Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 7 Ocak 2016  Gösterim: 59.211  Cevap: 4

Maske Nedir?

7 Kasım 2008 03:22       Mesaj #1
CrasHofCinneT - avatarı
VIP Pragmatist Çılgın Zat...
Maske Tarihi - Maske Nedir - Maske Hakkında
MASKE, yüzü gizlemek, korumak ya da değişik bir kişiliğe bürünmek amacıyla kullanılır. Bilinen en eski maske örnekleri 30 bin yıl öncesinden kalmadır. Güney Fransa'da ve Kuzey Afrika'daki mağaraların duvarlarında maske resimlerine rastlanmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar
Maskeler tarihöncesi çağlardan beri tiyatro gösterilerinde, dinsel törenlerde ya da eğlence amacıyla şenliklerde kullanılmıştır. Maskenin yanı sıra ona uyan ve tüm vücudu örtecek biçimde giyilen bir giysi maskenin etkisini güçlendirir. Maskeler çevreden korunmak ve tanınmamak için de kullanılır. Korunma amacıyla kullanılanlar gaz maskeleri, cerrah maskeleri, eskrim, beyzbol ve buz hokeyinde takılan maskelerdir. Cellatlar, caniler ve soy-guncularsa tanınmamak için maske takar.

Maske yapımında kullanılan gereçler ülke¬lere ve kullanım amacına göre değişir. Genellikle ahşap, metal, pişmiş toprak, bez, lif, boynuz, tüy, deri gibi gereçlerle yapılır ve önyüzü çok çeşitli biçimlerde işlenir.

Eski Yunan'da maskeler tiyatro oyunları¬nın vazgeçilmez bir öğesiydi. Çeşitli biçimlerde boyanmış bez maskeler oyuncuların tek bir oyun içinde çeşitli tipleri canlandırmasına yarardı.
14. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde de hâlâ sürmekte olan Japon no tiyatrosunda oyuncular, ahşaptan yapılmış, boyalı maskeler takar. İnce ve ustalıklı bir işçiliğin ürünü olan bu maskeler tanrıları, tanrıçaları, insanları, şeytanları ve cinleri simgeler. Bu maskeler oyuncuların çeşitli duyguları ve kişilikleri yansıtmasında önemli bir anlatım aracıdır.

Japon ve Eski Yunan tiyatrolarında kulla¬nılan maskelerin kökeni dinsel inançlara ve törelere dayanır. Maskeler bugün dünyanın birçok yöresinde dinsel ayinlerde hâlâ kulla¬nılmaktadır. Güneydoğu Asya ülkelerinde hastalan iyileştirmek için yapılan törenlerde, maskeler hastalığa yol açan kötü ruhları simgeler.

Kuzey Amerika Yerlileri'nden Kuvakiyut-lar atalarının efsanevi serüvenlerini canlandır¬dıkları danslarda maske takarlar. Dans sıra¬sında yüzlerindeki maskeyi çıkarıp, bir anda başka bir kişiliğe bürünerek izleyenleri şaşırtırlar. Afrika halklarının çoğu doğaüstü güçleri simgeleyen maskelerin, insan ve doğa olaylarını etkileyip yönlendirdiğine inanır. Mali Yerlileri'nden Bambaralar ürünün bereketli olması için yapılan ayinlerde antilop kafası biçiminde maskeler takar. Liberya'da yaşayan Mendeler'in ergenlik çağındaki çocuklarının erişkinliğe kabul törenlerinde, bu çocukların ormanın ıssız bir köşesinde en korkunç maskeyi takmış olan kişiye yaklaşabilirle cesaretleri sınanır. Nijerya'da Yoruba-lar atalarını simgeleyen maskelerle köyde dans ederek dolaşır ve atalarına çeşitli yiyecekler sunar. Bu törenin, insanları ruhlar dünyasına yakınlaştırdığına ve atalarının kendilerini kötülüklerden koruduğuna, bereketi artırdığına inanırlar.

Maskeler cenaze törenlerinde ölen kimse¬nin yüzünü örtmek için de kullanılır. Eski uygarlıklardan kalma altın, gümüş, tunç ya da taştan yapılmış bu tür maskeler bulunmuştur. Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika kıtasını keşfetmesinden önce Meksika'da yaşayan Az-tekler önemli kişiler öldüğünde ölünün kefe¬ninin üzerine yeşim taşından yontulmuş maskeler koyarlardı. Eski Mısır'da Kral Tutanha-mon'un altın mumya maskesi günümüze ulaşabilen en güzel örneklerdendir.

