Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 12 Ağustos 2017  Gösterim: 23.366  Cevap: 4

Ekonomi Nedir? (Sözlük)

9 Haziran 2009 11:46       Mesaj #1
careless_WhispeR - avatarı
VIP i Jυѕт ∂ιє∂ ιη уσυя αямѕ♂

EKONOMİ

Ad:  rkonomi.JPG
Gösterim: 6
Boyut:  18.1 KB

(yun. oikia, ev, ve nomos, kuraldan fr. âconomie).
1. İKTlSAT'ın eşanlamlısı.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Aşırı harcamalardan sakınmak, tutum.
3. Ekonomi yapmak, tutumlu davranmak, giderleri kısmak.

—ikt. Ekonomi politik - POLİTİK İKTİSAT

—Psikan. Libido, ruh, dürtü ekonomisi, freudcu metapsikolojide ekonomik görüşü savunan varsayım.
Ekonomi politiğin eleştirisine katkı (Zur Kritik der politischen Ökonomie), Kari Marx'ın 1859'da yayınlanan yapıtı. Yazar, düşüncesinin ilk aşamalarını belirlemiş olan estetik ve felsefi çalışmalarını (özellikle, 1844 elyazması) bir yana bırakarak, araştırmalarını kapitalizmin ve onun temellerinin çözümlenmesine ve Ricardo gibi İngiliz iktisatçılarının eleştirisine yöneltti, paranın dolaşımını ve sermayeyi inceledi.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2017 22:36


Misafir sude
12 Mart 2013 14:57       Mesaj #2
Misafir sude - avatarı
Ziyaretçi
ekonomi
isim Fransızca économie
1 . İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.
2 . Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat.
3 . Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
  • ekonomi yapmak
Birleşik Sözler
  • ekonomi coğrafyası
  • ekonomi politik

Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2017 22:01
3 Haziran 2015 14:55       Mesaj #3
nötrino - avatarı
VIP SiNiRLi-RUTİNE AYKIRI
AÇIK EKONOMİ, Uluslararası ticari ilişkileri bulunan ekonomi (Bir ekonominin açıklık derecesi, ülke ihracat değerinin gayri safi yurt içi hasılaya bölümüyle elde edilebilir ve bu oran ne kadar büyükse, ekonomi de o kadar açıktır.)

Kaynak:Büyük Larousse
12 Ağustos 2017 22:12       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

EKONOMİK


sıf. (fr. economique).
1. Ekonomi ile ilgili olan şey için kullanılır: Ekonomik kriz.
2. Az masraflı, ucuz şey için kullanılır; hesaplı: Ekonomik bir ısıtma sistemi. Ekonomik araba.

—ikt. - İKTİSADİ. ll Ekonomik gerileme, iktisadı etkinliğin yavaşlaması ya da zayıflaması. (Ekonomik gerileme çoğu kez, bir fiyat istikrarı politikası, dış ticaret açığına karşı mücadele sonucu ortaya çıkar: hükümet, toplam talebi kısmaya çalışır, bu da sanayi üretiminde düşüşe yol açar.) ll Ekonomik kriz - İKTİSADİ BUNALIM

—Mad. oc. Ekonomik oran sınırı, işletmenin ekonomik olduğu en düşük oran. (Bu sınırın altındaki yatak bölümleri işletilmez.)

—Psikan. Ekonomik görüş, Freud'un, metapsikoloji konusundaki üç görüşünden biri. Freud'un bu görüşü, ruhsal süreçle ri dürtüsel enerji miktarlarının dolaşımı, göreceli değerlendirilmesi ve dönüşümleri bakımından tanımlar.

—Uluslarar. huk. Ekonomik bölge - MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE.

—ANSİKL. Psikan. Freud, 1895’ten başlayarak ruhsal enerjinin çeşitlenmelerini ve dağılımını açıklayan bir kuram oluş turdu. Ancak daha sonra bu kuramı bir yana bırakarak onun yerine dürtü ve bunun itişinden doğan etkinlik gereği kavramlarını ortaya koydu: yatırım, yatırım yokluğu, karşı yatırım, üst yatırım. Freud, özelikle Die Traumdeutung'unda (1900), rüya etkinliğinin ve semptom oluşumunun anlaşılması için zorunlu olan ekonomik varsayıma başvurur. Bu varsayım, aynı zamanda, serbest ve bağlı olmak üzere iki tür enerji kabul eder. Bu iki tür enerji, sırasıyla birincil ve ikincil süreçlere ve bunların boşalma ve dönüşüm tarzlarına eşlik eder.

EKONOMİST


a. (fr. economısle) - İKTİSATÇI'nın eşanlamlısı.

—Tar. Fizyokratlara verilen ad.

EKONOMİZM


a. (İr. econnmısme) Toplumsal ve politik olayların, tarihsel olguların, vb. açıklanmasında, iktisadi olaylara ön planda yer veren öğreti.

—ANSİKL. linin, 1899 ile 1902 arasında kaleme aldığı bir dizi yazıda, rus sosyalist hareketi içindeki bir eğilime "ekonomizm” adını vermiştir. Ekonomistler, sosyalizmin temel amagının iktisadi ilişkilerin değiştirilmesinden oluştuğu savını ileri sürmekte ve bu yüzden, rus sosyal demokrat partisinin başlıca görevinin, işyerlerinde ekonomik savaşını vermek olması gerektiğini düşünmekteydiler. Ekonomistler, tutumlarını “Credo” adlı bir program metniyle ortaya koydular 1898-99'da yazılıp dağıtılan "Credo"nun belli başlı yazarları, S. Prokopoviç ile E. Kuskova idi.

Lenin'in, ekonomistlere karşı savaşıma verdiği önemin nedeni, bunların kuramlarıyla, marxçılığın nihai devrimci görüşlerini kapitalist üretim biçimi çerçevesi içinde yer alan iktisadi ve toplumsal reformlar adına gözden çıkaran Bernstein'ın kuramları arasındaki bağlantıydı.

Kaynak: Büyük Larousse
12 Ağustos 2017 22:12       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
ekonomi ingilizcesi
  • economy


Daha fazla sonuç:
Ekonomi Nedir? (Sözlük)

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç