Arama

Kuvvet Nedir?

Güncelleme: 14 Ağustos 2016 Gösterim: 70.163 Cevap: 4
Gabriella - avatarı
Gabriella
Ziyaretçi
16 Mart 2008       Mesaj #1
Gabriella - avatarı
Ziyaretçi

KUVVET

Ad:  kuvvet.jpg
Gösterim: 5097
Boyut:  52.5 KB

-ti a. (ar kuvve, tfuvvet).
Sponsorlu Bağlantılar
1. Be densel güç; takat: Gücü, kuvveti yerinde.
2. Dayanma gücü, mukavemet: Kuvvetli ol biraz, kendini bırakma. Bu acıya dayanacak kuvvetim kalmadı.
3. Bir oluşu, bir eylemi yapma, ortaya koyma yeteneği, güç: Bunu ona söyleyecek kuvvetim yok.
4. Şiddet, zor; cebir: Kuvvet kullanmak.
5. Etkileme gücü; etkililik: Toplumu etkileyecek kuvvette bir fikir değil.
6. Bir fiziksel etkenin şiddeti, gücü: Rüzgâr kuvvetiyle çalışan bir değirmen.
7. Bir kimsenin herhangi bir alandaki ustalığı, becerikliliği: Kaleminin kuvveti.
8. Bir şeye kuvvet, o şeye ağırlık verilerek, onun gücüyle: Keseye kuvvet. Paraya kuvvet.
9. Kuvvet almak, kendisine yapılan bir yardım ya da verilen bir destekle kuvvetlenmek, gücü artmak: Bu adam birisinden kuvvet alıyor. ll Kuvvet bulamamak, cesaret edememek, göze almaktan kaçınmak. ll Kuvvet bulmak, güç kazanmak, güçlenmek. ll Kuvvet ilacı, şurubu, sağlığa kavuşmak için içilen ilaç. ll (Bir şeye) kuvvet vermek, bir konuya ötekilerine oranla daha ağırlık ve önem vermek: Önce dile, sonra da matematiğe kuvvet vereceksin. ll Kuvvetle, üzerinde durup düşünerek, direnerek. Bunun tersini de kuvvetle savunabilirim. ll Kuvvetten düşmek, eski gücü kalmamak, gücünü yitirmek.

—Esk. Kuvvet-pezir, kuvvet bulan; güçlü, kuvvetli. ll Kuvveti devlet, devletin gücü. ll Kuvvet-i kalb, güveni artırma. ll Kuvveti tali, yardımcı, ikinci derece kuvvet. ll Kuvveti talih, kuvveti baht, şans kuvveti; talihlilik, baht açıklığı. ll Kuvvet-üz-zahr ya da kuvveti zahriye, arka kuvveti, yardımcı kuvvet; dayanak.

—Anayas. huk. Devletin ana faaliyet kategorilerine denk düşen hukuki güçler: yasama kuvveti, yürütme kuvveti, yargı kuvveti. (Bk. ansikl. böl.) ll Kuvvetler ayrılığı, devlet iktidarının yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ayrı organ aracılığıyla kullanılmasını öngören ilke. ll Kuvvetler birliği, devlet iktidarının, özellikle de yasama ve yürütme gücünün bir organda toplanmasını öngören ilke.

—Arit. Kuvvetini alma, OSLEME’nin eşanlamlısı. ll Bir x gerçek sayısının kuvveti, üs denen u sayısı bir doğal, bir bağıl, bir oransal ya da bir gerçek sayı olabilmek üzere biçimindeki gerçek sayı (x üzerinde kimi koşullar belirlenir). [Bk. ansikl. böl.]


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 14 Ağustos 2016 17:07
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
16 Aralık 2013       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Kuvvet


Fizik'te kütleli bir cisme hareket kazandıran etkidir. Hem yönü hem de büyüklüğü olan kuvvet vektörel bir niceliktir. Newton'un ikinci yasasına göre sabit kütleli bir cisim, üzerine uygulanan net kuvvetle doğru cismin kütlesi ile ters orantılı bir şekilde hızlanır. Bir cisme uygulanan net kuvvet cismin kazandığı momentumun zamana bağlı değişimine eşittir.
Sponsorlu Bağlantılar

Üç boyutlu nesnelere uygulanan kuvvet de nesnenin dönmesine, şeklinin bozulmasına, basınçta değişime ve bazı durumlarda hacmin değişimine sebep olabilir. Bir eksen etrafında dönme hızında değişime sebep olan kuvvet eğilimine tork denir. Deformasyon(şekil değişikliği) ve basınç bir nesne dahilindeki zorlama kuvvetlerinin sonucudur.