16. ve 17. yüzyıllarda değişik giysiler ve maskelerle yapılan danslı eğlenceler Avrupa' da oldukça yaygındı. İlkel dinsel ayinlerden ve geleneklerden kaynaklandığı sanılan bu eğlencelere mask (Fransızca'da masque) deniyordu. Rönesans döneminde İtalya'da soylular göz kamaştırıcı giysiler ve maskelerle saray eğlencelerine katılırdı. Tiyatro oyunlarının da yer aldığı bu gösterilerde hareketli sahne dekorları kullanılır, kral ve kraliçeler için zamanın önde gelen şairlerinin yazdığı övgü dolu şiirler okunurdu. Mask 17. yüzyılda İngiltere'de, sahne tasarımcısı Inigo Jones ve saray şairi Ben Jonson'un katkılarıyla en canlı dönemini yaşadı. Bale, opera ve mim sanatı üzerinde etkili olan bu eğlenceli gösteriler sonraki yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde eski önemini yitirdi.


Kaynak: MsXLabs.org & Temel Britannica15 Temmuz 2014 13:56       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Maske
MsXLabs.org & Vikipedi, özgür ansiklopedi

Maske, en genel anlamıyla boyalı karton, kumaş, deri veya plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüzdür. Gene bu tanımla ilişkili olmak üzere, başka unsurlar için de "maske" adı kullanılır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
  • Gaz maskesi gibi, korunmak için özel olarak yapılıp yüze geçirilen gereç.
  • Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. kozmetik maddeler.
  • Mecazi anlamda, gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış.
  • Ruh bilimi açısından, kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.
"Maske", Fransızca'daki masqué kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Ayrıca, İtalyanca'daki ''maschera'' ve İspanyolca'daki máscara sözcükleri de masqué ile ilişkili sözcüklerdir ve tüm bunların olası kökenleri şunlardır:
  • Latince'deki mascus; masca, hayalet
  • Arapça'daki maskara; soytarı, kostüm giymiş kişi.

_AERYU_
22 Temmuz 2014 13:28       Mesaj #3
_AERYU_ - avatarı
Ziyaretçi
Maske Nedir?
MsXLabs.org


Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılmış olan, tanınmamak için kullanllan yapma yüz. Korunmak için, özel olarak yapılmış, yüze geçirilen şey. Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb. Gerçek duyguları ya da bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış. Kişinin oynadığı rol ya da hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış.

Kaynak:
7 Ocak 2016 17:29       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
MASKE a. (fr. masque; ital. maschera' dan).
1. Tanınmamak ya da kimliğini gizlemek amacıyla yüzün tümünü ya da bir bölümünü örtecek biçimde takılan örtü ya da yapma yüz: Sonuncunun yüzünde maske vardı. Karnaval maskeleri.
2. Bazı belli durumlarda takılan ve dinsel bir işlevi olan, insan ya da hayvan bedeni ya da bedeninin bir parçası. (Bk. ansikl. böl. Antropol. ve Arkeol.)
3. Korunmak amacıyla yüzü ya da bir bölümünü ört mek için kullanılan maske: Gaz maskesi.
4. Duygu ve düşünceyi gizleyen, soğuk, donuk yüz ifadesi.
5. Bir kimsenin, arkasında gerçek duygularını gizlemeye çalıştığı aldatıcı görünüşü: Namuslu adam maskesiyle karşımıza çıktı.
6. Maske gibi, donuk, cansız, duygusuz yüz için kullanılır. || Maskesi düşmek, gerçek yüzü, gerçek niteliği ortaya çıkmak. || (Kendi) maskesini atmak (indirmek, kaldırmak), gizlenmeyi bırakmak, açık oynamak. || (Birinin) maskesini indirmek, o kimsenin gizlemeye çalıştığı gerçek amacını ve niteliğini ortaya çıkarmak.

—Anestez. Yüze uygulanan ve anestezik gaz ya da oksijen vermeye yarayan aygıt.

—Arıc. Arıcı maskesi, başı ve boynu arı sokmasına karşı korumak için bezden ya da ince telden yapılan ve arılıkta çalışırken başa giyilen koruncak.

