılır. Türk Bayrağındaki yıldız da Türk milletinin parlak geleceğinin simgesidir. Türk milletinin talihi bir yıldız gibi parlayacaktır, bu yıldız hiçbir zaman yok olmayacaktır.Türk milletinin üstün başarıları vardır( Şimdi bile mesela yıldız sporcu vb. sözleri kullanmıyor muyuz? ) ve bu başarılar hep sürecektir anlamları vardır. Önemli olan aynı simgeyi farklı toplumların farklı anlamlarda kullanmasıdır. Aynı simgeyi, birden fazla ülkenin aynı anlamda kullanması bile neyi değiştirir ki? Her milletin kültürü kendine özgü özellikler taşır. Ama her kültürün de başka kültürlerle benzer yönleri vardır. Türk Bayrağının Kosova Savaşları sırasında oluştuğunu söylemek ne kadar ispatlanamaz bir durumsa, aksini de ispatlamak zordur. “Bizanslılar daha önce ay yılız simgesini kullanıyorlardı o zaman biz bayrağımızda bu simgeleri kullanmayalım” demek saçmalıktır. İstanbul şehri eskiden Bizanslılarındı; öyleyse bugün orda yaşamayalım demek gibi bir şey bu. Eskiden neyse neydi; bugün bir Türk şehridir ve bizimdir.

Gelelim Ay sembolüne… Şöyle başlamak isterim ki Ay sembolü İslam’la çok özdeştir görülse de İslamiyet öncesinde de kullanılmıştır. Bu çok normal değil mi? İnsanoğlu ilk insandan beri gökyüzüne baktığında Ay’ı ve yıldızları görmüştür. Erişemediği bu uydu ve yıldızlara( güneş) de dâhil çeşitli anlamlar yüklemiştir. Ve insanlar onlarla ilgilenmiştir. Aksi mümkün değildi zaten. Bunda garipsenecek ne var? Bakın ben daha garip bir şey söyleyeyim. Haç, Hıristiyanlıktan daha önce Mısırlılar tarafından kullanılmış, insan vücudunu simgeleyen bir semboldür. Şimdi biz Hıristiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi
simgesi yerine; Mısırlılardan alıntı yaptıkları için haç kullanıyorlar mı diyeceğiz?

“Hilal” sözcüğünün tıpkı “ Allah” gibi ebced hesabıyla rakam olarak toplamı 66’dır. Bu nedenle İslam düşüncesinde önemsenir. Ay’ın dünya etrafında on iki defa dönmesi hicri takvime göre bir yıldır. Kur’an’da da ayların sayısının on iki olduğu açıkça söylenir( et- Tevbe, 9/36). Hilalin görünmesi, Ramazan’ın başlangıcıdır. Ayrıca Kur’an’da (Kamer suresinde) Hz. Muhammed’in Ay’ı ikiye bölmesinden söz edilir. Peygamberimizin bir mucizesidir bu olay. Ona inanmayanlara ibret olarak gösterdiği bir mucize… Tüm bunlardan da anlaşıldığı üzre İslam’da Ay’ın ve hilalin önemi vardır. Zaten hilal sembolünü en fazla kullananlar Müslümanlardır. Türk Bayrağındaki ay, tamamiyle İslami referanslıdır.

Birilerinin ortaya çıkıp bayrağımızı hafife alarak abuk subuk tartışmalar ortaya atması bayrağımızı asla değerden düşüremeyecektir. Bu bayrak hangi biçimde olursa olsun Türk milletinin namusudur. O’na uzanacak diller şunu bilmelidir ki onlar gibi bayraksız yaşamaktansa ölürüz daha iyi. Ay yıldızlı al bayrak onları niye bu kadar rahatsız ediyor? Bu sorunun cevabı herkesçe malumdur. Uzun sözün kısası; O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Son düzenleyen NeutralizeR; 19 Haziran 2016 01:12
Misafir
24 Eylül 2012 09:54       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Türk Bayrağı Sembollerinin (Ay ve Yıldız) Anlamı Ve Günümüze Gelişi)