Eski zamanlardan beri bilim insanları kuvvet kavramını durağan ve hareket eden nesnelerin araştırmalarında kullanır. M.Ö. üçüncü yüzyıl filozofu Arşimet basit makineler üzerindeki çalışmalarıyla ilerleme kaydettiyse de Aristo tarafından yapılan kuvvet tanımının beraberinde getirdiği temel yanlış anlamalar yüzyıllar boyunca sürdü. On yedinci yüzyılla birlikte Sir Isaac Newton'un matematiksel içgörü ile yaptığı düzeltmeler yaklaşık üç yüz yıl boyunca değişmeden kaldı. Yirminci yüzyılın başlarında Einstein, genel görelilik teorisinde uzay-zaman sürekliliği kavramıyla Newton'un kütle çekim modelinin hatasını başarılı bir şekilde öngördü.

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir. Kuvvet "F" harfi ile gösterilir ve "dinamometre" denilen yaylı kantarla ölçülür.

Kuvvet kavramı ilk olarak klasik mekaniğin ikinci hareket yasasında görülmektedir. Bir cisim üzerine etkiyen bir net kuvvet onun momentumunun değişmesine neden olur. Kuvvetin Sl birim sisteminde (uluslararası birim sistemi) birimi Newton'dur

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 14 Ağustos 2016 01:26
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Ağustos 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

KUVVET


—Ask. Kuvvet tasarrufu, büyük birlikler düzeyinde, taktik açıdan, görevin gerektirdiği amaca ulaşmak amacıyla, elde bulunan olanakların akılcı bir biçimde kullanılması ve bölüştürülmesi.ll Deniz kuvvetleri, bir ülkeyi denizden gelecek tüm saldırılara karşı korumak amacıyla oluşturulan deniz birliklerinin tümü. ll Hava kuvvetleri, bir ülkeyi havadan gelecek tüm saldırılara karşı korumak amacıyla oluşturulan hava birliklerinin tümü. ll Kara kuvvetleri, bir ülkeyi karadan gelecek tüm saldırılara karşı torumak amacıyla oluşturulan kara birliklerinin tümü. ll Silahlı kuvvetler, bir ülkeyi savunmak amacıyla oluşturulmuş kara, deniz ve hava kuvvetlerine verilen genel ad.

—Dy. Cer kuvveti, bir lokomotifin yer değiştirebilmesi ve yükleriyle birlikte belirli sayıda taşıtı çekebilmesi için yatay bir düzlemde sağladığı kuvvet. (Bk. ansikl. böl.)
—Ed. Kuvveti tab' ya da kuvveti tabiat, şuara tezkirelerinde şairin doğal sanat gücü, yeteneği anlamında kullanılan terim: "Kuvveti tab'la bir melekeye malik ve şahrahı nazmı maaniye salik olmuştu" (Doğuştan şiir gücüyle bir şiir yatkınlığına sahip olmuş ve anlamjarı şiir diliyle söyleme yoluna girmişti) [Âşık Çelebi].

—Ekmekç. ve Değirmene. Unun kuvveti, su kaldırma gücü yüksek, fermantasyondan pişirmeye kadar, mekanik yapısını çok iyi koruyan bir hamur elde etmeye uygun unun niteliği. (Kuvvetli kabul edilen unların, Chopin alveografında yüksek bir indisleri vardır [W > 220].)

—Fiz. Kuvvet çizgisi, bir kuvvet alanındaki alan çizgisi. (Bir manyetik alan ya da elektrik alanı sözkonusu olduğunda, alan çizgilerine kuvvet çizgileri de denir.)

—Fizs. kim. Bir elektrolitin kuvveti, bu elektrolitin ayrışma enerjisinin ölçümü. (Bk. ansikl. böl.)

—Fizs. mekan. Cisimler arasındaki etkileşimleri nicel olarak anlatan ve bunların biçim değiştirmelerini ya da hareketlerindeki değişimleri açıklamaya olanak veren kavram. (Bk. ansikl. böl.) ll Kuvvet çifti, toplamları sıfıra eşit iki kuvvetin oluşturduğu, momenti ile ayırt edilen sistem.

—Halk. hek. Kuvvet macunu, bazı hastalıkları sağaltmak, vücuda güç kazandırmak ve özellikle cinsel gücü artırmak amacıyla çeşitli bitki, yağ, baharat vb.'nin karıştırılmasıyla yapılan macun. (Bk. ansikl. böl.)

—isi. huk. Kuvvet-i karabet, akrabalıkta yakınlığın, derecesi. (Örneğin ana, baba bir kardeşin akrabalığı, baba bir kardeşten daha yakındır.)

—Küm. kur. KARDİNALLİK'in eşanlamlısı. ll Kuvvet kümesi, her M kümesi için, elemanları tam tamına M nin altkûmeleri olan :T(M) kümesi.

—Siyas. bil. Kuvvetler ayrılığı, devlet fonksiyonlarının (yasama, yürütme, yargılama) tek bir organa verilmeyip, her biri ayrı görevler yapan ve birbirlerinden ayrılmış organlar arasında paylaştırılmasını öngören ilke. (Bk. ansikl. böl.)

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Ağustos 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

KUVVET


—ANSİKL. Anayas. huk. Geleneksel ayrıma göre, devlet etkinlikleri üç ana kola ayrılır: yasama, yürütme ve yargılama işlevleri. Mutlak monarşiler döneminde bu işlev ve kuvvetler bir tek organda birleşmişti (hükümdar). Demokrasiler çağında da bazı ihtilal meclisleri (Fransa'da Konvansiyon dönemi, Türkiye'de 1920'de kurulan TBMM) hem yasama hem de yürütme kuvvetini ellerinde bulundururlar. Ancak Batı demokrasilerinde kural yasama, yürütme ve yargılama kuvvetlerinin birbirlerinden ayrı organlara verilmesi yönündedir. Öte yandan, kuvvetlerin ve özellikle yasama ile yürütmenin konumları açısından yönetim biçimleri kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı olarak başlıca iki kümede toplanır.

—Fizs. kim. Elektrolitlerin kuvveti. Elektrolite; kuvvetli ve zayıf olmak üzere ikiye ayrılır: kuvvetli elektrolitler, çözeltide pratik olarak tamamen çözünür; bunlar, metal- sel tuzların yaklaşık tümü, birkaç anorganik asit (halojenli asitler, nitrik asit, perklorik asit vb.) ve kimi bazlardır (sodyum hidroksit, potasyum hidroksit ve diğerleri). Zayıf elektrolitler, görece seyreltilmiş olsa bile çözeltide çok az ayrışırlar. Zayıf elektrolitlere örnek olarak organik asitler, anorganik asitler (H2S, H2CÖ3 vb.) ve bazlar (amonyak, organik bazlar) verilebilir.

Asitlerin kuvveti.
Belli bir derişimdeki (örneğin onda bir normal) bir asitle bir bazın birbirini yansızlaştırma enerjisi, ayrışma dereceleriyle orantılıdır. Tümüyle ayrışan kuvvetli asitler için herhangi bir sıralama yapmak zordur; ama ötekiler için iyonlaşma değişmezinin değerine göre bir sıralama yapılabilir: çözeltide. HA H* + A-biçiminde ayrışan bir HA asidi için iyonlaşma değişmezi, iyon dengesine uygulanan kütle etkisi yasasından elde edilir; buna göre xHA = -H1 *1A 1[HA]
dır; burada köşeli ayraçlar, derişimleri gösterir. Asit ne denli zayıfsa, kHA o denli küçüktür. Bu tür bir sınıflandırma ayrıca bazlar için de yapılabilir.

—Fizs. mekan. Nicel kuvvet kavramının temelini, hem kuvveti harekete bağlayan yasayı -dinamiğin “temel ilke"si-, hem de kuvvetleri belirlemeye olanak veren çeşitli yasaları (kuvvetlerin üst üste gelmesi ilkesi, etki ve tepki yasası, çekim yasası) ortaya koyan Nevvton atmıştır. Dinamiğin temel ilkesi'ne göre, bir cismin p hareket miktarının zamana göre türevi, bu cisme etkiyen kuvvete eşittir.
Bu bağıntı kuvvetin, Nevvton'dan önce inanıldığı gibi cismin hızını sıfırdan farklı bir değerde tutmaya değil, cismin hareket miktarını, dolayısıyla da hızını değiştirmeye yaradığını gösterir.
Cebirsel olarak F kuvvetinin de, p gibi, doğrultusu, yönü ve yeğinliği olan bir vektör olduğunu belirtmek gerekir.
Üst üste gelme ilkesi, aynı cisme aynı anda etkiyen birçok etkileşim kuvvetinin etkisini belirlemeye olanak verir ve buna kuvvetleri bileştirmek denir. Bu ilkeye göre, kuvvetler vektörel olarak toplanabilir: A ve B, C ile etkileşime giriyorsa, bu etkleşime ilişkin F(A+B) toplam kuvveti, F(Aİ+ P(B) toplamına eşittir; burada P(A) ve P(B) kuvvetleri sırasıyla yalnızca A'nın ve yalnızca B'nin C ile yaptığı etkileşimleri göstermektedir. Bu ilke özellikle, B'nin varlığının A ile C arasındaki etkileşimin değerini değiştirmeyeceğini ortaya koyar. Ancak bu ilke kimi sınırlar içinde geçerli- dir, örneğin çok büyük yeğinlikli çekim kuvvetleri bu ilkeye uymaz.
Her özel etkileşim türüne, buna etkileşime giren cisimlere bağlı parametrelerin fonksiyonu olarak hesaplamaya olanak veren bir kuvvet yasası eşlik eder. Örneğin Nevvton'un ortaya attığı çekim yasası, m, ve m2 gibi iki kütlenin birbirlerini, bu iki kütleyi birleştiren doğru ile aynı doğrultuda olan ve yeğinlikleriye eşit kuvvetlerle çektiklerini ifade eder. Burada d kütleler arasındaki uzaklığı, G ise evrensel bir değişmezi göstermektedir. Kimi kuvvet yasaları (çekim kuvvetleri, elektriksel kuvvetler ve çekirdek kuvvetleri) evrenseldir ve temel etkileşimlere karşılık gelir. Kimi başka yasalar ise deneysel ya da yaklaşık yasalardır (örneğin esnek kuvvetlere ya da sürtünme kuvvetlerine ilişkin yasalar) ve bunlar genelde temel etkileşimlerden yola çıkarak belirtilebilir. Kuvvet yasalarını belirlemek çok önemli bir sorundur, çünkü bu yasaları bilmeden fiziksel cisimlerin ya da parçacıkların hareketlerini kestirmek olanaksızdır.

—Halk hek. Kuvvet macunu, OsmanlIlar’ da çok eskiden beri kullanılıyordu. XV. yy.'a ait bir Bahname'de macunu mücerrep (denenmiş macun) adı verilen bir macundan söz edilerek bileşimi verilmekte ve bu macundan kırk gün sabah akşam yiyen erkeğin cinsel gücünün artacağından, kadınınsa çocuk doğurma yeteneği kazanacağından söz edilmektedir. Bu tür reçetelere çeşitli dönemlere ait birçok kaynakta rastlanmaktadır.
Kuvvet macunu yapımında en çok amasya eriği, ceviz, kabuksuz badem, ravent, ebegümeci, kabuksuz arpa, kudret helvası, badem yağı, karabaş çiçeği, tarçın, bal, dişotu, mastika, sinameki, üzerlik tohumu, krem tartar, karanfil, kebabe, gülsuyu, tere tohumu vb. malzeme kullanılıyordu. Kuvvet macunlarının çeşitli türleri vardı. Bunların ana maddesini afrodiziyak (cinsel açıdan uyarıcı) otlar ve baharatlar oluşturuyordu. Bazılarının içine Kuvvet macunlarının özellikle saray çevresinde gizli reçetelerle hazırlandığı ve kullanıldığı bilinmektedir. Macunluk denilen özel kutularda saklanır, saraya yakın çevrelere armağan olarak da gönderilirdi. Sarayın helvahanesinde hazırlanan bu macunların bileştiği gizli tutuluyordu.

Kuvvet macunu, halk arasında da yaygın biçimde kullanılıyordu. Cinsel gücü artırmanın yanı sıra bedeni güçlendirdiğine inanılıyor, özellikle veremliler ve zafiyet geçirmekte olan hastalar için etkili bir ilaç olarak görülüyordu. Mısırçarşısındaki aktarların yaptığı kuvvet macunları ünlüydü. Bugün de Mısırçarşısı ve Çemberlitaş’taki kimi aktarlar, bu tür macunlar yapıp satmaktadırlar. Manisa'da belirli zamanlarda halka dağıtılan mesir" macunu da bir tür kuvvet macunudur.