—Böcbil. Bazı böceklerde, ağzı kaplayacak kadar uzamış prasternum. || Kızböceklerinde, larvanın alt dudağı. (Dirsek biçimindeki bir sapa eklenjlenen bu alt dudak, oldukça ileri doğru fırlatılarak kerpeten gibi duran dış lopları sayesinde avlar yakalanabilir. Dinlenme anındaysa bu parça larvanın yüzünü bütünüyle örter.) || Başka bazı böceklerin larvalarında, ağzı çevreleyen kıvrımlı ya da dikenli bölge.

—Cerr. Bazı yüz yaralarının pansumanını yapmakta yararlanılan bandaj.

—Elektron. Mikroelektronikte, entegre devrelerin yapımında kullanılan örtü.

—Esk. giy. Yarım maske, XVI. yy.'da soylu batılı kadınların dışarı çıkarken taktıkları ve bugün de maskeli baloda kullanılan, yüzün bir bölümünü örten siyah kadife ya da satenden maska

—Fota Düzeltici maske, kontaktla basılmış pozitif fototip; alındığı negatifle üst üste konduğunda daha sonraki baskı sırasında oluşabilecek kontrastı değiştirir. (Renklilerde maske, renklendiricilerin kusurlarını örtmeye de yarar.) || Ekleme maske, çokrenkli negatife eklenen, genellikle turuncu renkte ve renklendiricilerin soğurma kusurlarını örtmeye yarayan düzeltici öğe.

—Havc. Oksijen maskesi, büyük yükseltilere çıkması ve orada kalması gereken havacıların kullandığı, çevredeki azalan hava basıncını giderici oksijeni sağlayan depoya ya da üretece bağlı bir tür maske. (Basınçlanan kabinlerde ve pilot mahallerinde basıncın kaza sonucu düşmesi durumunda kullanılmak üzere, yardım maskeleri de bulunur.)

—Heykc. Yüzün alçak, orta ya da yüksek- kabartma olarak temsili.

—Kaynakç. Kaynak maskesi, gözlerin etkilenmemesi için koruyucu özel bir filtresi olan ve kaynakçının yüzü ile boğazını koruyan aygıt.

—Kozmet. Cildi derinlemesine temizlemek, gözeneklerini daraltmak, kan dolaşımını hızlandırmak amacıyla yüze ve boyuna geçici olarak sürülen hamur, krem, jöle ya da sıvı halde kozmetik ürün; yıkanarak ya da polimerleşme sonunda oluşan ince zar kaldırılarak temizlenir.

—Matbaac. Saydam bir asıl ya da bir renk aynmı negatifinden korıtakt yoluyla, fotoğraf çekilerek elde edilen film. (Maskeler, renkli röprodüksiyonlarda renk ayrımlarının kalitesini iyileştirmek amacıyla özgün resim ya da negatifiyle üst üste konulur.)

—Müz. ve Tiyat. İngiltere’de en parlak çağını James I döneminde (1603-1625) yaşayan, şiir, dram, sahne mimarisi, dekor, müzik ve dans öğelerini birleştiren saray gösterisi ve eğlencesi. (Bk. ansikl. böl.)

—Patol. Bazı fizyolojik durumlarda yüzün aldığı özel görünüm. || Gebelik maskesi, KLOAZMA'nın eşanlamlısı.

—Sil. Far maskesi, savaş sırasında uçaklar tarafından saptanmasını önlemek için, bir ışık kaynağından (taşıt farı, demiryolu işareti vb.) çıkan ışınları, dar bir demet biçiminde yönlendirmeyi sağlayan düzenek. || Gaz maskesi, savaş gazlarından ve nükleer ışımalardan korunmak için kullanılan bireysel aygıt. (Bk. ansikl. böl.)

—Teknol. Solunan havayı süzmeye, tehlikeli ışımaları ya da sıçrayan parçacıkları, tozları, sıvıları vb. durdurmaya yarayan yüz koruma donanımı.

—Tiyat. ve Koregr. Yüzlerini kısmen ya da tümüyle kapatmak üzere oyuncuların ve dansçıların taktıkları, belli bir kişiliği simgeleyen nesne (Bk. ansikl. böl.)

—Tuhf. Kadınların, tenlerini korumak için yüzlerine örttükleri kadife ya da saten parçası.