Türkler tarih boyunca kurduğu medeniyetin askeri teşkilatlarında çeşit çeşit amblemler kullanmıştır. Fakat bunlardan en çok rağbet göreni bugün de olduğu gibi ay ve yıldız sembolleridir. Mete’nin Çin imparatoruna yazdığı mektuplarda güneş, ay ve yıldızın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Hatta Türkler batıya doğru göçleriyle beraber etkileşimde bulundukları toplumlarda da bu sembolleri yaymışlardır. Hatta bu sembollerin kullanış biçimleri Türkler’in batıya göç esnasında ve sonrasında Cermen ve Roma toplumlarını da etkilemiştir. Zira bu toplumlarda Hunlar’ın da tesiriyle Türk ordularının şematik yapıları büyük taklitler görmüştür. Bu esnada kumaş üzerine bu şekilleri taşıyan Türk ordularının gücü batı medeniyetlerini etkilememiş olması zor bir ihtimal görünüyor.

Nitekim İslâmiyet ile tanışan Türkler sancak ve bayraklar üzerinde Kur’ân ayetleri ve tevhit işlemişlerdir. Hilalin Allah’ı yıldızın ise Peygamberi simgelediği düşüncesi muhtemeldir ki Türkler’in eski örf ve adetlerini revize edip İslâmiyet’e uygun hale getirmek istemelerinin bir sonucu olabilir. Sancak ve bayraklarda dinin etkisinin bulunduğu dönemlerde dahi paralarda, kitabelerde ay ve yıldız sembollerinin devam etmesiyle haçlı savaşları sırasında yıldız ve ay şekilleri batıya daha çok müslümanlığın bir simgesi olarak düşündürüldü.
Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan Anadolu beylikleri ve daha sonra bu beylikleri birleştiren Osmanlı Devleti’nde bu tesir devam etti. Hem dini hem de milli adetlerin devamıyla bayraklarda tevhit ve ayetlerin yanı sıra ay ve yıldız sembollerinin kullanımı böylelikle muhafaza edildi. Yüksek yerlere, gemilere çekilen mavi zemin üzerine beyaz hilal diğer devletler tarafından dikkate mazhar oldu ve bu sayede hilal Osmanlılar’ın milli sembolü olarak bilindi.

Osmanlı hükümdarlarının bayrak ve sancaklarda kullandıkları dini simgelerin yanı sıra ay ve yıldızların resmedildiği bugünki Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen sancak ve bayraklardan anlaşılmaktadır.

3. Selim zamanında gelişen ordu sistemleri göz önünde bulundurularak ordu ve donanmada Türk Bayrağı’nın şekli ve renkleri belirlenmeye çalışıldı. İlk etapta yüksek yerlere ve gemilere sekiz köşeli yıldız ve hilal kırmızı zeminli olarak kullanıldı.

Abdülmecid son zamanlarına doğru yıldızın uçlarını 8′den 5 köşeye indirmiştir. Abdülaziz ve 2. Abdülhamit devirlerinde ise hilal geometrik bir şekle büründürülmüştür. Güneş sembolü ise ayrıca kendi yerini korumaya devam etmiştir.


Tüm bu bilgiler ışığında günümüze ay, yıldız ve güneşin ne manalara geldiği düşüncelerini bir kez daha gözden geçirecek olursak Türk Bayrağı’ndaki ay ve yıldız şurdan burdan değil doğal ortamı olan gök yüzünden alınmıştır.


Kaynak:
Türk Bayrağı
Misafir
10 Ekim 2012 05:32       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Kardeşim saçmalama ay yıldızın islam ile alakası yoktur. Al oku bilgilen:

Ayyıldız, Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Sembolün kökeninin İslam ile alakası yoktur[kaynak belirtilmeli] ancak günümüzde İslam ile özdeşleştirilmiştir. İslam öncesi döneme ait olan Göktürklerin paralarında da ayyıldıza rastlanır.

Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu'da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen[kaynak belirtilmeli] milletlerin[kaynak belirtilmeli] ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, MÖ 1. binyılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (MÖ 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve 576-600 yıllarına ait olduğu saptanan Göktürk paraları içinde üzerinde ayyıldız motifi bulunan para olması, ayyıldız simgesinin İslam öncesinde de Türk toplulukları tarafından kullanıldığı görüşünü ispatlamıştır.
Son düzenleyen NeutralizeR; 19 Haziran 2016 01:13


Daha fazla sonuç:
türk bayrağı neyi simgeler

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç