Arama

Şaman Nedir?

Güncelleme: 15 Aralık 2016 Gösterim: 16.023 Cevap: 4
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
16 Ocak 2008       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

şaman

Ad:  Şaman 5.jpg
Gösterim: 949
Boyut:  64.1 KB

kandaş toplumlarda, özellikle öbür dünyayla ilişki kurma ve şifa verme yeteneği taşıdığına inanılan, ayin ve törenleri düzenleyen kişi. Tunguz-Mançu dilinde yer alan “şaman” (bilen kişi) adının, Türk kavimlerince aynı anlamda kullanılan “kam” sözcüğünden bozularak türediği yönünde savlar vardır. Sözcüğün Mançu dilinde taşıdığı “sıçramak, dövünmek, coşku içinde olmak” gibi anlamlar da şamanın ayin davranışlarıyla ilişkilidir. Şamanın dinsel ve toplumsal işlevleri, topluluğun bulunduğu gelişme aşamasına ve inanç sisteminin öteki özelliklerine göre değişir. Örneğin Kuzey Amerika Yerlilerinde, şamanların görevleri arasında av sırasında komüne yol göstermek, hava koşullarını denetlemek de vardır.
Sponsorlu Bağlantılar


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 03:25
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
13 Eylül 2012       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Şaman
Eskiden Kuzeydoğu Sibirya'da ve Moğolistan'ın kuzeyinde yaşamış olan bazı Türk boylarıyla, Altay-Yenisey'de Şamanizm'in egemen olduğu şimdiki Türk boylarında din adamına verilen ad. Şamanlar hekimlik ya da kâhinlik niteliklerine de sahiptirler. Bunlara önceleri "Kam" denirdi. Şamanların çeşitli müzik aletleri çalarak, oyunla gösteri yaparak ve şarkı söyleyerek ruhlarla ilişki kurduklarına inanılır.
Sponsorlu Bağlantılar

Bu amaçla yapılan törende şaman cezbeye kapılarak kendinden geçer ve böylece ruhlar dünyasına karışır. Hastaları iyi etmek, gelecekten haber vermek, kişisel ve toplumsal sorunları çözmek şamanların işidir. İyi ruhlarla ilişki kurana "ak şaman", kötü ruhlarla ilişki kurana "kara şaman" denir. Yörelere ve boylara göre kendilerine özgü bir kılıkları vardır. Bu kılığa bürünen şaman genellikle bir hayvana (kuş ya da geyik) benzer. Şamanlık, babadan oğula geçer.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 03:05
theMira
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
5 Eylül 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ŞAMAN
a. (tunguzca şaman, rusça şamandan).
1. Şamanlık inancında din adamlarına verilen ad. (Bk. ansikl. böl.)
2. Mistik bir yolculuğa çıkarak ilişki kurduğu doğaüstü bir güç yardımıyla vecde kapılan, kehanette bulunan, tıbbi tedavi yâpan büyücü rahip. (Şamanlık, Kuzey Asyâ etnilerinin geleneksel dinlerine özgü olmakla birlikte, bazı Kuzey Amerika etnileri gibi başka toplumlarda da şamanlar vardır; geleneksel Afrika’daki, hatta daha başka bölgelerdeki bazı büyücüleri adlandırmak için de “şaman" terimi kullanılır.)

—ANSİKL. "Şaman" sözcüğünün tunguzca "şaman”, sanskritçe "sramana" (ruhlarla desteklenmiş adam), pali dilindeki "samana" ya da Sibirya kaynaklı “kendinden geçmiş adam” anlamında başka bir Sözcükten türetilmiş olabileceği yolunda çeşitli görüşler öne sürülür. Eski Türkler’ in dinlerine, günümüzde Sibirya’da yaşayan halkın dininden yola çıkılarak şamanlık (şamanizm) adı verilmekteyse de, bu sözcüğün kökü olan ve “rahip", “kâhin” anlamına gelen "şaman” sözcüğü, Türkler tarafından kullanılmamıştır. Türkler, din adamlarına kam derlerdi.