—ANSİKL. Antropol ve Arkeol. Bütün top- lumlarda her boyda, her biçimde ve her çeşit maddeden (çok kalın boya, tahta, kuştüyü, hayvan kabukları, kumaş, hasır vb.) maskelere rastlanır. Bazıları tam anlamıyla bir manken gibidir ve bütün vücudu örter. Maskapin çok çeşitli işlevleri vardır. Bunlardan belli başlı üç tanesi genellikle bir arada bulunur: saklamak, değişik görünüş vermek ve korkutmak. Gerçekten de, maske, kişinin tanınmamasını sağlar ve onu başka insanlardan ve kötü ruhlardan korur; ona, ayin sırasında çağırılan tanrıyı, atayı, görünmez gücü kendi bedeninde cisimleştirmek olanağını verir: maske, doğaüstü âleme ait güçler üzerinde etkisi olan bir aracıdır; nihayet, maske taşımak, bir korku salma aracıdır ve böyle olduğu için de, çoğu toplumlarda onun yapımı ve kullanımı, kabul töreni denen temel bir kurum tarafından sıkı bir denetim ve düzen altına alınmıştır.
Afrika'da, Mali Dogonlarf nda ve Yukarı Gine'nin Konolarfnda, tören maskesinin yapımı çok sıkı kurallara ve yasaklara bağlıdır. Maskelerin ana örneklerini mitler belirler. Dogon maskelerinin yaşamı simgeleyen kırmızı rengi, bir büyü gücüne sahiptir. Zenci Afrika'nın her yanında, maske yontucuları kabul töreninden geçmiş olmak zorundadırlar ve bazı özel dinsel ve büyüsel kurallara uymakla yükümlüdürler.
Amerika Kızılderilileri'nde de maske üretimi ve giyimi sıkı kurallara bağlıdır, iroquoilar’ın ağaçtan (kavak, akağaç, ıhlamur) maskeleri, hastalıkların büyüyle tedavisinde kullanılır. Maske sanatı Güney Amerika'da daha az gelişmiştir.
Okyanusya'da, son derecede stilize edilmiş olan maskeler, bazen dünyanın öğelerini, doğuşunu simgeler (Yeni Kaledonya).
Cava'da, gölge tiyatrosundan türemiş olan tahta, deri ya da madenden maskeler, bir masal hayvanını temsil eder. Tibette, maskenin büyük rol oynadığı eski şeytan kovma dansı ayinleri, buddhacılık tarafından tamamen başka şekle sokulmuştur. Japonya'da, gerçekçi ya da anlatımcı insan maskeleri, no tiyatrosunda kullanılır.
Firavunlar çağında Mısır'da başlıca iki tip maske vardı:
1. mumya maskesi (bunun en ünlü örneği Tutankhamon'un altın maskeleridir ve Eski İmparatorluk'un ya da Amarna dönemine ait alçıdan portre-maskeleri de bu kategoriye sokulabilir).
2. hayvan maskesi (rahiplerin ayinler sırasında taşıdıkları şahin, ibiş, aslan, boğa maskeleri). En eski maskeli kişi tasviri Eski imparatorluk döneminden kalmadır (Sahure'nin anıt mezarı) ve Bes maskesi taşıyan bir insanı, dans edip darbuka çalarak kötülükleri defederken gösterir. Ayrıca, alt çenesi oynayan mermer taklidi tahtadan bir çakal maskesi (Louvre müzesi), rahibin, maskesini taşıdığı tanrının ayinle ilgili sözlerini tekrarladığını kanıtlamaktadır.
Kuzey Yunanistan'da geometrik üslup dönemine kadar varlığını koruyan Myke- nai dönemi altın mezar maskeleri dışında, maskenin Yunanistan’daki rolü konusunda elde fazla bir bilgi yoktur ve bu rolün pek önemli olmadığı sanılmaktadır. Yalnız, Artemis Orthia ya da Dionysos kültü gibi bazı kültlerde maskeye rastlanır, ama bu da klasik dönemde giderek kaybolur. Maske, Yunanistan’da çarçabuk vazgeçil Blf nus» yapımcısı, mez bir tiyatro aksesuvarı halini aldı. Kadın rollerinin oynanmasında ve kişilerin zahmetsizce tanınmasında (ihtiyar, köle, vb.) ondan yararlanıldı.
Etrüsk mitolojisinde phersu adıyla (latince, tiyatro maskesi demek olan persona buradan gelir) maskeli bir kişi vardır. Açıkça ölümle ilgili bir anlamı olan bu kişinin görüntüsüne birçok mezarda kanlı sahneler içinde rastlanır. Roma imparatorluğu'nda, özellikle "yüz biçimli miğfer”ler görülür. Bu tür miğferler, Keltler'de ve Germenlerde de yaygındı. Roma’da tiyatro maskesi, Yunanlılarda gördüğü işlevin aynını görür.
Maskeli tören düzenleme âdeti, mevsimlik kutlamalarla (hasat, Noel, yılbaşı, karnaval) ya da insan yaşamının önemli evreleriyle ilgili törenlerle (düğün, cenaze) bağlantılıdır. Günümüzde, maskeli şenlikler tamamen dindışı gösterilere (maskeli balolar, vb.) dönüşmüştür.