—Siyas. bil. Temsili demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler birliği (meclis hükümeti) olmak üzere başlıca iki biçim alır. Batı demokrasilerinin genellikle benimsediği model kuvvetler ayrılığıdır. Marxçı rejimler ise kuvvetler birliğine dayanır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin temelinde, devlet görev ve yetkilerinin tek bir organda toplanmasının iktidar aşırılıklarına ve özgürlüklerin zedelenmesine yol açacağı düşüncesi vardır. Dolayısıyla bu sistemle güdülen amaç, aslında tek olan devlet iktidarının kullanılışını çeşitli organlar arasında bölmek ve bu organlar arasında karşılıklı dengeler yaratmaktır. Kuvvetler ayrılığı, belli tarihsel koşulların ürünüdür. Mutlak monarşilerin baskısına karşı çıkan siyasal liberalizm, bütün yetkileri elinde toplayan kralın iktidarını bölmek istiyordu. Ulusu temsil eden parlamentoların doğuşu, yasama yetkisinin de kraldan koparılması demek olmuştur. Aynı biçimde yargılama yetkisi de, "yargı bağımsızlığı” ilkesi çevresinde, yasama ve yürütme organlarından ve işlevlerinden ayrılmıştır. Uygulamada kuvvetler ayrılığı ilkesi 1787 ABD anayasasıyla, sonra da 1789 insan ve yurttaş hakları bildirgesi ve fransız devrim anayasaları ile (1791, 1795) ortaya çıkmıştır. Kuvvetler ayrılığı başkanlık rejimlerinde (ABD) katı, parlamenter rejimlerde ise (Avrupa demokrasileri) yumuşak ve kuvvetler arasında işbirliği ve karşılıklı denetleme mekanizmaları biçiminde ortaya çıkar. 1961 ve 1982 anayasaları yumuşak kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemişlerdir.

Kaynak: Büyük Larousse
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
14 Ağustos 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

KUVVET NEDİR?


Kuvvet fiziğin temel kavramlarından birisi olup, genel olarak bir cismin hareketine sebep olan, yani duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, doğrultu ve yönünü değiştiren, ona şekil değişikliği veren etkidir.

Mekanikte kuvvet doğrusal hareketin sebebi olarak görülürken dönüş hareketinin sebebine tork denir.
Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir.Kuvvet F ile gösterilir ve dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür. Birimi Newton'dur. N olarak gösterilir.

MAGNETİK KUVVET


Yüklü parçacıkların devinimlerinin etkisiyle ortaya çıkan çekme ya da itme kuvvetidir.Elektrik motorlarının çalışması magnetik kuvvetlerin varlığına dayanır, mıknatısın demiri çekmesi de magnetik kuvvetin sonucudur.Durağan elektrik yükleri arasında elektriksel kuvvetler oluşur; hareketli elektrik yükleri arasında ise hem elektriksel, hemde magnetik kuvvetler ortaya çıkar.Hareketli iki elektrik yükü arasında etki gösteren magnetik kuvvet bunlardan birinin oluşturduğu magnetik alanın öbürü üzerindeki etkisi olarak tanımlanabilir.

Bu görüş açısından, hareketli ve elektriksel olarak yüklü iki parçacıktan ikincisine etkiyen magnetik kuvvet (F), bu parçacığın elektrik yükü (q2), hızının büyüklüğü (V2), birinci parçacığın oluşturduğu magnetik alanın şiddeti (B1) ve ikinci parçacığın hareket doğrultusu ile bu magnetik alanın doğrultusu arasındaki açının sinüsü ile orantılıdır.İkinci parçacığın hareketi alan doğrultusunda ise magnetik kuvvet sıfırdır; hareket alan doğrultusuna dik ise kuvvet de en büyük değerini alır.
Hareketli yüke etkiyen magnetik kuvvet, bu yükün hız vektörü ile yük çevresindeki magnetik alan vektörünün belirlediği düzleme dik doğrultudadır.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2017 21:13
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

23 Aralık 2014 / Ziyaretçi Soru-Cevap
21 Şubat 2013 / LaSalle Fizik
26 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap
12 Nisan 2010 / siflali Taslak Konular
Etiketler: kuvvetin tanımı