ilkel kabilelerde dinsel ayin ve törenlerle uğraşan rahip ve sihirbaz hekimlerden başka, çoğu zaman kendilerinden geçip ruhlar âlemiyle bağlantı kurduğuna ve aracılık yaptığına inanılan kişiler de bulunur ve bunlara “şaman" denirdi. Şamanın büyülü olduğu kabul edilen bir davulu vardı. Bu davul üzerinde gökyüzünün ve yeryüzünün temsili resimleri bulunurdu. Şamanlar, bazı büyü uygulamalarıyla, ruhları bu davulun içine girmeye zorladıklarını öne sürerlerdi. Vecde gelip kendinden geçen şamanın, cennetleri ve cehennemi dolaştığına inanılırdı.

—Ed. Din adamı, büyücü, hekim olan şaman, şair değildir; ancak dualarında şiirsel öğeler bulunmaktadır. Çocukluğunda gösterdiği belirtiler üzerine yaşlı, deneyimli şamanın yanında yetiştirilmiş olan genç şaman, törenlerde davul eşliğinde özel duaları okuma becerisini de kazanmış olur. Doğaçtan söylenen bu duaların değişmez metinleri yoktur, içlerinde anlaşılmaz sözcükler, anlamsız tümceler de yer alır. XIX. yy. sonu ve XX. yy. başında Verbitskiy, Radloff, Anohin gibi araştırmacıların yazıya geçirdiği şaman duaları dize sonunda ve başında uyak, ses yinelemesi, hece vezni, durak, dörtlüklerden oluşan nazım biçimi gibi hak şiirinin geleneksel yapı özelliklerinden izler taşır. Fakat bu izler dualarda ancak yer yer görülür.

Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 03:06
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
15 Aralık 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ŞAMAN
1(din) Şamanizm inancında din adamına verilen isim
.2 Belirli bir aşiret topluluğunun dinindeki medyumluk yapan ve ruhlar alemiyle bağlantısını kuran kişiye verilen ad
3 kam veya qam

Köken:
(shaman) < (Tungus dili) šaman (bilgili kişi)Tungus diline nerden geldiği kesin olmamakla beraber Çince sha men "沙门,沙弥" (budist keşiş) den, buraya Pali dilinde śamana dan, son olarak da Sanskritçe śramana (budist çileci), śramatishramana (gezgin keşiş) den geldiği söylenir. Burda yürük de olduğu gibi yürümek gezgin olmak bağlantısı ilginçtir. Daha öncede ifade edildiği ve malum olduğu üzere , Türkçe Sanskritçeden en çok etkilenen dillerden biridir.

Eş Anlamlılar:
kam,qam
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
15 Aralık 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

şaman davulu


şaman ayinlerinde çalman davul. Altaylılar ve Yakutlar arasında “tüngür” ve “çâluu” olarak adlandırılır.
Şaman davulu genellikle 50-70 cm çapındadır. Yuvarlak ya da elips biçimli kasnağı çoğunlukla kayın, bazen de sedir ağacından yapılır ve sığır derisi ile kaplanır. Deri kasnağa kendirle dikilir. İç derinin üst tarafına baş ve kol, alt tarafına ayak resimleri çizilir. Başın iki yanındaki küçük daireler ay ve güneşi, yay şeklindeki çizgi gökkuşağını, öbür işaretler de maral ve kirpiyi simgeler. Dış deri de bir çizgiyle ikiye ayrılır. Çizginin üst yanı göz, kaş, ağız, burun, kulak ve gövde, alt yanı da ayak resimleriyle süslenir. Gövdenin sağındaki daire güneş, solundaki ay, öbürleri çoban, tan ve akşam yıldızını simgeler. Davulun üstünde ayrıca sedir ağacının altında otlayan bir de kurbanlık koyun resmi vardır.

Yeni yapılan şaman davulu kullanılmadan önce ardıç dumanıyla tütsülenir ve evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklanır. Ölen şamanın davulu ise ormana götürülür ve parçalandıktan sonra bir ağacın dalma asılır.

kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

23 Ocak 2016 / HayLaZ61 Hayali Karakterler
17 Şubat 2017 / Misafir Soru-Cevap
Etiketler: şaman nedir