—ikonogr. Ressamlar alegorik betimlemelerde, maskeyi genellikle yanılsama ve aldatmacanın simgesi olarak kullandılar ((Aşk alegorisi, National Gallery, Londra). Tiepololar, Longhi gibi XVIII. yy.'da yaşayan Venedikli ressamların yapıtları, o dönemde maskenin giysi kadar gerekli olduğunu gösterir. Ensor'dan sonra, XX. yy.’ın Rouault, Nolde, Javvlensky, Dix, Grosz ve Beckmann gibi anlatımcı ressamlar, maske simgesini, insanlık komedyası alegorisi olarak ele aldılar.

—Koregr. XVII. ve XVIII. yy.'larda, dansçıların maske takması âdettendi. Kişiliklerin üsluplaştırmasının (örneğin tanrıça Furialar [Furiae] tombul yanaklı kafalarla temsil edilirdi) ötesinde, başrol dansçıları, bir yanı gülen, öbür yanı ağlayan iki yüzlü maskelerle, karakterlerinin iki ayrı yönünü gösterebilirlerdi. Ayrıca, maske, bir dansçıya birçok değişik rolü üstlenme olanağı veriyordu. Sanatçının seyircilerle senli benli olmasına engel olan maske, ona sıra dışı ve gizemli bir kimlik kazandırıyordu. Noverre, Letlres sur la danse et les ballets (Dans ve bale üzerine mektuplar) [1760] başlıklı yapıtında, dansçıların hareketlerini, maskeyi gereksiz kılan pantomimi ve mimikleri köstekleyen aksesuvarların artık kullanılmaması gerektiğini savundu. Rameau'nun lirik trajedisi Castor et Pollux'ündeki Apollon rolünü oynayamayan Gaâtan Vestris, 1772'de yerini, rolün maskesini takmayı reddeden Maximilien Gardel’e bıraktı. Seyirci, bu uygulamayı çok beğendi. Bu tarihten sonra ender olarak maske kullanıldı.

—Müz. ve Tiyat. Maskenin kökeni, XIV. ya da XV. yy.'ların mumming'terinde ve dis- guisirg'lerindedir. Bu gösteriler, kostümlü bir topluluğun bir şenlik salonuna aniden girip müzik eşliğinde, mimiklerle bir öykü anlatması ve ardından dans etmesi biçimindeydi. 1512'de Henry Vlll’in yanında birkaç maskeli centilmenle salona girip kadınları dansa davet etmesiyle disguising saray şenliğine bağlanmış oldu. "Maske” sözcüğü, işte bu yenilikten sonra kullanılmaya başladı. Tüm XVI. yy. boyunca büyük rağbet gören "maske"nin altın çağı, en büyüğü Ben Jonson olan yetenekli şairlerin, dekoratör mimar İnigo Jones’un ve birçok müzikçinin yetiştiği XVII. yy.’ın ilk çeyreğidir. Jonson'ın sanatı, ustaca bir araya getirilmiş karşıtlıklara, diyaloglarla şarkıların dozajına, hümanistlere özgü derin bilgi, v/'s comica, fantezi ve olağanüstü öğeler arasındaki dengeye dayalıdır. Günümüze ulaşan maske müzikleri, lavta eşlikli arya derlemelerinde, bas partisi rakamlarla belirtilmemiş- bir melodi biçiminde klavye transkripsiyonlarında yer alır. Maskeler için müzik yazan A. Ferrabosco, Coperario gibi besteciler, türe İtalya'ya özgü öğeler kattı. Flenry ve VVİlliam lawes, Simon ives, Louis Richard gibi besteciler de maskeler için beste yaptılar. Bu tür, monarşinin çöküşüyle devrini tamamladı. Ama, FL Purcell’ın The Fairy Oueerı ve The Tempest gibi "opera"larında, "maske”nin kimi öğeleri yaşamayı sürdürdü.

—Sil. Gaz maskeleri. Savaş gazlarının ilk kez Almanlar tarafından kullanılmasından sonra 1915’te ortaya çıktı. Yüze sıkıca oturtulan gaz maskeleri kirli havada görmeyi ve solumayı sağlar; bu maskenin süzücü maddeleri, doyana dek kirli havanın zararlı öğelerini tutar. Bu da, bu maskelerin etkisinin zaman içinde sınırlı olduğunu gösterir. Gaz maskelerindeki süzücü maddeler, genellikle zehirli gazları soğuran etkin kömür tozu, yansızlaştırıcı sodyum karbonat ve permanganat ile havadaki küçük parçacıkları süzen filtredir. Süzücü maddeler belirli bir süre sonra, havadaki zararlı öğeleri tutamayacak duruma geldiğinden, sabit filtreli maskeleri' kullanım süresi oldukça kısadır. Ancak, sc külüp takılabilen bir süzücü kartuş kulla nılarak maskenin kullanım süresi uzatıla bilir.
Modern gaz maskeleri, havadaki zararlı maddeleri süzen bir kutuya hortumla bağlı, yüze iyice oturan, lastikten bir ön bölümden oluşur. Yalnız hortum ve kutu aracılığıyla havayla temas eden bu ön bölümde, görmeyi sağlayan camdan ya da saydam bir malzemeden yapılmış gözlükler bulunur. Solunum için gerekli hava, önceleri, sırtta taşınan basınçlı ya da seyreltik oksijen tüpleriyle sağlanıyordu. Belli bir tür gaza karşı korunmayı sağlayan filtreler yapılmasına karşın, tüm zehirli gazlara karşı koruyucu bir filtre üretimi olanaksızdır. Zehirli gazlara karşı kullanılan gaz maskesi, göz yaşartıcı gazlardan koruduğu gibi, sinirleri tahrip edici gazlardan da korur. Ayrıca özel bir kartuş takılarak, ışımaya karşı da sınırlı bir koruma sağlayabilir.
Genellikle, bir savaş donatımı olarak gerçekleştirilmiş olan gaz maskeleri, tarım sanayisinde (haşaratla savaş), kimya sanayisinde (asit, organik madde, amonyak vb. buharlarına karşı), maden ocaklarında, itfaiyecilikte ve genel hizmet alanlarında da kullanılır.

—Tiyat. Flangi çağda olursa olsun, tiyatro maskesi, oyuncunun yüzünü iptal eder ve özel oyun koşulları yaratır. Mimiği ve yüzün ruhsal anlatımını devre dışı bırakan maske, vücut hareketlerine dayalı bir oyun tarzı gerektirir. Kişinin gerçekliğini. bir oranda kaldırır ve güçlü bir tiyatrosallık ve üsluplama olanağı sağlar.
Antikçağ tiyatrosunda, her zaman, türlere (komedi, trajedi vb.) göre değişen ve belli sayıda geleneksel tipi (tanrılar, krallar, kahramanlar, din adamları vb.) simgeleyen maskeler kullanılmıştır. Bunların sayısı 76’ya değin çıkmıştır (28’i trajedi için). Maske, commedia dell'arte için de büyük önem taşımıştır. Commedia dell'arte' de maske, neredeyse örnek tiplerin portresiydi ve onların ana özelliklerini yansıtırdı. Maske, buradan Fransa'ya geçti, Moliöre’in oyunları, maskeli oyuncularca oynandı.
XIX. yy.'da geçici olarak kullanılmaz olan maske, söz gelimi Copeau'nun etkisiyle, aktörler oyunculuğun kökenlerine dönmek istedikçe yeniden önem kazandı. Çağdaş batı tiyatrosu, maskeyle birlikte vücudun ve teatral ya da dinsel törenlere ilişkin değerlerin yeniden kullanılmasına yöneldi.

Kaynak: Büyük Larousse
rüyanaz
7 Ocak 2016 17:50       Mesaj #5
rüyanaz - avatarı
Ziyaretçi
maske yüzünü yada bir şeyden korunabilmek için yüze takılan bir nesnadir


Daha fazla sonuç:
Maske Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç